Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ “НАДРА” в 2004 – 2008 рр. Вступ Актуальність теми контрольної роботи полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), що дозволяє виявити фінансові проблеми в розвитку банку та ідентифікувати їх причини в порівняльному аналізі характеристик його операцій з показниками лідерів банківської системи та середніми показниками банківської системи України. Мета роботи полягає в проведенні аналізу ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ “НАДРА”. Предметом дослідження є зведена фінансова звітність по банківським операціям комерційних банків. Об’єктом дослідження є на мікрорівні діяльність ВАТ КБ “НАДРА”, на макрорівні – результати діяльності банків банківської системи України. Методи дослідження, застосовані в роботи – методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми), методи багатовимірного регресійного аналізу. Інформаційно-методологічна база досліджень контрольної роботи — звітні документи ВАТ КБ “НАДРА” за 2004-2008 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, нормативні документи Національного банку України. 1. Загальна характеристика ВАТ КБ “НАДРА” Сьогодні Надра Банк – це універсальний комерційний банк загальнонаціонального масштабу. Технологічна база для обслуговування клієнтів – це більш ніж 550 філій у різних містах України, більше 600 власних банкоматів, близько 3200 багатофункціональних РOS-терміналів, а також сучасний електронний Контактний центр. Свою діяльність комерційний банк &quo ;Надра&quo ; розпочав 26 жовтня 1993 року, саме в цей день Банк було зареєстровано НБУ (реєстраційний номер 205). Сьогодні банк &quo ;Надра&quo ; - універсальна фінансова установа, один із лідерів вітчизняного банківського ринку. &quo ;Надра&quo ; входить до десятки найпотужніших банків України, постійно посідає верхні рядки банківського рейтингу. 1999 рік став періодом становлення міжнародного визнання КБ &quo ;Надра&quo ;. Банк одержав максимальні на той час оцінки за системою CAMEL (за результатами спільної перевірки фахівців НБУ і Міжнародного Валютного Фонду). Банком розпочато емісію платіжних карток VІSA та увійшли до складу організацій-партнерів міжнародної системи Wes er U іo . Банк почав роботу з новим фінансовим інструментом - облігаціями зовнішньої державної позики. У 2000 році авторитет банку за кордоном зміцнювався, як свідчення - рейтинги міжнародних рейтингових агентств homso Fі a cіal Ba kWa ch і FІ CH ІBCA. Відкрито представництво у м. Будапешт, а угорський &quo ;Ексімбанк&quo ; встановив банку &quo ;Надра&quo ; ліміт для кредитування і підтвердження документарних операцій.

26 жовтня 2005 року банк &quo ;Надра&quo ; успішно завершив своє дебютне розміщення трьохрічних єврооблігацій у розмірі 100 млн. доларів США з найнижчим відсотковим спредом за всю історію виходу українських приватних банків на ринок єврооблігацій. Лід-менеджерами випуску виступили великі інвестиційні банки DrKW та UBS. Єврооблігації пройшли лістинг на Швейцарській біржі з присвоєнням їм рейтингу &quo ;В1&quo ; від Moody's і &quo ;B-&quo ; від Fі ch. 2006-й став роком оновлення бренду Надра. Позитивні зрушення відчули як постійні, так і понад 1 млн нових клієнтів Надра Банку. Головна їх мета - створення позитивних емоцій клієнтів та позитивних вражень від обслуговування в банку. Здобутки 2006 року сприяли поглибленню зв'язків із міжнародними фінансовими інститутами. Так, серед них - успішне повернення першого синдикованого кредиту від західних банків, взятого у 2005 році, та отримання другого синдикованого кредиту на суму понад 100 мільйонів доларів США; запуск спільно з he Ba K of ew York програми глобальних депозитарних розписок (GDS), тощо. ВАТ КБ &quo ;Надра&quo ; активно розширяє свою регіональну мережу по всій території України. Відкрито регіональні управління в Криму, Донецьку, Вінниці, Дніпропетровську, Полтаві, Запоріжжі, Лівові, Одесі, та в інших великих містах України. За станом на 31.12.2006 року банк представлений понад 600 відділеннями в різних містах України та Автономної республіки Крим. З метою представляти інтереси банку, зміцнювати партнерські відносини між підприємствами України Угорщини та Латвії, розвивати зовнішньоторговельні співробітництва між нашими країнами, працюють зарубіжні представництва банку &quo ;Надра&quo ; в м. Будапешт (Угорщина) та в м. Рига (Латвія). ВАТ КБ &quo ;Надра&quo ; розвивається як шляхом фінансування та кредитування своїх клієнтів, так і шляхом власного укрупнення, створюючи нові філії. В 2006 році відбулося фінансування діяльності шляхом проведення дев'ятої емісії акцій банку, в результаті якої статутний капітал збільшився, і становить 390,4 млн. грн. В табл.1.1 – 1.5 представлені основні реєстраційні дані ВАТ КБ “НАДРА”. Таблиця 1.1 Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку ВАТ КБ “НАДРА” Повне найменування Відкрите акціонерне товариство комерційний банк &quo ;Надра&quo ; Скорочене найменування ВАТ КБ &quo ;Надра&quo ; Організаційно-правова форма ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Код за ЄДРПОУ 20025456 Населений пункт Київ Вулиця, будинок вул. Артема, буд. 15 Міжміський код та телефон 8 (044) 481-09-30 E-maіl ba k offіce@ adraba k.kіev.ua WWW-адреса www. adra.com.ua Таблиця 1.2 Інформація про власників іменних цінних паперів ВАТ КБ «НАДРА” Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб 66 Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%) 99,84 Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб 772 Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%) 0,16 Таблиця 1.3 Інформація про чисельність працівників ВАТ КБ «НАДРА” Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 5 380 Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 1 078 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 210 Фонд оплати праці — всього (тис.г

