Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит у зарубіжних країнах

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Самостійна робота з дисципліни “ ” Студентки 4 курсу 1 групи спеціальності “Міжнародна економіка ” Богомолова Максима 1. Опишіть фактори, які вплинули на формування державного аудиту у країні Австрійська Республіка : - соціально-економічні особливості країни (характерні риси фінансово-промислової історії, особливості розвитку ринку капіталу, рівень та темпи економічного розвитку, ступінь централізації управління економікою); - соціально-політичні особливості внутрішньої та зовнішньої політики (історико політичні відносини з іншими країнами, вплив геополітичних факторів, специфіка вирішення внутрішніх проблем); - загальний культурно-освітній розвиток. 2. Проведіть порівняльну характеристику організаційних засад діяльності вищого органу державного аудиту вищеназваної країни з Рахунковою палатою України та вимогами, задекларованими у Лімській декларації керівних принципів контролю ІНТОСАІ за наступними елементами, виокремивши спільне та відмінне у: статусі вищого органу державного аудиту; принципах діяльності; структурі; об’єктах контролю; контрольних діях; оформленні результатів контролю та їх оприлюднення; функціях, повноваженнях; особливих вимогах щодо співробітників та керівника; правах, обов’язках; звітності, інформаційному забезпеченні. Таку характеристику представте у формі таблиці: Елемент, що характеризується РП України Вимоги Лімської декларації Законодавство країни Статус 3. Дослідивши особливості аудиту у країні, зробіть висновки та запропонуйте шляхи вдосконалення діяльності РП України. 1. Загальна інформація про вищий орган фінансового контролю Австрії Історія існування державного контролю у Австрії складає більш ніж 240 років. У 1761 році була створена Рахункова палата, яка стала прообразом сучасного вищого органу фінансового контролю (ВОФК) країни. До її обов’язків входило здійснення контролю та нагляду за майбутньою реформою фінансового управління, а також робота щодо вдосконалення методів складення державної звітності. Рахункова палата, яка була розпущена у 1792 році, як і всі інститути, що її змінили, мали різну організаційну структуру, але підпорядковувались голові держави – імператору Австро – Угорської імперії. Після того, як у 1918 році Австрія стала республікою, у 1919 році було прийнято закон про державний контроль ВОФК, згідно якого ВОФК став підпорядковуватись Національній асамблеї. Його основні обов’язки було викладено у Федеральному конституційному акті, термін якого продовжувався у 1925 та 1929 роках. Сьогодні організаційна структура і повноваження ВОФК Австрії зазначено а Конституції країни та у законі «Про контрольний орган держави», прийнятий у 1948 році. Згідно конституції ВОФК є постійно діючим органом. Відповідно до положень Лімської декларації ІНТОСАІ про принципи державного контролю він не залежить не від держави не від державного апарату. У нормативних актах, прийнятих у 1975 році Національною Радою ( нижньою палатою парламенту), докладно викладено принципи взаємодії між ВОФК та парламентом. ВОФК - єдиновладний орган, який складається з Президента і приблизно 300 співробітників.

У період 1990-х років ні положення ВОФК, ні його законодавчі принципи його організаційної структури не зазнали суттєвих змін. З 1993 року згідно рішення Конституційного суду право ВОФК на проведення перевірок забезпечуються і здійснюються у судовому порядку. Після приєднання у 1995 році до Європейського союзу ВОФК Австрії приймає участь у ревізійних заходах щодо перевірки руху відповідних ресурсів. На сьогодні він перевіряє правильність виконання виплат, які Австрія як член ЕС вносить у його бюджет, а також повернення ресурсів у бюджет Австрії, яке здійснює ЕС. Відповідно до закону по федеральний бюджет и постановою, які приймаються Націонал Ною радою, ВОФК бере участь у законодавчому процесі, надаючи оцінку фінансовим наслідкам прийняття нових законодавчих актів до їх вступу у силу і перевіряє виконання федеральними міністерствами їх обов’язків, які передбачують проведення розрахунків недоліків регулювання. У період з 1990-х років перевірки ВОФК розрахункових недоліків регулювання набула більшого значення у зв’язку з необхідністю консолідації бюджетів країн-членів ЕС. Це завдання вирішується завдяки зусиллям ВОФК, який забезпечує парламент здатністю приймати своєчасні та обґрунтовані рішення на основі інформації щодо передбаченої вартості їх реалізації, тобто навантаженню на державний бюджет. У 1990 роках у Австрії почалась широка реформа державного керівництва і керівництва державними фінансами, яка була направлена на розповсюдження принципів ринкової економіки на сферу надання послуг населенню, з метою підвищення їх ефективності. Реформа ще досі не завершена. На протязі останніх декількох років об’єм роботи ВОФК, пов'язаний з проведенням перевірок здійснення цих реформ, постійно збільшується. У травні 2003 року була оформлена коаліція політичних партій ( Австрійська коаліція), яка виступала за проведення реформи державного управління. Австрійську коаліцію очолює Президент ВОФК Австрії, який виконує обов’язки голови її керуючої ради. Членам коаліції було доручено розробити пропозиції щодо проведення реформи і написати проект нової конституції, яка законодавчо закріпить створення більш ефективної системи керування життям суспільства. 2. Порівняльна характеристика вищих органів фінансового контролю України та Австрії Елемент, що характеризується Рахункова палата України Вимоги Лімської декларації Законодавство Австрії Статус РПУ – постійно діючий орган контролю, який діє незалежно від будь-яких інших органів держави ВОФК повинен мати функціональну та організаційну незалежність РПА – єдиновладний незалежний постійно діючий орган фінансового контролю У своїй діяльності керується: Конституцією України, законом про Рахункову Палату України, іншими актами законодавства, які не суперечать нормам основного закону Засади функціонування ВОФК повинні бути визначені в Конституції та законі про відповідний орган У своїй діяльності керується: Конституцією Австрії, законом про контрольний орган держави з 1948 року, законом про рахункову палату Австрії РПУ підпорядкований і підзвітній ВРУ ВОФК повинен працювати з високим ступенем ініціативи і автономії, навіть якщо він є представником парламенту і здійснює перевірки по його вказівкам РПА підкоряється тільки закону.

