Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Методологічні основи міжнародного маркетингу

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Сутність міжнародного маркетингу Міжнародний маркетинг – це «вища математика» маркетингу. Це пов'язано з тим, що значення міжнародного маркетингу варто розглядати із сучасних позицій глобалізації та інтернаціоналізації як світового ринку, так і корпорацій. Питання визначення поняття «глобалізація» є дискусійним. Можливі такі підходи. 1 Найбільш уживане визначення глобалізації дав американський учений Rober Rober so : «Глобалізація – це серія емпірично фіксованих вимірів, різнорідних, але поєднуваних логікою перетворення світу в єдине ціле». Говорячи про глобалізацію економіки, звичайно, мають на увазі своєрідне стирання кордонів між державами при формуванні єдиного глобального ринку. Можна також затверджувати, що зародження та успіх глобалізації економічної діяльності і громадського життя не було б можливим без таких факторів: економічних (концентрація капіталу); політичних (прозорість кордонів); міжнародно-правових (великих міжнародних угодах); маркетингових (великі обсяги виробництва не відповідають попиту на національних ринках); соціально-психологічних (ослаблення ролі традицій, мобільність людей); лібералізації міжнародних відносин, дерегулювання ринку товарів і капіталу; глобалізації менеджменту і маркетингу. Таким чином, можна говорити, що глобалізація йде на мікро- і макроекономічному рівні. Мікроекономічний – орієнтація компаній, наприклад, на ринки збуту і постачання, макрорівень – зовнішньоекономічна політика держав, наприклад, лібералізація економіки. Виділяють, насамперед, такі напрямки глобалізації як: а) міжнародна торгівля: товарами; послугами; технологією; об'єктами інтелектуальної власності; б) міжнародні фінансові операції: кредити (приватні, державні, міжнародних організацій); основні цінні папери (акції, облігації та інші боргові зобов'язання); похідні фінансові інструменти (фьючерси, опціони й ін.) в) міжнародний рух факторів виробництва: капіталу у вигляді прямих іноземних інвестицій; робочої сили у вигляді стихійних міграцій некваліфікованих і малокваліфікованих робітників та у вигляді «витоку мозків». 2 Зміст глобалізації зводиться до постулювання неминучості повної планетарної інтеграції, переходу від безлічі держав, народів, націй і культур до єдиної світової держави. Таким чином, під терміном «глобалізація» розуміється взаємозв'язок процесів інтернаціоналізації економіки, розвитку єдиної системи світового зв'язку, зміни й ослаблення функцій національної держави, активізації діяльності транснаціональних недержавних утворень, у тому числі таких, як етнічні діаспори, релігійні рухи, мафіозні групи. Відповідно, дати чітке і єдине визначення глобалізації складно. Різні питання цього процесу є предметом вивчення багатьох наук, кожна з який має свою понятійну мову. Крім того, необхідно прийняти до уваги, що глобалізація є історичним процесом, що розвивається протягом сторіч і ще є незавершеним. 3 Глобалізація – це загальний термін, що позначає усе більш складний комплекс трансграничних взаємодій між фізичними особами, підприємствами, інститутами та ринками, що виявляється в розширенні потоків товарів, технологій і фінансових засобів, у неухильному зростанні та посиленні впливу міжнародних інститутів цивільного суспільства, у глобальній діяльності транснаціональних корпорацій, у значному розширенні масштабів трансграничних комунікаційних і інформаційних обмінів, насамперед через Інтернет, у трансграничному переносі захворювань і екологічних наслідках і в усе більшій інтернаціоналізації визначених типів злочинної діяльності (визначення ООН).

