Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти та науки України Кафедра менеджменту курсова робота з курсу “Основи менеджменту” на тему: Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм 2006 ЗМІСТ Вступ Особливості планування виробничо-комерційної діяльності фірми Зміст та особливості планування в ринковій економіці. Види планів Процедура розробки внутрішніх планів підприємства Взаємозв’язок між стратегічним та оперативним плануванням Оперативно-тактичне планування в системі стратегічного управління КС “Мрія” Організаційно-економічна характеристика КС “Мрія” Аналіз оперативно-тактичного планування на фірмі Форма участі робітників в розробці оперативно-тактичних планів Пропозиції щодо удосконалення процесу планування на підприємстві Висновки Перелік літератури Додатки вступДії фірми та її менеджерів не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що відбуваються, все ширше визнається необхідність свідомого управління на підставі науково-обгрунтованого їх передбачення, регулювання, пристосування до цілей організації, до змінюючихся зовнішніх умов. Особливе значення має розуміння концепції стратегічного управління, яке отримує в останні роки все більший розвиток. Вона дозволляє зрозуміти структуру процесу планування стратегії, роль стратегічної сегментації ринку, обрати інструмент для розробки та вибору стратегічних альтернатив, обрати та зпроєктувати систему управління реалізації стратегії та організаційну структуру управління фірмою, що дозволяють досягнути фірмою стратегічних цілей, що стоять перед нею, в умовах нестабильності зовнішнього та внутрішнього середовища. Життєдіяльність фірми неможлива без планування, &quo ;сліпе&quo ; прагнення до одержання прибутку приведе до швидкого краху. При створення будь-якого підприємства необхідно визначити цілі і задачі його діяльності, що й обумовлює довгострокове планування. Довгострокове планування визначає середньострокове і короткострокове планування, що розраховані на меньший термін і тому мають на увазі велику деталізацію і конкретику. Основою планування є план збуту, тому що виробництво орієнтоване в першу чергу на те, що буде продаватися, тобто користатися попитом на ринку. Обсяг збуту визначає обсяг виробництва, що у свою чергу, визначає план МТП. План МТП включає планування усіх видів ресурсів, у тому числі трудові ресурси, сировинні запаси і запаси матеріалів. Це обумовлює необхідність фінансового планування,планування витрат і прибутку. Планування повинне здійснюватися за твердою схемою, використовувати розрахунки багатьох кількісних показників. Планування і моделювання подальшої діяльності, звичайно ж, носить трохи абстрактний характер через непередбачуваність ряду зовнішніх факторів, але дає можливість врахувати ті зміни, що не завжди очевидні на перший погляд. Саме тому, необхідним є більш детальне вивчення особливостей планування оперативної та стратегічної діяльності конкретної організації. У зв’язку з цим в ході даної курсової роботи необхідно досягнути наступну мету: визначити перелік заходів щодо удосконалення системи оперативного планування і бюджетування кредитної спілки “Мрія” в системі стратегічного розвитку фірми.

