Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Представництво в цивільному процесі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ 1. Участь представника в цивільному судочинстві 2. Повноваження представника в суді 3. Суб’єкти цивільного представництва 3.1 Особи, які можуть бути представниками 3.2 Особи, які не можуть бути представниками 4. Представництво за законом 4.1 Призначення, або заміна законного представника Висновки Список використаної літератури Вступ Представництво – врегульована законом діяльність однієї особи від імені й в інтересах іншої особи в цивільному судочинстві. Правове регулювання представництва в цивільному процесі країн СНД, в яких прийняті нові ЦПК, характеризується спільними положеннями, властивими для ЦПК України, за окремими винятками. Конституція України закріплює право громадян і юридичних осіб на отримання правової допомоги при реалізації Конституційного права на судовий захист У цивільному судочинстві правова допомога при здійсненні захисту прав і інтересів громадян, що охороняються законом і юридичних осіб реалізовується, зокрема, в формі судового представництва. Таким чином, інститут представництва в цивільному процесуальному праві є одним з передбачених законом способів реалізації права на судовий захист. Отже, актуальність теми дослідження насамперед полягає в тому, що необхідність вивчення цивільного законодавства є особливо важливою в наш час, коли в країні проходить становлення правової системи, створюється нова законодавча база і особливого значення набуває необхідність відповідних знань. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є законодавство України, зокрема та його частина, яка регламентує цивільно-процесуальні правові відносини. Предметом дослідження даної курсової роботи є загальна характеристика інституту представництва в цивільному процесі України. Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні інституту представництва в цивільному процесі України. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: – визначення поняття та значення процесуального представництва; – вивчення видів процесуального представництва; – визначення повноважень процесуального представника. Згідно з нормами ЦПК громадяни можуть вести свої справи в суді особисто або через своїх представників. Справи юридичних осіб ведуть в суді їх органи, діючі в межах повноважень, наданих їм законом, статутом або положенням, або їх представники. Необхідність в судовому представництві зумовлена різними обставинами: неможливістю дотримання змагального начала судочинства при розгляді цивільних справ, в яких беруть участь недієздатні особи (по віковому критерію – неповнолітні; по медичному критерію – громадяни, визнані недієздатними в судовому порядку); неможливістю юридичних осіб, очолюваних колегіальними органами (наприклад, правліннями), безпосередньо брати участь в розгляді справи; бажанням зацікавлених осіб отримати кваліфіковану юридичну допомогу при розгляді справи в суді і т.д. У роботі були застосовані наступні методи: метод діалектичної логіки (при виділенні ознак за результатами визначення понять); порівняльний метод; метод формально-юридичного аналізу; описовий метод. 1. Участь представника в цивільному процесі Представництво – це правовідношення, в силу якого одна особа (представник) виступає у суді від імені та в інтересах іншої особи (представлюваний) .

