Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Ценные бумаги Ценные бумаги

Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Походження грошей. Роль матеріалізацією загального Вартість грошей. Форми держави у створення грошей. суспільно-необхідного прояву вартості грошей робочого часу, укладеного як грошей і як капіталу. Ще в літописах часу в товарі. Гр в процесі Аристотеля згадується про обігу набули особливу Вартість повноцінних Гр. гроші. Але дослідження вартість, яка створила визначається вартістю грош. почалось з розвитком основу для відокремлення товару, що виконує роль капіталізму. Засновниками грошей від конкретного грошей, або вартістю класичної політекономії товарного носія, та матеріалів із який були Сміт, Рікардо, Маркс. виникнення Гр, не виготовлені гроші. В Виникнення грош. обумовлено пов’язаних з неповноцінних Гр. було тим, що бажання матерально-речовою формою розрізняють 2 аспекти в суб’єктів ринку щодо обміну (депозитн. Гр, питанні про варт Гр: споживними вартостями не електронні). Гр. варт гр як гр. і варт збігалися. Вони відрізняються від товарів: гр. як капіталу. Гр. як відокремлювали продукт, мають загальну споживчу капітал визначається під який мав найвищу споживну варт., тобто здатні впливом попиту і вартість. Тобто його можна задовольнити б-яку потребу пропозиції на грош. було легко обміняти на людей, Гр –мірило варт. ринку і виступає у формі необхідне благо. З часом товару і втілення %. Вартість Гр як грошей цей продукт набував багатства. 2 поняття формується в процесі їх властивості загального визначають сутність Гр: обігу, коли Гр. товарного еквівалента. Саме 1)гроші як гроші – обмінюються на товари та поява загального використов. для оплаті визначається їх мінова еквіваленту і означало товарів, послуг, погашення вартість – купівельна появу грош. в їх боргових зобов’язань, спроможність. Саме найпростішому вигляді. Саме Гр-посередник при оплаті. купівельна спроможність вони виступили перевагою 2) Гр як капітал – Гр обумовлює специфічну перед звичайним бартером використов. для форму вартості при при операціях грош. накопичення вартості та забезпеченні довіри до посередника. Вони вже могли для виробничого неповноцінних грошей. виконувати основну функцію використання. Мета - При наявності цієї - засобу вимірювання отримання доходу в формі довіри суб’єкти ринку вартості та засобу обігу. %, дивідендів Цільове довіряють таким Гр і З розвитком товарн. вир-ва призначення Гр: засіб власники їх можуть посилювались і вимоги до нагромадження; засіб придбати товари, грош., а саме: їх платежу; зростає роль Гр в послуги, валюту тощо. портативність, тривалість екон. житті сус-ва. Чим ціни вищі, тим менше зберігання фіз. якостей, Різниця між 2-ма поняттями товарів можна купити на здатність утримувати питому незначна, визначається Гр. одиницю, і навпаки. вартість на незмінному через використання екон. Отже, між варт. кредитн рівні та ін. З появою цих суб’єктами. Гр стають Гр. та рівнем цін на вимог, відбувається заміна капіталом при їх товари існує обернена загального еквівалента нагромадженні, зберіганні, залежність. Вартість Гр. товарів першої необхідності продажу на Гр Ринку(дохід обчислюється за (зерно) на товари-прикраси у %. Гр, як капітал в формулою: Iв.г

