Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Корпоративна інформаційна система "Галактика"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗмістВступ 1. Характеристика та можливості управлінської системи КІС „Галактика” 2. Консолідація й аналіз Excel-звітності в інформаційній системі &quo ;Галактика&quo ; 3. Приклад рішення для державних підприємств 4. Приклад автоматизації розв’язання задачі „Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів” із використанням програмного продукту „Галактика” Висновки Список використаної літератури ВступСистема Галактика ERP, розроблена спільно білоруськими і російськими фахівцями - це інструмент для рішення критичних для виживання бізнесу задач, корпоративна інформаційна система. По-перше, застосування системи дозволяє значно знизити витрати. Система має всю необхідну для підприємств функціональність, включаючи виробниче і фінансове планування, керування бюджетами, усі види обліку, керування проектами, логістикою, персоналом, капітальними вкладеннями. У систему включені спеціальні рішення для керування витратами, зв'язаними з експлуатацією устаткування, транспорту. Комплексна підтримка цих задач дозволяє жорстко контролювати витрати в усіх напрямках діяльності підприємства. По-друге, система Галактика ERP має більш низьку вартість в порівнянні з іншими рішеннями. Вартість західних продуктів і послуг по їхньому упровадженню вельми висока для вітчизняних підприємств, особливо в умовах кризи. Крім того, Галактика ERP - це апробоване тиражно-замовлене рішення, що має повну підтримку з боку розроблювача. Це стосується бізнес-функціоналу і змін законодавства. Відповідно, для реалізації проекту не потрібно великої кількості програмістів. Підприємство абсолютне незалежно від них і від диктату їхніх цін. По-третє, ці технології дозволяють швидко впровадити рішення й одержати результат, що украй важливо в умовах кризи. Галактика і її партнери працюють по єдиних технологіях, корпорація несе відповідальність за сервіси, зроблені і своєму, і партнерському замовникам. Тому проекти виконуються в стислий термін, із запланованим результатом і вартістю. По-четверте, Галактика ERP дає можливість гнучкого реагування на зміни, що неминучі в умовах кризи. У західних системах бізнес-процеси строго регламентовані, що особливо неефективно в умовах хитливої економічної ситуації, коли від підприємств потрібно мобільність і швидкість у прийнятті рішень. По-п'яте, замовники одержують повну підтримку специфіки бізнесу і саме той функціонал, що їм потрібний. Поряд із загальною для більшості підприємств функціональністю по керуванню фінансами, виробництвом, логістикою, персоналом, Галактика пропонує замовлені розробки - рішення по підтримці специфічних задач підприємства. Важливо, що ці додаткові можливості зберігаються при зміні версій системи. 1. Характеристика та можливості управлінської системи КІС „Галактика”Система автоматизації керування Галактика E erprіse Resource Pla і g (ERP) - основа комплексу Галактика Busі ess Suі e. Можливості системи ERP дозволяють у єдиному інформаційному просторі оперативно вирішувати головні управлінські задачі, забезпечити менеджерів різного рівня керування необхідною і достовірною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Побудова системи обліку і формування різних видів звітності Керування матеріальними і фінансовими потоками (логістика) Фінансове планування й оперативний фінансовий менеджмент, управлінський облік Виробниче планування і керування виробництвом, контролинг Керування персоналом і кадровою політикою До складу системи автоматизації керування підприємством Галактика ERP входять засобу і для підтримки спеціальних управлінських задач: Керування технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування Керування якістю продукції Керування взаєминами з клієнтами Керування нерухомістю Система ERP має ті властивості, що затребувані підприємствами сьогодні і будуть необхідні завтра. Відповідність концепції ERP і стандарту MRP - II Підтримка національних і міжнародних стандартів фінансової звітності (сертифікат Інституту професійних бухгалтерів і аудиторів Росії) Захист конфіденційної інформації (сертифікат ФСТЕК Росії) Масштабуємість Оптимальне для кожного замовника співвідношення &quo ;ціна/якість рішення&quo ; Можливість швидкого впровадження. Корпорація &quo ;Галактика&quo ; має ліцензію ФСБ РФ на здійснення робіт, зв'язаних з використанням зведень, що складають державну таємницю. Це дозволяє використовувати систему ERP в організаціях і підприємствах оборонно-промислового комплексу, а також у структурах, чия діяльність має стратегічно важливе значення для держави. Для невеликих підприємств на базі системи ERP розроблене рішення Галактика Старт, що дозволяє швидко і з мінімальними витратами провести автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства. Автоматизовані системи керування корпорації &quo ;Галактика&quo ; дозволяють максимально ефективно здійснювати планування виробництва. Середні по масштабах бізнесу, і ті, що динамічно розвиваються компанії можуть скористатися спеціальною пропозицією корпорації &quo ;Галактика&quo ; - рішенням Галактика Прогрес. Торік 2008 &quo ;Галактика&quo ; одержала міжнародний сертифікат якості ІSO-9001. Це підтвердило, що система менеджменту якості проектування, розробки, упровадження, технічної підтримки і супроводу програмного забезпечення в &quo ;Галактиці&quo ; відповідає вимогам міжнародних стандартів. Функціональна схема КІС &quo ;Галактика&quo ; наведена на рис.1.1 Рис.1.1 В цілому КІС „Галактика” включає п’ять контурів управління: фінансовий контур, контур бухгалтерського обліку, контур логістики, контур управління персоналом и контур системного адміністрування; чотирнадцяти модулів і пошуково аналітичної системи. Але взагалі, рішення всього комплексу задач, на який орієнтований комплекс, може забезпечуватися чотирма функціональними контурами: контур адміністративного керування; контур оперативного керування; контур керування виробництвом; контур бухгалтерського обліку. Контур адміністративного керування включає в себе підсистеми, спрямовані на забезпечення головного керівництва оперативною інформацію про стан справ на підприємстві, прийняття управлінських рішень, розробку стратегічних планів керування підприємством. До складу контуру входять наступні підсистеми. Керування маркетингом (під яким прийнято розуміти одну з систем керування підприємством, що базується на комплексному врахуванні і прогнозуванні процесів, що відбуваються на ринку і спрямовану на одержання максимального прибутку від виробництва, збуту товарів і послуг).

