Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З дисципліни «Валютно-фінансові розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» На тему: « Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності» Харків, 2007 ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висновок Перелік літератури ВСТУП Середовище міжнародного ринку включає безліч різних аспектів - економічних, організаційних, правових. Дане середовище корінним чином відрізняється від умов господарювання, в яких звикли оперувати суб'єкти підприємництва. Ефективність економічної діяльності в даному зовнішньому середовищі в першу чергу вимагає чіткого уявлення про правові рамки, в яких вона здійснюється, і ясного усвідомлення того, що практично єдиним інструментом регулювання взаємостосунків між учасниками зовнішньоекономічних угод є відповідна правова система, побудована і на національних і на міжнародних джерелах. Метою регулятивної політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності економічних агентів повинне стати створення раціональної системи норм і механізмів, яка б сприяла досягненню мети підприємств на зовнішніх ринках, і кінець кінцем забезпечувала б їх участь в міжнародному розподілі праці. Питання розрахунків є одним з ключових в міжнародному торговому обороті. Законодавство і банківська система повинні надавати підприємствам достатню кількість інструментів, які забезпечували б як здійснення розрахунків, так і покриття ризиків, які виникають у зв'язку з цим. При цьому інструменти повинні забезпечувати гнучкість і можливість швидкого реагування підприємств на зовнішні умови, що постійно змінюються. Зовнішньоекономічні відносини охоплюють всі операції, пов'язані з оборотом товарів, послуг, грошей і капіталів між різними економічними і валютними зонами. Значну частину зовнішньоекономічних відносин складає зовнішня торгівля. Міжнародні розрахунки охоплюють розрахунки по зовнішній торгівлі товарами і послугами, а так само некомерційним операціям, кредитам і руху капіталів між країнами, зокрема пов'язані з будівництвом об'єктів за кордоном і наданням допомоги країнам, що розвиваються. Одним з найважливіших складових зовнішньоекономічних зв'язків є здійснення розрахунків за одержані товари, послуги і т.д. Проведення розрахунків між зацікавленими сторонами (експортери, імпортери і т.д.) здійснюють спеціалізовані установи, якими є банки. Правовою основою розрахункових відносин є міжнародні договори і норми внутрішнього національного законодавства. На правове регулювання міжнародних розрахунків впливають систематизовані уніфіковані банківські звичаї і норми міжнародної банківської практики. Розрахункова функція є одним з основних видів банківської діяльності і для цього банк повинен мати певний набір організаційних і технічних інструментів. Банківські системи різних країн не функціонують окремо один від одного, а, навпаки, знаходяться в постійній взаємозалежності і взаємодії. Поява і подальші зміни в міжнародних розрахунках пов'язані з розвитком і інтернаціоналізацією товарного виробництва і звернення.

