Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Види господарсько-правових санкцій

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Господарське право» на тему: «Види господарсько-правових санкцій» Реферат ВИДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ Предметом дослідження є Господарський кодекс України, інші закони та нормативно-правові акти України, а також наукові джерела з питань господарського права та підприємництва. Об’єктом дослідження є конкретні відносини, що виникають при застосування господарсько-правових санкцій. Мета дослідження – проаналізувати предмет дослідження; узагальнити та порівняти різні точки зору на предмет дослідження. Завдання дослідження: 1) проаналізувати поняття господарського правопорушення та господарсько-правової відповідальності; 2) розглянути різні види господарсько-правових санкцій. Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез), порівняльний. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОРДАРСЬКІ САНКЦІЇ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА САНКЦІЯ, ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ, ШТРАФНІ САНКЦІЇ Зміст Вступ Розділ 1. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин 1.1 Поняття господарського правопорушення та господарсько-правової відповідальності 1.2 Функції господарсько-правової відповідальності Розділ 2. Поняття та види господарсько-правових санкцій 2.1 Поняття господарсько-правових санкцій, їх класифікація 2.2 Відшкодування збитків 2.3 Штрафні та оперативно-господарські санкції 2.4 Адміністративно-господарські санкції 2.5 Підстави застосування окремих видів господарсько-правових санкцій Висновки Список використаних джерел Вступ Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, визначених Господарським кодексом України, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих наслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Предметом дослідження є Господарський кодекс України, інші закони та нормативно-правові акти України, а також наукові джерела з питань господарського права та підприємництва. Об’єктом дослідження є конкретні відносини, що виникають при застосування господарсько-правових санкцій. Мета дослідження – проаналізувати предмет дослідження; узагальнити та порівняти різні точки зору на предмет дослідження. Завдання дослідження: 1) проаналізувати поняття господарського правопорушення та господарсько-правової відповідальності; 2) розглянути різні види господарсько-правових санкцій. Метод дослідження – теоретичний (аналіз і синтез), порівняльний. Робота складається зі вступу, двох глав, висновків та списку використаних джерел. При написанні роботи використовувалися Господарський кодекс України, інші закони України, а також праці українських науковців з господарського права (таких, як Щербина В.С., Вінник О.М. та ін.). Розділ 1. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин 1.1

Поняття господарського правопорушення та господарсько-правової відповідальності Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором. Основні питання щодо відповідальності за правопорушення у сфері господарювання регулюються розділом V Господарського кодексу України. Господарське правопорушення – це протиправна дія або бездіяльність суб’єкта господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права, не узгоджується з юридичними обов’язками зазначеного суб’єкта, порушує суб’єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб. Господарські правопорушення можна класифікувати за видами і систематизувати їх групи за певними критеріями. Так, залежно від юридичної підстави (тобто які юридичні норми порушені) розрізняють договірні та позадоговірні правопорушення. Договірна відповідальність – це вид відповідальності, що передбачена за порушення зобов’язань, які виникли з договору. Такий вид відповідальності визначається відповідно до закону і не суперечними йому умовами укладеного між сторонами договору. Позадоговірна відповідальність настає безпосередньо за порушення зобов’язань, що виникли з закону, адміністративного акта чи інших правомірних дій. Особливим різновидом такої відповідальності є відповідальність за заподіяння майнової чи моральної шкоди, що виникає саме з факту заподіяння шкоди. В свою чергу договірні правопорушення поділяються на: правопорушення на стадії виникнення договорів: порушення строків укладання договорів; процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладанні; укладання договорів, що суперечать вимогам закону, цілям діяльності юридичної особи, або укладання договорів з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства; порушення строків виконання договірних та інших господарських зобов’язань щодо поставки продукції та товарів (найпоширеніші в господарській практиці), перевезення вантажів, виконання робіт та ін. Прострочення виконання зобов’язання загалом тягне за собою сплату боржником визначеної законом чи договором неустойки, штрафу, пені; порушення господарських зобов’язань щодо якості поставленої продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг; порушення державної дисципліни цін, пов’язані з виконанням договорів; порушення у сфері кредитних та розрахункових відносин, пов’язані з виконанням господарських договорів; порушення господарських зобов’язань щодо перевезень вантажів: зобов’язань з планів перевезень (неподача перевізних засобів, непред’явлення вантажів до перевезення); простій транспортних засобів під навантаженням і розвантаженням понад встановлені терміни; втрата, нестача, пошкодження вантажу; прострочення доставки вантажу тощо.

