Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст & bsp; Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики вивчення морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 1.1 Поняття про морфемну будову слова, словотвір 1.2 Зміст програмових вимог з розділу ,Будова слова” Розділ 2. Система роботи над вивченням морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах 2.1 Підготовка першокласників до вивчення теми ,Будова слова”. 2.2 Вивчення теми ,Будова слова” у початковій школі 2.3 Підтвердження ефективності запропонованої методики Висновки . Список використаних джерел Додатки & bsp; Вступ Рідна мова – один з найважливіших предметів у системі навчально-виховного процесу. Через її вивчення «в початкових класах здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їхній розумовий і мовленнєвий розвиток» , що надалі сприятиме формуванню, особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних формах, сферах і жанрах мовлення».Вивчення теми «Будова слова» має важливе значення в лінгвістичному розвитку учнів. Ознайомлення молодших школярів із морфемною будовою слова розкриває широкі можливості для систематичного розширення, уточнення словника дітей, оволодіння одним із способів розкриття лексичного значення слова. Під час вивчення цієї теми учні знайомляться із словотворчими засобами. Усе це сприяє розвиткові і образного мовлення дітей. Вивчаючи морфемну будову слова, учні підвищують орфографічну грамотність, свідомо засвоюють основні правила української орфографії. Крім того, вони усвідомлюють будову слова і процеси його утворення, тобто проникають в «таємницю» слова, пізнають шляхи розвитку і поповнення словника мови новими словами, правильно розуміють значення слова. Вивчення теми розширює загальний розвиток учнів, підвищує їхню загально-мовну культуру. Досвід проведення уроків у школі свідчить, що при опрацюванні цього розділу вчитель має приділяти більше уваги тому, щоб діти відкривали способи творення слів, усвідомлювали походження окремих з них, а також встановлювали взаємозв’язок між лексичним значенням слова та його морфемною будовою. Цілеспрямовано слід керувати збагаченням словникового запасу удосконаленням орфографічних навичок. Опановуючи розділ «Будова слова», учні початкових класів мають практичне уявлення про основу і закінчення, вчаться виділяти значущі частини слова (корінь, суфікс, префікс). Разом з тим спостерігають за роллю суфіксів і префіксів у творенні нових слів, дізнаються про основне джерело поповнення нашої мови новими словами. Але при вивченні цього матеріалу виникає ряд труднощів, оскільки вживаються подібні терміни: основа, суфікс, префікс. Ці труднощі пов’язані з тим, що діти: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; аналізуючи слова, враховують лише зовнішнє їх оформлення (збіг окремих звуків) і не замислюються над значенням слів (вода і водити); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; враховуючи семантику слова, його значення, забувають про зовнішнє (звукове) оформлення однокореневих слів, а тому помилково вважають однокореневими, скажімо слова парк і сад (місце де ростуть дерева); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; не враховують того, що в коренях слів можливе чергування звуків (сніг, сніжок); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; не розрізняють однокореневих слів і форм одного й того самого слова (білий, білити і білий, білого); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; «склеюють» корінь із префіксом (наприклад, якщо для виділення кореня із слів заспів доберуть споріднені слова заспівати, заспівувати, то у них виникає бажання помилково прийняти за корінь заспів-, при доборі ж інших слів: співати, спів, співак –корінь буде виділено правильно); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; «склеюють» корінь із суфіксом (наприклад, аналізуючи слово робітник учні можуть дібрати споріднені слова робота, заробіток, робітничий визначити корінь робот-, робіт-, добір же слів зароблений, робити, роботящий переконує учнів в тому, -от-, -іт- - суфікси, а не частини кореня; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; «склеюють» між собою суфікси (наприклад, визначають у слові слоненятко суфікс –енятк- або –ятк- насправді ж тут три суфікси -ен-, - ят-, -к-); -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; «склеюють» суфікс і закінчення (наприклад, у слові казка визначають, як суфікс –ка-).

