Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Контрольна робота З дисципліни &quo ;Система виробництва та розподілу енергії&quo ; на тему: &quo ;Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів&quo ; варіант СУМИ 2009р. Вихідні дані до контрольної роботи Найменування параметру Вар-нт Регіон температурної зони IV Середня температура з зовні за опалювальний сезон, 0С -7 Габарити будівлі, м Ширина 32 Довжина 70 Висота 7 Орієнтація будівлі за довжиною до сторін світу Пд.-сх Кількість та призначення приміщень 1-е приміщення адм 2-е приміщення склд Умови (режими) експлуатації приміщень 1-е приміщення сух 2-е приміщення нрм Зовнішні стіни будівлі 1-й шар Матеріал (таб) 51 Товщина, мм 10 2-й шар Матеріал (таб) 80 Товщина, мм 230 3-й шар Матеріал (таб) 83 Товщина, мм 10 Параметри стін приміщень всередині будівлі Матеріал (таб) 33 Товщина, мм 170 Стеля Усі примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 81 Товщина, мм 220 2-й шар Матеріал (таб) 67 Товщина, мм 10 Підлога 1-е примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 82 Товщина, мм 370 2-й шар Матеріал (таб) 70 Товщина, мм 30 2-е примі-щення 1-й шар Матеріал (таб) 61 Товщина, мм 340 2-й шар Матеріал (таб) 40 Товщина, мм 47 Найменування параметру Вар-нт Кількість вікон по приміщенням, шт 1-е приміщ. 8 2-е приміщ. 3 Параметри вікон по приміщенням - усі вікна 2Ч2,5м - числа (1, 2) це кількість скла в рамі - відстань між склом 60мм 1-е примі-щення Матеріал рам Д Вид скління 2 2-е примі-щення Матеріал рам П Вид скління 2 Кількість ламп розжарення, шт 75Вт 35 150Вт 11 Коефіцієнт завантаження освітлення по приміщенням 0,9 Сумарна потужність працюючого силового обладнання по приміщенням, кВт 1-е приміщ. 5,5 2-е приміщ. 25 Матеріал цехових воріт Д Габарити цехових воріт Ширина, мм 130 Довжина, м 3,2 Висота, м 4,7 Кількість робочого персоналу, чол. 1-е приміщ. 7 2-е приміщ. 11 Загальній робочий час за добу, год 12 Довготривалість опалювального періоду, діб 140 Кількість неробочих днів 30 Паливо, що використовується на котельні М ЗМІСТ Вихідні дані до контрольної роботи Теплотехнічний аналіз дійсного стану огороджуючих конструкцій, обстежуваної будівлі Розрахунок тепловтрат Розрахунок теплонадходжень Аналіз техніко-економічної характеристики обстежуваного будинку Розрахунок площі опалювальних приладів Визначення витрат на експлуатацію системи опалення Список використаних джерел Додаток А 1. Теплотехнічний аналіз дійсного стану огороджуючих конструкцій, обстежуванної будівлі 1.1 Розрахунок термічного опору огороджуючих конструкцій Приведений опір теплопередачі дійсних огороджуючих конструкцій RΣпр, м2·К/Вт повинний бути не менше за вимагаємих значень Rq mi , які визначаються виходячи із санітарно-гігієнічних та комфортних умов і умов енергозбереження. Теплотехнічний розрахунок внутрішніх огороджуючих конструкцій будівлі проводиться при умові, що різниця температур між приміщеннями не більше 30С. Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх міжквартирних конструкцій, що розділяють приміщення, температури повітря в яких відрізняються на 3 0С та більше, обов'язкове виконання умови: RΣ пр ≥ Rq mi ,(1.1

