Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Украинский язык

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План контрольноп роботиВступ 2 1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його . 2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу 3. Запишiтъ 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі . 4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціп ділового стилю украпнською мовою і запишіть пх Вступ Особистість є носієм свідомості і системи суспільно-значущих якостей. Ідеальна особистість — це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу мо­ральність, фізичну досконалість і виявляє себе як непов­торна, самобутня індивідуальність, що й становить силу її привабливості для інших. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості величезна. Особливе значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Найгостріше це відчувається тоді, коли людина довго знаходиться за межами батьківщини. Тоді бодай одна вісточка рідною мовою приносить душевну полегкість, втамовує тугу за рідною стороною. Мова - то магічне дзеркало, невичерпний засіб спілкування. У мові відображено життєвий досвід, сприйнятий людством від давнини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й невидиме для ока, внутрішню суть речей не лише світ матеріальний, а й світ ідеальний, який віддзер­калюється в умопогляді, фольклорі, текстах, ідеях. Передусім через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру, історичний досвід. Крізь призму слова сприймаємо одну з граней краси, що представлена в художній літературі. Наші моральні переконання формуються на основі моральних понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. Чим краще ми опановуємо мову, тим досконалішим стає наше мислення, бо мова і мислення нероздільні. Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власний внутрішній світ, або мікро­косм, формує себе як особистість. Щодня ми реалізуємо себе, виявляючи своє став­лення до навколишнього світу, і найповніше, най­глибше цей процес відбувається у мовленні під час повсякденного спілкування. Коли людина добре володіє мовою, вона має могутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. І тут особливо важливо, щоб цей засіб використовувався для примно­ження добра, а не зла, щоб особисті цілі не суперечили суспільним, загальнолюдським. Як відомо, словом мож­на і вбити, і повернути до життя. Людину, що вміє гарно говорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її товаристві. Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що єдина справжня розкіш - це розкіш людського спілкування. 1. Перекладіть текст украпнською мовою і запишіть його: &quo ;Хороший руководитель широко распахивает перед всеми свои двери, будучи уверенным, что никто без должных оснований не рискнет переступить порог его кабинета. Для подчиненного начальник — не только распорядитель, но и помощник, опекун. Политика начальника не должна вступать в противоречие с политикой сверху и инициативой снизу. Нужно уметь требовать без навязывания и помогать без навязчивости. И горе тому, кто служит лишь выразителем &quo ;чужих&quo ; интересов и проводником &quo ;чужих&quo ; идей.

Социальные психологи точно установили, что на постепенно возрастающее давление сверху коллектив сначала реагирует тем, что снижает свою эффективность, а затем повышает ее, но до определенного предела. После этого эффективность стремительно падает, отражая общую подавленность и начавшийся процесс деморализации, что может означать приближение моральной смерти. Социальные психологи также отметили, что когда две вышестоящие инстанции придерживаются одного стиля руководства, допускающего инициативу подчиненных, производительность труда и удовлетворенность бывают обычно самыми высокими. Когда обе они применяют автократический стиль, производительность хотя и может быть высокой, но удовлетворенность очень низкая со всеми вытекающими из этого последствиями. &quo ;Хороший керівник широко розкриває перед всіма свої двері, будучи упевненим, що ніхто без належних підстав не ризикне переступити поріг його кабінету. Для підлеглого начальник не тільки розпорядник, але і помічник, опікун. Політика начальника не повинна вступати в суперечність з політикою зверху і ініціативою знизу. Треба уміти вимагати без нав'язування і допомагати без нав'язливості. Та горе тому, хто служить лише виразником &quo ;чужих&quo ; інтересів і провідником &quo ;чужих&quo ; ідей. Соціальні психологи точно встановили, що на поступово зростаючий тиск зверху колектив спочатку реагує тим, що знижує свою ефективність, а потім підвищує її, але до певної межі. Після цього ефективність стрімко падає, відображаючи загальну пригніченість і процес деморалізації, що почався, що може означати наближення моральної смерті. Соціальні психологи також зазначили, що коли дві вищестоящі інстанції дотримуються одного стилю керівництва, що допускає ініціативу підлеглих, продуктивність праці і задоволення бувають звичайно самими високими. Коли обидві вони застосовують автократичний стиль, продуктивність хоч і може бути високою, але задоволення дуже низьке зі всіма витікаючими з цього наслідками. 2. Складiтъ наказ про прийняття на роботу Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу. МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» НАКАЗ № 106-к м.Сімферопiль 21.01.2001 По особовому складу ПРИЗНАЧИТИ: 1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу з 23 сiчня ц.р. з двотижневим випробувальним терміном, з окладом 570 грн. у місяць. Підстава: заява I.П. Сидоренка з візами начальника відділу кад­рів і заступника голови правлiння з економiчних питань. Голова правлiння М.К. Iльницький МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» НАКАЗ № 106-к м.Сімферопiль 21.01.2001 Про прийняття на роботу за контрактом ПРИЗНАЧИТИ: 1. Сидоренка Iвана Петровича на посаду економiста планового вiддiлу на умовах укладеного з ним контракту від 19 сiчня 2001р. Підстава: контракт від 19 сiчня 2001р. Голова правлiння М.К. Iльницький З наказом ознайомлений 21 сiчня 2001 р. Начальник юридичного відділу Л.Д. Бакланов 3. Запишiтъ 15 - 20 слiв термiнів з Вашоп професiйноп галузі.