У них відображається відносно відособлена форма руху вартостей в міжнародному обороті через неспівпадання періодів виробництва і реалізації товарів, віддаленості ринків збуту. 1. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ Міжнародні розрахунки – регулювання платежів на грошові вимоги і зобов'язання, що виникають у зв'язку з економічними, політичними і культурними відносинами між юридичними особами і громадянами різних країн. Міжнародні розрахунки включають, з одного боку, умови і порядок здійснення платежів, вироблені практикою і закріплені міжнародними документами і звичаями, з іншою - щоденну практичну діяльність банків по їх проведенню. Що пригнічує об'єм розрахунків здійснюється безготівковим шляхом за допомогою записів на рахунках банків. При цьому провідну роль в міжнародних розрахунках грають найбільші банки. Ступінь їх впливу в міжнародних розрахунках залежить від масштабів зовнішньоекономічних зв'язків країни базування, застосування її національної валюти, спеціалізації фінансового положення, ділової репутації, мережі банків-кореспондентів. Для здійснення розрахунків банки використовують свої закордонні відділяння і кореспондентські відносини з іноземними банками, які супроводжуються відкриттям рахунків лоро (іноземних банків в даному банку) і ностро (даного банку в іноземних). Кореспондентські угоди визначають порядок розрахунків, розмір комісії, методи поповнення витрачених засобів. Для своєчасного і раціонального здійснення міжнародних розрахунків банки звичайно підтримують необхідні валютні позиції в різних валютах відповідно до структури і термінів майбутніх платежів і проводять політику диверсифікації своїх валютних резервів. В цілях отримання вищого прибутку банки прагнуть підтримувати на рахунках ностро мінімальні залишки, вважаючи за краще розміщувати валютні активи на світовому ринку позикових капіталів, зокрема на євроринку. Діяльність банків у сфері міжнародних розрахунків, з одного боку, регулюється національним законодавством, з іншою - визначається практикою, що склалася, яка існує у вигляді встановлених правил і звичаїв або закріплюється окремими документами. Практика міжнародних розрахунків припускає використання національних валют, міжнародних рахункових валютних одиниць і золота. Відвіку в поточних міжнародних розрахунках використовувалися національні кредитні гроші провідних країн. До першої світової війни перевідні векселі (тратти), виписані у фунтах стерлінгів, обслуговували 80% міжнародних розрахунків. Отже, історична закономірність розвитку платіжно-розрахункових відносин підпорядкована принципу витіснення золота кредитними грошима не тільки з внутрішніх, але і міжнародних розрахунків. Характерний, що навіть в період панування золотого стандарту золото служило лише засобом погашення пасивного сальдо платіжного балансу. З відміною золотого стандарту і припиненням розміну кредитних грошей на жовтий метал відпала необхідність оплати золотом міжнародних зобов'язань. Проте золото використовується як надзвичайні світові гроші при непередбачених обставинах (війни, економічні потрясіння і ін.) або коли інші можливості вичерпані.

Нині золото використовується в міжнародних розрахунках опосередкований через операції на ринках золота. Переважне використання національних валют в міжнародних розрахунках підсилює залежність їх ефективності від курсових коливань, економічної і валютної політики країн - емітентів цих валют. Стан міжнародних розрахунків залежить від ряду чинників: 1) економічних і політичних відносин між країнами; 2) валютного законодавства; 3) міжнародних торгових правил і звичаїв; 4) банківської практики; 5) умов зовнішньоторговельних контрактів і кредитних угод. 2. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ І ПЛАТІЖНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Найбільш складними і такими, що вимагають високої кваліфікації банківських працівників є розрахунки по міжнародних торгових контрактах. Від вибору форм і умов розрахунків залежать швидкість і гарантія отримання платежу, сума витрат, пов'язаних з проведенням операцій через банки. Тому зовнішньоторговельні партнери в процесі переговорів погоджують деталі умов платежу і потім закріплюють їх в контракті. При складанні валютно-фінансових і платіжних умов контрактів звичайно виявляється протилежність інтересів експортера, який прагне одержати максимальну суму валюти в найкоротший строк, і імпортера, зацікавленого у виплаті найменшої суми валюти, прискоренні отримання товару і відстроченні платежу до моменту його кінцевої реалізації. Вибір валютно-фінансових і платіжних умов операцій залежить від характеру економічних і політичних відносин між країнами, співвідношення сил контрагентів, їх компетенції, а також від традицій і звичаїв торгівлі даним товаром. Міжурядові угоди встановлюють загальні принципи розрахунків, а в зовнішньоторговельних контрактах чітко формулюються докладні умови. Ці умови включають наступні основні елементи: валюту ціни; валюту платежу; умови платежу; засоби платежу; форми розрахунків і банки, через які ці розрахунки здійснюватимуться. Валюта ціни і валюта платежу. Від вибору валюти ціни і валюти платежу (крім рівня ціни, розміру процентної ставки за кредитом) залежить певною мірою валютна ефективність операції. Експортні і імпортні контрактні ціни різноманітні і залежать від додаткових витрат, що включаються в них, у міру просування товарів від експортера до імпортера; перебування на складі країни-експортера; шлях в порт; знаходження в порту; шлях за межу; складування за кордоном; доставка товару імпортеру. Існують п'ять основних способів визначення цін товарів. 1) тверда фіксація цін при укладенні контракту, при якій ціни не міняються в період його виконання. Цей спосіб застосовується при тенденції до зниження цін на світових ринках; 2) при підписанні контракту фіксується принцип визначення ціни (на основі котирувань того або іншого товарного ринку на день постачання), а сама ціна встановлюється в процесі виконання операції. Цей спосіб звичайно практикується при тенденції до підвищення ринкових цін; 3) ціна твердо фіксується при укладенні контракту, але міняється, якщо ринкова ціна зміниться в порівнянні з контрактною, скажімо, в розмірі, що перевищує 5%; 4) ковзаюча ціна залежно від зміни елементів витрат, наприклад при замовленні устаткування.

