Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Теоретичні аспекти роботи над переказом

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ 1.1. Розкриття стану проблеми в психолого-педагогічній і методологічній літературі 1.2. Аналіз стану проблеми в практиці навчання сучасної школи РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ 2.1. Види переказів і методика їх проведення 2.2. Організація та прийоми навчання усним і письмовим переказам Висновки Перелік літератури Приложение 1 Конспект уроку читання №1 (4(3) клас) Приложение 2 Конспект уроку читання № 2 Приложение 3 Конспект уроку читання №3 4(3) клас Вступ В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів навчання як в теорії навчання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів навчання і розробки основ їх класифікації. Тема дослідження: система роботи над переказом в початкових класах. Об'єктом дослідження є процес організації роботи над переказом на уроках української мови. Предмет дослідження – виявлення системи формування навичок роботи над переказом на уроках мови. Гіпотеза – передбачаємо, що використання усних і письмових вправ мовленнєвого характеру приведе до підвищення рівня формування умінь роботи над переказом. Мета дослідження – проаналізувати систему роботу над переказом. Завдання дослідження: Проаналізувати психолого-педагогічну і методичну літературу; Проаналізувати систему роботи над переказом на уроках української мови в умовах російськомовного навчання у школі; Вивчити державні документи про школу з питання дослідження.; Розглянути систему методів і прийомів навчання написання переказів; Обґрунтувати потребу проведення роботи з розвитком мовлення. Методи дослідження: - аналіз науково-психологічної та педагогічної літератури, державних документів, змісту програм і підручників; - спостереження за навчально-виховним процесом; - база спостережень – ЗОШ №6 м. Євпаторія Курсова робота складається з двох розділів, переліку літератури, висновків та додатків. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ 1.1. Розкриття стану проблеми в психолого-педагогічній і методологічній літературі Зміст навчання дітей української мови у кожному з чотирьох класів визначає програма з української мови, ній дано перелік того, чого слід навчати учнів 6-8 річного віку і якого результату треба досягти. Наповнення цього змісту конкретним навчальним матеріалом представлене в букварі, читанках, з української мови і в книгах для позакласного читання. Рекомендації і вказівки, як працювати на уроках з цими матеріалами, які методи і прийоми раціонально використовувати в навчальному процесі для досягнення освітньої і виховної мети, викладаються у посібниках для вчителів.

Методика викладання мови - педагогічна наука. Педагогічною вона вважається тому, що предметом її дослідження є процес оволодіння українською мовою в умовах навчання дітей у школі. Це означає, що в центрі її ваги лежить навчання (процес оволодіння). А навчання азом з вихованням, як відомо, становить зміст педагоги. Але оскільки йдеться про оволодіння українською мовою, то методика мови, будучи педагогічною наукою, вробляє теорію закладання саме української мови (тобто процес навчання української мови). Теорія викладання мови формується на основі дослідження закономірностей навчального процесу: його місця у навчанні дітей, застосування організаційних форм (методів, прийомів) у викладанні рідної мови. Узагальнені дані про способи навчання дітей становлять теоретичну базу методики. Ґрунтуючись на теоретичних засадах, методика визначає вимоги до того, 1) чим повинен керуватися вчитель і 2) що йому брати з методичного арсеналу для практичного здійснення пізнавальної діяльності учнів і досягнення виховної мети навчання. Методику рідної мови створюють не тільки науковці. Активними дослідниками незвіданих стежин, діяльними помічниками вчених у перевірці нових ідей виступають учителі, їх навчальна робота. Тепер стає зрозумілим ярму так настійно лунає заклик перетворювати школи в лабораторії наукових досліджень, а вчителів залучати до експериментальної роботи. Курс методики викладання української мови, який вивчається в педучилищах і педінститутах, передбачає залучення майбутніх учителів наукою дослідної роботи у процесі оволодіння навчальним предметом методики. Результати оголошуються на практичних заняттях. Наукова робота може в успіхом здійснюватися також і в наукових гуртках навчального закладу. Кожна наука, в тому числі й методика мови, керується філософським, інакше кажучи, найбільш загальним, підходом до пізнання предмета дослідження. Такий підхід становить методологію науки, тобто філософську базу вивчення предмета науки. Методологічною основою процесу оволодіння мовою є: діалектико-матеріалістичне розуміння суб'єктно-об'єктних відношень, учення про пізнаваність світу. Навчання грамоти передбачає формування в учнів елементарних навичок читання і письма. Для шестирічних першокласників цей процес триває протягом цілого навчального року, що пов'язано з їхніми психологічними, фізичними й фізіологічними особливостями. Ці особливості шестирічних дітей, порівняно з семирічними, потребують внесення корективів у методику навчання грамоти, яка протягом кількох десятиріч залишалася в наших школах без істотних змін. Психологічна основа методики навчання грамоти полягає у доборі таких методичних прийомів, які б враховували особливості дитячого сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, сприяли б усебічному їхньому розвитку. На відповідному мовному матеріалі учні мають оволодіти такими важливими прийомами розумової роботи, як аналіз і синтез, класифікація, узагальнення, уміння робити висновки. Читання й письмо є видами мовленнєвої діяльності людини, тому й навички читання та письма також належать до мовленнєвих - навичок. Важливо, щоб їх формування було для шестирічних учнів якомога природнішим процесом, який хоча б у загальних рисах був подібним до оволодіння дітьми в ранньому віці усним рідним мовленням.

