Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Вступ Розділ І . Характеристика основних методів виховання та принципів навчання 1.1 Поняття та характеристика основних методів виховання 1.2 Загальна характеристика принципів навчання Розділ ІІ. Психологічні основи індивідуального підходу у навчанні і вихованні 2.1 Індивідуальний підхід за рівнем розумового розвитку 2.2 Індивідуальний підхід до дітей з різними типами вищої нервової діяльності 2.3 Науково-методичні основи змісту навчання та виховання Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина – важлива моральна, політична, економічна задача нашого суспільства. Роль першої вчительки в цьому процесі важко не оцінити. Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркування, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно і образно розповідати виховуються в початкових класах школи. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить, якими виростуть діти, чи знайдуть вони самих себе. Звичайно навчання нерозривно пов”язано з вихованням, адже не може вчитель учити писати, читати та рахувати, забуваючи звертати увагу учнів на гарні манери, ввічливість, прививати любов до природи, до рідної землі, вчити любити та поважати свій народ та батьків. Проблема взаємозв”язку виховання та навчання завжди актуальна, оськільки вчителю потрібно враховувати індивідуальні особливості та темперамент дитини, також те з якої сім”ї дитина та яке виховання вона отримала вже від батьків. Всім відомо, що коли діти починають ходити до школи, то батьки для них дещо втрачають свій авторитет, бо зараз на першому плані є вчителька, отже і відповідальність за особистість дитини лежить в більшій мірі саме на ній. Проблемі взаємозв’язку навчання і виховання присвятили свої дослідження такі вчені: Баранов С.П. , В.Е. Гурман, М.А. Олесницкий, К.Д. Ушинский. Особливу увагу необхідно зосередити на пріоритет­них напрямках реформування виховання: — формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля роз­квіту держави, готовності її захищати; — забезпечення духовної єдності поколінь, вихован­ня поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу; — формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; — прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх етносів, що населяють Україну; — утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, добра, працелюб­ності, інших доброчинностей; — формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; — формування у дітей і молоді вміння міжособистісного спілкування та підготовка їх до життя в умовах рин­кових відносин . Маючи програму та орієнтовані напрямки виховної роботи з формування особистості, розгорнулися творчі пошуки шляхів їх втілення в життя в загальноосвітніх та школах нового типу. Їх мета — розробка концепцій національної школи, національної системи виховання, піднесення навчання і виховання молоді на якісно новий рівень. Мета курсової роботи – довести, що в загальноосвітній школі навчання невід’ємно пов’язане з вихованням.

Об’єкт дослідження – навчально - виховний процес у початковій школі. Предмет дослідження - взаємозв’язок навчання та виховання у системі початкової освіти. Розділ І . Характеристика основних методів виховання та принципів навчання 1.1 Поняття та характеристика основних методів виховання За визначенням Баранова С.П., методи виховання — це способи впливу вчителів на учнів, шляхи педагогічно доцільної організації їхнього життя з метою прищеплення виховуваним рис нової людини . Методи залежать від мети та змісту виховання. Методи виховання спрямовані на формування й удосконалення особистості, тому врахування рівня розвитку вихованців — важлива умова ефективного використання методів виховання, що залежать також від рівня зрілості колективу. Використання певного методу виховання залежить і від конкретної педагогічної ситуації. Цікаві думки про методику постановки вимог висловив А.С. Макаренко: він не рекомендував ставити вимоги в тому разі, якщо вихователь не впевнений, що вихованці їх виконають . Виховання характеризується всебічністю змісту та різноманітністю методів. По-різному планують, наприклад, фізичне й естетичне виховання учнів. Проте серед усього розмаїття методів є й такі, що мають значення для всього процесу виховання. Методика виховання, за влучним зауваженням А. С. Макаренка, не терпить стереотипних рішень і навіть доброго шаблону. Творчий підхід до використання методів — обов'язкова умова успішного виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від розв'язання теоретичних питань, зокрема класифікації методів виховання . Класифікація методів виховання важлива у тому відношенні, що дає змогу яскравіше підкреслити специфічність того чи того методу, точніше визначити його призначення у виховному процесі. До останнього часу методи виховання поділялися на дві основні групи: методи формування суспільної поведінки й організації діяльності школярів — приучування та вправи, наприклад гра, доручення, змагання; методи формування свідомості — бесіди, диспути, лекції, обговорення матеріалів преси, літературних творів, кінофільмів. Погляди та переконання формуються не тільки за допомогою слова вихователя, а й у процесі навчальної діяльності. Тому у виховному процесі методи формування свідомості та організації навчання виступають у поєднанні. Поділ їх на дві групи не відокремлює методи одне від одного, а дає змогу лише підкреслити більшу спрямованість однієї групи методів на усвідомлення своєї поведінки, другої — на формування її звичних форм. Методи виховання спрямовані на зміну особистості в позитивний бік. Проте їх застосування веде не до безпосередніх змін особистості, а до виникнення у вихованців думок, почуттів, потреб, які спонукають їх до певних вчинків, поведінки. Ці методи виховання істотно відрізняються від методів навчання, застосування яких приводить до зростання й удосконалення знань, навичок та вмінь. У практиці виховання трапляються різні комбінації цих методів у виховному процесі. Поєднання різних методів є однією з важливих умов впливу виховання на різні сторони особистості дітей. Деякі серед перелічених методів можуть виступати в процесі виховання то як метод, то як засіб виховання.