рн.) 153 750 Таблиця 1.4 Інформація про осіб, що володіють 5% та більше ВАТ КБ “НАДРА” Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Новартік Трейдінг Лімітед ( ovar іk radі g Lіmі ed) НЕ110239 Оміроу, 51, РІК, Аглатнджія, поштовий код 2121, Нікосія, Кіпр (Omіrou, 51 PІK, Agla zіa, P.C. 2121, іcosіa, Cyprus) 02.10.2006 23 810 800 60,99 Менмейд Ентерпрайзес Лімітед (Ma made E erprіses Lіmі ed) НЕ169231 Кіпр, 1076, Нікосія, Агапінорос, 2 АЙРІС ТАУЕР, 7-й поверх, офіс 702 (Agapі oros, 2, ІRІS OWER, 7 h floor, Fla /Offіce 702, P.С.1076, іcosіa, Cyprus) 02.10.2006 12 000 000 30,74 Бенк оф Нью Йорк ( he Ba k of ew York) ІRV US3 1 Wall-S ree , ew York, Y 10286 USA 02.10.2006 2 976 940 7,63 П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % д/в 0 0 Усього: 38787787 99 Таблиця 1.5 Інформація про випуски акцій ВАТ КБ “НАДРА” Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статутному капіталі (%) 2006-11-29 552/1/06 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Іменні прості Документарна 10 39 035 785 390 357 850 99,51 Примітки: Збільшення статутного фонду ВАТ КБ &quo ;Надра&quo ; в 2006 році відбулося в результаті проведеної 9-ї емісії акцій банку. Станом на 31.12.2006 року статутний фонд повністю не сплачено (не викуплено 50000 штук простих іменних акцій). Нова редакція Статуту банку зареєстрована НБУ (Реєстраційний № 205 від 10 листопада 2006 року). Таким чином в балансі банку станом на 31.12.2006 року відображений статутний фонд в розмірі 390362660 грн., що складається з 390035785 штук простих іменних акцій і 481 штуки привілейованих іменних акцій. Реєстрація випуску акцій банку в ДКЦПФР була здійснена в листопаді 2006 року - Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій № 552/1/06 від 29.11.2006 року. Таблиця 1.7 Рейтингова таблиця банків БС України за обсягами активів станом на 01.01.2007 року Таблиця 1.8 Рейтингова таблиця банків БС України за обсягами активів станом на 01.01.2008 року Рейтингові показники ВАТ КБ “НАДРА” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2007 , мають наступні рівні: 1. Обсяг активів балансу – 10 293,7 млн.грн. (8 місце), що становить 3,248% від сумарних активів банківської системи України. 2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю – 8987,4 млн.грн. (7 місце). 3. Обсяг власного капіталу – 1 343,9 млн.грн.(7 місце). 4. Обсяг депозитів фізичних осіб – 3 749,78 млн.грн. (5 місце). 5. Обсяг депозитів юридичних осіб – 1 897,0 млн.грн.(13 місце). 6. Фінансовий результат (прибуток 2006 року) – 186,6 млн.грн. (6 місце). 7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) – 58,6 млн.євро (17 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу(капітал 1 2 рівня) - 7,0 млн.