Цьому значною мірою сприятиме мотивація всіх видів навчальної діяльності дітей у процесі оволодіння грамотою. Першокласник мусить переконатися, що в його віці вже не обійтися без уміння читати й писати. Усвідомлення цієї віддаленої мети має поєднуватись із постановкою перед дітьми щоденних, поурочних конкретних цілей, пов'язаних із виконанням різноманітних навчальних вправ, у тому числі й таких, що мають підготовчий характер. Позитивні мотиви навчання читання й письма можливо сформувати у шестирічних учнів тільки за умови, якщо на уроках грамоти, за словами К. Д. Ушинського, пануватиме бадьора, оптимістична атмосфера, яка б виключала психічну і фізичну перевтому дитини, пригнічення або приниження її особистості. Це особливо стосується тих дітей, які з певних причин дещо відстають від своїх ровесників в оволодінні навіть найелементарнішими вміннями, пов'язаними з читанням і письмом. Початкова навичка читання має формуватися у постійному взаємозв'язку із спостереженнями за явищами живого мовлення та з такими видами мовленнєвої діяльності, як розповідь, бесіда, робота над загадками, скоромовками, слухання і відтворення звукозаписів, інсценізація відомих дітям казок тощо. Основними мовними одиницями, якими дитина оперує на цьому етапі навчання, є звуки мовлення і букви, слова, речення, текст. Відомо, що українське письмо є буквено-звуковим. А тому засвоєння початкових навичок читання й письма (викладання слів із букв розрізної азбуки) полягає в умінні перекодовувати букви у позначувані ними звуки і, навпаки, перекодовувати звуки мовлення і їх комплекси - склади і слова - в умовні графічні знаки - букви, друковані або рукописні. Обидва ці процеси протікають успішніше, якщо вони взаємопов'язані. Тому оволодіння першокласниками читанням і письмом здійснюються не роздільно, а паралельно. Це не означає, однак, що засвоєння друкованих і рукописних літер відбувається синхронно. Спираючись на діалектичне тлумачення суб'єктно-об'єктних відношень, методика мови рекомендує будувати весь навчальний процес на усвідомленій взаємодії об'єкта навчання - учня і суб'єкта навчання - вчителя. Вона націлює діяльність педагога на практичне здійснення такого взаємозв'язку - на сумісну дію вчителя й учня. Будуючи свій науково-методичний апарат, методика мови враховує діалектико-матеріалістичне вчення про дві сторони пізнання - чуттєву і логічну. Це знаходить відображення в різноманітних способах спостережень над мовними одиницями, застосуванні аналізу і синтезу, індукції й дедукції в освоєнні предмета науки. Наукові засади процесу оволодіння мовою базуються на діалектичній теорії пізнання. Вона сформульована В. І. Леніним словами: &quo ;Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики - такий є діалектичний шлях пізнання істини, пізнання об'єктивної реальності&quo ; 1. Увесь процес навчання мови йде саме таким шляхом. Від спостережень над мовними одиницями - словами і реченнями, їх будовою і значенням до узагальнень. Вони створюються на основі аналітико-синтетичних операцій у вигляді формулювання орфографічних, граматичних Здобуті знання у вигляді формулювань і правил учні застосовують у практиці безпосереднього спілкування, яке кожного разу здійснюється на більш високому рівні, ніж до того, як вони почали освоювати правила.

