Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

База даних клієнтів і замовлень

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД &quo ;ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА &quo ;СТРАТЕГІЯ&quo ; КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙКурсова робота З дисципліни &quo ;Засоби СКБД&quo ; На тему &quo ;База даних клієнтів і замовлень&quo ;Студент групи С-05-51 Іощенко І.Г. Керівник Баранов Д.О.м. Жовті Води 2008 ЗмістВступ 1. Постановка задачі 2. Логічне проектування 3. Вибір СКБД та іншого програмного забезпечення 4. Фізичне проектування БД 4.1 Створення бази даних 4.2 Створення таблиць у базі даних 4.3 Визначення зв'язків Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д ВступБази даних виконують функцію систематизації знань. На основі цієї систематизації можуть створюватися нові знання. Так чи інакше, будь-яка база даних служить людині саме для опису подій, що відбулися у минулому, і на основі знання цих подій допомагає ухвалити те або інше рішення на майбутнє. База знань може бути побудована як мультимедійний довідник або як набір текстів і файлів іншого формату, проіндексованих за певними ознаками в базі даних. База даних - це, перш за все, сховище об'єктів даних, тобто набору можливих понять або подій, що описуються базою даних, з можливістю пошуку цих об'єктів за ознаками. Невід'ємною межею бази даних є можливість скріплення об'єктів між собою. Базою даних можна вважати не тільки таблиці, що індексують файли із знаннями різних форматів, але і самі ці файли, тому, що вони є сховищами знань, що не типізуються, в такій базі даних. Основною ціллю курсового проекту є закріплення, систематизація та поглиблення знань, отриманих під час вивчення дисципліни, а також розвинення практичних навичок з аналізу об’єктів дослідження, проектування баз даних, розробки та налагодження програмного забезпечення для організації роботи зі спроектованою базою даних. Основними задачами курсового проекту є: поглиблення знань з теорії баз даних; постановка задачі та розв'язання питань інформаційного забезпечення програми; освоєння методів проектування БД для вирішення конкретних задач; одержання уміння виконувати логічне і фізичне проектування баз даних; освоєння інструментальних засобів проектування СКБД і створення програмного забезпечення для обробки даних БД; оформлення курсового проекту та його захист. 1. Постановка задачіДля курсової роботи було обрано базу даних клієнтів та замовлень. Необхідно було вирішити ряд задач, таких як: створити базу даних; проаналізувати предметне середовище; побудувати діаграми ER-типів; побудувати первісний набір відношень; виконати подальшу нормалізацію первісного набору відношень при необхідності. для кожного атрибуту відношень логічного проекту визначити тип даних (з числа тих, які підтримує СУБД, що використовується); використовуючи мову SQL реалізувати фізичний проект - створити та виконати запити для створення відношень та інших об’єктів БД. Для кожного відношення створити первинний та зовнішні ключі. навчитися створювати SQL запити на вибірку даних; закріпити навики з'єднання відношень на основі вказаних критеріїв при створенні SQL запитів на вибірку даних.