А хозрасчетный центральный банк это нонсенс. Кредитная мультипликация Следующий принципиально новый эффект, возникший в денежной системе благодаря созданию банковской системы, есть явление кредитной мультипликации. В счетно-денежной системе кредитная операция описывается кредитным Т-сче-том, приведенном выше. Очень важно, что кредитные операция банков не отражаются в пассиве центрального банка. Другими словами, в пассиве центрального банка находят отражение исключительно депозитные денежные средства банков. Полная сумма лоро-счетов банков в центральном банке и есть сумма депозитных денежных средств в денежной системе. Эта величина называется денежной базой. Отсутствие отражения кредитных денежных средств банков на счетах центрального банка создает возможности умножения кредитов. Действительно, кредит, выданный банком и перечисленный в другой банк, превращается в этом втором банке уже в депозит. Но этот депозит может стать основой выдачи кредита вторым банком, и пересланный в первый банк он становится депозитом в этом первом банке

1. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

2. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

3. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

4. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

5. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

6. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
7. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
8. Ризик кредитних операцій комерційного банку

9. Аналіз діяльності комерційного банку

10. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

11. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

12. Організація касових операцій у банківських установах

13. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

14. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

15. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

16. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Комерційні банки

18. Валютно-обменные операции в коммерческом банке

19. Факторинговые операции в коммерческом банке

20. Кредитна політика комерційного банку

21. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

22. Новітні технології в банківських послугах
23. Оцінка фінансового стану комерційного банку
24. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

25. Фінансова стійкість комерційного банку

26. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

27. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

28. Аналіз банківської діяльності

29. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

30. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

31. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

32. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Банківська документація, реквізити банківських документів

34. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

35. Формирование корпоративной культуры и её роль в повышении эффективности деятельности персонала в ОАО АК Сберегательный банк РФ Ростовское отделение Сберегательного банка №5221

36. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

37. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в период с 2008-2010 г.г.

38. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
39. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
40. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

41. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

42. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

43. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

44. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

45. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

46. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

47. Особенности проведения банком операций с векселями

48. Лизинговые операции банков

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Форфейтинговые операции банков

50. Валютные операции коммерческих банков

51. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

52. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

53. Валютные операции Сберегательного банка РФ

54. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
55. Трастовые операции банков
56. Учет депозитных операций коммерческих банков

57. Активные операции коммерческих банков

58. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

59. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

60. Кредитные операции коммерческих банков

61. Операции Сберегательного банка РФ (на примере Дуванского отделения Сбербанка)

62. Банки, их виды, операции банков

63. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России

64. Классификация и понятие валютных операций коммерческих банков России

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Регулирование валютных операций коммерческих банков

66. Анализ доходности коммерческого банка от операций с ценными бумагами

67. Активные операции коммерческих банков

68. Валютные операции коммерческого банка

69. Залоговые операции банка

70. Классический операции банков и предприятий с векселями
71. Коммерческие банки и их операции
72. Кредитные операции коммерческого банка

73. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

74. Ссудные операции коммерческого банка

75. Факторинговые операции банков

76. Лизинговые операции банков

77. Пассивные операции коммерческих банков

78. Валютные операции коммерческих банков РФ

79. Привлечение банков к ответственности за нарушение запрета на осуществление расходных операций по счетам налогоплательщиков

80. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке

Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные

81. Валютные операции коммерческих банков

82. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества

83. Кредитні операції банків

84. Кредитные операции банка

85. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

86. Лизинговые операции коммерческих банков
87. Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка на примере ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк")
88. Операции с иностранной валютой в коммерческих банках

89. Операції, які здійснюють банки

90. Организация кассовой работы в банках и операции с наличностью

91. Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

92. Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами

93. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

94. Понятие ссудных операций банка

95. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

96. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

97. Расчетные операции коммерческого банка

98. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

99. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.