Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Реалізація Конституції України

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота з конституційного права На тему: «Реалізація Конституції України» ПЛАН ВСТУП . . . .3-5 Шляхи реалізації Конституції України . .6-14 Реалізація конституції в законодавчій діяльності . .6-8 Застосування Конституції України судами України . .8-11 Реалізація Конституції в повсякденному житті . .11-14 Суть реалізації Конституції України .15-19 Механізм та форми реалізації Конституції України .15-17 2.2 Вплив Конституції на діяльність основних органів державної влади .17-19 3. Проблеми реалізації Конституції . 20-23 3.1 Конституційні колізії та їх вплив на реалізацію Конституції України .20-22 3.2 Інші проблеми реалізації Конституції України 22-23 Висновки . .24-26 Список використаних джерел 27-28 ВСТУП. З проголошенням у 1991 році незалежності України, наша держава вступила на основний етап свого розвитку. З самого початку прийнявши курс на демократичний розвиток, перед Україною постала необхідність у прийнятті нової Конституції та законодавчої бази для закріплення основних засад побудови майбутньої незалежної держави. Таким чином, 28 червня 1996 року була прийнята перша Конституція України, яка визначила її Україну як «самостійну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу».1 Ця конституція була змінена у 2004 році, але вона не змінила основних засад розбудови української держави, лише визначивши її як парламентсько-президентську республіку. Але після прийняття Конституції України постало питання у її реалізації. Саме поняття реалізації Конституції передбачає повне втілення її норм у життя. «Це забезпечується: організацією виконання конституційних положень, безпосереднім здійсненням норм конституції шляхом їх використання, виконання, дотримання і застосування, контролем і наглядом за неухильним дотриманням норм, застосуванням заходів виховання, заохочення, примусу»2. Питання реалізації Конституції є дуже актуальним у наш час,адже «демократичний державно-правовий розвиток українського народу не може реалізовуватися за межами конституційних приписів. Саме Конституція юридичне оформляє основні параметри державності, розподіляє повноваження між владними структурами, наділяє громадян, їх об'єднання правами і покладає обов'язки, створює правові передумови забезпечення в країні демократичного політичного режиму»3. Цей розвиток зумовлений декількома чинниками. По-перше, ефективний та стабільний розвиток суспільства необхідний для самої держави, для ефективного розвитку її економічної, соціальної, політичної та інших сфер. По-друге, того, щоб успішно співпрацювати з іншими розвиненими країнами світу. І по-третє, це зумовлено тим, що для України одним з пріоритетних напрямків розвитку є вступ до Європейського союзу та інших міжнародних організацій, де потрібні високий розвиток економічної сфери країни та повна реалізація закріплених конституційних норм. Таким чином ми бачимо, що реалізація конституції, її основних норм та положень в усіх сферах суспільного та державного життя є основною для ефективного їх функціонування, розвитку та діяльності. А якщо брати до уваги ще й той факт, що демократична конституція є основою та фундаментом для розвитку демократичної правової держави, які є одними з основних демократичних цінностей, які розвиває країна для свого суспільства.

Якщо ж говорити про цей процес у міжнародному масштабі можна побачити таку закономірність, що найкраще живуть у тих країнах, де по-перше прийнята демократична Конституція, а по-друге вона реалізується. Прикладами таких країн можуть бути Франція, Англія, США тощо. У цих країнах є досить високий рівень добробуту суспільства, існує розвинуте громадянське суспільство. І хоча Конституція в Україні і була прийнята, і були визначені основні засади конституційного ладу України, основні права та свободи людини, визначено межі діяльності державних органів України та інші принципи розвитку держави та суспільства. Для України реалізація Конституції є досить складним процесом через те, що її суспільство ще не готове до кардинальних змін у своєму житті. А ще й крім того, впливає такий чинник як влада, яка також не бажає розлучатися зі своїми повноваженнями. До проблем, що також заважають реалізації Конституції України є: наша політична еліта, яка переважно складається з представників великого капіталу, які звичайно ж діють у своїх інтересах; Невірне уявлення людей про демократію. Так, представники нового покоління трактують її як вседозволеність без будь-яких обмежень, а ті люди, які жили за Радянського Союзу розтлумачують його як зло, що заважає існуванню держави; Також проблемою є те, що в самої Української держави немає достатнього досвіду з реалізації Конституції, а отже, і в побудові суспільства та держави. Реалізація конституції України здійснюється на основі самої конституції України та інших нормативно правових актів, які прийняті державою з цією метою. Процес реалізації Конституції проявляється у таких процесах: реалізація конституції у законодавчій, виконавчій, судовій діяльності, діяльності державних органів, місцевого самоврядування, через встановлення правил поведінки в суспільстві, визначенні основних правил діяльності установ та організацій, що діють в суспільстві. Також реалізація здійснюється через захист прав та свобод людини та інші напрямки, основні з яких розглянемо нижче. Шляхи реалізації Конституції України. Реалізація Конституції в законодавчій діяльності. Конституція України є надзвичайно важливим політико-правовим документом, адже вона зафіксувала відповідний стан розвитку нашої держави і суспільства, їх правової системи. В ній містяться норми не лише юридичного характеру. Вона э своєрідним ядром національної правової систем та національного законодавства, де діє близько двох тисяч законів, сорока шести тисяч підзаконних нормативних актів, які охоплюють досить широкий спектр суспільних відносин. Тому безперечно, прийняття Конституції, є важливим кроком для подальшого, більш системного розвитку законодавства. Адже Конституція є основним законом країни, на якому базуються усі інші нормативно-правові акти Української держави. Для розкриття суті реалізації Конституції України в законодавчій діяльності можна визначити основні принципи, за якими приймаються Закони України та цілі їх прийняття. Основою реалізації Конституції України в законодавчій діяльності є те, що усі закони України побудова на Конституції України та відповідно до неї, і жодне їх положення не може суперечити їй.