2. Логічне проектуванняЛогічне проектування полягає у визначенні таблиць та зв’язків між ними. Процес проектування бази даних включає етапи: виділення сутностей і зв'язків між ними; побудова ER - діаграми; формування набору попередніх відношень з вкладанням первинного ключа для кожного відношення з використанням діаграми ER - типа; додавання не ключових атрибутів у відношення; Ключовими елементами моделі &quo ;cутність - зв'язок&quo ; є сутності, атрибути, ідентифікатори і зв'язки. Розглянемо кожний з них по черзі. Сутність (e i y) - це деякий об'єкт, що ідентифікується в робочому середовищі користувача, щось таке, за чим користувач хотів би спостерігати. Клас сутність - це сукупність сутностей, і описується він структурою або форматом сутності, що становить цей клас. Екземпляр сутності (e i y i s a ce) представляє конкретну сутність. У сутності є атрибути (a ribu es), або, як їх іноді називають, властивості (proper ies), які описують характеристики сутності. Екземпляри сутності мають ідентифікатори (ide ifiers) - атрибути, за допомогою яких ці екземпляри іменуються, або ідентифікуються Взаємини сутності виражаються зв'язками (rela io ships). Модель &quo ;cутність - зв'язок&quo ; включає класи зв'язків і екземпляри. Класи зв'язків (rela io ship classes) - це взаємини між класами сутності, а екземпляри зв'язку (rela io ship i s a ces) - взаємини між екземплярами сутності. У зв'язків можуть бути атрибути. Схеми, зображені на мал.1, називаються діаграмами cутність - зв'язок&quo ;, або ER-діаграмами (e i y-rela io ship diagrams, ER-diagrams). Такі діаграми стандартизовані, але не дуже жорстко. Відповідно до цього стандарту, класи сутності позначаються прямокутниками, зв'язки позначаються ромбами, а максимальне кардинальне число кожного зв'язку указується усередині ромба. Ім'я сутності указується усередині прямокутника, а ім'я зв'язку указується поряд з ромбом.Мал.1Перед тим, як створювати фізичний проект БД необхідно створити первісний проект. Він вже буде містити всі необхідні сутності та зв’язки. В первісному проекті бази даних будуть такі сутності: Addresses - адреси; Cus omer - клієнти; Cus omer Orders - заказ клієнта; Cus omer Addresses - адреса клієнта; Cus omer Payme Me hods - метод доставки заказу; Cus omer Orders Produc s - продукт заказаний клієнтом; Cus omer Orders Delivery - доставка заказу клієнту Produc s - продукти; Suppliers - постачальники; Розглянемо дані сутності та зв'язок між ними та зобразимо їх на ER - діаграмі, яка зображена на додатку &quo ;Додаток А&quo ;. 3. Вибір СКБД та іншого програмного забезпеченняMicrosof SQL Server Ma ageme S udio Express 2005 року безкоштовна версія програмного забезпечення для створення баз даних. Вона дуже добра для навчання на початкових етапах. Microsof SQL Server Ma ageme S udio Express - платформа баз даних, оптимізована для сучасних додатків, здатна масштабуватися згідно потребам підприємств будь-якого розміру. Застосування Microsof SQL Server 2005 підвищує рентабельність за рахунок скорочення часу простою і динамічного попереджуючого управління, що значно зменшує адміністративні витрати.

Крім того, Microsof SQL Server 2005 - надійна захищена платформа, якій можна довірити конфіденційні корпоративні дані, критично важливі для бізнесу. Відповідно до сучасних вимог, в Microsof SQL Server 2005 приділяється основна увага наступним аспектам: масштабованість і продуктивність. Microsof SQL Server 2005 дозволяє підприємствам створювати рішення БД, що забезпечують продуктивність і масштабованість, необхідну сучасним додаткам; висока доступність. Microsof SQL Server 2005 забезпечує безперервність функціонування додатків, що працюють з БД, а також зводить до мінімуму адміністративні витрати і зниження продуктивності високо доступних рішень; безпека. Microsof SQL Server 2005 надає покращувану захищену платформу даних, що підтримує шифрування важливих даних, аудит модифікації даних і метаданих, застосування зовнішніх криптографічних ключів, а також шифрування і захист файлів архівів електронним підписом; керованість. Microsof SQL Server 2005 дозволяє підприємствам понизити витрати часу і засобів на управління інфраструктурою обробки і зберігання даних за рахунок підтримки інноваційних технологій автоматизованого адміністрування, заснованого на політиках, а також покращуваних засобів моніторингу продуктивності, усунення неполадок і настройки. 4. Фізичне проектування БД 4.1 Створення бази данихДля того щоб створити базу даних у Microsof SQL Server 2005 потрібно: запустити SQL Server Ma ageme S udio Express; потім з’явиться вікно де потрібно ввести ім’я сервера та нажати кнопку Соединить.Далі потрібно клацнути правою кнопкою миші по вкладці Базы данных та вибрати Создать базу данных. Далі з’явиться вікно де потрібно ввести ім’я бази даних, початковий розмір та ін. 4.2 Створення таблиць у базі данихДля створення і модифікації таблиць (і взагалі більшості структур SQL Server 2005) можна використовувати графічні можливості SQL Server.У E erprise Ma ager клацніть правою кнопкою миші на значку ables і виберіть команду ew able (Нова таблиця). Перед нами виникне порожня форма, в яку нам потрібно ввести імена (Colum ame) і типи даних (Da a Турі) стовпців нової таблиці. Для деяких типів даних (наприклад, char) ми можемо задати довжину, для інших же (таких, як i ) довжина однозначно визначається типом даних.Щоб зробити стовпець produc id ключем таблиці, клацніть в будь-якому місці рядка з ім'ям цього стовпця, щоб виділити її, а потім клацніть на символі ключа на панелі інструментів вікна створення таблиць. Щоб створити композитний ключ, виділіть всі стовпці, що становлять ключ, і клацніть на символі ключа. Програми створення таблиць зображено на додатку &quo ;Додаток В&quo ;. 4.3 Визначення зв'язківЗв'язки, як і інші структури, можна створювати двома способами: або визначаючи зовнішні ключі в операторах AL ER ABLE, або малюючи зв'язки на діаграмі бази даних. Ми працюватимемо з діаграмою бази даних. Клацніть правою клавішею миші на значку Diagrams (Діаграми) і виберіть команду ew Da abase Diagram (Нова діаграма бази даних). Запуститься майстер, який проведе вас через процес додавання таблиць в діаграму. Помістіть на діаграму всі таблиці.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: программа для ЭВМ - это об'ективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Не признается использованием программы для ЭВМ или базы данных передача средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет программе для ЭВМ или базе данных. 2. Под правообладателем в настоящем Законе понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора. Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 1. Настоящим Законом и принимаемыми на его основе законодательными актами республик в составе Российской Федерации регулируются отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз данных. 2. Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим Законом к об'ектам авторского права

1. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

2. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

3. Пример базы данных на Delphi 2.0

4. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

5. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

6. Примеры баз данных (Студенческая группа)
7. Современные системы управления базами данных
8. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

9. Разработка базы данных "Кадры"

10. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

11. Разработка базы данных

12. Система управления базами данных ACCESS

13. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

14. Создание базы данных "Библиотека"

15. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

16. Классификация баз данных

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

17. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

18. HTML и базы данных

19. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

20. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

21. База данных страховой компании

22. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення
23. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним
24. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

25. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

26. Ответы на теоретические вопросы по предмету База данных

27. Инфологическая модель баз данных "Сущность-связь"

28. Пример проектирования базы данных "Библиотека"

29. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

30. Основы работы с базами данных Delphi

31. Параллельные машины баз данных

32. Инфологическое моделирование базы данных

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Базы данных и знаний

34. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

35. База данных для информационной системы - Таксопарк

36. Защита баз данных. Access 2000

37. Курсовая работа по базе данных СУБД

38. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов
39. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)
40. Проектирование базы данных Библиотека

41. Разработка баз данных в Delphi

42. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

43. Создание базы данных в интегральном пакете Works

44. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

45. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

46. Создание базы данных в Access и работа с ней

47. Реляционные модели базы данных

48. Система баз данных MS Access

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

49. Работа с базами данных

50. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

51. Современные системы управления базами данных

52. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных

53. Базы данных SQL

54. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП
55. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных
56. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

57. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

58. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

59. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

60. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

61. База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

62. База даних лікарських препаратів

63. База даних по приватним підприємствам регіону

64. База даних студії веб-дизайну

Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

66. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

67. База данных "Архив"

68. База данных "Международные переговоры"

69. База данных "Сотрудники"

70. База данных "Такси"
71. База данных "фруктовый сад"
72. База данных MS Access

73. База данных аттестационных ведомостей

74. База данных видеокарт

75. База данных для ремонта автомобилей

76. База данных компьютерного магазина

77. База данных компьютерной фирмы

78. База данных по учёту видеокассет

79. База данных приёмной комиссии

80. База данных учащихся

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

82. Базы данных

83. Базы данных

84. Базы данных и информационные технологии

85. Базы данных и управление ими

86. Восстановление базы данных
87. Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"
88. Инфологическая модель базы данных "Тестирование"

89. Инфологическая модель базы данных технологического процесса

90. Информационные базы данных: нормализация, связи и ключи

91. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97

92. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

93. Методика создания структуры базы данных на персональном компьютере

94. Наращивание экономической и статистической информации в двухструктурных реляционных базах данных

95. Нормализация таблиц в реляционной модели базы данных

96. Организация баз данных и выбор систем управления базами данных

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

97. Основные принципы проектирования баз данных

98. Политика безопасности баз данных

99. Практика по созданию базы данных для гостиницы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.