Не залежить не від уряду не від державного апарату, правила взаємодії між Національною радою РПА викладено у нормативних актах 1975 року Внутрішня структура До складу Рахункової палати входять Голова Рахункової Палати та члени рахункової палати, Рахункова палата має Апарат. Для здійснення поточної діяльності скликається Колегія Рахункової Палати - РПА складається з ревізійних відділів і ревізійних секторів. Для виконання певних завдань можуть бути утворені ревізійні групи. Управління РПА здійснює президентський відділ Членами РПУ є Голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати - Членами РПА є президент, віце-президент, керівники ревізійних відділів і ревізійних секторів Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України - Президент й віце-президент . Документи про їх призначення підписує федеральний президент і федеральний канцлер у день прийняття присяги Принципи діяльності Незалежність ВОФК РПУ здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави Незалежність ВОФК ВОФК має бути незалежним від організацій, які ним перевіряються Незалежність ВОФК РПА - незалежний орган фінансового контролю, який підкоряється тільки закону Незалежність членів ВОФК Голові РПУ, його Першому заступнику і заступнику, головним контролерам і Секретарю РПУ гарантується професійна незалежність. Вони можуть бути достроково звільнені з посади лише за поданням Голови ВРУ у певних випадках Незалежність членів ВОФК повинна гарантуватися Конституцією країни. Процедура звільнення з посад не повинна впливати на незалежність члену ВОФК. Члени ВОФК не повинні залежати від організацій, які вони перевіряють Незалежність членів ВОФК Члени РПА користуються незалежністю. Право подачі скарг у вищу службову інстанцію на президента й віце-президента РПА має федеральний президент чи федеральний канцлер Президент РПА або віце президент запрошується на збори федерального керівництва зі радницьким голосом Фінансова незалежність ВОФК: кошти на утримання РПУ виділяються безпосередньо з держбюджету Фінансова незалежність ВОФК: ВОФК повинен бути забезпечений коштами для здійснення своїх функцій Фінансова незалежність ВОФК: діяльність РПА фінансується за рахунок федерального бюджету Неупередженість висновки РПУ не можуть містити політичних оцінок рішень Неупередженість ВОФК повинен реалізовувати свою діяльність об’єктивно і неупереджено Неупередженість член РПА має бути неупередженим. Члени РПА не повинні брати участь у справах, у яких вони самі або їхні родичі були зацікавлені, або за які вони самі або їхні родичі несуть відповідальність. Чи виправдані сумніви в неупередженості, вирішують відповідна колегія або члени ревізійної групи Об’єкти контролю - доходна та видаткова частини держбюджету; - внутрішній і зовнішній борг країни; - фінансуваня загальнодержавних програм; - рух коштів держбюджету та коштів позабюджетних фондів; - інвестиційна діяльність органів державної влади; - кошторис витрат органів державної влади та організацій, які використовують кошти держбюджету; - місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування - розподілу, використання та управління державними коштами; - сплата податків; - організація роботи податкових служб; - план надходження доходів до бюджету; - державні кошти, що витрачаються на громадські роботи; - підприємства, в діяльності яких приймає участь держава; - організації, які використовують держані субсидії; - частини федерального бюджету; - розподіл та асигнування бюджетних коштів Фінансовий стан; - організацій й установ, що перебувають у державній власності; - фінансовий стан соціально-страхових установ та організацій; - проекти держбюджету та інші законопроекти; - борги держави; - рухоме і нерухоме майно; Функції Контрольна: - здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової та доходної частини держбюджету - здійсненює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу країни - визначає ефективність та доцільність видатків державних коштів - здійснює контроль за фінансуванням загальнодержавних програм - здійснює контроль за законністю та своєчасністю руху коштів держбюджету - перевіряє використання за призначенням органами влади та організаціями будь-якої форми власності коштів держбюджету - здійснює контроль за дотриманням законності при наданні Україною економічної допомоги іноземним державам і міжнародним організаціям Контрольна: - ефективний попередній контроль є невід’ємною частиною надійної системи управління коштами, однак обов’язковість проведення попереднього контролю визначається законодавством країни - проведення наступного контролю (ревізій зокрема) є обов’язковим для ВОФК - традиційним завданням ВОФК є перевірка законності та правильності розподілу фінансових коштів та ведення бухобліку - контроль за ефективністю та економічністю використання державних коштів є важливим - управління державними коштами незалежно від того, чи відображені вони в національному бюджеті, повинно бути об’єктом контролю ВОФК - ВОФК повинен мати право перевіряти сплату податків Контрольна: - здійснення контролю за операціями і фінансовою діяльністю центральних органів управління, органів управління провінцій і місцевого управління - перевіряє компанії, в яких контрольний пакет акцій належить державі - органи соціального страхування і утримувачів цих коштів щодо Ії використання.

