Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ВСТУП Аналіти́чна хі́мія — розділ хімії, що розглядає принципи і методи визначення хімічного складу речовини. Виникла поряд із неорганічною хімією раніше від інших хімічних наук. Якісний аналіз визначає ідентичність речовини в даній вибірці; кількісний аналіз визначає, скільки там є даної речовини. Аналітична хімія складається з двох розділів: Якісний аналіз - встановлює з яких елементів (або йонів) складається досліджувана речовина. Кількісний аналіз -встановлює кількісний вміст елементів, йонів чи хімічних сполук, які входять до складу досліджуваних речовин, матеріалів. Загальні питання аналітичної хімії: аналітична хімія елементів і сполук; пробопідготовка; наукові принципи створення нових аналітичних систем, зокрема сенсорів; спеціальні види аналізу (локальний, дистанційний, неруйнівний, безперервний у потоці, багатокомпонентний тощо). Методи аналітичної хімії: теоретичні основи методів хімічного аналізу; розроблення нових і удосконалення наявних методик аналізу; методи маскування, розділення і концентрування. Об'єкти аналізу і аналітичний контроль виробництва: аналіз металів і сплавів, неорганічних матеріалів, речовин високої чистоти, органічних речовин, гірських порід та мінеральної сировиниа, об'єктів природного середовища, біологічних об'єктів, лікарських препаратів, харчових продуктів тощо. 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ПО ТЕМІ ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Загальна характеристика металів 1.1.1 Мідь Мідь - золотисто-рожевий пластичний метал, на повітрі швидко покривається оксидною плівкою, яка додає їй характерний інтенсивний жовтувато-червоний відтінок. Мідь володіє високою тепло- і електропровідністю (20 °C) 16.78 Ω·m (займає друге місце по електропровідності після срібла). Має два стабільні ізотопи - 63Cu і 65Cu, і декілька радіоактивних ізотопів. Самий довгоживучий з них, 64Cu, має період напіврозпаду 12,7 ч і два різні варіанти розпаду з різними продуктами. Існує ряд сплавів міді: латунь - сплав міді з цинком, бронза - сплав міді з оловом і деякі інші. У з'єднаннях мідь може мати два ступені окислення: менш стабільний ступінь Сu2 і набагато стабільнішу Сu2 , яка дає солі синього і синьо-зеленого кольору. У незвичайних умовах можна одержати з'єднання із ступенем окислення 3 і навіть 5. Остання зустрічається в солях купраборанового аніона Cu(B11H11) 23-, одержаних в 1994 році. Мідь є необхідним елементом для всіх вищих рослин і тварин. У потоці крові мідь переноситься головним чином білком церулоплазміном. Всі з'єднання міді токсичні. 30 г сульфату міді є летальною дозою для людини. Вміст міді в питній воді не повинен перевищувати 2 мг/л, проте недолік міді в питній воді також небажаний. 1.1.2 Ртуть Ртуть - єдиний метал, рідкий при кімнатній температурі. Ртуть не володіє магнітними властивостями. Ртуть - малоактивний метал (ряд напруг). При нагріванні до 300 °C ртуть вступає в реакцію до киснем: 2Hg O2 → 2HgO Реакція розкладання оксиду ртуті історично є одним з перших способів отримання кисню. Ртуть застосовується у виготовленні термометрів, парами ртуті наповнюються ртутно-кварцові і люмінесцентні лампи.

