Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ДИСЦИПЛІНА &quo ;ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА&quo ; Індивідуальне завдання Тема &quo ;Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації&quo ; Виконала Студентка гр. ЕП-09-1 Панчук Л.В. Перевірила старший викладач кафедри менеджменту Садковська І.П. Дніпропетровськ 2010 ЗМІСТ ВСТУП 1. Правові засади електронної звітності 2. Поняття ЕЦП. Загальні вимоги до електронного документа 3. Порядок формування та подання звітності в електронному вигляді 4. Підводні камені електронної звітності 5. ЕЦП на конкретному підприємстві (УВД ФСС НВУ в дніпропетровській області) ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Подання звітності в електронному вигляді має багато переваг - економія робочого часу та коштів на придбання бланків, гарантоване оперативне відстеження змін до форм звітності, і не тільки податкової, арифметичний контроль за показниками декларації, безпаперова технологія подання звітності, уникнення витрат часу на черги при поданні звітності, надходження підтвердження прийняття звітності, так і для працівників органів ДПС - оперативність обробки податкової звітності, суттєве скорочення часу на проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення своєчасного відшкодування. Мета і завдання роботи полягає у дослідженні таких питань: правові засади електронної звітності; поняття ЕЦП, загальні вимоги до електронного документа; порядок формування та подання звітності в електронному вигляді; підводні камені електронної звітності. Об'єктом дослідження є використання електронного цифрового підпису в Україні. Предметом дослідження є використання електронного цифрового підпису на конкретному підприємстві (УВД ФСС НВУ в Дніпропетровській області). Методи дослідження: Джерельною та статистичною базою є література представлена в бібліографічному списку. Структура і обсяг роботи: Індивідуальна робота складається із вступу, 5 розділів і висновків. Загальний обсяг курсової роботи становить 31 сторінку комп’ютерного тексту. В роботі розміщено 12 додатків, список використаних джерел налічує 13 найменувань. 1. Правові засади електронної звітності Подання звітності в електронному вигляді - це пріоритетний напрям у розвитку партнерських стосунків між органами державної податкової служби та платниками податків, тому ДПА України приділяє велику увагу питанню впровадження платниками податків подання податкової звітності в електронному вигляді. Для запровадження в органах ДПС України процесу прийняття електронної податкової звітності ДПА України керується завданнями п. 16 Плану першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності, затвердженого Указом № 300/2006, Указу № 1154/2006, а також вимогами законів № 851-IV та № 852-IV. Для реалізації цього процесу ДПА України розроблено формат електронної звітності на основі специфікації ex e sible Markup La guage (XML), затверджений наказом № 242. Цей формат використовується розробниками бухгалтерських програм, безкоштовного програмного забезпечення для платників податків, а також власних програмних продуктів для сумісності з програмним забезпеченням з приймання та обробки поданої податкової звітності, впровадженим в усіх державних податкових інспекціях.

Для врегулювання процесу подання податкової звітності платників податків в електронному вигляді до органів державної податкової служби ДПА України наказом № 485 затверджено Уніфікований формат транспортного повідомлення, який застосовується для організації обміну електронними документами між податковими органами й платниками податків телекомунікаційними каналами зв'язку з використанням електронного цифрового підпису (за текстом - ЕЦП). Обмін електронними документами здійснюється за допомогою транспортного повідомлення з прикріпленим до нього транспортним контейнером, що містить зашифровані дані (електронні звіти). ДПА України видано наказ № 233, яким затверджено Інструкцію з підготовки і подання податкових доку­ментів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та Примірний договір про визнання електронних документів (за текстом - Інструкція № 233). Інструкцією № 233 визначено загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податкової звітності до органів ДПС України в електронній формі з використанням ЕЦП. Дія Інструкції поширюється на ДПА України, її територіальні органи та платників податків, які за власним бажанням подають податкові документи в електронному вигляді. Підпунктом 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону № 2181-III визначено, що податкова звітність може надаватися за добровільним рішенням платника податковому органу в електронній формі за умови реєстрації елек­тронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Отже, платник податків само­стійно приймає рішення - подавати чи не подавати звітність в електронному вигляді. 2. Поняття ЕЦП. Загальні вимоги до електронного документа Відповідно до ст. 1 Закону № 852-IV електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа і перевіряється за допомогою відкритого ключа. Статтею 3 Закону № 852-IV визначено, що ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису у разі, якщо: ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному в сертифікаті. Електронний підпис не може бути визнано недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа . Статтею 4 Закону № 852-IV визначено, що ЕЦП призначено для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів.