Отже, вивчаючи морфемну будову слова, вчитель приділяє належну увагу попередженню цих типових учнівських помилок. Лише тоді, коли учні навчаться розмежовувати словотвір і морфемну будову слова, можна вважати, що матеріал вони засвоїли свідомо. Вивчення такого матеріалу відкриває широкі можливості для систематичної роботи над словом. Тому опрацювання його потрібно будувати так, щоб зацікавити учнів, якомога більше уваги приділити розширенню й поповненню їхнього словника. Усвідомлюючи важливе значення, які здобувають учні в процесі вивчення цього розділу, а також труднощі, які трапляються їм необхідно приділити цим питанням багато уваги, глибше опрацювати методичні поради щодо вивчення цього матеріалу в початкових класах школи, а також поглибити свої знання з теми шляхом ознайомлення з науковою літературою розділу, детального аналізу словотворчих та морфемних словників, щоб збагатити себе як науковими, так і методичними знаннями. Окремі аспекти вивчення морфемної будови слова досліджувались такими вченими: К.Д. Ушинським, М.С. Вашуленком, С.І. Дорошенко, В.О. Горпинечем, Т.Я. Біленькою, Т.Ю. Горбунцовою, П.В. Тофанчуком, та іншими. Усі ці дослідження представляють науковий інтерес. Однак окремі аспекти морфемної будови слова ще не досліджено. Тому виникає проблема звернутися до ретельного вивчення даної теми: «Вивчення морфемної будови слова в початковій школі”. Об’єкт дослідження – вивчення морфемної будови слова в початковій школі. Предмет – методика роботи вчителя початкових класів над засвоєнням молодшими школярами морфемної будови слова. Мета: на основі запропонованої роботи вивчення морфемної будови слова підвищити рівень деформованості умінь і навичок молодших школярів. Виходячи з визначення мети даної роботи, ставимо перед собою завдання, які необхідно виконати: 1.& bsp; Вивчити стан дослідження проблеми науково-педагогічної літератури. 2.& bsp; Узагальнити зміст і обсяг вимог з розділу, передбачених програмою з української мови в початкових класах, а також визначити ефективні методи, прийоми формування понять «основа слова», «закінчення», «корінь», «префікс», «суфікс». 3.& bsp; Запропонувати нові шляхи вдосконалення формування умінь і навичок з морфемної будови слова. 4.Розробити систему вправ для реалізування запропонованої методики. 5.Перевірити експериментальну ефективність запропонованої методики роботи з молодшими школярами. База дослідження: аналіз літературних джерел, вивчення шкільної докуметації, аналіз і вивчення масового педагогічного досвіду, спостереження, педагогічний експеримент. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У даному дослідженні докладно проаналізовані основні методи та форми роботи вчителя початкових класів над вивченням морфемної будови слова молодших школярів та подані практичні розробки для втілення їх на практиці. Практичне застосування: запропонований матеріал стане у пригоді студентам педагогічних навчальних закладів, батькам і усім, кого цікавить питання морфемної будови слова учнів початкових класів. Місце застосування: в практичній роботі вчителів початкових класів.

Розділ 1. Теоретичні основи методики вивчення морфемної будови слова та елементів словотворення у початкових класах & bsp; 1.1 Що таке морфемна будова слова, словотвір? Сучасна українська лексика постійно збагачується завдяки творення нових слів за певними закономірностями. Є два джерела збагачення словникового запасу: утворення і запозичення слів. З інших мов запозичується відносно небагато слів. Основним джерелом збагачення лексики української мови є словотворення на базі власних ресурсів. Наукові відкриття, розвиток виробництва, науки, техніки, культури викликають до життя нові предмети і поняття. А щоб назвати їх, потрібні і нові слова. Кожне таке слово є суспільним явищем, бо зумовлене потребами суспільства . Наприклад, нові слова місяцехід, мовленнєвий виникли з елементів, що існували в мові (лексеми сполучаються за допомогою інтерфіксів або за допомогою відомих суфіксів та префіксів). Всі новоутворені слова оформляються за граматичними законами мови . Нові слова утворюються для того, щоб назвати нові предмети і поняття, але вони потрібні і для того, щоб по-новому назвати і вже давно існуючі реалії, тобто щоб замінити старі назви новими: колишню назву Петербург замінено новою Ленінград (відповідно змінилися і похідні петербурзький – ленінградський, петербуржці – ленінградці). Всі ці слова і їм потрібні не запозичені з інших мов. А утворене за аналогією до уже існуючих у мові слів. Звідси можна зробити висновок про те. Що словотворення є основним джерелом збагачення словникового запасу мови. . Словотвір як розділ мовознавства вивчає структуру слів, способи їх творення, словотворчі значення, що виникають у процесі словотворення. Словотворче значення – це значення, що належить слову в цілому і формально виражається внутрішніми засобами ряду слів певної частини мови. Воно відмінне від лексичного та граматичного, не має такого загального характеру і виявляється лише в межах словотворчого типу . У цьому розділі з’ясовується не лексичне значення слова, а його похідність: з якими іншими словами споріднене, яким словом безпосередньо мотивується, як його твірна основа і словотворчий засіб, яким способом слово утворене. Таким чином, словотворче значення реалізується в конкретному слові, тому основною одиницею словотвору є слово як конструктивне поєднання лексичних і граматичних значень. Вивчивши розділ ,словотвір”, учні повинні: 1)& bsp; усвідомити, що словотвір є головним джерелом поповнення лексики новими словами; 2)& bsp; вміти пояснити, як утворилося певне слово (тобто провести словотворчий аналіз слова); 3)& bsp; засвоїти всі способи словотвору української мови без уживання термінів (суфіксальний, префіксальний ). Оскільки при вивчені і словотворчої і морфемної будови слова вживаються подібні терміни ( основа, суфікс, префікс), то в учнів складається хибне уявлення, що ніби словотвір і морфемна будова – це одне й те саме. Внаслідок цього учні змішують морфемний аналіз слова з словотворчим. Тому з першого і до останнього уроку слід зосередити увагу учнів на тому, що між словотвором і морфемною будовою слова існує принципова різниця, яку треба обов’язково усвідомити.

Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца: он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Димитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, Иноком Крыпецкого монастыря, Леонидом: уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым; а сам, скинув с себя одежду Монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей Днепровских гнездились тогда шайки удалых Запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей Литовского Княжества: у них, как пишут, расстрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечем и конем, в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого; узнал и полюбил опасность; добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлеца на ином феатре: в мирной школе городка Волынского, Гащи, за Польскою и Латинскою грамматикою: ибо мнимому Царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к Князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностию богатого Вельможи

1. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

4. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

5. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

6. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
7. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
8. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

9. Суржик - проблема української мови

10. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

11. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

12. Історія розвитку української мови

13. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

14. Вивчення української мови в початкових класах

15. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

16. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

18. Релігія і церква в сучасній Україні

19. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

20. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

21. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

22. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
23. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
24. Вивчення сучасної української літературної мови

25. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

26. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

27. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

28. Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе

29. Сучасний урок

30. Урок українського народознавства

31. Методика изучения звуков на уроке русского языка в начальной школе

32. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

34. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

35. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

36. Лекції з української та зарубіжної культури

37. Генеза української національної мови

38. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
39. Архетипи та універсалії української ментальності
40. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

41. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

42. Проблеми вивчення історії української журналістики

43. Розвиток української лексикографії

44. Українська мова в засобах масової інформації

45. Формування і становлення української юридичної термінології

46. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

47. Відродження української держави

48. Євген Чикаленко - меценат української культури

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

49. Зародження української державності

50. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

51. Політична система Української козацької держави

52. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

53. Процес перетворення української народності в націю

54. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
55. Становлення української державності 1648-1657рр.
56. Становлення української інтелігенції

57. Україна на початку XX ст.

58. Україна на початку ХХ ст.

59. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

60. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

61. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

62. З історії української кухні

63. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

64. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

65. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

66. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

67. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

68. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

69. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

70. Українсько-Угорські відносини
71. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
72. Методические особенности использования задач с экологическим содержанием на уроках органической химии в средней школе

73. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

74. Орфографические словари на уроках русского языка в начальной школе

75. Підготовка до ЗНО - українська мова

76. Разработка двух уроков английского языка для средней школы

77. Создание скульптурного образа на уроках изобразительного искусства в начальной школе

78. Уроки внеклассного чтения в начальной школе

79. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

80. Здоровьесбережение на уроках безопасности жизнедеятельности в начальной школе

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Концепції української державності

82. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

83. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

84. Розвиток української етнонаціональної спільноти

85. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

86. Економіка України на початку ХХІ століття
87. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки
88. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

89. Морфемный разбор (разбор слова по составу)

90. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

91. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

92. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

93. Словообразовательный разбор слова

94. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

95. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

96. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

97. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

98. Сучасні види страхування в Україні

99. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.