Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податкова система України: теорія і практика становлення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету “МАКРОЕКОНОМІКА” за темою: “Податкова система України: теорія і практика становлення” Виконала: Данилюк А.В. ПеревіривЖитомир План1. Створення податкової служби України. 2. Реформування податкової системи в Україні 3. Основні положення оподатковування в Україні Висновок Список використаної літератури 1. Створення податкової служби України. З розпадом Радянського Союзу Україна стала на шлях самостійного державного розвитку, прийнявши курс на побудову ринкової економіки. Отримавши в спадщину від колишнього ладу викривлену структуру економіки, ми опинились перед необхідністю корінного перетворення всіх без винятку сфер життєдіяльності держави. До одного з таких перетворень належить і проведення податкової реформи в країні. З виникненням нових форм власності й методів господарювання стара податкова система перестала відповідати вимогам часу й не могла забезпечити потреби держави.  Державна податкова служба України була створена 12 квітня 1990 року. У 1993 році набула розвитку - були прийняті зміни до Закону України &quo ;Про державну податкову службу в Україні&quo ;. Однак з подальшим розвитком ринкових реформ податкова служба втратила можливість виконувати повною мірою покладені на неї функції. Назріла потреба проведення кардинальної податкової реформи. При цьому, зрозуміло, що для пожвавлення економіки необхідно знизити податковий тиск, але це неминуче спричиняє зниження бюджетних надходжень. Тобто, відмова від більшої частини бюджетних коштів означає обвальне скорочення фінансування соціально-культурної сфери і, можливо спровокує соціальний вибух. Президент країни обрав інший курс - розширення бази оподаткування за рахунок рішучого наступу на &quo ;тіньову економіку&quo ;, залучення до оподаткування додаткових прибутків і на цій основі зниження податкового тиску на реального виконавця робіт і послуг. Мета цього курсу - стабілізація матеріального виробництва й підвищення його ефективності, що в кінцевому підсумку забезпечить більш повне задоволення державних і соціальних потреб. Першим кроком до реалізації цього курсу стало створення податкової адміністрації України, основна мета якого - збільшення рівня збору податків та інших платежів до бюджетів усіх рівнів і максимальне здешевлення цієї функції для держави - Президентом України в 1996 році було прийняте рішення про її принципове реформування: Державна податкова адміністрація України стала самостійним органом центральної виконавчої влади з її представниками на місцях, а не главком Мінфіну, як це було раніше. Підвищено статус голів обласних державних податкових адміністрацій, які відтепер призначаються Указом Президента країни. На місцях податкові органи почали створюватись не відповідно до адміністративно-територіального розподілу держави, а за принципом економічної необхідності і доцільності. Рішуче взято курс на зміцнення кадрового потенціалу, очищення лав податківців від випадкових людей. У системі створено фінансово-економічний інститут, центр перепідготовки кадрів, задіяні підрозділи по боротьбі з корупцією.