Ртутні контакти служать датчиками положення. Крім того, металева ртуть застосовується для отримання цілого ряду найважливіших сплавів. Бромід ртуті застосовується при термохімічному розкладанні води на водень і кисень (атомно-воднева енергетика). Деякі з'єднання ртуті застосовуються як ліки, але в основному із-за токсичності ртуть була витиснена з медицини. Пари ртуті, а також металева ртуть дуже отруйні, можуть викликати важке отруєння. По класу небезпеки вона відноситься до першого класу (надзвичайно небезпечна хімічна речовина). 1.1.3 Вісмут Вісмут одержують сплавом сульфіду із залізом: Bi2S3 3Fe = 2Bi 3FeS або послідовним проведенням процесів: Bi2S3 5O2 = Bi2O4 3SO2; Bi2O4 4C = 2Bi 4CO. Вісмут має велике значення для виробництва так званих «автоматних сталей», особливо неіржавіючих і дуже полегшує їх обробку різанням на верстатах-автоматах (токарних, фрезерних і ін.) при концентрації вісмуту всього 0,003 %, в той же час не збільшуючи схильність до корозії. Деяке значення для виробництва детекторів ядерного випромінювання має монокристалічний йодид вісмуту. Германат вісмуту (BіGO) - сцинтиляційний матеріал, застосовується в ядерній фізиці, фізиці високих енергій, комп'ютерної томографії, геології. Сплави вісмуту з кадмієм, оловом, свинцем, індієм, талієм, ртуттю, цинком і галієм, володіють дуже низькою температурою плавлення і застосовуються як теплоносії і припої, а так само в медицині як фіксуючі склади для зламаних кінцівок. Деякі легкоплавкі сплави застосовуються як елементи протипожежної сигналізації, як спеціальні мастила працюючих у вакуумі і важких умовах, як клапани (при розплавленні тих, що відкривають просвіт для протікання рідин і газів (наприклад ракетних палив). Із з'єднань вісмуту в медичному напрямі найширше використовують його триокись Bi2O3. Зокрема, її застосовують у фармацевтичній промисловості для виготовлення багатьох ліків від шлунково-кишкових захворювань, а також антисептичних і загоюючих засобів. Оксохлорид вісмуту знаходить застосування в медицині як рентгеноконтрастний засіб і як наповнювач при виготовленні кровоносних судин. Крім того в медицині знаходять широке застосування такі з'єднання вісмуту як: галат, тартрат, карбонат, субсаліцилат, субцитрат, трібромфенолят вісмуту. На основі цих з'єднань розроблена безліч медичних препаратів. 1.1.4 Свинець Нітрат свинцю застосовується для виробництва могутніх сумішевих вибухових речовин. Теллурід свинцю широко застосовується як термоелектричний матеріал (термо-э.д.с 350 мкВ/К). Азид свинцю застосовується як найбільш широковживаний детонатор (що ініціює вибухову речовину). Перхлорат свинцю використовується для приготування важкої рідини (щільність 2,6) використовуваної в збагаченні, флотації руд, так само він іноді застосовується в могутніх сумішевих вибухових речовинах як окислювач. Фторид свинцю самостійно, а так само спільно з фторидом вісмуту, міді, срібла застосовується як катодний матеріал в хімічних джерелах струму. Вісмутат свинцю, сульфід свинцю, йодид свинцю застосовуються як катодний матеріал в літієвих акумуляторних батареях. Хлорид свинцю як катодний матеріал в резервних джерелах струму.