Це можна сказати, насамперед, про гру, трудову діяльність, роботу з книжкою, газетою. Динамічність, рухливість понять пояснюється складні­стю самого процесу виховання. Метод привчання передбачає певну, до деталей продуману організацію життя учнів, їхньої праці, відпочинку та залучення школярів до виконання норм і правил, щоб сформувати звичні норми поведінки . Привчання особливо в початкових класах розпочинається показу взірця поведінки самим учителем, через демонстрування картин, читання яскравого оповідання. Важливим моментом привчання слід вважати створення в дітей позитивного ставлення до тої чи тої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним ставленням самого вчителя до того, що він дає дітям. Метод привчання може варіюватися залежно від віку та умов виховання. Не завжди доцільно, наприклад, відкрито ставити перед дітьми завдання оволодіти якимось способом поведінки. Вихователь може дати дитині певне доручення (чергування в класі, нагляд за дотриманням чистоти), і в ході його виконання вихованець оволодіває необхідними нормами поведінки. Важливе місце у вихованні посідають різні вправи. Вони як - найбезпосередніше пов'язані з привчанням. У навчальній роботі вправи використовують, щоб сформувати в учнів уміння і навички. У деяких випадках вправи у вихованні виконують ту саму роль. Великий вплив на дітей справляє повсякденна поведінка дорослих, їхній приклад. Сила впливу прикладу на молодших школярів грунтується на нахилі дітей до наслідування. Не маючи достатніх знань, переконань і життєвого досвіду, діти дуже уважно приглядаються до поведінки довко­лишніх людей. Цю схильність педагоги помітили порівняно давно. Ще Я. А. Коменський відзначав, що маленькі діти вчаться раніше наслідувати, ніж пізнавати . Сила впливу прикладу полягає і в тому, що довколишні не нав'язують дітям своїх поглядів, вчинків, діти самі помічають їх, вони привертають їхню увагу і сприймаються дітьми як взірець поведінки. Отже, виховний вплив прикладу, пов'язаний не тільки з тим, що учні спостерігають у житті, вивчають, а й з організацією їхньої різноманітної діяльності. За влучним висловом А. С. Макаренка, гра для дитини має «те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, така з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі». Чим менші діти, тим більше значення в їхній діяльності має гра. Учитель, що недооцінює роль гри у вихованні молодших школярів, не зможе домогтися великих успіхів у своїй праці . Важливою умовою впливу гри на вихованців він вважав активну участь самих дітей не тільки в проведенні ігор, а й у створенні їх, не применшуючи й ролі педагога в організації гри. Педагог, на його думку, завжди повинен уявляти собі мету гри, яку він провадить, і йти саме до цієї мети. В учнів шестирічного віку, переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочно-образний характер мислення, практичне ставлення до розв’язування завдань (спрямованість уваги на результат, а не спосіб дії). Зважаючи на ці риси дітей, доцільно в роботі з ними на уроках з кожного предмета систематично застосовувати елементи гри у поєднанні з бесідою, елементами самостійної роботи, спостереженнями.