4 Під глобалізацією можна розуміти поступове перетворення світового простору в єдину зону, де безперешкодно переміщаються капітали, товари, послуги, де вільно поширюються ідеї і пересуваються їхні носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів і шліфуючи механізми їхньої взаємодії. Глобалізація, таким чином, має на увазі утворення міжнародного правового та культурно-інформаційного поля, свого роду інфраструктури міжрегіональних, у т.ч. інформаційних обмінів. Сучасної глобалізації передував період розширеної інтернаціоналізації. Сфера міжнародного маркетингу розширюється дуже швидко. Спостерігається значний зріст торгівлі, іноземних інвестицій, підсилюється процес обміну інформацією. Тому для розуміння розвитку сучасного світового господарства необхідно більш глибоке вивчення процесу інтернаціоналізації фірми на міжнародних ринках. Існують різні визначення терміна «інтернаціоналізація». Розглянемо деякі з них: Інтернаціоналізація – це процес усе більш глибокого залучення в міжнародні операції. Інтернаціоналізація – це послідовний процес, що у свою чергу є результатом взаємного впливу двох відмінних, але тісно пов'язаних процесів: процесу розвитку знань і процесу залучення до іноземного ринку. Інтернаціоналізація являє собою процес розвитку стійких економічних взаємозв'язків між країнами (насамперед на основі міжнародного поділу праці) і виходу відтворення за рамки національного господарства. У міжнародному маркетингу інтернаціоналізація розглядається як процес виходу фірми на закордонні ринки і зміцнення її позицій на цих ринках. Ступінь інтернаціоналізації фірми залежить від впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносяться: об'єкти продажів, елементи зовнішнього середовища цільових ринків, метод ведення операцій на закордонному ринку. До внутрішніх факторів відносяться можливості даної фірми: мотиви інтернаціоналізації, організаційна структура, фінанси, персонал. Об’єкти продажів являють собою пропозицію з боку фірми товарів і послуг на закордонному ринку. Фірма може пропонувати новий товар чи послугу, існуючий товар чи послугу без змін, додаткові послуги, «ноу-хау», технології, а також їхні комбінації. Існують різні перешкоди інтернаціоналізації фірми – фактори зовнішнього середовища міжнародного маркетингу: політичні, економічні, правові, культурні особливості різних країн, також і географічне положення. До основних методів інтернаціоналізації відносяться: експорт і імпорт товарів і послуг, прямі іноземні інвестиції, спільне підприємництво, ліцензування, франчайзинг, контракт «під ключ», управлінський контракт. Кожен спосіб виходу на закордонний ринок має свої переваги і недоліки. До мотивів інтернаціоналізації відносять: розширення збуту, придбання ресурсів, диверсифікованість джерел постачання і збуту. Однак, без сприятливого навколишнього середовища на закордонному ринку фірма не зможе домогтися успіху. Таким чином, стимули можуть виходити і з зовнішнього середовища фірми. До факторів, що стимулюють процес інтернаціоналізації, можна віднести: сприятливе відношення громадськості до перших спроб виходу на закордонний ринок через почуття національної гідності, підвищення компетентності персоналу фірми, заохочення працівників фірми.

Між ступенем складності ринку, вибором стратегії і методом виходу на закордонний ринок існує взаємозв'язок. Ріст міжнародних операцій завжди вимагає великих фінансових витрат для підтримки діяльності. Розмір інвестицій у розвиток бізнесу на закордонних ринках є індикатором ступеня інтернаціоналізації фірми. Це явище в маркетингу, що виникає внаслідок взаємозалежності ринків як результат глобалізації. «Ринки вже не сприймаються як окремі одиниці, але усе більш як єдиний ринок» . Міжнародний маркетинг при цьому направляє розвиток фірми за такою схемою : попереднє вивчення ринків країн, що можуть становити інтерес; вибір найбільш сприятливого регіону чи країни; визначення способу присутності підприємства на цьому ринку; визначення комерційної пропозиції в розрізі товарів, послуг і цін, пристосованих як до сприятливих, так і до несприятливих варіантів ринку; визначення комерційної політики, політики збуту, комунікацій і підбір торгового персоналу. Тому, підстава нового ринку щораз являє собою компроміс між використанням рішень уже випробуваних на інших ринках і необхідним рівнем адаптації. Стандартизація дає виграш у продуктивності, але адаптація часто є тією неминучою ціною, яку треба заплатити заради закріплення на ринку. Ж.Ж. Ламбен пропонує при виході фірми на глобальний ринок, зберігши стійку конкурентну перевагу, використовувати два різних підходи . Перший підхід, орієнтований на стандартизацію маркетингової активності на всіх ринках, віддає пріоритет показникам ефективності власного виробництва. Другий підхід, навпаки, наголошує на адаптацію товарів, тобто на маркетинг специфічних потреб різних ринків. Стратегія адаптації заснована на існуючих розходженнях між ринками і розрізняє їх у руслі концепції маркетингу. Три групи факторів допомагають диференціювати ринки: розходження у поводженні покупців не тільки в плані соціальної демографії, рівня чи доходів життєвих умов, але насамперед у плані споживання, звичок, звичаїв, культури і т.д. розходження в організації ринку, включаючи структуру мереж збуту, доступність інформації, наявність регулюючих правил, кліматичні умови, засоби транспорту і т.д. розходження у конкурентному середовищі, у ступені концентрації конкуренції, у присутності місцевих суперників, у конкурентному кліматі і т.д. Очевидно, що існують важливі розходження між ринками і ці розходження збережуться в майбутньому. Ті, хто вірить у стратегію стандартизації, підкреслюють переваги, що можуть стати наслідком стратегії, заснованої на тому, що є для ринків подібним, а не на тому, що їх розрізняє. Теза стандартизації базується на трьох гіпотезах: світові потреби стануть більш однорідними завдяки технології, транспорту і зв'язку; споживачі готові відмовитися від специфічних переваг в ім'я виграшу від більш низької ціни і гарної якості товарів; стандартизація, обумовлена гомогенізацією світових ринків, привносить економію на масштаби, що дозволяє знизити собівартість. На підтримку цієї тези можна використовувати приклади широко відомих товарів: «Макдональдс», «Кока-Кола», «Пепсі», «Ревлон», «Кодак», «Соні», «Левіс» і т.д

