Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах План Вступ Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах Висновок Література Вступ Найважливішим завданням екологічного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища є охорона життя та здоров’я людини, здійснення та підтримка необхідних умов для забезпечення її життєдіяльності, працездатності та повноцінного відпочинку. Міста, селища міського типу, інші населені пункти є тією частиною навколишнього середовища людини, де проходить її життя та діяльність. Головним чином саме тут реалізується конституційне право громадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середовище. Згідно з Концепцією сталого розвитку населених пунктів основними напрямками державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів у галузі екології є: узгодженість соціального, економічного, містобудівного і екологічного аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих територій; раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення; поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров’я людини умов, впровадження сучасних систем збирання, вилучення, переробки та знешкодження відходів; забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків; проведення наукових досліджень, які б сприяли вирішенню екологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів; удосконалення чинного законодавства з питань регулювання планування і забудови населених пунктів, реформування землекористування, охорони довкілля. Охорона навколишнього природного середовища населених пунктів ведеться за кількома напрямками: - шляхом планування охорони навколишнього середовища в цих пунктах; - шляхом планування та забудови територій; - шляхом забезпечення в них санітарного режиму; - шляхом охорони зелених насаджень. Планування включає: здійснення природоохоронних заходів у населених пунктах, враховуючи особливості кожного з них; забезпечення вимог охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів при складанні планів розвитку галузей народного господарства; проведення організаційно-масових заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища; розробку координаційних заходів на перспективу. 1. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах Найбільш ефективною формою прогнозування охорони навколишнього природного середовища є довгострокові комплексні екологічні програми, які є основою інших видів планування охорони навколишнього природного середовища. Екологічна програма — це комплекс взаємоузгоджених територіальних заходів, спрямованих на поліпшення співіснування природних екологічних систем і суспільства. Планування охорони навколишнього природного середовища в населених пунктах, як правило, відображається в місцевих екологічних програмах, в яких вказується мета програми, термін її реалізації, основні напрямки дії, комплекси заходів, що мають здійснюватися на кожному з етапів, механізм реалізації та фінансування програми, контроль за її виконанням.

Планування та забудова населених пунктів здійснюється на підставі кількох видів планової документації; генерального плану розвитку населеного пункту; проекту планування та забудови міста; плану земельно-господарського устрою. В Україні генеральні плани розроблені для всіх міст обласного підпорядкування, районних центрів. При розробці генеральних планів враховується зональність, екологічна безпека, раціональна організація території. До генеральних планів включають екологічні вимоги до планування території населеного пункту, спрямовані на виключення несприятливого впливу негативних факторів на здоров’я людини та навколишнє природне середовище. Суб’єкти містобудівної діяльності повинні дотримуватися встановлених екологічним законодавством і нормативно-технічними документами вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження і раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічного захисту здоров’я людини. На підставі генеральних планів розробляються проекти планування і забудови міста та його окремих частин. Планування, розміщення, забудова і розвиток населених пунктів здійснюється за рішенням місцевих рад, з урахуванням екологічної ємності територій, з додержанням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Надання земельних ділянок для будівництва об’єктів житлового і промислового будівництва та їх подальшої експлуатації проводиться лише за наявності позитивного висновку державних органів охорони навколишнього природного середовища України та санітарно-епідеміологічного нагляду. Надання земельних ділянок здійснюється на підставі плану земельно-господарського устрою населеного пункту, який складається на основі генерального плану. План земельно-господарського устрою повинен містити повну інформацію про поділ земель населеного пункту за цільовим призначенням, форми власності, економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель, про напрямки природоохоронної діяльності, організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, покращення їх якості, про особливості використання земель у санітарно-захисних зонах, про шкідливі та небезпечні промислові та комунальні підприємства, зони та округи санітарної охорони, джерела водопостачання, У водоохоронних зонах водних об’єктів та захисних зонах об’єктів природно-заповідного фонду. План земельно-господарського устрою є обов’язковим для виконання органами державного управління та виконавчої влади, підприємствами, закладами, організаціями та громадянами. Проекти генеральних планів населених пунктів, схеми районного планування, схеми влаштування промислових забудов, інша передпланова та проектна документація підлягають обов’язковій державній екологічній експертизі. Особливим напрямком правової охорони навколишнього природного середовища в населених пунктах є забезпечення в них санітарного режиму. Санітарна охорона навколишнього середовища - це діяльність органів санітарно-епідеміологічного нагляду за охороною життя і здоров’я громадян від несприятливого впливу навколишнього середовища.