Теллурід свинцю самий широковикористовуючий матеріал у виробництві термоелектрогенераторов і термоелектричних холодильників. Двоокис свинцю широко застосовується не тільки в свинцевому акумуляторі, але так само на її основі проводяться багато резервних хімічних джерел струму, наприклад - свинцево-хлорний елемент, свинцево-плавиковий елемент і ін. Свинець і його з'єднання - токсичні. Потрапляючи в організм, свинець накопичується в кістках, викликаючи їх руйнування. ГДК в атмосферному повітрі з'єднань свинцю 0,003 мг/м2, у воді 0,03 мг/л, грунту 20,0 мг/кг. Викид свинцю в Світовий океан 430-650 тисяч т/рік. 1.1.5 Кадмій Кадмій - сріблясто-білий м'який метал з гексагональними гратами. Кадмій розташований в одній групі періодичної системи з цинком і ртуттю, займаючи проміжне місце між ними, тому деякі хімічні властивості цих елементів схожі. Кадмій використовується як компонент твердих припоїв (сплавів на основі срібла, міді, цинку) для зниження їх температури плавлення. Близько 20 % кадмію йде на виготовлення кадмієвих електродів, вживаних в акумуляторах (нікель-кадмієвих і срібно-кадмієвих), нормальних елементах Вестону, в резервних батареях (свинцево-кадмієвий елемент, ртутно-кадмієвий елемент і ін. Близько 20 % кадмію використовується для виробництва неорганічних фарбувальних речовин (сульфіди і селеніди, змішані солі, наприклад, сульфід кадмію - кадмій лимонний). Останніми роками кадмій став застосовуватися при створенні нових протипухлинних наномедикаментів. Кадмій дуже добре захоплює теплові нейтрони і служить для виготовлення регулюючих стрижнів для атомних реакторів і як захист від нейтронів. Іноді ці властивості використовуються в експериментальних моделях протипухлинної терапії eu ro Cap ure herapy. Теплопровідність кадмію поблизу абсолютного нуля найвища серед всіх металів, тому кадмій іноді застосовується для криогенної техніки. Пари кадмію, всі його з'єднання токсичні, що зв'язано, зокрема, з його здатністю зв'язувати сірковмісні ферменти і амінокислоти. Симптоми гострого отруєння солями кадмію - блювота і судоми. Кадмій - кумулятивна отрута (здатний накопичуватися в організмі). Ізотопи З восьми природних ізотопів кадмію шість стабільні, для двох ізотопів виявлена слабка радіоактивність. Це 113Cd (ізотопна поширеність 12,22 %, бета-розпад з періодом напіврозпаду 7,7Ч1015 років) і 116Cd (ізотопна поширеність 7,49 %, подвійний бета-розпад з періодом напіврозпаду 3x1019 років). 1.2 Хроматографія Хроматографія фізико-хімічний метод розділення і аналізу сумішей, заснований на розподілі їх компонентів між двома фазами - нерухомої і рухомої (елюент), протікаючої через нерухому. 1.2.1 Історична довідка Історична довідка. Метод розроблений в 1903 М. Кольором, який показав, що при пропусканні суміші рослинних пігментів через шар безбарвного сорбенту індивідуальні речовини розташовуються у вигляді окремих забарвлених зон. Одержаний таким чином пошарово забарвлений стовпчик сорбенту Колір назвав хроматограмой, а метод - Х. Внаслідок термин &quo ; хроматограма&quo ; стали відносити до різних способів фіксації результатів багатьох видів Х.

Вйська хн не зливалися, стояли  дяли нарзно. Вдомий росйський сторик С. Соловйов так характеризу ситуацю (звичайно, розумючи  по-свому, в проросйському дус): «Пд Москвою вдкрилося цкаве видовище. Пд  стнами стояли два ополчення, що мали одну мету витснити ворогв з столиц, а мж тим рзко роздлен  ворож один до одного; старе ополчення, що складалося переважно з козакв (з укранських земель Ю. К.) було представником Рос хворо, представником народонаселення ранше загибло Пвденно Украни, народонаселення з антигромадянськими (читай: антимосковськими Ю. К) устремлннями; друге ополчення (Мнна  Пожарського Ю. К.)P було представником здорово, свжо половини Рос (читай: Москов Ю. К.), того народонаселення з земським характером, яке з самого початку Смути чинило опр хнм виплодкам, злодйським слугам,  тепер, незважаючи на всю очевидну безнадйнсть становища, збрало останн сили  виставило х на очищення держави. Запорука успху полягала в тому, що ця здорова частина росйського народонаселення, з одного боку, усвдомивши необхднсть пожертвувати всм для порятунку ври  втчизни, а з другого, виявивши джерело зла, головного ворога Московсько держави, порвала зв'язки з хворою, зараженою частиною (тобто з вйськом, що прийшло з Украни Ю. К.).

1. Исследование концентрирования Cu (II) на анионите АВ-17, иммобилизованном 8-оксихинолином

2. Перечень известных CD маркеров

3. Император Александр II. Царь-Освободитель. Царь- Мученик

4. Политический портрет Александра II

5. Реформы Александра II

6. Возникновение политического терроризма в России. Убийство Александра II
7. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II
8. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

9. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

10. В. Высоцкий - "Он был чистого слога слуга..."