Наиболее значительные из них - "Парень из нашего города", "Русские люди", "Русский вопрос", "Четвёртый". Драматургия С. отражает актуальные проблемы современности, отличается гражд. проблематикой, публицистичностью. Она поднимает общественно важные вопросы войны и мира, обличает милитаризм и фашизм. Пьесы С., интернациональные по духу, утверждают тему ответственности человека перед народом и временем. Ещё в предвоен. пьесах во многом определился пафос дальнейшего творчества С.; писателя привлекает изображение героики освободит, войны, он поэтизирует мужество, душевную стойкость, воинскую доблесть. Пьеса "Парень из нашего города" проникнута настроением приближающейся войны, в финальной сцене герои уходят в бой. Образ главного героя Сергея Луконина был художественным открытием автора, С. показывал типический характер сов. молодого человека 40-х гг. В этом образе запечатлены гл. черты тех сов. людей, к-рые впоследствии, в годы Великой Отечеств, войны, стали гл. героями сов. лит-ры,- их самозабвенное патриотич. чувство, безграничная самоотверженность, интернационализм

1. Актуальные проблемы гражданского права

2. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

3. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

4. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

5. Актуальные проблемы российско-американских отношений

6. Актуальные проблемы трансплантации
7. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли
8. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

9. Актуальные проблемы социологии и их развитие

10. Актуальность проблемы исполнения приговора

11. Актуальные проблемы детской спортивной медицины

12. Бюджет України: актуальні проблеми

13. Актуальные проблемы развития современной рыночной инфраструктуры

14. Актуальные проблемы развития и территориальная организация легкой промышленности мира

15. Актуальные проблемы современности и журналистика

16. Актуальные проблемы политического лидерства (на примере В.В. Путина)

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

17. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов

18. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии

19. Актуальные проблемы экологической этики - взгляд с позиции антропоцентризма, биоцентризма и религиозной этической системы

20. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

21. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

22. Актуальные проблемы гражданского права
23. Актуальные проблемы назначения наказания
24. Актуальные проблемы третейского производства

25. Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма

26. Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России

27. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

28. Актуальные проблемы дошкольного образования в сельском социуме

29. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

30. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

31. Особливості навчання дітей підліткового віку

32. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Особливості стресових станів у дітей різного віку

34. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

35. Актуальные проблемы социального проектирования в России

36. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

37. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

38. Актуальные проблемы современной политической теории и права в трудах Ю. Хабермаса
39. Актуальные проблемы современной экологии
40. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

41. Актуальные проблемы приватизации и разгосударствления

42. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

43. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

44. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

45. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

46. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

47. Факторный индексный анализ. Методика и проблемы

48. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

49. Актуальні питання навчання грамоти

50. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

51. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

52. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

53. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

54. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
55. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
56. Підготовка дітей до шкільного навчання

57. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

58. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

59. Розумове виховання обдарованих дітей

60. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

61. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

62. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

63. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

64. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Проблема адаптації ліворуких дітей

66. Методика виховання гнучкості у школярів

67. Проблема внеземных цивилизаций

68. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

69. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

70. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
71. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли
72. Глобальна продовольча проблема

73. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

74. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

75. Проблемы Аральского моря

76. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

77. Продовольственная проблема мира

78. Индия. Проблемы и пути их решения

79. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

80. Демографические проблемы Китая

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

81. Глобальные проблемы здоровья человечества

82. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

83. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

84. Государственный бюджет, проблемы его формирования

85. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

86. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
87. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
88. Проблемы налогообложения в Российской экономике

89. Проблемы реформирования налоговой системы в России

90. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

91. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

92. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

93. Проблемы избирательного права современной России

94. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

95. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

96. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

97. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

98. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

99. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.