Метою цієї охорони є забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, що включає створення оптимальних умов життєдіяльності, які забезпечують низький рівень захворювань, відсутність шкідливого впливу на здоров’я населення, а також усунення умов для виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань. Загальною правовою основою політики України з охорони здоров’я є положення Конституції України, яка закріплює право кожного громадянина на охорону здоров’я та обов’язки держави по забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя населення. Більш конкретні правові заходи по забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя населення закріплені у Законі України від 24 лютого 1994 року «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Щодо населених пунктів зазначений закон виходить із необхідності здійснення в них найбільш сприятливих умов для життя та здоров’я населення. Зокрема, органи державної виконавчої влади, міського та регіонального самоврядування зобов’язані забезпечити мешканців міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинна відповідати вимогам санітарних норм та державним стандартам (ст. 18 Закону). З метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання та забезпечення охорони водопровідних споруд встановлюються зони санітарної охорони. Зони санітарної охорони мають три пояси, які відрізняються правовим режимом. Перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення водозабору та територію водопровідних споруд. На території цього поясу забороняються всі види будівництва, проживання людей, скидання стічних вод, купання, водопій та випас худоби, вилов риби, застосування пестицидів, органічних та мінеральних добрив. Господарсько-побутові та промислові стічні води, які скидаються у відкриті водні об’єкти на території другого та третього поясів зони санітарної охорони, повинні відповідати Правилам охорони поверхневих вод, додатковим вимогам державного санітарного нагляду та органів охорони навколишнього природного середовища України. Чинним законодавством України регулюються питання боротьби з шумом у населених пунктах. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 23) зобов’язує підприємства, установи, організації здійснювати: - створення і впровадження малошумних машин і механізмів на основі технічного нормування; поліпшення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації, а також утримування в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличних покриттів; - розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об’єктів з джерелами шуму при плануванні і забудові населених пунктів відповідно до встановлених санітарно-технічних вимог та карт шуму; - виробництво будівельних матеріалів, конструкцій і технічних засобів та споруд з необхідними акустичними властивостями; - організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи введення раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та автомобільного транспорту у межах населених пунктів.

В крупных компаниях дело обстоит серьезнее дело в том, что такие системы, как правило, ориентированы на потребительское доверие, которое, как известно, очень трудно завоевать. Другой вопрос кризис репутации в деловой сфере. Поставщики, банки, партнеры люди, от которых напрямую зависит деятельность фирмы. Потеря репутации может привести к отзыву контрактов, договоров, невыдаче кредитов. 5.PПсихологические кризисы особенно распространены в нашем обществе. Это кризисы психического состояния человека. Проявляются в виде стрессовых состояний, чувства неудовлетворенности или нереализованности, недовольства социальным или правовым положением. Возникают из-за критических состояний в обществе, государстве, других кризисов. Классификация, основанная на непосредственных причинах. 1.PПриродные кризисы характеризуются состоянием окружающей природной среды. Возникают из-за серьезных природных явлений ураганов, наводнений, землетрясений, природных пожаров. Такие кризисы сильно отражаются на экономике и социальных процессах, поскольку в результате различных природных катастроф могут страдать целые города и населенные пункты, восстановление которых требует колоссальных затрат

1. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

2. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

3. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

4. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

5. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

6. Екологія та охорона навколишнього середовища
7. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
8. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

9. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

10. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

11. Правовая охрана окружающей природной среды в городах

12. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

13. Проект ведення земельного кадастру населених пунктів

14. Плата за земли сельскохозяйственного назначения, земли городов и иных населенных пунктов

15. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

16. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

18. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

19. Газопостачання населеного пункту

20. Технико-экономическая оценка застройки селитебной территории населенного пункта

21. Электроснабжение населенного пункта Cвиридовичи

22. Электроснабжение сельского населенного пункта
23. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України
24. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

25. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

26. Охорона праці і навколишнього середовища

27. Правовая защита гражданского населения в ходе вооруженного конфликта

28. Влияние неблагоприятных природных и социальных факторов среды обитания на здоровье населения

29. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

30. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года

31. Правовые основы торгового обслуживания населения

32. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Правовые нормативно-технические и организационные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных экологических ситуациях

34. Население России. Трудовые и природные ресурсы

35. Международно-правовая регламентация положения населения

36. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

37. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

38. Правовий режим використання і охорони надр України
39. Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации и их правовой режим
40. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища

41. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

42. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

43. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

44. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

45. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

46. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

47. Людина і навколишнє середовище

48. Види джерел забруднення навколишнього середовища

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

50. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

51. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий

52. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

53. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

54. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности
55. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера
56. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

57. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

58. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

59. Население Москвы и московского региона

60. Природные зоны Северной Америки

61. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

62. Особенности размещения городов и городского населения

63. История изучения и использования природных вод на Урале

64. Население России: Буряты

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

65. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

66. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

67. Национальный и религиозный состав населения России

68. Население земного шара

69. Характеристика природного комплекса Черного моря

70. Важнейшие природные соединения алюминия
71. Государственное регулирование доходов населения на Украине
72. Платежи за использование природных ресурсов

73. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

74. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

75. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

76. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

77. Правовое регулирование государственной службы

78. Правовые акты управления

79. Административно-правовой статус государственных служащих в России

80. Административно-правовой статус граждан

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

81. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

82. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

83. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

84. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

85. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

86. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
87. Финансовые и правовые основы полного товарищества
88. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

89. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

90. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

91. Гражданско-правовой договор

92. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

93. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

94. Правовая охрана товарных знаков

95. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

96. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

98. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

99. Лизинг и его правовое регулирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.