По существу этих внешних разногласий необходимо сказать следующее. Коран указывает прямо на то, что исторически сложившееся христианство[46] и иудаизм не противостоящие друг другу силы, а «друзья один другому», т.Pе. единый идеологический комплекс: если иудаизм освящает воровство пятой книгой Торы Второзаконием, то христианство, не осуждая прямо ростовщичество иудаизма, тем самым по умолчанию способствует Богоборчеству иудеев. Коран открыто осуждает ростовщичество и призывает мусульман к тому, чтобы среди них была община, «которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого» (Сура 3, аят 100). Для претворения в жизнь предписаний Корана такая община должна осознанно владеть Различением Добра и Зла, т.Pе. Мечом Методологии. Другими словами, данная сура призывает к формированию концептуальной власти внутри исламской общины. Однако, этот завет Мухаммада повис в воздухе возможно потому, что меч методологии на основе Различения (методологическая культура мышления), рассыпанный по тексту Корану в целях защиты от исключения при канонизации из текста, остался недоступным для народов, принявших ислам в его исторически сложившемся виде

1. Теоретико-методологічні основи планування

2. Методологічні основи наукових досліджень

3. Основы международного маркетинга

4. Ергономічні основи проектування

5. Біохімічні основи стомлення

6. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
7. Технологічні основи глобалізації
8. Міжнародний маркетинг

9. Основы Интернет-маркетинга

10. Сутність міжнародного маркетингу

11. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

12. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

13. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

14. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

15. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

16. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

18. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

19. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

20. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

21. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

22. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле
23. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования
24. Котлер "Основы маркетинга"

25. Основи банківського маркетингу

26. Социальные основы маркетинга

27. Брэнд как основа маркетинга

28. Совершенствование трудовой деятельности специалиста по маркетингу организации на основе функционально-стоймостного анализа

29. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика

30. Научные основы и методология государственного регулирования экономики

31. Естественно-научное познание: структура и динамика. Основы методологии естественно-научного познания

32. Основы и методология правоведения

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

34. Маркетинг как основа современного бизнеса

35. Основи теорії і практики маркетингу

36. Основы маркетинга

37. Основы маркетинга

38. Основы маркетинга
39. Основы маркетинга
40. Разработка концепции маркетинга предприятия на основе проведения маркетингового исследования

41. Теоретические основы маркетинга

42. Основы маркетинга

43. Міжнародні економічні відносини

44. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

45. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

46. Економічні та правові основи управління організацією

47. Основы методологии и методики комплексного экономического анализа

48. Основы молекулярной биологии клетки

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

50. Основы ведения наступления подразделениями и частями

51. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

52. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

53. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

54. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
55. Основы конституционного права Франции
56. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

57. Основы полномочия парламента

58. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

59. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

60. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

61. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

62. Конституционные основы судебной власти

63. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

64. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Основы местного самоуправления

66. Организационные основы проведения налоговых проверок

67. Основы делопроизводства (Контрольная)

68. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

69. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

70. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
71. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности
72. Epistemology and methodology: main trends and ends. (Эпистемология и Методология)

73. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

74. Основы социокультурного проектирования

75. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

76. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

77. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

78. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

79. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

80. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Основы информационных технологий

82. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

83. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

84. ПК на основе процессора INTEL 80286

85. Платежная система на основе смарт-карт

86. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома
87. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"
88. Учебник по основам PHP

89. Основы ПЭВМ

90. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

91. Основы автоматики и управления

92. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

93. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

94. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

95. Основы математики

96. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Физические и химические основы явлений наследственности

98. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

99. Методология науки криминалистики (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.