Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство Освіти України Донецький державний технічний університет Факультет:Економіки і менеджменту Кафедра:Бухгалтерського обліку і аудиту Курсова робота на тему: Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О. О. Скочинського Виконав:Бондаренко С. Ю. Студент групи:УА 96г Керівник:професор Гавриленко В. А. Донецьк 2000 р. РЕФЕРАТ 72 листів, 1 рисунок, 23 таблиці Ціль роботи – використовуючи отримані раніш знання в галузі спеціалізованих економічних дисциплін (Аналіз господарської діяльності, Економіка підприємства, Система технологій добувної галузі, Теорія бухгалтерського обліку, Статистика і інші), зробити загальний аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства за п'ять останніх років, відповідно до вивченої методики детально проаналізувати стан і використання основних фондів підприємства, а також більш глибоко вивчити структуру і організацію виробничого підприємства, техніку і технології, що використовується на підприємстві. Об'єкт дослідження – основні техніко-економічні показники роботи підприємства (стан основних фондів, обсяг виробництва, собівартість, об'єм реалізації і інші), виробничо-організаційна структура підприємства, документообіг. Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи аналізу, метод порівняння, статистичне групування, метод рядів динаміки, а також індексний і балансовий метод. Техніко-економічні показники, основні виробничі фонди, облікова чисельність, явочна чисельність, питомі витрати, продуктивність праці, трудомісткість, непродуктивне збільшення основних фондів, частковий спосіб відтворювання. Вив. Лист № документа Підпис Дата Розробник ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУОСОВОЇ РОБОТИ Літер Лист Листів Керівник 72 Консультант Н. контр. Зав. Кафедрою ЗМІСТ ВСТУП4 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА5 1.1 Загальна характеристика підприємства5 1.2 Характеристика умов виробництва6 1.3 Аналіз техніко-економічних показників8 2 АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ16 2.1 Аналіз обсягу випуску продукції16 2.2 Аналіз обсягу реалізації продукції28 3 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ35 3.1 Аналізу стану основних фондів35 3.2 Аналізу ефективності використання основних фондів54 ВИСНОВОК62 ДОДАТОК 1 - ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ63 ВСТУП Сучасний процес переходу до ринкової економіки ставить нові вимоги до підприємств та організацій. Зараз ефективність роботи підприємства у значній мірі залежить від постійного забезпечення конкурентоздатності продукції, що випускається, на основі максимального зниження витрат та підвищення якості продукції, що випускається. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вимагає постійного пошуку потенційних внутрішніх резервів на основі проведення всебічного комплексного економічного аналізу усієї системи виробниче-господарської діяльності підприємства. Головний зміст такого аналізу складає виявлення і вивчення всіх причинно-слідчих зв'язків, які складаються в процесі формування всіх техніко-економічних показників підприємства Отже, загальний та детальний аналіз основних техніко-економічних показників конкретного промислового підприємства, пошук причин, які призводять до зниження ефективності роботи підприємства та виявлення потенційних внутрішніх резервів і становить мету написання цієї роботи.

У подальших розділах даної курсової роботи буде наведена загальна характеристика промислового підприємства, розглянута його виробнича структура, будуть наведені основні техніко-економічні показники роботи цього підприємства за останні п'ять років (1996, 1997, 1998, 1997 і 1999 роки) у фактичних та порівнянних одиницях вимірювання. Також буде зроблений загальний аналіз цих показників, визначені основні тенденції у динаміці та структурі найбільш важливих показників протягом періоду, що розглядається. Будуть визначені основні причини, що призвели до погіршення даних техніко-економічних показників. Також буде зроблений детальний аналіз обсягу випуску продукції та її реалізації, а також загального стану та ефективності використання основних фондів підприємства, підчас якого будуть встановлені основні причини, що викликали погіршення цих техніко-економічних показників, визначено кількісний вплив кожної з цих причин. За результатами аналізу будуть зроблені висновки, визначені потенційні резерви підвищення ефективності роботи підприємства та запропоновані заходи щодо усунення виявленим негативних явищ і причин, що призводять до погіршення основних техніко-економічних показників роботи підприємства. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА Загальна характеристика підприємства Державне акціонерне товариство відкритого типу &quo ;Шахта імені О. О. Скочинського&quo ; є дочірнім підприємством Державної холдингової компанії &quo ;Донецьквугілля&quo ;, до складу якої входять більшість вугільних шахт Донецька і Донецької області. Шахта ім. О. О. Скочинського веде розробку вугільних пластів на глибині понад 1000 м. Більшість пластів, що розробляються шахтою відноситься до вельми тонких (до 0,7 м товщиною), середня потужність пластів складає близько 0,69 м. Загальна площа шахтного поля, на якому ведеться видобуток вугілля, складає 3214400 м, максимальний розмір шахтного поля по простяганню досягає 4650 м, середній розмір по простяганню становить 2450 м, максимальний і середній розміри шахтного поля по падінню складають відповідно 2375 м і 1712 м. Середній кут падіння вугільних пластів, що розробляються складає 5°, а максимальний кут падіння не перевищує 10°, що дає можливість застосовувати на даній шахті горизонтний спосіб підготовки шахтного поля (Див. розділ 1.2). Балансові запаси вугілля шахти ім. О. О. Скочинського складають близько 2884 тис. тонн, промислові запаси вугілля оцінюються експертами в 2544 тис. тонн. Обсяг видобутку вугілля в 1999 році становив 367,2 тис. тонн (див. Таблицю 1.1), що менше аналогічного показника за 1998 рік на 0,2% ((1-367,2/368)Ч100%), а за 1995 рік – на 8% ((1-367,2/402)Ч100%). При незмінних обсягах видобутку вугілля (367,2 тис. тонн в рік) промислових запасів шахти вистачить ще на 7 років роботи. Штат шахти імені О. О. Скочинського в 1999 році становив 3040 чоловік, з якого 2510 чоловік робітники. Середня місячна заробітна плата одного працівника становила 222,5 грн. Основними споживачами продукції шахти є металургійні і коксохімічні підприємства Донецька і Донецької області, значна частина вугілля, яка має не досить високу якість, споживається котельними і електростанціями даного регіону.