11. Екатерина II Великая (1729-96)

12. Александр II и его реформы

13. Екатерина II

14. Екатерина II (1729—1796)

15. Император Николай II (1894-1917 гг.)

16. Николай II Александрович

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

17. Почему Екатерину II назвали великой

18. Екатерина II как политик

19. Николай II. Время трудных решений

20. Россия и Польша при Александре II

21. Эпоха царствования Екатерины II

22. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II
23. Княжение Владимира II Мономаха на Киевском престоле
24. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

25. Влияние партизанского движения в годы II мировой войны

26. Екатерина II как личность. "Золотой век" Екатерины

27. Роль Китая во II Мировой войне

28. Реформы Петра I и Екатерины II

29. Эмуляторы устройства CD-ROM

30. Приводы CD-ROM. Форматы и стандарты

31. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

32. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Возникновение политического терроризма в России. Убийство Александра II

34. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

35. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

36. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?

37. Общая Физика (лекции по физике за II семестр СПбГЭТУ "ЛЭТИ")

38. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
39. Вильгельм II: покровитель армии и муз
40. Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.

41. Держава Александра II, сущность эллинизма

42. Законодательная деятельность Екатерины II

43. Украинская политика Екатерины II

44. Император Александр II

45. Покушение на Александра II

46. Причины II мировой войны. Фашизм

47. Политика “просвященного абсолютизма” в эпоху Екатерины II. Золотой век российского дворянства

48. Правление Николая II

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Изменения в армии в правление Александра II

50. Первые годы царствования Александра II

51. Социально-экономическое развитие России в 60-90-е гг. XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II

52. Реформы Александра II

53. Столкновение цивилизаций и что оно может означать для России

54. Пётр Великий, действительно ли он великий
55. Святейший патриарх московский Алексий II принял участие в праздновании рождества христова на святой земле
56. Трагическая судьба Николая II и его семьи

57. Екатерина II как законодательница России

58. Николай II

59. Николай II: реформы или революция

60. Реформы и контрреформы Александра II

61. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

62. Славяне. Кто они?

63. Половцы. Кто они?

64. Византия после смерти Феодосия II. Халкидонский собор

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

65. Англия. Правление Эдуарда II

66. Нострадамус. Кем он был?

67. Александр II – освободитель

68. Японский меч - Катана

69. Pentium II

70. Архитектурное наследие русского зарубежья: храмы-памятники Николаю II
71. Значение в русской журналистике политики Александра II
72. Место образованности в аксиологической шкале римлян эпохи принципата (по произведениям сатириков I – II вв.)

73. Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования

74. Крито-микенское искусство, III—II тыс. до н. э.

75. «Страшный мир! Он для сердца тесен!» (По лирике А.Блока.)

76. Почему он так непонятен

77. Сравнение стихотворений «Весь день она лежала в забытьи...» Ф.И.Тютчева и «Шумела полночная вьюга...» А.А.Фета

78. "Земля в огне". По страницам романа М.А.Шолохова "Они сражались за Родину"

79. Эпоха царствования Александра II и появление "новых людей", описанных в романе Чернышевского

80. Тютчев:"Он и Россия - одно целое..."

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. "Он вечно тот же, вечно новый"

82. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

83. Эпоха царствования Александра II и появление “новых людей”, описанных в романе Н. Чернышевского “Что делать?”

84. Самоаффинные фрактальные множества II. Размерности длины и поверхности

85. История болезни - Эндокринология (сахарный диабет II типа)

86. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)
87. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)
88. Успешный «управляющий ростом»: какой он?

89. Валютные риски: кто они и как с ними бороться?

90. Затравки: как они разжигают эпидемию спроса

91. Москва при сыновьях Калиты: Симеоне Гордом и Иоанне II, Димитрии Донском

92. Москва времен Екатерины II

93. Оксид азота(II): новые возможности давно известной молекулы

94. Автоматизированные поверочные установки: какими они должны быть

95. Теоретическая педагогия после Екатерины II

96. Общественная педагогия во время Екатерины II

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Соционика – для кого она?

98. Мать и сын - кто они?

99. О вреде планирования и пользе лени


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.