) де RΣпр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт; Rq mi – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2 ·К/Вт. Мінімально допустиме значення, Rqmi , опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, дверей та воріт промислових будинків встановлюється згідно з табл.7 залежно від температурної зони експлуатації будинку, тепловологісного режиму внутрішнього середовища і теплової інерції огороджувальних конструкцій D, що розраховується за формулою: , (1.2) де Ri – термічний опір i-го шару конструкції, що розраховується за формулою: , (1.3) де &del a;i – товщина i-го шару конструкції, м; λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з табл.8; si – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м2·К), що приймають згідно з табл.8; – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку. Мінімально допустиме значення, Rq mi , опору теплопередачі внутрішніх огороджуючих конструкцій, що розмежовують приміщення з розрахунковими температурами повітря, які відрізняються більше ніж на 30С (стіни, перекриття), і приміщень з поквартирним регулюванням теплоспоживання визначають за формулою: , (1.4) де в1, в2 –температури повітря в приміщеннях, 0С, що приймаються згідно з проведеними вимірами, або приймаються згідно з табл.2; &Del a; cг – допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, 0С, згідно з табл. 4; αв1 – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 К), що приймається згідно з табл.9. Приведений опір теплопередачі, RΣпр, м2·К/Вт, непрозорої огороджуючої конструкції при перевірці виконання умови за формулою (1.1) розраховується за формулою (1.5) де: αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з табл.9; λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації згідно з табл.8, Вт/(м · К); – кількість шарів в конструкції за напрямком теплового потоку; Ri – термічний опір i-го шару конструкції, згідно формули (1.3), м2 .К/Вт; Опір теплопередачі заповнень світлових прорізів (вікон) необхідно приймати по табл.11. Термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті Rпг, (м2·0С)/Вт визначається за формулами: І зона - ; ІІ зона - ; ІІІ зона - ; (1.7) ІV зона - ; де: , , , - значення термічного опору теплопередачі окремих зон підлог на ґрунті, (м2·0С)/Вт, відповідно чисельно рівні 2,2; 4,3; 8,6; 14,2; ΣRп - сума значень термічного опору теплопередачі шарів підлоги на ґрунті, (м2·0С)/Вт. Величина ΣRп розраховується по рівнянню: , (1.8

) де: – кількість шарів підлоги на ґрунті; &del a;і – товщина і-го прошарку, м; λі – коефіцієнт теплопровідності матеріалу і-го прошарку, (м2·0С)/Вт. Приклад розрахунку термічного опору огороджуючих конструкцій по адміністративному приміщенню Зовнішня стіна: Стеля: Внутрішня стіна : Вікна: Ворота (склад): Підлога Розрахунок площ зон підлоги всієї будівлі (див.додаток Б) (площа IV зони); (площа підлоги без IV зони); (площа підлоги без I зони); (площа I зони); (площа II зони); (площа III зони). Підлога складу: Термічний опір теплопередачі окремих зон підлог на грунті: Результати розрахунків термічного опору огороджуючих конструкцій по всім приміщенням наведені у таблиці1.1 Таблиця 1.1 Результати розрахунків термічного опору огороджуючих конструкцій Вид огороджуючої конструкції Теплова інерція стіни, D Приведений опір теплопередачі RΣпр (ΣRп) , м2 ·К/Вт Допустиме значення опору теплопередачі Rq mi , м2 ·К/Вт Зовнішня стіна 4,5 2,82 0,7 Стеля: -адміністративне приміщення - склад 2,23 2,22 0,34 0,31 0,7 0,7 Ворота(склад) 2,5 0,488 0,42 Внутрішні стіни: - 1,5 0,28 Вікна: - адміністративне приміщення - склад - - 0,25 0,18 0,4 0,4 Підлога: - адміністративне приміщення -склад - - 0,213 1,191 - - Збільшення величини опору теплопередачі огороджуючої конструкції з метою приведення її до нормованих показників проводиться шляхом нанесення теплоізоляційного шару з відповідних (обраних) теплоізолюючих матеріалів. 1.2 Визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару ,(1.9) де: λут - теплопровідність теплоізолюючого матеріалу, обирається з табл.8, Вт/(м · К); αв, αз – те саме, що в формулі (1.5); &del a;i, λiр – те саме, що в формулі (1.3). Після визначення необхідної товщини теплоізоляційного шару &del a;ут для утеплення огороджуючих конструкцій в подальших розрахунках визначення теплової потужності будівлі береться величина Rqmi . Утеплення стелі адміністративного приміщення: . Утеплення стелі складу: Результати розрахунку необхідної товщини теплоізолюючого шару по всім видам огороджуючих конструкцій представлені у таблиці2.2 Таблиця 2.2 Визначення товщини теплоізоляційного матеріалу Вид огороджуючої конструкції Назва теплоізоляційного матеріалу Коефіцієнт теплопровідності матеріалу λут , Вт/(м · К) Розрахункова товщина теплоізоляції &del a;ут , м Зовнішні стіни - - - Стеля: - адміністративне приміщення- склад плити пінополістирольні (19) 0,0450,055 0,0160,021 2. Розрахунок тепловтрат При дотриманні оптимальних умов теплового балансу приміщень будинків необхідно щоб виконувалася в них умова рівності між тепловтратами і теплонадходженнями. 2.1 Сумарні розрахункові тепловтрати приміщень , Вт (2.1) де: ΣQ0 – сумарні втрати теплоти через огороджуючі конструкції будівлі, Вт; ΣQд – сумарні додаткові втрати теплоти огороджуючі конструкції, Вт; ΣQінф – сумарні додаткові втрати теплоти на інфільтрацію холодного повітря, Вт. 2.2 Тепловтрати через огороджуючі конструкції будівлі (стіни, світлові й дверні прорізи, стелі, неутеплені підлоги) , Вт (2.2) де: Fогр – розрахункова площа поверхні огороджуючої конструкції, м2; R0 – опір теплопередачі огороджуючої конструкції (за результатами проведених розрахунків і зіставлення RΣпр и Rqmi ), м2·°С/Вт; в, з – відповідно температури усередині приміщення і зовнішнього повітря, 0С: - при визначенні тепловтрат через внутрішні стіни у формулу підставляються температури приміщень, які розгороджені даними стінами; – коефіцієнт, прийнятий залежно від положення зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції відносно зовнішнього повітря, (Таблиця 12).