Частина 1 статті 38 ЦПК говорить про те, що сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника . Представництво передбачене цивільним процесуальним законодавством, по-перше, з метою надання юридичної допомоги громадянам та організаціям при розгляді і вирішенні цивільних справ у суді. По-друге, метою представництва є надання допомоги суду в установленні дійсних прав і обов'язків сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Представництво у суді є самостійним процесуальним інститутом, а не різновидом загальноцивільного, як іноді вважають у судовій практиці та літературі. Від загальноцивільного воно відрізняється тим, що: а) представництво в силу цивільного права може бути в будь-яких угодах, а в силу процесуального – тільки у суді; б) метою загальноцивільного представництва є надання допомоги довірителю, а процесуального – і суду; в) при загальноцивільному представництві не може бути подвійного представництва, у процесі законний представник може доручити ведення справи договірному; г) при загальноцивільному представництві в юридичній дії бере участь тільки представник, а в процесі поряд із представником може брати участь, а іноді й повинен, представлюваний; д) при загальноцивільному представництві повноваження представника визначаються дорученням, а у процесі – в основному законом. Тому за ЦПК України представник віднесений до числа осіб, що беруть участь у справі, а, отже, він наділений юридичною заінтересованістю і є самостійною процесуальною фігурою . Стаття 38 ЦПК закріплює право сторін, третіх осіб, осіб, які відповідно до закону захищають права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть скористатися допомогою представника. У такий спосіб новий ЦПК розширив коло осіб, які можуть мати представника у суді, практично до кола осіб, які беруть участь у справі. Дана стаття частково вирішує питання про види представництва . Якщо більш детально розглядати ст. ст. 38 – 44 ЦПК та ст. 60 ЦК України, то це нам дозволяє відзначити наявність чотирьох видів представництва: а) добровільного; б) законного; в) за призначенням суду; г) громадського. За ступенем обов'язковості представництво може бути обов'язковим, коли на представництво не потрібно волевиявлення представлюваного (у справах за участю недієздатних, наприклад), і факультативним, коли волевиявлення представлюваного на представництво є необхідним. Регулюючи питання про добровільне (договірне) представництво, стаття 38 ЦПК необгрунтовано відносить до представництва участь у цивільному судочинстві органів юридичних осіб та органів державної влади. Безумовно, участь зазначених органів не є представництвом, оскільки є участю юридичних осіб та держави через уповноважені органи . В основі добровільного (договірного) представництва лежить договір. Перший підвид – представництво інтересів сторін і третіх осіб адвокатами.

Підставою такого представництва є договір доручення на ведення справи у суді. Другий підвид – юрисконсульт представляє у суді інтереси підприємства, організації, установи в силу трудового договору. Третій підвид – окремі громадяни представляють у суді інтереси сторін і третіх осіб за договором доручення. Наявність доручення у юрисконсульта є не підставою і не свідченням договору доручення, а документом, що визначає обсяг повноважень. Тому дуже спірною є думка деяких авторів про те, що і юрисконсульти виступають у суді за договором доручення. Громадське представництво полягає у тому, що в силу статуту, положення про громадську організацію вона може представляти у суді інтереси членів цієї організації (наприклад, профспілки) . Наприклад представництво в цивільному процесі Франції здійснюється: на підставі договору – адвокатами і повіреними; на підставі закону – батьками, опікунами і піклувальниками стосовно неповнолітніх дітей і осіб, які перебувають під їх опікою чи піклуванням. Батьки, які здійснюють сумісно батьківську владу, визнаються законними представниками, а якщо батьківську владу здійснює один з них, то він і визнається законним представником. Неповнолітній, який одружився або якому виповнилося 16 років, може бути звільнений за заявою батьків, одного з них чи сімейної ради від батьківської влади суддею по опіці (статті 389, 476 Цивільного кодексу Франції). Звільнений від батьківської влади неповнолітній стає здатний, подібно повнолітньому, до всіх дій громадянського життя (статті 481, 488 ЦК), а, отже, і особисто вести справу в суді. А в цивільному процесі Польщі представництво сторін і третіх осіб можуть здійснювати: адвокат, співучасник у справі, особа, яка управляє майном або інтересами сторони, а також особа, пов'язана зі стороною правовідносинами доручення, якщо предмет спору входить в обсяг цього доручення; батьки, подружжя, брати, сестри та інші особи . 2. Повноваження представника в суді Згідно ст. 44 ЦПК представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа. Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності . Згідно з ЦПК 1963 р; повноваження представників підтверджувалися відповідно загальним або спеціальним дорученням. Якщо в суд представлено тільки загальне доручення, то представник від імені особи, яку він представляє, міг вчинити всі процесуальні дії, крім передачі справи до третейського суду, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову (матеріально-правової вимоги), укладення мирової угоди, передоручення, оскарження рішення суду, пред'явлення виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей. Якщо сторона, що представляється, або третя особа довіряли своєму представнику здійснення будь-яких з перелічених вище повноважень, вони повинні були видати представнику таке доручення, у якому це спеціально застережено. Тому таке доручення і прийнято було називати спеціальним .