Значно зміцнилась матеріальна база служби. До складу податкових адміністрацій увійшли підрозділи МВС по боротьбі з карними злочинами у сфері оподаткування. Через півтора року Верховною Радою України було законодавчо врегульовано функціонування податкової служби у реформованому вигляді. Сьогодні, з прийняттям нового Закону &quo ;Про державну податкову службу в Україні&quo ; , в цілому, можна вважати її становлення закінченим. 2. Реформування податкової системи в Україні Реформування самої податкової системи в Україні здійснювалось у багатьох напрямках: - переглянуто ставки акцизного збору; - встановлено державний контроль за виробництвом і реалізацією алкоголю та тютюнових виробів, у результаті чого, навіть в умовах спаду обсягів виробництва цих видів товарів, намітилася тенденція зростання доходів бюджету за рахунок залучення до оподаткування раніше неконтрольованих оборотів; - вживалися заходи для упорядкування мита і прибутків від зовнішньоекономічної діяльності. 1997 рік по праву можна назвати роком податкової законотворчості. Станом на серпень 1997 року було підготовлено більше 20 проектів законів. Всупереч негативній дії нових податкових законів, завдяки поліпшенню рівня організації роботи по збору податків удалося стабілізувати надходження до всіх видів бюджетів. З’явилася можливість прогнозування надходження податків, а також трохи знизити тиск на платників податків. Складність впровадження і застосування нових законів у результаті величезної роботи, проведеної податковою службою в галузі методичного забезпечення, поступово стала відходити на другий план, і платники податків уже потроху адаптувалися до нового законодавства. Основне завдання податкової служби залишається незмінним - забезпечення наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів.  Усе це дало змогу піднести діяльність податкової служби на вищий рівень, допомагає краще виконувати основне завдання , покладене на неї, а саме - забезпечення повного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. З проголошенням самостійності Української держави на перший план виступила проблема структурної перебудови господарського комплексу, підвищення економічної ефективності його функціонування. Податкова система має надзвичайно важливе значення для виходу економіки з кризового стану, вона повинна створювати нормальні умови для виробничої і фінансової діяльності. Податкова система - це не механічна сукупність податків, а внутрішньо організаційна, функціонально взаємоузгоджена і взаємодоповнююча система. Виходячи з цього можна сказати, що завершеної податкової системи України ще немає, вона перебуває в процесі становлення. Для усвідомлення особливостей податкової системи України в перехідний період та напрямів їх змін розглянемо структуру надходжень до зведеного бюджету України за 1990-1995 р. (див.табл. 1). Ознайомлення з таблицею засвідчує безперервні зміни структури податків та структури надходжень протягом аналізованого періоду. З таблиці видно, що протягом заданого періоду не було жодного року, коли з податкової системи не зникали одні податки і не з’являлися інші.

З одного боку, це зумовлено змінами в державному устрої України, перетворенням її, держави з формальними ознаками повної державності в складі СРСР, в самостійну державу. Так, прояви цього є відсутність в системі оподаткування України до 1991 р. доходів від зовн.-економічної діяльності і акцизного збору, які з`явилися лише з 1992 р. Табл. 1. Питома вага надходжень деяких податків в загальній сумі надходжень до зведеного бюджету України. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Податок з обороту 28.2 21.4 - - - - ПДВ - - 31.4 34.7 25.0 20.3 Податок на прибуток підприєм 26.8 29.1 ств та організацій - - - 19.2 Податок на доходи підприємств - - та організіцій 17.9 33.0 27.4 - Прибутковий податок з громад. 8.9 12.1 9.2 5.8 6.5 6.6 Акцизний збір - - 3.8 5.1 3.3 1.9 Доходи від зовн.-екон. діяльн. - - - 4.0 1.7 2.4 Відрахування до фонду ліквід. - 3.5 наслідків відЧорноб.катастроф. 8.0 5.0 4.6 5.0 Відрахування до Пенсійного - - фонду - - 17.7 18.5 Окрім того , в Законі УРСР “ Про систему оподаткування ”, що був прийнятий у 1991 р., не було визначено систему місцевих податків. Вона була визначена лише в Законі України “ Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР”. “ Про систему оподаткування ” прийнятому на початку 1994 р. порівняно із Законом 1991 р. із переліку загальнодержавних податків та зборів було виключено : податок на прибуток податок на прибуток іноземних юридичних осіб від діяльності в УРСР податок з обороту податок на фонд оплати праці колгоспників лісовий доход податок на експорт та імпорт Водночас в перелік було введено 9 нових податків, обов`язкових платежів та зборів, зокрема внески до фонду соціального страхування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастроф, Пенсійного фонду та інші. Перелік загальнодержавних податків та інших обов`язкових платежів визначено у статті 14 названого Закону. Він включає 19 податків. Перелік місцевих податків та зборів на території України містить 15 найменувань податків та зборів. Другою причиною зміни структури податкових надходжень є залежність податкової системи від трансформаційних процесів в економіці. Між дією першої та другої причини є певна узгодженість і водночас суперечність. Якщо норма пов`язана із спробою свідомого впливу на формування податкової системи, то друга відображає успіх чи невдачу цього впливу. Нестабільність податкової системи проявляється не лише у змінах системи законів, але також в частих змінах, що вносяться до змісту самих законів. Серйозні корективи проводилися щодо базових податкових, зокрема, Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств ” прийнятого 22 травня 1997 р. ВРУ “ Про внесення змін і доповнень до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств””. Цим Законом передбачається ввести в дію з 1 липня поточного року і застосувати при розрахунках із бюджетом, починаючи з доходів і витрат, що отримані й проведені з 1 липня нинішнього року. Законом запропоновано примусово новий підхід до оподаткування інноваційного фонду, внесених в державний реєстр здійснюється у розмірі 50% діючої ставки на прибуток від реалізації інноваційної продукції.