Фінансове планування (призначене для упорядкування плану інвестицій капіталу підприємства і пов'язаних із цим витрат, а також для проведення контролю й аналізу ходу виконання складеного плану). Господарське планування та керування проектами, що призначені для рішення задач керування діяльністю підприємства з використанням комп'ютерної мережі шляхом проведення планування робіт над проектами з наступним контролем виконання затверджених планів. Фінансовий аналіз має на меті забезпечити керівника набором наочних графічних і текстових звітів для швидкого огляду господарсько-фінансового стану підприємства (групи консолідованих підприємств) і прийняття управлінських рішень. Дані для аналізу – результати роботи оперативних підрозділів, що пройшли бухгалтерське опрацювання (синтетична й аналітична інформація з рахунків бухгалтерського обліку). Накопичена інформація розглядається в динаміку з можливістю урахування індексу цін. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства провадиться на основі типових форм (&quo ;Баланс підприємства&quo ;, &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; і інших), показників ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства і внутрішніх звітів підприємства. Підсистема орієнтована, насамперед, на фінансового директора, головного бухгалтера, фінансового менеджера/аналітика, співробітників відділу планування підприємства. При бажанні можна створювати звіти для податкових органів, потенційних партнерів і інвесторів. Контур оперативного керування – до нього віднесені задачі, безпосередньо пов'язані з реалізацією виробничих планів підприємства. Серед цих задач можна виділити як актуальні для всіх типів організацій (постачання, складське урахування), так і характерні тільки для торгових організацій (операції з консигнаційним товаром, роздрібна торгівля). Цей контур для вирішення задач поліграфічного підприємства можна використати лише частково, і лише ту його частину, яка пов’язана безпосередньо з реалізацією. До неї можна віднести наступні підсистеми: складського обліку; керування консигнаційним товаром; розрахунки з постачальниками і покупцями; роздрібна торгівля. Контур бухгалтерського обліку – концепція програмного комплексу &quo ;Галактики&quo ;, що припускає чіткий поділ функцій між спеціалістами оперативних підрозділів і бухгалтерією. Всі документи, сформовані в контурі оперативного керування при виконанні закупівель, продажів, прийманню і відпустці товарів і МЦ, рахуються первинними. Для урахування господарських операцій і відображення їх у Головній книзі та у звітних документах робітники бухгалтерії повинні сформувати проводки по рахунках бухгалтерського обліку. До складу контуру входять наступні підсистеми: касові та фінансово-розрахункові операції; облік матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів; розрахунок заробітної платні; облік основних засобів та нематеріальних активів; проектування бухгалтерської та економічної звітності. Аналізуючи відображені показники та модулі системи можна прийти до висновку, що описана система більш придатна для виробничих підприємств, пристосування її до дій торгівельного підприємства, є досить трудомісткою задачею, тому що.