Стаття 202 Створення необхдних умов для поднання роботи з навчанням Працвникам, як проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без вдриву вд виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхдн умови для поднання роботи з навчанням. Стаття 203 Заохочення працвникв, як поднують роботу з навчанням При пдвищенн квалфкацйних розрядв або при просуванн по робот повинн враховуватись успшне проходження працвниками виробничого навчання, загальноосвтня  професйна пдготовка, та успшне проходження працвниками навчання в навчальних закладах. Стаття 204 Здйснення виробничого навчання в робочий час Теоретичн заняття  виробниче навчання при пдготовц нових робтникв безпосередньо на виробництв шляхом ндивдуального, бригадного  курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працвникв вдповдних вку, професй  виробництв. Стаття 205 Неприпустимсть залучення до роботи, що не стосуться спецальност, яка вивчаться В перод виробничого навчання, переквалфкац або навчання ншим спецальностям працвники не можуть використовуватись на будь-якй робот, що не стосуться спецальност, яка вивчаться ними

1. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

2. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

3. Різні аспекти роботи психотерапевта

4. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

5. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

6. Теоретичні й прикладні аспекти реструктуризації бізнесу
7. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
8. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

9. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

10. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

11. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

12. Единый социальный налог - правовой аспект

13. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

14. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

15. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий. Правовой аспект

16. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

17. Латинский язык (Контрольна робота)

18. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

19. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

20. Структурные и понятийные аспекты языка

21. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

22. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты
23. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты
24. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

25. Экологические аспекты канцерогенеза

26. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

27. Экологические аспекты болезней

28. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

29. Экологические аспекты урбанизации

30. Система хищник-жертва: экологические и математические аспекты

31. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

32. Аспекты целеполагания в педагогике

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

33. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

34. Надежность машин: станки, промышленные роботы

35. Использование роботов в промышленных предприятиях

36. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

37. Конфликтологические аспекты социальных взглядов мыслителей в средние века и эпоху Возрождения

38. Психологические аспекты сценического волнения
39. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
40. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

41. Психическое здоровье личности: естественно – научный аспект

42. Психологические аспекты любви

43. Коммуникативный аспект общения. Вербальное и невербальное общение

44. Психологический климат в коллективе, управленческие аспекты

45. Психологические аспекты влияния СМИ

46. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

47. Межкультурные аспекты перевода рекламы

48. Социальный аспект трудовых конфликтов на примере шахтерских забастовок

Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы

49. Роль кадровых агентств в функционировании рынка труда: Социологический аспект

50. Антропологические аспекты подросткового алкоголизма

51. Философские аспекты теории относительности

52. Т. Гоббс Основные аспекты его философского учения

53. Философский аспект проблемы взаимодействия интеллектуальных систем

54. Основные теоретические аспекты Д. Юма
55. Проблема "искусственного интеллекта": технические и социально-этические аспекты
56. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

57. Некоторые аспекты деятельности банков в РФ

58. Реклама - организационно-экономические аспекты

59. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

60. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

61. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

62. Психологический климат в коллективе, управленческие аспекты

63. Теоретико-методологические аспекты управления муниципальным образованием

64. Управление промышленной фирмой: социально-экономические аспекты

Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные

65. Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты

66. Теоретический аспект инфляции (Доклад)

67. Денежные аспекты инфляционного процесса в России

68. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.

69. Вступление России в ВТО: отрицательные аспекты

70. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.
71. ГУЛАГ (историко-социологический аспект)
72. "Окинава как фактор многообразия Японии - историко-культурные аспекты"

73. Некоторые аспекты управления Империей

74. Социально-психологические аспекты в формировании мировоззрения П. Н. Ткачева

75. Британский историк о международных аспектах гражданской войны в Испании

76. Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

77. Почему искажается историческая правда? (методологический аспект проблемы)

78. Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространстве (социально-философские аспекты)

79. Некоторые аспекты феномена гостеприимства в русской и бретонской традициях XIX века

80. Социальный аспект военно-коммуникационной кампании: операция НАТО в Югославии

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Разговорно-просторечная и областная лексика в словарях и в современном русском языке (лексикографический аспект)

82. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании

83. Гендерный аспект функционального поля инициальности диалогической речи (на материале французского языка)

84. Пародия в аспекте интертекстуальности

85. "Дивный новый мир" российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты

86. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода
87. Функциональные, структурные и смысловые аспекты коммуникативной равноценности в процессе перевода
88. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

89. Теоретические аспекты маркетинга

90. Медико-психологические последствия боевой психической травмы: клинико-динамические и лечебно-реабилитационные аспекты

91. Анемия - акушерские и перинатальные аспекты

92. Некоторые аспекты борьбы с внутрибольничными инфекциями

93. Медицинские аспекты разработки искусственного интеллекта

94. Общие аспекты эргономики при автоматизированном труде

95. Психологические аспекты смерти

96. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Антидепрессанты: нейрохимические аспекты механизма действия

98. Теоретико-методологические аспекты социологического исследования менеджмента

99. Методологические аспекты управления персоналом тур. организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.