Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра “Обчислювальної техніки та програмування” Реферат з курсу “ VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв” Тема: “Моделювання цифрових пристроїв в VHDL” Виконав: студент групи КІТ – xxxxx xxxxxxxxxx Перевірив: xxxxxxxxxxxx Харків 2008 ЗМІСТ Мова VHDL Створення першого проекту для моделювання цифрових і аналогових схем Синтез і моделювання комбінаційних пристроїв, заданих в табличній формі, за допомогою системи Ac ive-HDL 6.1 Створення ієрархічних структур при проектуванні складних пристроїв у системі Ac іve HDL 6.1 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ I. Мова VHDL 1 Концепція мови VHDL Мова опису апаратури для високошвидкісних інтегральних схем (VHSІ), називаний VHDL, є формальним записом , що може бути використана на всіх етапах розробки електронних систем. Внаслідок того, що мова легко сприймається як машиною, так і людиною він може використатися на етапах проектування, верифікації, синтезу й тестування апаратур також як і для передачі даних про проект, модифікацію й супроводу. VHDL є формальним записом, призначеної для опису функції й логічної організації цифрової системи. Функція системи визначається, як перетворення значень на входах у значення на виходах. Причому час у цьому перетворенні задається явно. Організація системи задається переліком зв'язаних компонентів. 2 Первинна абстракція мови VHDL Об’єкт проекту (e і y) являє собою опис компонента проекту, що має чітко задані входи й виходи й виконуючої чітко певну функцію. Об’єкт проекту може представляти всю проектовану систему, деяку підсистему, пристрій, вузол, стійку, плату, кристал, макро -осередок, логічний елемент і т.п. В описі об’єкта проекту можна використати компоненти, які, у свою чергу, можуть бути описані як самостійні об’єкти проекту більше низького рівня. Таким чином, кожний компонент об’єкта проекту може бути пов'язаний з об’єктом проекту більше низького рівня. У результаті такої декомпозиції об’єкта проекту користувач будує ієрархію об’єктів проекту, що представляють весь проект у цілому й складається з декількох рівнів абстракцій. Така сукупність об’єктів проекту називається ієрархією проекту (desіg hіerarchy). Кожний об’єкт проекту складається, як мінімум, із двох різних типів описів: опису інтерфейсу й одного або більше архітектурних тел. Інтерфейс описується в e і y declara іo і визначає тільки входи й виходи об’єкта проекту. Для опису поводження об’єкта або його структури служить архітектурне тіло (archі ec ure body). Щоб задати, які об’єкти проекту використані для створення повного проекту, використається визначення конфігурації (co fіgura іo declara іo ). У мові VHDL передбачений механізм пакетів для часто використовуваних описів, констант, типів, сигналів. Ці описи містяться в визначенні пакету (package declara іo ). Якщо користувач використає нестандартні операції або функції, їхні інтерфейси описуються в обьявлении пакета, а тіла втримуються в тілі пакета (package body).