Предметом господарсько-правової відповідальності є також позадоговірні правопорушення: порушення законодавства про захист економічної конкуренції (анти конкурентні і узгоджені дії; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; анти конкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю); порушення прав власника як поєднаних, так і не поєднаних з позбавленням прав володіння тощо. Вчинення суб’єктом господарських відносин правопорушення тягне за собою застосування до правопорушника передбаченої або санкціонованої нормами господарського законодавства відповідальності. Оскільки це відповідальність за господарські правопорушення (правопорушення, вчинені у сфері господарської діяльності), санкції за них встановлює господарський закон. Такий вид відповідальності у теорії господарського права визначається як господарсько-правова відповідальність. Господарсько-правова відповідальність – це економічні за змістом і юридичні за формою методи впливу на економічні інтереси суб’єкта господарювання – правопорушника. Основні ознаки господарсько-правової відповідальності: 1) така відповідальність є реакцією на протиправну поведінку суб’єкта господарювання, яка може виражатися у конкретному факті (недостача поставленої продукції) або в такому, що визнається законом негативним, загальному результаті господарської діяльності (порушення ліцензійних умов, перевищення лімітів природокористування); 2) ця відповідальність полягає у зменшенні благ суб’єкта господарювання, однак вона спрямована не на саму особу суб’єкта господарювання, а на його майнову базу (безпосередньо чи в кінцевому рахунку); 3) передбачається юридично – в законі та/або договорі; 4) забезпечується державним примусом, який проявляється по-різному: явно (винесення господарським судом рішення про стягнення з порушника договірних зобов’язань неустойки) або приховано (відмова кредитора прийняти та оплатити продукцію неналежного асортименту); 5) застосовується як за принципом вини (відшкодування збитків, сплата неустойки), так і безвідносно щодо її наявності (господарсько-правова конфіскація, господарсько адміністративний штраф, оперативно-господарські санкції, планово-госпрозрахункові санкції, господарсько-організаційні санкції). З точки зору форми ця відповідальність є юридичною, тобто являє собою дію (вплив) кредитора (потерпілого) на правопорушника безпосередньо або за допомогою господарського (третейського) суду. Юридична природа такої відповідальності полягає у негативній оцінці поведінки правопорушника з боку держави і в прямій вимозі або санкції закону застосувати до нього заходи матеріального впливу у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки, штрафу, пені тощо. Загальним принципом цієї відповідальності є державна забезпеченість щодо застосування передбачених договором чи законом майнових санкцій. Держава гарантує застосування їх завдяки системі спеціальних і загальних правозахисних державних органів, функцією яких є саме застосування майнових санкцій. Щодо змісту господарсько-правова відповідальність загалом є матеріальною і застосовується у формі певної системи майнових (економічних) санкцій, передбачених або дозволених нормами господарського законодавства.

Налоговые льготы предполагается оттенять поэтапно с учетом оценки эффективности сохранения социально ориентированных льгот. Главным объектом налогового менеджмента является налог на прибыль. При определении налога на прибыль необходимо использовать следующие возможности его снижения: – оптимизировать структуру себестоимости производства и реализации продукции (работ, услуг); – уменьшить величину облагаемой налогом прибыли; – усилить финансово-бухгалтерскую службу организации во избежание различных экономико-правовых санкций. Первые два способа тесно взаимосвязаны. Важнейшей задачей текущего налогового управления является правильное с точки зрения интересов организации исчисление облагаемой прибыли. За основу берется валовая выручка организации. Затем из этой суммы исключаются доходы, освобождаемые законом от налогов или облагаемые налогом по иным налоговым ставкам, и добавляются (восстанавливаются) некоторые виды расходов, которые согласно налоговому праву не считаются расходами и относятся к распределению прибыли

1. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

2. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

3. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

4. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

5. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

6. Финансово-правовая санкция
7. Поняття і види господарських об’єднань
8. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

9. Финансово-правовые санкции

10. Підприємництво як вид господарської діяльності

11. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

12. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

13. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

14. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

15. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

16. Договор аренды: правовое регулирование и виды

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Взыскание задолженностей и штрафных санкций

18. Таможенно-правовые нормы, понятие и виды

19. Господарський договір

20. Правовой статус и виды предпринимателей

21. Правовые споры и виды социальной защиты

22. Экономические санкции в МП
23. Господарський договір
24. Административно –правовые отношения: понятие, содержание, особенности и виды

25. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

26. Как оформить первичные документы, чтобы избежать санкций

27. Грошові розрахунки в господарському обороті України

28. Питання з екзамену Господарське право

29. Виды гражданско-правовой ответственности

30. Суспільно-господарська районологія

31. Институт отягчения наказания при его назначении в пределах санкции уголовного закона

32. Административные правовые отношения: признаки, элементы, содержание и их виды

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Правовые механизмы функционирования различных видов банковских счетов

34. Антропогеоценоз - елементарний осередок господарсько-культурного типу

35. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

36. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

37. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

38. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
39. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
40. Організація документування господарських операцій

41. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

42. Административно-правовой режим (понятия, виды)

43. Административно-правовые отношения (понятие и виды)

44. Господарське законодавство

45. Господарське право

46. Господарські злочини

47. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

48. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

49. Організації (органи) господарського керівництва

50. Особенности оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи

51. Понятие и виды правовых форм использования земли

52. Понятие правовой культуры и ее виды

53. Понятие, признаки, виды правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления

54. Поняття та система господарського законодавства
55. Правовое понятие и виды документов на машинном носителе
56. Правовое регулирование. Виды источников права

57. Про господарські товариства

58. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

59. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций

60. Санкции в уголовно-процессуальном праве

61. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

62. Виды правовых норм

63. Виконання господарських зобов’язань

64. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

66. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

67. Тканини бавовняні. Характеристика асортименту господарських виробів з пластичних мас

68. Аналіз господарської діяльності підприємства

69. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

70. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті
71. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
72. Соотношение процедуры взыскания налоговой санкции с институтом вины в налоговом праве

73. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

74. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

75. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

76. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

77. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

78. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

79. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

80. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

81. Виды попугаев

82. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

83. Виды налогов в Российской Федерации

84. Налоговая система государства, налоги и их виды

85. Налоговая система России в новом правовом поле

86. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
87. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция
88. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

89. Правовое регулирование государственной службы

90. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

91. Административно-правовой статус военнослужащих

92. Административно-правовой статус государственных служащих в России

93. Административно-правовой статус граждан

94. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

95. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

96. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

97. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

98. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

99. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

100. Финансовые и правовые основы полного товарищества


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.