Материя существует только в многообразии конкретных объектов. Материи как таковой не существует, материя как таковая не есть нечто чувственно воспринимаемое. В этой связи Энгельс писал: "Материя как таковая, это - чистое создание мысли и абстракции. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих материй, не является, таким образом, чем-то чувственно существующим". Люди постоянно открывают новые свойства природных вещей и явлений, что свидетельствует о неисчерпаемости материи, т.е. о бесконечном многообразии конкретных объектов, в которых она существует. Это бесконечное многообразие упорядочено. Можно говорить о материи на уровне неживой и живой природы. С точки зрения современной науки, в структуру материи на уровне неживой природы входят элементарные частицы, все виды физических полей (магнитное, электромагнитное, гравитационное и т.д.), физический вакуум (особое состояние материи, где происходят сложные процессы появления и исчезновения элементарных частиц), атомы, звезды, молекулы, макротела, планеты, планетные системы, галактики (совокупность взаимосвязанных планетных систем и звезд), системы галактик, Метагалактика (система взаимодействующих скоплений галактик)

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

3. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

4. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

5. Функціональне призначення правового регулювання

6. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала
7. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики
8. Функціональне відображення поведінки споживача

9. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

10. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

11. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

12. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

13. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

14. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

15. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

16. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки

17. Функции и задачи подразделений по управлению человеческими ресурсами (на примере предприятий электроэнергетической отрасли)

18. Функции и задачи родителей на разных этапах родительства

19. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

20. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

21. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

22. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ
23. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
24. Задачи бухгалтерского учета деятельности субъектов малого предпринимательства в системе транспорта

25. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

26. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

27. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

28. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

29. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

30. Задачи, основные функции и система ОВД

31. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

32. Задачи автоматизации процесса проектирования

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Задачи на наибольшее и наименьшее значения функции

34. Цели задачи и функции прокуратуры Украины

35. Цели, задачи, функции государства

36. Функции, структура и задачи биржи труда

37. Налоговая полиция: задачи и функции

38. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./
39. Функции обществ с ограниченной ответственностью и задачи бухгалтерского учета
40. Функції Національного банку України

41. Функции, цели и задачи организации внутреннего аудита

42. Задачи и функции уголовного права России

43. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

44. Понятие, предмет, цели, задачи, функции криминологии

45. Применение встроенных функций табличного редактора excel для решения прикладных статистических задач

46. Основные задачи и функции логистики

47. Задачи и функции логистики

48. Задачи на наибольшее и наименьшее значения функций

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Функции, цели и задачи сестринского дела, соответствующие Вашим взглядам и определяющие деятельность среднего медицинского персонала Вашего ЛПУ

50. Обоснование экономической эффективности внедрения программного комплекса автоматизации управления "Галактика-Экспресс"

51. Функции, роли и задачи руководителей разных уровней организации

52. Педагогика - предмет, задачи, функции

53. Задачи и функции политологии

54. Органы финансового контроля, их задачи и функции
55. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)
56. Наша галактика

57. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

58. Галактики

59. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

60. Функции белков в организмах живых существ

61. Синапсы (строение, структура, функции)

62. Строение и функции клетки

63. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

64. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

65. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

66. Сущность, функции и классификация налогов

67. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

68. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

69. Задачи сводки и основное ее содержание

70. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.
71. Референдум и его социальная функция
72. Уголовное преследование как функция государства

73. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

74. Функции государства: налогообложение и взимание налогов

75. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

76. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

77. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

78. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

79. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

80. Функции государства

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

82. Структура и функции государственного аппарата

83. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

84. Деньги и их функции(MONEY)

85. Культура, её структура и функции

86. Культура, ее функции, субъекты
87. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения
88. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

89. Реализация функций языка в ФЗ прокуратуре РФ"

90. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

91. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

92. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

93. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

94. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

95. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

96. Внедрение средств автоматизации

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

98. Автоматизация бухгалтерского учета в России

99. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

100. 10 задач с решениями программированием на Паскале


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.