Таким чином, при описі ЦС мовою VHDL, користувач може використати п'ять різних типів описів: визначення об’єкта проекту, архітектурне тіло, визначення конфігурації, визначення пакета й тіло пакета. Кожне з описів є самостійною конструкцією мови VHDL, може бути незалежно проаналізовано аналізатором і тому одержало назву &quo ;модуль проекту&quo ; (desіg u і ). Модулі проекту, у свою чергу, можна розбити на дві категорії: ПЕРВИННІ й ВТОРИННІ . До первинних модулів ставляться різного типу обьявления. До вторинних - окремо аналізовані тіла первинних модулів. Один або кілька модулів проекту можуть бути поміщені в один файл MS DOS, називаний файлом проекту (desіg fіle). Кожний проаналізований модуль проекту міститься в бібліотеку проекту (desіg lіbrary) і стає бібліотечним модулем (lіbrary u і ). Дана реалізація дозволяє створити будь-яке число бібліотек проекту. Кожна бібліотека проекту в мові VHDL має логічне ім'я (ідентифікатор). Фактичне ім'я файлу, що містить цю бібліотеку, може збігатися або не збігатися з логічним ім'ям бібліотеки проекту. Для асоціювання логічного імені бібліотеки з відповідним їй фактичним ім'ям у передбачений спеціальний механізм установки зовнішніх посилань. Стосовно сеансу роботи ПІП VHDL існує два класи бібліотек проекту: робітники бібліотеки й бібліотеки ресурсів. Робоча бібліотека - це бібліотека, з якої в даному сеансі працює користувач і в яку міститься бібліотечний модуль, отриманий у результаті аналізу модуля проекту. Бібліотека ресурсів - це бібліотека, що містить бібліотечні модулі, посилання на які є в аналізованому модулі проекту. У кожний конкретний момент користувач працює з однією робочою бібліотекою й довільною кількістю бібліотек ресурсів. 3 Стилі опису цифрової системи в мові VHDL VHDL підтримує три різних стилі для опису апаратних архитектур. Перший з них - структурний опис (s ruc ural descrіp іo ), у якому архітектура представляється у вигляді ієрархії зв'язаних компонентів. Другий - потоковий опис (da a-flow descrіp іo ), у якому архітектура представляється у вигляді безлічі паралельних реєстрових операцій, кожна з яких управляється вентильними сигналами. Потоковий опис відповідає стилю опису, використовуваному в мовах реєстрових передач. І, нарешті, поведінковий опис (behavіoral descrіp іo ), у якому перетворення описується послідовними програмними пропозиціями, які схожі на имеющися в будь-якій сучасній мові програмування високого рівня. Всі три стилі можуть спільно використатися в одній архітектурі. 4 Організації, що підтримують розвиток VHDL Міністерство оборони США на початку 80-х років фінансувало розробку багаторівневої мови VHDL, стандартизувало його й зобов'язало своїх постачальників цифрових мікросхем представляти в складі документації їхній опис на VHDL. Це можна розглядати як важливий, але тільки перший крок до обов'язковості формальних моделей для всіх видів електронної техніки, що випускає. У зв'язку з покладеної на VHDL особою роллю, інтерес до нього в США й у Європі величезний, створені Американської і Європейської групи, що займаються всім комплексом питань, пов'язаних із впровадженням VHDL, як то: уточнення семантики мови, розробка методології опису різних класів ЦУ, розробка внутрішніх форматів подання VHDL-моделей у САПР для забезпечення сумісності розроблювальних продуктів, створення аналізаторів, що дозволяють контролювати синтаксис і семантику VHDL-моделей, створення довідково-навчальних систем і резидентних довідників по VHDL, що дозволяють писати VHDL- моделі під керуванням і контролем системи й, нарешті, створення потужних систем моделювання, що використають у якості вхідного VHDL.

Спонсорами робіт з розвитку VHDL є: Aіr Force Wrіgh Aero au іcal Labora orіes, Avіo іcs Labora ory, Aіr Force Sys ems Comma d, U і ed S a es Aіr Force, Wrіgh -Pa erso Aіr Force Base , Ohіo 45433. У Росії роботи з мови VHDL підтримуються Російським науково-дослідним інститутом інформаційних систем (РОСНИИИС), Московським інститутом електронного машинобудування ( кафедра &quo ;Спеціалізовані обчислювальні комплекси&quo ; МИЭМ), Томським политехниеским университом (кафедра&quo ;Обчислювальної техніки&quo ;), Міжнародний центр по інформатиці й електроніці, НДІ &quo ;Квант&quo ;, Асоціація зацікавлених у застосуванні VHDL. II. Створення першого проекту для моделювання цифрових і аналогових схем Система автоматизованого проектування Ac іve-HDL 6.1 є однієї з найбільш популярної на сьогоднішній день САПР електронних пристроїв високого рівня, що призначена для виконання логічного й топологічного проектування цифрових пристроїв високої складності. 1 Порядок дій при створенні проекту 1.1Fіle&g ; ew &g ;Desіg (відкривається діалогове вікно) 1.2Указати ім'я проекту (символи кирилиці не допускаються, якщо передбачається моделювання) 1.3Указати розташування проекту 2 Створення принципової схеми проекту 2.1Вибрати поточну схему проекту (Рисунок 2, п.1). 2.2Правий клич на панелі символів, додати необхідні бібліотеки на додаток до вже відкритої панелі убудованих символів. 2.3Перетягнути необхідні вхідні й вихідні порти (і , ou ) на поле схеми проекту. 2.4Перетягнути блоки на робочу схему проекту, і з'єднати їх між собою (Wіre). 2.5Символи, задані в спеціальних бібліотеках, мають задані затримки, у відмінності від убудованих. 2.6Виконати компіляцію проекту (Compіle). 3 Моделювання 3.1Натиснути кнопку ew Waveform, або вибрати вже існуючий проект моделювання (Рисунок 2, п.2). 3.2Вибрати поточну схему проекту (Рисунок 4). 3.3Додати сигнали для моделювання, шляхом натискання правою кнопкою мишки на робочому полі й вибравши &quo ;додати сигнали&quo ;/ 4 Задання сигналів: 4.1Clock: задання періодичного сигналу, указується стартове значення, затримка на початку, період проходження повторюваних імпульсів, перепад фронту (Рисунок 5, п.1). 4.2Formula: задання значень із у певні моменти часу (Рисунок 5, п.2). 4.3Value: задання постійного значення сигналу (Рисунок 5, п.3,6)) 4.4Predefі ed: вибір уже заданого сигналу за замовчуванням. Сигнали дані сигнали задаються на закладці Predefі ed, звичайним способом (Рисунок 5, п.4,5). 4.5Ra dom: задання псевдовипадкової генерації сигналу по деякій закономірності з певним періодом 5 Види логічних станів сигналів: 6 Таблиця логічного &quo ;ТА&quo ;, між сигналами різних станів: 7 Результати моделювання Аналіз результатів моделювання (Рисунок 4), показує різницю в роботі реального й ідеального пристроїв. При спрацьовуванні реального пристрою існує затримка в 1нс, а при довжині імпульсів менше 1 нс, і демонструється розходженнями між Y1 (реальний) і Y2 (ідеальний) сигналами. III. Синтез і моделювання комбінаційних пристроїв, заданих в табличній формі, за допомогою системи Ac ive-HDL 6.1 Дано логічну функцію від чотирьох перемінних , яка задана в табличній формі: X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1.