Завдання курсової роботи: вивчити теоретичних засад планування діяльністю підприємства; проаналізувати систему планування кредитної спілки “Мрія”; визначити переваги й недоліки оперативного планування, його вплив на стратегічні позиції фірми; сформулювати пропозиції щодо удосконалення системи стратегічного планування. Особливості планування виробничо-комерційної діяльності фірми Зміст та особливості планування в ринковій економіці. Види планів Планування – це процес практичного втілення стратегії. Він заключається у прийнятті конкретних рішень, що дозволяють забезпечити ефективне функціонування та розвиток організації в майбутньому, зменшити їх невизначеність. Так як, такі рішення впливають одне на одного, вони мають потребу у взаємному пов’язанні. Планування необхідне для досягнення фірмою наступних цілей: - підвищення контрольованої частки ринку - передбачення вимог споживача - випуск продукції більш високої якості - забезпечення погоджених термінів постачань - установлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції - підтримка репутації фірми у споживачів. Задачі планування визначаються кожною фірмою самостійно в залежності від діяльності, якою вона займається. В цілому ж задачі стратегічного планування будь-якої фірми зводяться до наступного: 1. Планування зростання прибутку. 2. Планування витрат підприємства, і, як наслідок, їх зменшення. 3. Збільшення частки ринку, збільшення частки продажів. 4. Поліпшення соціальної політики фірми. Стан конкуренції на ринку можна охарактеризувати п'ятьма конкурентними силами: 1. Суперництво серед конкуруючих продавців. 2. Конкуренція з боку товарів, що є замінниками і конкурентоздатних з погляду ціни. 3. Погроза появи нових конкурентів. 4. Економічні можливості і торгові здібності постачальників. 5. Економічні можливості і торгові здібності покупців. Тиск на супротивників залежить від того, чи є фірма-ініціатор домінантною фірмою, з відчутним ринковим впливом, посередньою фірмою, чи дії можуть бути прогнозовані на час, фірмою, що відчуває на собі фінансові труднощі, чиї стратегії засновані на запеклих спробах. Рушійні сили, здатні впливати на ринкові умови й інтенсивність дії сил конкуренції: - Швидкий чи повільний ріст довгострокового попиту. - Зміни в складі покупців і способах використання продукту. - Відновлення продукту. - Інновація. - Маркетингові інновації. - Вхід чи вихід великих фірм. - Розсіювання технічних і технологічних досягнень. - Зміни у витратах і ефективності. - Поява покупцеві-диференційованого вибору товарів замість товарів масового споживання (чи набору). - Зміни в державній політиці і регулюванні. - Зменшення невизначеності і ризику. На силу конкурентної боротьби впливають наступні фактори: 1. Збільшення числа конкуруючих фірм. 2. Повільне зростання попиту на продукцію. 3. Можливість фірм використовувати зниження цін чи інші методи збільшення продажів. 4. Недостатня диференційованість товарів. 5. Збільшення розмірів віддачі від стратегічних маневрів. 6. Відхід з бізнесу стає дорожче, ніж продовження конкуренції. 7. Збільшення розходжень між фірмами в змісті їхніх стратегій, кадрового складу, ресурсів і так далі.

8. Поглинання фірм і впровадження нових сильних конкурентів. Для того, щоб адекватно відповідати на виклик зовнішнього середовища,фірма повинна володіти наступними умовами: - Здатність до макроекономічного аналізу ситуації в країні і за її межами. - Здатність до своєчасного виявлення актуальних нестатків, потреб і запитів потенційних споживачів. - Здатність до аналізу економічної кон'юнктури ринків товарів і послуг, що дозволяють ефективно, вчасно і якісно задовольнити виявлені нестатки, потреби і запити. - Здатність до аналізу економічної кон'юнктури ринків факторів виробництва. - Здатність до висування конкурентоздатних ідей. - Здатність до реалізації цих ідей. - Здатність до забезпечення незалежності фірми від зміни кон'юнктури ринків товарів, факторів виробництва за рахунок зовнішньої гнучкості виробничих сил. - Здатність до забезпечення внутрішньої гнучкості за рахунок оснащення засобами технологічного оснащення й іншого устаткування. - Здатність до забезпечення за рахунок плідної технології. - Здатність до забезпечення за рахунок формування адекватної зміни цілей кадрового потенціалу. - Здатність здійснювати зміни архітектурно-планувальних рішень, адекватно змінам цілей виробничих сил. - Здатність забезпечити рівень конкурентоздатності товарів і послуг, необхідний для захоплення лідерства в сегментах ринку, що є перспективними і обслуговуються. - Здатність забезпечити випуск товарів і послуг у необхідних обсягах. - Здатність забезпечити високу ефективність функціонування фірми за рахунок найбільш раціонального використання інвестиційних можливостей фірми. - Здатність забезпечити ефективну розробку і реалізацію стратегічної програми технологічного і соціального розвитку фірми. Велику роль у плануванні діяльності фірми грають цілі, яки воно ставить перед собою. Вони повинні бути: 1. Конкретними і вимірними. 2. Орієнтовані в часі (довгострокові, середньострокові, короткостроковими). 3. Досяжними. 4. Взаємопідтримуючими (несуперечливими). Таким чином, основною задачею планування є одержання максимального прибутку як результату діяльності і здійснення його найважливіших функцій: планування маркетингу, продуктивності, інновацій та іншого. Виділяють таку класифікацію цілей фірми: 1. Загальні (глобальні), розроблені для фірми в цілому: а) відбивають концепцію фірми; б) розроблені на тривалу перспективу; в) визначають основні напрямки програм розвитку фірми; г) повинні бути чітко сформульовані й ув'язані з ресурсами; д) ранжирування цілей за принципом пріоритетності. 2. Специфічні цілі розробляються в межах загальних цілей по основних видах діяльності в кожному виробничому підрозділі фірми і виражаються в кількісних і якісних показниках (рентабельність, норма прибутку). Інші специфічні цілі (підцілі): - по маркетингу (рівень продажів, диверсифікованість, система розподілу, обсяг збуту); - наукові дослідження і розробки (нові товари, якість продукції, технологічний рівень); - виробництво (витрати,якість, економія матеріальних ресурсів, нова та вдосконалена продукція); - фінанси (структура і джерела фінансування, методи розподілу прибутку, мінімізація оподаткування); В залежності від того, як період часу охоплює плани, які складені організацією, планування поділяється на три типи: довго-, середньо- та короткострокове.