Нафта Пакер Ротор Самопiдйомна плавуча бурова установка Морська стацiонарна платформа Управлiння видобутку газу Газопровiд Турбобур Штуцер Свердловина Долото Вертлюг Поршень Клапан Крейцкопф Флянець Глинистий розчин Перфоратор Каротаж Насос глибинний Кольматацiя 4. Перекладітъ наведені прийменникові конструкціп ділового стилю украпнською мовою і запишіть пх: по приказу - за наказом согласно приказу - згідно з наказом поставить в пример - навести в приклад ввести в состав - ввести в склад по указанию - по вказівці несмотря на - незважаючи на не глядя на - не дивлячись на в рассрочку - на виплат в его пользу - на його користь в защиту - в захист на протяжении дня - протягом дня 9

Старался не повторить ошибки тех, кто не помогал нам или мешал. Общаясь со своими студентами, я вспоминал и собирал воедино все те вещи, за которые всю жизнь считал (и считаю) себя благодарным своим учителям. И тогда я, конечно же, снова вспоминал Михаила Ильича Ромма. А он, таким образом, в который раз в жизни приходил мне на помощь. Ассистент у Брауна ...Итак, как я уже сказал выше, после защиты своего диплома я решил работать на Украине. Это моя родина. Я люблю ее белые хатки, ее чудные песни и щедрую природу, украинский язык звучит для меня, как музыка. Меня тянуло туда там прошло мое детство, там жили мои родители, я любил украинский язык. На Киевской студии меня приняли, как всех вгиковцев, без энтузиазма. Там нас считали обузой: "Слишком много о себе понимают, давай им место в общежитии, давай постановку. Москва требует: выдвигайте молодых, а на студии и своих претендентов хватает!" Продукция Киевской студии не пользовалась в то время авторитетом. Директор студии Пономаренко недоумевал, почему такая несправедливость. - У нас такие же сценаристы и режиссеры, как в Москве..

1. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

2. Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

3. Украинский язык

4. Шпаргалка по украинскому языку

5. Информатика - шпаргалка на украинском языке

6. Украинское барокко
7. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)
8. Топики по английскому языку

9. История английского языка

10. Ударение в сложных словах немецкого языка

11. Топики по немецкому языку за 11 класс

12. Название всех стран, жители, столицы, языки (на английском языке)

13. Латинский язык (Контрольна робота)

14. Лингвистика - влияние первого языка на изучении второго

15. Английский язык (11 класс)

16. Зачетные темы по английскому языку для школы

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

17. Категории рода и одушевленности-неодушевленности и их выражение в некоторых языках мира

18. Контрольная работа по Английскому языку

19. Образцы писем делового характера на английском языке

20. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

21. Синонимия немецкого языка. Синонимический ряд и тематическая группа

22. Список мирового наследия (The World Heritage List, на английском языке)
23. Топики по английскому языку
24. Топики по Английскому языку

25. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

26. Билеты по английскому языку за 11 класс

27. Тесты по английскому языку

28. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

29. Глаголы французского языка (Le regime des verbes francais)

30. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

31. Роль заимствований в английском языке

32. Становление категории залога в англ. языке

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

34. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

35. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

36. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

37. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

38. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках
39. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка
40. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка

41. Эффективные методы изучения иностранных языков

42. Экзаменационные темы по немецкому языку

43. Топики по Англ. языку

44. Особенности языка и стиля английской научной прозы

45. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

46. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

47. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

48. Русские заимствования в английском языке (Russian borrowings in English language)

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

49. Билеты по методике обучения иностранным языкам

50. Темы по английскому языку (English topics)

51. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

52. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

53. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

54. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")
55. Формы обращения в английском языке
56. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

57. Демонология украинского народа

58. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

59. Особенности русского языка эпохи 1917г.

60. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

61. Официально-деловой стиль русского языка

62. История украинской журналистики

63. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

64. Речевой этикет в современном русском языке

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

65. Глагольное управление в селькупском языке

66. Приемы комического в языке произведений П.Г. Вудхауза

67. Структурные и понятийные аспекты языка

68. Диалектологический словарь русского языка

69. Значимость русского языка

70. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"
71. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
72. Новое в русском языке

73. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

74. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

75. Фразеологизмы новозаветного происхождения в современном русском языке

76. Глагол в русском языке

77. Конструкции имени существительного с прилагательным в романе Р. Кено «Chiendent»: грамматика писателя и грамматика языка

78. Экология русского языка

79. Графика русского языка до и после Кирилла

80. Шпаргалка по русскому языку

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Украинская драматургия

82. История латинского языка

83. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

84. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

85. Использование кабинета для внеклассной работы по иностранному языку

86. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге
87. Лексический состав поэтического языка А.С. Пушкина
88. Детерминантные свойства русского языка на фонетическом уровне

89. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

90. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

91. Диалект как основная форма существования языка

92. Формы обращения в английском языке

93. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

94. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

95. Украинское партизанское движение в годы ВОВ

96. История украинских сечевых стрельцов

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

97. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

98. Учебник по языку разметки гипертекстовых документов HTML.

99. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

100. Разработка программы на языке LISP для построения кривых Серпинского i-го порядка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.