У 1999 році шахтою було реалізовано 355 тис. тонн вугілля на загальну суму 23780 тис. грн. Загальна криза вугільної промисловості, що охопила більшість вугледобувних підприємств України, також сильно вплинула і на підприємство, яке є предметом вивчення цієї роботи. У теперішній час шахта імені О. О. Скочинського, яка розробляє досить якісні вугільні пласти (Див. розділ 1.2) на відносно малих кутах падіння, є збитковою. У 1999 році загальна величина збитків шахти досягла 5421 тис. грн., при цьому тенденції більшості техніко-економічних показників свідчать про можливість подальшого суттєвого погіршення економічної ситуації на підприємстві. Характеристика умов виробництва На протязі періоду, що аналізується, роботи по видобутку вугілля проводилися на пластах l4, m3, l1, l7, на яких шахтою були застосовані наступні системи розробки: по пласту m3: суцільна й комбінована системи з розробкою лав по падінню вугільного пласта; на пласті l1: стовпова й комбінована системи з розробкою лав по протяганню пласта; по пласту l4: стовпова система з розробкою лав по падінню пласта; по пласту l7: стовпова й комбінована система з розробкою лав по падінню пласта. В очисних забоях шахти застосується наступні типи обладнання і механізмів: на пласті m3: один очисний забій, в якому встановлений один вузькозахоплюючий комбайн 1К-101; застосовується індивідуальна кріп: гідростійки СУГ, верхняки 1БВ-2, посадочна кріп “Супутник”; на пласті l1: один очисний забій - вузькозахоплюючий комбайн 1К-101; механізована кріп МК-98, а на сполуці – індивідуальна кріп з гідростояками СУГ; на пласті l4: один очисний забій – стругова установка УСТ-2М, індивідуальна кріп: гідростійки СУГ, посадочна кріп “Супутник”; на пласті l7: один очисний забій – стругова установка УСТ-2М; індивідуальна кріп: гідростійки СУГ-4, верхняки ВВ-30, посадочна кріп “Супутник”. В усіх лавах для керування крівлею застосовується метод повного обрушення. Усі підготовчі виробки на шахті проводяться вузьким ходом. Для механізації проведення підготовчих виробок на шахті застосовуються комбайни 4ПП-2, 4ПП-2м; навантажувальні машини ППМ-4У, ППМ-5; скреперні установки ЗУ-3, які обладнані скреперними лебідками: БС-4, ЛС-55, ЛС-100. Для буріння шпурів застосовуються бурильні свердла ЕБГП, а також ручні свердла СЕР-19Д. Кріп виробок – металева арочна податлива, типорозмірів АП-9,2; АП-11,2; АП-13,8; АП-15,5. Крок установки – 1,0 м. Капітальні гірські виробки на пластах l1 та l7 затягуються залізобетонною затяжкою, усі інші виробки мають дерев’яну затяжку. Транспортування гірської маси по дільничним гірським виробкам (горизонтальним і похилим) здійснюється встановленими скребковими конвейєрами 1Л-80, КЛ-80, для транспортування матеріалів й обладнання, гірської маси при проходженні похилих виробок застосовується кінцева відкатка з застосуванням лебідок ЛВД-34, БГ-800. По дільничним відкаточним штрекам транспортування вантажів здійснюється у шахтних вагонетках ВГ-2,5 за допомогою електровозів АМ-8 і 2АМ-8. З пласта l4 гірська маса на горизонт навколоствольного двора по похилому квершлагу транспортується однокінцевою відкаткою у вагонетках ВГ-2,5 за допомогою підйомної машини БМ-200.