Вот видишь, кивнул Каспар. Элизабет пожала плечами. Она не совсем поняла, что он имел в виду. Теперь ты видишь, как легко мудрые мысли распространяются дальше, продолжал волхв. Ты совсем недолго находишься рядом с мудрецом, но уже постигла частицу небесной мудрости. Браво! Элизабет была рада, что и она высказала что-то глубокомысленное. Она почувствовала себя настолько окрыленной, что решилась еще на одно высказывание: И даже если бы планета Земля была столь же невелика, как месяц на небе, никто бы и не подумал сетовать на то, что она не создана большой. Каспар положил руку на голову Элизабет. Все обстоит именно так, как ты сказала. Будь наша Земля величиной с горошину, все равно она представляла бы собой великую тайну. Ведь откуда происходит и самая маленькая горошина? Она тоже создана Богом. А создать горошину ничуть не легче, чем создать Солнечную систему. Не думаю, что для этого нужно меньшее усилие, скорее наоборот. Последнее показалось Элизабет легким преувеличением, потому что, будь Земля не больше горошины, на ней не нашлось бы места для Адама и Евы

1. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

2. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

3. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

4. Планування промислового будинку

5. Проектування будівлі арматурного цеху

6. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства
7. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику
8. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

9. Строки та судові витрати

10. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

11. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

12. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

13. Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці

14. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

15. Ціноутворення та налоговий облік в ветеринарній лікарні

16. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

18. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

19. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

20. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

21. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

22. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
23. Аудиторський ризик та його визначення
24. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

25. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

26. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

27. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

28. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

29. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

30. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

31. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

32. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

34. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

35. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

36. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

37. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

38. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва
39. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу
40. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

41. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

42. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

43. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

44. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

45. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

46. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

47. Полная история танков мира

48. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

50. Цивільний та арбітражний процес

51. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

52. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

53. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

54. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
55. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
56. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

57. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

58. Статистические величины

59. Приборы для регистрации электрических, акустических и тепловых сигналов организма человека

60. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

61. Тяговый расчет локомотива ВЛ-80Р

62. Определить себестоимость 1 Гкал тепловой энергии на проектируемой промышленной котельной и установить влияние на ее себестоимость выбранного вида топлива

63. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

64. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

65. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

66. Модель теплового состояния аппарата сепарации

67. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

68. Тепловой расчет парового котла

69. Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты

70. Тепловой и динамический расчет двигателей внутреннего сгорания
71. Тепловой расчёт двигателя
72. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

73. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

74. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

75. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

76. Датчики физических величин

77. Потери электрической и тепловой энергии при транспортировке

78. Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды

79. Тепловые двигатели

80. Русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. /Вл. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков/

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

83. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

84. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

85. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

86. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
87. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)
88. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

89. Виникнення та формування українського етносу

90. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

91. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

92. Люблінська та Берестейська унії

93. Перша світова війна. Причини та характер

94. Походження людини та її поява на території України

95. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

96. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

97. Історія держави та права України

98. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

99. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.