Автор, здаться, не допуска, що укранц можуть знаходити в провдниках ОУН  деяк нш чесноти, крм авторитаризму, подбно до того, як американц шанують Джорджа Вашингтона зовсм не за рабовласництво, а англйц поважають Черчлля зовсм не за те, що вн зрадив усю Схдну ґвропу Сталнов. Ендрю Влсон, на жаль, гнору специфку нацоналзму в колональних кранах, як , зрештою, постколональних. Вн послдовно нехту велетенською лтературою на цю тему - вд класичних уже праць Франца Фанона й Едварда Сада до численних праць свох британських спввтчизникв, котр дали найдокладнш описи рзномантних нацоналзмв, з якими в рзн часи стикалася Британська мперя - вд екзотичних афро-азйських до, сказати б, «ближньозарубжних», на зразок пвнчноамериканського, рландського чи шотландського (досвд Пвнчно ¶рланд мг би виявитись особливо цкавим  корисним для його укранознавчих студй). ¶гнорування постколональних дослджень суттво спростило й спримтивзувало Влсонв погляд на сьогодншню Украну та природу найновшого укранського нацоналзму

1. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

2. Досудове слідство в зарубіжних країнах

3. Право власності у зарубіжних країнах

4. Економіка зарубіжних країн укр

5. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

6. Державне конституційне право зарубіжних країн
7. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США
8. Економіка зарубіжних країн

9. Аудит статутного капіталу

10. Господарство України періоду утвердження капіталізму

11. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

12. Фінансові методи збільшення капіталу

13. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

14. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

15. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

16. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

18. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

19. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

20. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

21. Статутний і додатковий капітал

22. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
23. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів
24. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

25. Міжнародна міграція капіталу

26. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

27. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

28. Менеждмент у країнах Західної Європи

29. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

30. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

31. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

32. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Інвестиції в основний капітал

34. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

35. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

36. Акціонерний капітал та дивіденти

37. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

38. Інвестиції в основний капітал
39. Капітал і виробничі фонди підприємства
40. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

41. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

42. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

43. Статистика основного капіталу

44. Сутність нагромадження капіталу

45. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

46. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

47. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

48. Приморский край

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

49. Ставропольский край

50. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

51. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

52. Тамбовский край в первой русской революции

53. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

54. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны
55. Избирательная система в Алтайском крае
56. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

57. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

58. Аудит (Контрольная)

59. Банковский аудит

60. Аудит расчетных операций

61. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

62. Аудит труда и его оплата

63. Аудит – форма независимого финансового контроля

64. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Учёт и аудит заработной платы

66. Аудит кредитных операций

67. Учёт и аудит уставного капитала

68. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства

69. Аудит расчетов при реализации продукции

70. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции
71. Аудит кредитов и займов 2002 год
72. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами

73. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

74. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов на примере хлебопекарни ООО "Хлеб"

75. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

76. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

77. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями

78. Учет и аудит денежных средств (на примере ООО «Престиж»)

79. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

80. Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

82. Нахи на Северном Кавказе

83. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

84. Казанский край в XVII в.

85. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.

86. Ссылка в Красноярском крае и Хакасии
87. Неразгаданные тайны нашего края
88. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края

89. Кидайся в края...(заметки о Багрицком)

90. Край родной, навек любимый

91. Передний край теоретической физики: теплопроводность одномерного кристалла

92. Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя

93. Аудит цепочки прибыли в сервисе

94. Режим оподаткування капітального будівництва

95. Аудит, ревизия, экспертиза

96. Экспериментальное исследование особенностей психических состояний специалистов Бухгалтерский учет и аудит студентов 3 курса

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Аудио брендинг

98. Михаил Таль

99. Аудит зарплаты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.