Одним из первых в Советском Союзе Николай Нилович ввел в практику клинической работы хирургию центральной и периферической нервной системы, всесторонне разрабатывал теорию и практику этой новой области хирургии. За работы по хирургии центральной и периферической нервной системы Николаю Ниловичу в 1941 году была присуждена Сталинская премия. В мае 1943 года ему присваивается звание Героя Социалистического Труда. Во время Великой Отечественной войны Бурденко главный хирург Советской армии (19411946), генерал-полковник медицинской службы (1944); член ВЦИК; депутат ВС СССР в 19371946 годах, лауреат Государственной премии СССР (1941). В 19441945 годах Николай Нилович Бурденко занимается углубленным изучением пенициллинотерапии при ранениях самых различных частей организма. По его инициативе были созданы бригады, и на различных этапах эвакуации было проведено тщательное наблюдение над действием пенициллина на инфекцию с тщательным бактериологическим контролем. В 1942 году Бурденко был назначен членом Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских войск. 30 июня 1944 года правительством была учреждена Академия медицинских наук по проекту, разработанному Бурденко. 14 ноября 1944 года он утвержден в звании действительного члена Академии медицинских наук и 20 декабря 1944 года на учредительной сессии академии был избран ее первым президентом (19441946Pг.)

1. Формування податкової системи України

2. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

3. Становлення та розвиток податкової служби України

4. Фінансова система України

5. Судова система України

6. Ліквідність банківської системи України
7. Формування та розвиток банківської системи України
8. Банківська система України

9. Бюджетна система України

10. Національна депозитарна система України

11. Правова система України

12. Судова система України. Конституційний Суд України

13. Виборчі системи України

14. Організаційна структура митної системи України

15. Бюджетна система України

16. Валютна система: України, світу, та Європи

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

17. Податкова служба України

18. Фінансова система України

19. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

20. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

21. Історія становлення митної системи на теренах України

22. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
23. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні
24. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

27. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

28. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

29. Система цивільного права України

30. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

31. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

32. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

33. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

34. Структура системи соціального захисту населення і політики України

35. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

36. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

37. Система оподаткування України

38. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
39. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

43. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Історія України

46. Історія соборності України

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Походження людини та її поява на території України

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Податкова система
55. Економічне районування України
56. Загальна характеристика конституції України

57. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

58. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, практика и перспективы развития

61. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

62. Суверенітет України

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Бюджет України: актуальні проблеми

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Державній бюджет України

66. Сбалансованість бюджета України

67. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Інтеграція України у світове господарство

70. Використання трудових ресурсів Західної України
71. Міжнародний ринок туристичних послуг України
72. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

73. Особливості перехідної економіки України

74. Роль і значення АПК для господарства України

75. Авіаційний транспорт України

76. Чорна металургія України

77. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

78. Органи внутрішніх справ України

79. Механізм кредитування банками України

80. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Інформаційна політика України

82. Конституційні засади виконавчої влади України

83. шпори з цивільного права України

84. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

85. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

86. Хімічна промисловість України
87. Чорна i кольорова металургія України
88. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

89. Законодавство України про військову службу

90. Діяльність уряду України в галузі екології

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Социум как система /Укр./

94. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

95. Аграрне право України

96. М.О. Скрипник - видатний діяч України

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Методики оцінки фінансового стану банків України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.