Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Факультет менеджменту Курсова роботана тему: «Організація функціонального управління на підприємстві ДП «Рівнестандартметрологія»»Виконала: Перевірила: Рівне-2008 ЗмістВступ 1. Організація як об'єкт управління 1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльності 1.2. Мета та місія організації 1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвитку Розділ 2. Аналіз організації як системи управління 2.1. Діагностика макросередовища 2.2. Діагностика ділового оточення організації 2.3. Аналіз фінансового стану 2.4. Аналіз показників рентабельності 2.5. Аналіз показників ділової активності 2.6. Аналіз управління персоналом Розділ 3. Основні заходи вдосконалення функціонування організації та очікуваного результату Висновок Список використаної літератури ВступВиробництво якісної продукції та розвиток національної економіки в цілому неможливі без розробки і прийняття відповідних стандартів та виконання достовірних вимірювань, що в свою чергу впливає на всі напрямки соціальної сфери – освіту, захист прав споживачів, охорону здоров’я, безпеку життя, відпочинок, захист довкілля. Адаптація національного законодавства у цій сфері до міжнародного є важливою складовою вступу України до Світової організації торгівлі та розширення зв’язків з Європейським Союзом. В даній курсовій роботі я представляю Державне підприємство «Рівнестандартметрологія» - територіальний орган Держспоживстандарту України, яке сьогодні забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації, єдності вимірювань, сертифікації продукції та послуг, акредитації випробувальних підрозділів. Діяльність підприємства спрямована на підтримку вітчизняних виробників і сприяння забезпеченню споживачів якісними товарами і послугами. ДП &quo ;Рівнестандартметрологія&quo ;: - «Ми працюємо на тих, хто зробив ставку на якість! ». В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як на державному рівні, так і на рівні управління окремим підприємством. На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї своєї діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення. Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних. В результаті мною мають бути запропоновані можливі заходи по вдосконаленню управління підприємством та усуненню виділених проблем, на прикладі ДП «Рівнестандартметрологія». 1. Організація як об'єкт управління 1.1. Місцезнаходження, цільове призначення та вид діяльностіДержавне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засноване на державній власності, підпорядковане уповноваженому органу управління - Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, є державним комерційним підприємством.

Місцезнаходження підприємства: вул. Замкова, 32, м. Рівне 33028, Україна. ДП «Рівнестандартметрологія» є правонаступником прав та обов’язків ДП «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Дане ДП створене з метою: - задоволення суспільних та особистих потреб шляхом системного здійснення виробничої, наукової, інформаційної, комерційної, іншої господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку; - також здійснення управлінських функцій у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, у т. ч. здійснення державного нагляду за додержанням технологічних регламентів, стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду згідно вимогами чинного законодавства. Предметом діяльності Центру є: здійснення державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання усіх форм власності технологічно регламентованих стандартів, норм і правил та державного метрологічного контролю та нагляду за забезпеченням єдності вимірювань згідно із законодавством України; здійснення науково-технічних та науково-організаційних та інших робіт у сфері метрології, оцінки відповідності, стандартизації та захисту прав споживачів; виконання робіт, надання послуг на замовлення суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності; здійснення державного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів, стандартних норм і правил та інших вимог, пов’язаних із якістю продукції, що випускається, суб’єктами господарювання в Рівненській області на всіх стадіях життєвого циклу продукції; участь у реалізації державної політики щодо додержання вимог законодавства України про захист прав споживачів; розробка та участь у розробці технологічних регламентів, національних стандартів, в т. ч. гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами та іншими нормами. 1.2. Мета та місія організаціїСтратегічна мета політики ДП «Рівнестандартметрологія» у сфері якості – надання послуг, які максимально задовольняють нагальні потреби замовників та перевищують їх очікування. Керівництво ДП «Рівнестандартметрологія» з усією відповідальністю заявляє, що дана діяльність спрямована на: Забезпечення достовірності та об’єктивності наданих послуг з сертифікації та метрологічного забезпечення; Своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг; Безумовне дотримання всіх правил сертифікації Системи УкрСЕПРО; Набуття у замовників та ділових партнерів репутації авторитетного та об’єктивного виконавця; Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної в процесі надання послуг; Забезпечення виконання вимог нормативних документів стосовно методів випробувань; Забезпечення дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки і методик виконання вимірювань. Досягнення проголошених цілей здійснюється шляхом виконання таких завдань: Систематичне впровадження та постійне поліпшення у всіх видах діяльності внутрішньої системи управління якістю; Постійне підвищення кваліфікації персоналу та вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин; Постійного розвитку та вдосконалення діяльності, освоєння нових видів послуг та розширення їх географії; Проведення внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійне поліпшення.