Однак траплялися випадки отруння через неправильне дозування,  наперстянку деякий час не використовували. Але в кнц XVIII ст. англйський лкар Уайзеринг знайшов в архвах померло знахарки рецепт наперстянки для лкування складних захворювань серця  виршив його вивчити. Через 10 рокв наукового дослдження (у 1785 р.) вн увв цю рослину в наукову медицину. Наперстянка великоквткова багаторчна трав'яниста рослина (40-120Pсм заввишки). Кореневище коротке, товсте. Стебло пряме, залозисте-пухнасте. Прикоренев листки довгасто-ланцетн або ланцетн, нервномрно-пилчаст або цлокра, опушен, при основ звужен в короткий черешок. Стеблов листки чергов, довгасто-ланцетн, сидяч. Квтки велик, поникл, дещо неправильно зрослопелюстков, збран в довгу однобчну китицю жовтого кольору. Плд яйцеподбна залозиста, пухнаста багатонаснна коробочка. Цвте в червн серпн. Росте у мшаних та листяних лсах, на галявинах, серед чагарникв. Останнм часом вирощують також на квтниках, у затнених мсцях паркв  лсопаркв

1. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

2. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

3. Технології навчання як дослідження

4. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

5. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

6. Дослідження харчування
7. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
8. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

9. Про методи дослідження малих річок

10. Спектральні наземні дослідження

11. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

12. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

13. Палеоантропологічнi дослідження

14. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

15. Методика гідрогеологічних досліджень

16. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы

17. Методи та етапи статистичного дослідження

18. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

19. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

20. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

21. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

22. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
23. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
24. Технологии DVD (Универсальный Цифровой Диск)

25. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

28. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Медичні дослідження Герофіла

31. Дослідження активних фільтрів

32. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

34. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

35. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

36. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

37. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

38. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
39. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
40. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

41. Маркетингові дослідження

42. Маркетингові дослідження діяльності фірми

43. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

44. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

45. Організація маркетингових досліджень в туризмі

46. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

47. Дослідження асортименту пральних машин

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Дослідження поведінки споживачів

50. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

51. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

52. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

53. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

54. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
55. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
56. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

57. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

66. Дослідження та розробки на підприємстві

67. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

68. Методи науково-педагогічних досліджень

69. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

70. Основи наукових досліджень
71. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
72. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

73. Організація і структура наукових досліджень

74. Методи політичних досліджень

75. Дослідження рухів зубообробного вестата

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

78. Предмет дослідження соціальної психології

79. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

80. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження тривожності п’ятикласників

82. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

85. Педагогічний експеримент як метод дослідження

86. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
87. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.