Тобто вона є «підґрунтям нормативно-правового масиву законодавчих актів з урахуванням ієрархічного, галузевого та інших аспектів»1. Цей принцип закріплений в статті 8 Конституції України, в якій сказано, що «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй»2. Взагалі, розробка і прийняття будь-якого закону обумовлюються соціальними чинниками. Так для прикладу можна взяти будь-який нормативно правовий акт держави. Наприклад, Регламент Верховної Ради України. Він приймається у зв’язку з функціонування Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради України визначає основні процедури, що здійснюються Верховною Радою України, у тому числі і законодавчу, але в свою чергу цей Регламент базується на Конституції України, так як саме в Конституції України визначені основні функції Верховної Ради України (стаття 85 Конституції), вона сама визначена єдиним законодавчим органом держави (стаття 75 Конституції) тощо. Вагоме значення для розвитку законодавства України на основі Конституції України має прийняття нових кодексів: цивільного, господарського, кримінального, сімейного, бюджетного, процесуальних кодексів тощо. «Суттєве значення має Конституція України і для розвитку законодавства на основі міжнародних договорів (стаття 9), оскільки ратифікуючи той чи інший договір Верховна Рада України збагачує національне законодавство»1. Також характерною рисою реалізації Конституції в законодавчій діяльності є те, що закони України доповнюють та деталізують положення Конституції. Так, розділ VIII Конституції України говорить про правосуддя, визначає його засади. А закони України «Про судоустрій», «Про статус суддів» та інші конкретно розписують «основні правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою»2. Втім ці закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють це питання, не можуть виходити за межі, визначені в Конституції України. Також можна зазначити, що при прийнятті закону Верховна Рада України також керується Конституцією України, у якій зазначено, що верховна рада може приймати закони, постанови та інші нормативно правові акти (стаття 91 Конституції). Тобто прийняття законів відноситься до повноважень Верховної Ради. Саме прийняття законів є реалізацією принципу верховенства закону, адже саме на основі та у їх межах діють всі інші державні та суспільні організації. Так, можна сказати, що реалізація Конституції у законодавчій діяльності здійснюється у таких формах: прийняття законів на основі Конституції України, та за визначеною процедурою; недопустимість суперечностей між Конституцією та законами (стаття 8). прийняті закони регламентують та уточнюють основні засади діяльності об’єкту, з приводу якого був прийнятий закон; Сам процес прийняття закону є реалізацією Конституції.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Поняття, форма та функції Конституції України

2. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

3. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

4. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

5. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

6. Конституційний суд України
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

9. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

10. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

11. Організація роботи Верховної Ради України

12. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

13. Судова система України. Конституційний Суд України

14. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

15. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

16. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

17. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

18. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

19. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

20. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

21. Економіка України в умовах глобалізації

22. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні
23. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
24. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

25. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

26. Політичні права і свободи громадян України

27. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

28. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

29. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Історія України

32. Історія соборності України

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

33. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

34. Господарство України періоду утвердження капіталізму

35. Походження людини та її поява на території України

36. Історія держави та права України

37. Культура України в 30-х рока

38. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
39. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
40. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

41. Економічне районування України

42. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

43. Господарське право України

44. Цивільне право України

45. Суверенітет України

46. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

47. Проект кримінального кодекса України

48. Бюджетна ситема України

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

49. Державний бюджет України і бюджетне право

50. Сбалансованість бюджета України

51. Фінансова система України

52. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

53. Машинобудування України

54. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
55. Використання трудових ресурсів Західної України
56. Міжнародний ринок туристичних послуг України

57. Машинобудівний комплекс України

58. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

59. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

60. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

61. Грошовий обіг України

62. Органи внутрішніх справ України

63. Грошові розрахунки в господарському обороті України

64. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

66. Закон україни про міліцію

67. Судова система України

68. Грошова система України

69. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

70. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
71. Хімічна промисловість України
72. Чорна i кольорова металургія України

73. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

74. Законодавство України про військову службу

75. Діяльність уряду України в галузі екології

76. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

77. Легка промисловість України укр

78. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

79. Верховна Рада України в системі органів влади

80. Ґрунти України

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

82. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

83. Ліквідність банківської системи України

84. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

85. Національний банк України

86. Національний Банк України
87. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
88. Проблеми функціонування фінансових бірж України

89. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

90. Структура страхового законодавства України

91. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

92. Фондовий ринок України

93. Формування та розвиток банківської системи України

94. Банки на валютному ринку України

95. Банківська система України

96. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

97. Законодавча база України про охорону праці

98. Мохоподібні України

99. Чинники процесу антропогенезу на території України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.