Реалізація заявленої політики у сфері діяльності забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме: Організаційної структури підприємства; Компетентністю штатного розкладу персоналу та залучення фахівців співвиконавців; Актуалізованого фонду нормативної документації; Дотримання методик та робочих інструкцій, що використовуються в процесі надання послуг. 1.3. Імідж підприємства, історія створення та розвиткуДП &quo ;Рівнестандартметрологія&quo ; створено 28 грудня 1939 року, як Рівненська контрольна лабораторія по вимірювальній техніці при Уповноваженому по справах мір і вимірювальних приладів при Рівненському обласному виконавчому комітеті. У 1955 році Рівненське обласне управління мір та вимірювальних приладів перейменовано у Рівненську державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці, а у 1967 році - в Рівненську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою (ЛДН). Розширились функції ЛДН. Вона стала здійснювати: - державний нагляд за впровадженням та додержанням стандартів і технічних умов, а також за станом та застосуванням вимірювальної техніки; - контроль уніфікації і агрегатування промислової продукції, машин, обладнання, приладів; - організацію роботи по державній атестації якості продукції. У 1986 році діяльність центру була відмічена дипломом першого ступеню ВДНГ СРСР. У 1987 році з метою удосконалення робіт по стандартизації, метрологічному забезпеченню та управлінню якістю продукції утворено Рівненський центр стандартизації і метрології, а у 1993 році його було перейменовано у Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМС). У 1994 році Рівненський ЦСМС призначено органом сертифікації харчової продукції. Наказом Держстандарту України від 19.09. 1996р. Рівненський центр стандартизації, метрології та сертифікації набув статусу Рівненський державний центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦС МС). У складі центру була створена випробувальна лабораторія харчової продукції. В подальшому статус органу по сертифікації та його лабораторії був підтверджений шляхом акредитації в національній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Розширилась галузь проведення сертифікаційних робіт. Такі роботи проводяться в будівництві, громадському харчуванні, туристичних послугах, авто послугах, сертифікації нафтопродуктів, скла. У 2002 році центр пройшов акредитацію і набув право по сертифікації на підприємствах систем управління якістю на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9000. Протягом останніх десяти років колектив центру, що налічує до сотні працюючих, постійно нарощує об'єми послуг, які надаються населенню та підприємствам. Оновлюється до сучасних вимог матеріальна база, покращуються соціальні умови працюючих. Життєвий цикл організації – це є період функціонування організації від моменту її створення до ліквідації. Класична схема життєвого циклу зображена на рис.1.1. - період створення організації - період росту організації - період зрілості організації - період занепаду організації - період ліквідації або відновлення її діяльності Структура – це складова управління, яка дозволяє координувати дії всіх підрозділів для досягнення взаємної відповідальності та чіткого функціонування.

Прикладом функцонального розумння сут полтичних нститутв та деологй (у тому числ нац  нацоналзму)  марксистське розумння установ та деологй як засобв класового гноблення  класово боротьби. Але, загалом, функцональне або нструментальне розумння нац та нацоналзму ма досить широкий спектр: вони можуть розглядатися як засоби досягнення класових, економчних чи соцальних цлей, як засб модернзац тощо. Карл Дойч розгляда х як засоби створення диного простору сплкування, завдяки якому модерн суспльства здатн успшно розвязувати рзномантн проблеми. При нструментальному розумнн нац акцент може робитися на створенн чи «вигадуванн» нацй на противагу розумнню х як свордних природних утворень. Коли йдеться про «природнсть» нацй, то не обовязково розумють х як певн бологчн утворення (коли х зближують, скажмо, з кровноспордненими звязками чи расами), а маться на уваз, що вони глибоко повязан з самою природою людини. А в такому раз нац розглядаються як так, що постають еволюцйно,  скорше «виростають», анж створюються людьми

1. Організаційна структура управління персоналу підприємства

2. Організаційна структура управління підприємством

3. Організаційна система управління природокористуванням України

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

6. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
7. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
8. Організація діяльності підприємства

9. Організаційна і виробнича структура підприємства

10. Основи організації фінансів підприємтсв

11. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Організація управління персоналом підприємства

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Організація оплати праці на підприємстві

16. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

21. Організація облікового процесу на підприємстві

22. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
23. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
24. Ревізійні комісії підприємств і організацій

25. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

26. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

27. Організація збутової діяльності на підприємстві

28. Управління запасами матеріалів на підприємстві

29. Економічні та правові основи управління організацією

30. Організація виробництва на металургійному підприємстві

31. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

32. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Персонал як об’єкт управління організації

34. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

35. Удосконалення управління персоналом організації

36. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

37. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

38. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
39. Філософія управління організацією
40. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

41. Організаційний розвиток підприємств

42. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

43. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

44. Організація грошових розрахунків на підприємстві

45. Інтеграційні форми підприємств і організацій

46. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

47. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

48. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы
Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Методи управління підприємством

50. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

51. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

52. Управління утворенням прибутку підприємства

53. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

54. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
55. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
56. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

57. Організація обліку власного капіталу підприємства України

58. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

59. Організація управлінського обліку

60. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

61. Функції та принципи державного управління

62. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

63. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

64. Організація роботи підприємства

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

66. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

67. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Аналіз стартегічного управління підприємством

70. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
71. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
72. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

73. Організаційна структура підприємства

74. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

75. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

76. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

77. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

78. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

79. Управління корпоративною власністю підприємства

80. Управління сільськогосподарськими підприємствами

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

82. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

83. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

84. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

85. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

86. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
87. Державні органи управління туристичною роботою
88. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

89. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

90. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

91. Функції управління в галузі екології

92. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

93. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

94. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

95. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

96. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Сучасний стан державних органів управління економікою

98. Фірма як організаційна форма підприємництва

99. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.