Виходячи з заложення, що теперішній стан в Европі й узагалі теперішній розвій подій не є чимось уже стабільним, ми в нашій міжнародній діяльності не повинні допустити до того, щоб нас використовувано як знаряддя одної великодержави проти другої. Справа в тому, що фронти в міжнародній політиці ще не визначилися так, щоб ми вже сьогодні могли прийняти вирішення, що, мовляв, стаємо й в'яжемо долю нашої Організації з одною групою держав. Ми мусимо й надалі, як я вже вгорі згадав, рівнорядно вести нашу акцію на чотирьох теренах, себто в Англії, Італії, Німеччині й Ніппоні”. Таку концепцію зовнішньої політики полк. Коновалець переводив, як провідник ОУН, постійно й послідовно. Коли з боку прихильників орієнтації на Англію, у запалі полеміки висувано закид, що, мовляв, полк. Коновалець не хоче дати відповідної англофільської декларації через симпатії до Німеччини, полковник дав таку відповідь: „До Вашого твердження, що Ви, мовляв, є переконані про те, що коли б тільки Німеччина захотіла в наш бік кивнути пальцем, то Провід у цю сторону пішов би без вагань: на якій підставі виставляєте такі твердження? Це вже не критика, а обида і я маю право вимагати від Вас точніших вияснень

1. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

2. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

3. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності

5. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

6. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
7. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
8. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

9. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

10. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

11. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

13. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

14. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

15. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

16. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

18. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

19. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

20. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

21. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

22. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною
23. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
24. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

25. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

26. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

27. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

28. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

29. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

30. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

31. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

32. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

34. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

35. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

36. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

37. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

38. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
39. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
40. Планування діяльності підприємства

41. Державне регулювання комерційної діяльності

42. Контрольна з підприємницької діяльності

43. Суть комерційної діяльності на підприємстві

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

46. Аналіз діяльності комерційних банків

47. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

48. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

50. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

51. Валютний ризик в діяльності банківської системи

52. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

53. Організація діяльності "ПриватБанку"

54. Планування банківської діяльності
55. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
56. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

57. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

58. Історія діяльності товарних бірж в Україні

59. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

60. Аналіз діяльності Приватбанку

61. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

62. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

63. Державне регулювання страхової діяльності

64. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

65. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

66. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

67. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

68. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

69. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

70. Облік витрат за видами діяльності
71. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"
72. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

73. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

74. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

75. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

76. Безпека банківської діяльності в Україні

77. Державне регулювання інноваційної діяльності

78. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

79. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

80. Ліцензування підприємницької діяльності

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

82. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

83. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

84. Правове регулювання біржової діяльності

85. Правові засади фінансової діяльності держави

86. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
87. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності
88. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

89. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

90. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

91. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

92. Інформаційні ресурси економічної діяльності

93. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

94. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

95. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

96. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

97. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

98. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

99. Інформаційне забезпечення діяльності організації

100. Маркетингові дослідження діяльності фірми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.