Він був підготовлений і здійснений військовими колами під керівництвом національного політичного проводу. Лише повний розвал Габсбурзької монархії остаточно позбавив галицько-український політичний провід австрофільських ілюзій. Однак їхнє місце поступово заповнювала віра у справедливість Антанти, яка згідно із задекларованим принципом самовизначення націй мала забезпечити існування західноукраїнської державності. Така орієнтація на зовнішні чинники давалася взнаки протягом усього періоду національно-визвольної боротьби, що негативно позначилося на реалізації власного внутрішнього потенціалу, зокрема розбудові українських збройних сил та мобілізації мас на боротьбу з ворогами. Відразу після Листопадового перевороту розпочалися тижневі бої у Львові, які переросли у масштабну польсько-українську війну, що охопила значну частину Галичини. її характер і наслідки були зумовлені загальними людськими й матеріальними ресурсами ворогуючих сторін, а також впливом міжнародно-політичних чинників. У складних військово-політичних умовах розгорталося державне будівництво західноукраїнської держави, яка для реалізації своїх планів щодо суспільних перетворень не мала жодного мирного дня

1. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

2. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

3. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

4. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

5. Облік готової продукції та її реалізації

6. Застосування права як особлива форма його реалізації
7. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
8. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

9. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

10. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

11. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

12. Експертиза та контроль реалізації товару

13. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

14. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

15. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

16. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

17. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

18. Аналіз виробництва та реалізації продукції

19. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

20. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

21. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

22. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
23. Механізм реалізації форфейтингу
24. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

25. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

26. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

27. Суть та фактори картографічної генералізації

28. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

29. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

30. Проблеми реалізації норм права

31. Реалізація Конституції

32. Реалізація права на житло шляхом будівництва

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

33. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

34. Особливості реалізації фонеми в мовленні

35. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

36. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

37. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

38. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}
39. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel
40. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

41. Реалізація шкіряного взуття

42. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

43. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

44. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

45. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

46. Лабораторне заняття як форма організації навчання

47. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

48. Демократія як форма організації суспільства

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

49. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

50. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

51. Корпорація як форма організації сучасної фірми

52. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

53. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

54. Военно-политическое положение и оперативные планы Польши перед началом второй мировой войны
55. Аналіз та удосконалення оперативного управління
56. Видатки бюджетів на науку та культуру

57. Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений

58. Оперативный анализ исполнения бюджета с помощью контроллинга

59. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

60. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

63. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

64. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

65. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

66. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

67. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

68. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

69. Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського

70. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
71. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
72. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

73. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

74. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

75. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

76. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

77. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

78. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

79. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

80. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

81. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

82. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

83. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

84. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

85. Зміст та структура документознавства як науки

86. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
87. Сучасний вчитель як педагог та психолог
88. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

89. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

90. Різання матеріалів, верстати та інструменти

91. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

92. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

93. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

94. Вади деревини та їх вплив на її якість

95. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

96. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

98. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

99. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.