Впервые эта песня прозвучала по радио 29 мая 1960 года. Первые ее такты стали позывными еженедельной воскресной передачи "С добрым утром!" Но необходимо ко всему подходить исторически: что было абсолютно неприемлемым в обстановке ожесточенной классовой борьбы, стало возможным и даже в отдельных случаях полезным в других исторических условиях. Может быть, еще через треть века, когда основные фонды СССР увеличатся еще на 650% (в круглых цифрах), мы издадим "Стихотворения" Осипа Мандельштама и не будем спускать ассенизационный коллектор на литератора, который сказал не так. С добрым утром! Доброй ночи! Приятного аппетита! Дайте писателю удобную квартиру с теплым ватером! И ведь, действительно, дают. Особенно тем, кто хорошо пишет. Более обобщенный образ художественной жизни этих лет дает нам решение Федерации организаций советских писателей. Из этого документа мы узнаем о десятке деятелей литературы, театра и музыки, приложивших громадные усилия, чтобы создать гнусные произведения во всех доступных им жанрах. "Фракция (Ленинградского отдела ФОСПа. - А. Б.) относит к числу неприкрыто чуждых и вредных произведений последний роман Каверина "Художник неизвестен", воспроизводящий сугубо идеалистические взгляды на искусство и роль художника. "Сумасшедший корабль" Ольги Форш, - вещь, помещенная без всякого редакционного примечания со стороны редакции журнала "Звезда" также проникнута идеалистическими тенденциями и носит враждебный ленинской культурной революции характер

1. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

2. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

3. Финансирование воспроизводства основных фондов

4. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

5. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

6. Основные фонды предприятий
7. Исследование основных фондов предприятия
8. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

9. Основные фонды предприятия информатики

10. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

11. Сравнительная оценка эффективности использования финансового лизинга и банковского кредита при приобретении основных фондов

12. Анализ эффективности использования основных фондов

13. Статистика основных фондов

14. Воспроизводство основных фондов

15. Основные фонды

16. Основные фонды рыночного предприятия

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

18. Анализ использования основных фондов предприятия

19. Индексация основных фондов

20. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

21. Основные фонды предприятия в условиях перехода к рыночной экономике

22. Рациональное использование основных фондов
23. Учёт основных фондов, нематериальных активов и вложение в необоротные активы
24. Амортизація основних фондів

25. Разработка программы "Ведение основных фондов" для централизованной бухгалтерии комитета по образованию при администрации г. Богородицка

26. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту

27. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки

28. Инвестиционное обеспечение обновления основных фондов

29. Оценка основных фондов и налоги

30. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

31. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

32. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

33. Основные фонды

34. Основные фонды

35. Основные фонды и прибыль предприятия

36. Основные фонды организации (предприятия) и способы улучшения их использования

37. Основные фонды предприятия

38. Основные фонды предприятия
39. Основные фонды предприятия
40. Основные фонды предприятия

41. Основные фонды предприятия

42. Основные фонды предприятия и их использование

43. Основные фонды предприятия и повышение эффективности их использования (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

44. Основные фонды предприятия. Анализ и методика расчета на примере предприятия

45. Основные фонды, оборотные средства и себестоимость продукции предприятия

46. Оценка и эффективность использования основных фондов МСП-112

47. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

48. Понятие об основных фондах

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

50. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

51. Эффективность использования основных фондов

52. Эффективность использования основных фондов

53. Эффективность использования основных фондов предприятия и её влияние на финансовые результаты (на примере ОАО "Смоленская городская типография")

54. Анализ состояния и использования основных фондов
55. Анализ состояния и использования основных фондов МУП "Водоканал"
56. Расчет оборотных и основных фондов

57. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

58. Учет основных средств /фондов/

59. Основні напрямки фінансового аналізу

60. Воспроизводство основных производственных фондов

61. Основные производственные фонды предприятия связи

62. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

63. Динамика основных показателей лесного фонда

64. Основные производственные (сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения) и непроизводственные фонды предприятия

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Обеспеченность и эффективность использования основных производственных фондов ОАО "Лугансктепловоз"

66. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия

67. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

68. Аналіз функціональних схем, основні елементи систем автоматичного регулювання підсилення

69. Основные функции международного валютного фонда

70. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах
71. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу
72. Инвестиции в основные производственные фонды и другие внеоборотные активы организации

73. Структура основного капитала предприятия. Фонды обязательного медицинского страхования

74. Анализ использования основных производственных фондов

75. Анализ использования основных производственных фондов предприятия

76. Анализ эффективности использования основных производственных фондов на предприятии и поиск направлений улучшения их использования на примере ПУВКХ г. Енакиево

77. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

78. Аренда основных производственных фондов

79. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

80. Основные производственные фонды

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Основные производственные фонды предприятия

82. Оценка показателей движения и эффективного использования основных производственных фондов (на примере ООО "Бэхетле")

83. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования основных производственных фондов ОАО "Минский подшипниковый завод"

84. Статистика основних виробничих фондів

85. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

86. Анализ состава и структуры основных производственных фондов ЗАО "им. П.У. Бокова"
87. Анализ фондоотдачи основных производственных фондов
88. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

89. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

90. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

91. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

92. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

93. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

94. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

95. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

96. Негосударственные пенсионные фонды в РФ

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

97. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

98. Основные задачи сферы государственного регулирования

99. Основні методи боротьби з інфляцією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.