ЕЦП використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Використання ЕЦП не змінює порядку підписання договорів та інших документів, установленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі. Нотаріальні дії із засвідчення справжності ЕЦП на електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом. Порядком № 1452 визначено вимоги до застосування ЕЦП органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності (за текстом - установи). Відповідно до п. 2 цього Порядку установа застосовує ЕЦП лише за умови використання надійних засобів ЕЦП, що повинно підтверджуватися сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, отриманим на ці засоби від Адміністрації Держспецзв'язку України, та за наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у своїх працівників - підписувачів. Установа не застосовує ЕЦП для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством, та для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. грн. Установа отримує на договірних засадах послуги, пов'язані з ЕЦП, від акредитованого центру сертифі­кації ключів, причому лише від одного центру. Використання підписувачами особистих ключів, відповідні відкриті ключі яких засвідчені іншими акредитованими центрами сертифікації ключів, забороняється. Порядок надання працівникам установи права застосування ЕЦП, ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів, а також надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів установи, визначається наказом її керівника, якщо інше не встановлено законодавством. Електронна печатка застосовується установою лише за наявності у неї відповідної печатки, що застосовується для документів на папері. У посиленому сертифікаті відкритого ключа, що використовується установою для електронної печатки, додатково зазначається спеціальне призначення ЕЦП та сфера його застосування, а також відтворюється текстова інформація, розміщена на відповідній печатці. Право проставлення електронної печатки на електронних документах надається лише тому працівнику установи, який проставляє відповідну печатку на документах на папері. Отримання в акредитованому центрі сертифікації ключів посиленого сертифіката відкритого ключа для забезпечення застосування електронної печатки та генерація відповідних ключів здійснюються в тому самому порядку, що й для ЕЦП. ЕЦП володіє всіма основними функціями особистого підпису: засвідчує те, що отриманий документ надійшов від особи, яка його підписала; гарантує цілісність та захист від спотворення/виправлення підписаного документу; не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитись від зобов'язань, що виникли в результаті підписання цього документу.

Закарпатські українці як гарматне м'ясо залишилися без спостереження”.[113] Таке наставлення команди чсл. батальйону прискорило створення ОУН в чехо-словацькій заграничній армії в СССР. “Завдання організації було дуже важке і смертельно небезпечне. Організація працювала надзвичайно успішно, глибоко конспіровано перед очима ворога. Ця моральна допомога ОУН уможливила перетривати страшні муки і знущання большевицьких злочинів, доконуваних руками командування чсл. батальйону”.[114] В тому часі, коли совєтський уряд дав згоду на формування більшої військової одиниці - бригади, уряд Бенеша в Лондоні не погоджувався на це, роблячи різні інтриги. Прихильники Бенеша старалися впливати на наших закарпатців, підриваючи довір'я до чсл. армії в СССР. Але закарпатські українці не пішли на цю провокацію бенешівців. І так влітку 1943 року була зформована перша самостійна чехо-словацька бригада, яка мала такий національний склад: 307 чехів, 3 мадярів, 344 жидів, 19 словаків і понад 7,260 закарпатських українців. Просто - в бригаді розмовлялося по-українському

1. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

2. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

5. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

6. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
7. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
8. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

9. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

10. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

11. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

13. Етапи організації бухгалтерського обліку

14. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

15. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

18. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

19. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
23. Організація обліку
24. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

25. Організація обліку власного капіталу підприємства України

26. Організація обліку запасів на підприємствах

27. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

28. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

29. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

30. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

31. Організація складського обліку запасів в установах

32. Організація управлінського обліку

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

33. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

34. Основи організації бухгалтерського обліку

35. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

36. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

37. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

38. Система та процес бухгалтерського обліку
39. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
40. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

41. Сучасні моделі управлінського обліку

42. Теоретичні основи обліку та аудиту

43. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

44. Форми бухгалтерського обліку

45. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

46. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

47. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

48. Автоматизована система обліку праці та зарплати

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

49. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

50. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

51. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

52. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

53. Організація обліку на торгівельному підприємстві

54. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
55. Аналіз обліку платників податків в Україні
56. Організація обліку грошових коштів в касі

57. Організація бухгалтерського обліку

58. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

59. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

60. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

61. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

62. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

63. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

64. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

66. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

67. Граждане как субъекты административного права

68. Административное право (Контрольная)

69. Административное Право Республики Казахстан

70. Граждане, как субъекты административного права
71. Соотношение административного права со смежными отраслями права
72. Административное право РБ

73. Граждане как субъекты международного права

74. Административно право (шпаргалки)

75. Административное право РФ

76. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

77. Арбитражное процессуальное право

78. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

79. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

80. Банковское право (Контрольная)

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Шпаргалка по банковскому праву

82. Гражданское право

83. Гражданское право - сделки

84. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

85. Авторское право

86. Авторское право
87. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
88. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

89. Гражданское общество и право по Гегелю

90. Гражданское право (Контрольная)

91. Гражданское право (Контрольная)

92. Гражданское право (Шпаргалка)

93. Гражданское право РФ

94. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

95. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

96. Гражданское право

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Гражданское, торговое и международное частное право

98. Защита прав потребителя

99. Место обязательственного права в системе гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.