Вс доводи, як наводить адвокат, повинн пдвести його до прохання про мру покарання, до формулювання остаточних висновкв у справ. Якщо в результат належного аналзу доказв захисник приходить до висновку, що подя злочину вдсутня, в дянн пдзахисного нема складу злочину або недоведено участь пдсудного у вчиненн злочину, вн просить суд постановити виправдувальний вирок. Що стосуться цивльного позову, заявленого у справ, то захисник просить вдмовити в цивльному позов, якщо вн ставить питання про винесення виправдувального вироку за вдсутнстю складу злочину або за недоведенстю участ пдсудного у вчиненн злочину; або про залишення цивльного позову без розгляду, якщо йдеться про виправдання за вдсутнстю в дях пдсудного складу злочину, оскльки в цьому випадку у потерплого залишаться право звернутися з позовом знову в порядку цивльного судочинства. Коли захисник не заперечу факту здйснення злочину, вн зобов'язаний висловити сво мркування про мру покарання. Не рекомендуться вказувати конкретну мру покарання

1. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

2. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

3. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

4. Докази та доказування у цивільному процесі

5. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

6. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
7. Процесуальні строки в цивільному процесі
8. Цінні папери як об’єкти цивільного права

9. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

10. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

11. Екологічний зміст процесу антропогенезу

12. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

13. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

14. Болонський процес - сутність, концепції, методика

15. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

16. Адвокат в гражданском процесе в суде первой инстанции

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

17. Участие адвоката по уголовным делам в суде первой инстанции

18. Адвокат в суде Росийской Федерации с участием присяжных заседателей

19. Защита интересов доверителя адвокатом в суде второй инстанции

20. Адвокат в арбитражном суде

21. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

22. Представництво в цивільному праві
23. Представництво прокурора у судовому процесі
24. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

25. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

26. Суд і процес за законами Хамураппі

27. Участие адвоката на предварительном слушании в суде присяжных

28. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

29. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

30. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

31. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

32. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

33. Адвокат в уголовном процессе

34. Объяснения адвоката в кассационной инстанции

35. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

36. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

37. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства

38. Определения суда первой инстанции
39. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
40. Конституционный суд Российской Федерации

41. Конституционный суд РФ

42. Конституционный суд РФ [Курсовая]

43. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации

44. Конституционные суды в субъектах Российской Федерации

45. Европейский суд – гарант защиты прав человека

46. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

47. Апелляционный суд в судебной системе Украины

48. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

50. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

51. Суд присяжных: традиция или новация

52. Структура арбитражных судов

53. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

54. Районные суды
55. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия
56. Применение судами условного осуждения

57. Представительство в суде РФ

58. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

59. Участие адвоката в уголовном процессе

60. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

61. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

62. Расчет эксплуатационных затрат и прибыли при эксплуатации грузовых судов смешаного "река-море" плавания

63. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

64. Приватизація як засіб припинення державної власності

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

65. Восстание декабристов и суд над ними

66. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

67. Адвокат Пьер Патлен

68. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

69. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

70. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
71. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки
72. Компетенция Международного Суда ООН

73. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

74. Процес управління та його основні стадії

75. Суд и общество

76. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

77. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

78. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

79. История развития третейского суда в России

80. ПРИНЦИП организации работы районных судов РФ

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Суд присяжных: за и против

82. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

83. Международный суд ООН

84. Судебная реформа . Органы суда по “судебным уставам“

85. Состязательность процесса и суд первой инстанции

86. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов
87. Совершенствование норм, регламентирующих подготовку дел к разбирательству в арбитражном суде, и проблемы практики
88. Арбитражный суд о государственной регистрации сделок с недвижимостью и налоговом учете

89. Суд и власть

90. Международный суд ООН

91. Регистрация недвижимости: разрешение арбитражными судами споров, возникающих из административных правоотношений

92. Уголовно-процессуальная деятельность адвоката

93. Система арбитражных судов

94. Некоторые аспекты работы адвоката по делам, связанным с применением норм об исковой давности

95. Арбитражный суд

96. Высший Арбитражный суд

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Институт мировых судей

98. Конституционный суд

99. Международный коммерческий арбитражный суд


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.