. = (хутро), потім на метали під-ві: збільшення його 1Iц,.де Iв.г зміна варт (мідь), а потім і на капіталу, ресурсів, Гр., Iц –індекс благородні метали (срібло, ліквідності, могутності. середнього рівня цін за золото). В ролі природно Але якщо зростання певний період. Рівень споживчої вартості грош. загальн. маси Гр буде варт Гр. не може товар здатен задовольняти надмірним, це призведе залишатися незмінним. потреби людей. І в лише до їх знецінення. Зниження варт Гр. – решт-решт роль грош. Форми грошей та їх інфляція, збільшення – перейшла до нематеріального еволюція. Демонетизація дефляція. носія, який не має ніяких золота. Функція грошей як міри споживчих якостей. Це Еволюція Гр поділяється на вартості. сталося в 20 ст. через 3 етапи: повноцінні Гр, Функція Гр.- це певна демонетизацію золота. З змішані форми, дія чи “робота” Гр. щодо розвитком товарн. вир-ва та неповноцінні Гр. обслуговування руху варт обміну, походження грошей Повноцінні – перші товарні в процесі суспільн. дістало назву еволюційної Гр, спочатку предмети 1ї відтворення. Існує 5 концепції. З неї випливає, необхідності до предметів функцій Гр: міри що гроші за походженням – розкоші. Форми: 1) товарні вартості, засоби обігу, це товар з певними Гр предметів, 2) предмети засобу платежу, засобу суспільними відносинами, розкоші, 3) металеві Гр нагромадження вартості і який виділився з звичайних поділяються на Гр з світових Гр. Міра варт – товарів; гроші, як недорогих металів (кусків це функція, в якій Гр результат довгого металу) до благородних; та забезпечують вираження і еволюційного розвитку, на монети (мідні, срібні, вимірювання варт повинні розвиватися по суті золоті). Змішані форми товарів, надаючи їй і за формами існування; (19-поч 20 ст) – металеві форму ціни. Гр виконують гроші не можна скасувати повноцінні Гр, неповноц. ідеально функцію міри доки існують суспільні Гр. Процес демонетизації варт. Виробних визначає відносини. Гроші і держава золота (переходу повноцін, ціну на товар, але існують у тісному метал Гр до неповноцінних) встановлює її остаточно взаємозв’язку. Роль держави пояснюється недоліками після зустрічі з трансформуюча, тобто вона золотих Гр: 1) обмеження покупцем і наявністю не створює гроші, як екон. запасу золота в природі, реальних Гр у нього. явище, а тільки може 2) високі витрати (дорогі Ціна визначається в змінювати зовнішній вигляд, Гр, витрати труда, знос), момент операції не чипаючи їх сутності з 3) слабка схильність купівлі-подажу. Гр. як метою ефективного виконання регулюванню і впливу міра варт їх суспільної ролі. При держави (19ст.), 4) використовуються як втручанні держави екон. незручність у використанні рахункові (одиниця дійсність починає “шукати” (важкі). Процес рахування) на найбільш надійні гроші, демонетизації завершився в мікрорівні, як наприклад, ін.валюту. Тут середині 70х. «Ямайська визначення підприємством держава повинна обмежити угода»- 4 валютна система, своїх витрат і доходів свій вплив, провести грош. погодилися, що золото - від реалізації пр-ції, реформу. Держава визначає грошовий товар і припинили так і на макрорівні – форму грош.,

їх вартість, фіксувати до золота. показники обсягу нац. контролює їх виробництво, Неповноцінні – це Гр, які доходу, ВНПр, інвестицій організує боротьбу з не мають власної вартості. тощо. фальшуванням, регулює масу Це білонна (розмінна) Функція грошей як засобу грошей в обороті тощо. монета, паперові Гр, банк. обігу. Гроші – продукт ринку. Саме зобов’язання, депозитн. Функція Гр.- це певна ринок спричиняє об’єктивну вклади, квазігроші. дія чи “робота” Гр. щодо потребу в грошах і висуває Класифікація по критеріям: обслуговування руху варт вимоги перед державою щодо ( форма існування: в процесі суспільн. грошових функцій; кількість паперові, монети, відтворення. Існує 5 грошей визначається депозитні Гр, електронні функцій Гр: міри закономірностями, держава Гр. ( у залежності від вартості, засоби обігу, мусить їх регулювати. статусу елемента Гр. і засобу платежу, засобу Суть грошей. Гроші як гроші хар-ра емісії: нагромадження вартості і і гроші як капітал. казначейські Гр. - Гр, які світових Гр. Засіб обігу Існує 3 концепції емітують державу в особі – це функція, в якій Гр виникнення Гр.:1)Гр виникли казначейства для покриття є посередником в обміні в результаті згоди між державних витрат; товарів і забезпечують людьми; 2) Гр-продукт, банківські Гр. - Гр, які їх обіг. Обмін товару створений державою,3)Гр-це випускаються в обіг банк. йде за схемою Т-Г-Т. результат тривалого системою на кредитній Участь грошей вносить еволюційного розвитку тов. основі, що обумовлює хар-р зміну: виникає продаж вир-ва та обміну, тобто сталості цих Гр., тобто (Т-Г) і купівля (Г-Т). ринку. Гр-це особливий, банкноти -прості векселя При продажу (Т-Г) специфічний товар, який банків. У основі лежать продавець отримує Гр, виконує роль загального розписки банкірів про але може їх не відразу еквівалента або інш. золото, які вони прийняли використати. Розрив словами, це товар, який на збереження, а також схеми має велике може вільно, прямо комерційні векселя, значення: 1) з’являється обмінювати на любий інший білонна монета - розмінна можливість затримувати товар. Три основних монета, яка чеканітся з Гр. і нагромаджувати властивості грошей, що недраг металів, депозитні варт.(розширює цілі і розкривають їхню Гр - Гр, які існують у розвиток вир-ва; 2) сутність:1)Гр. забезпечують вигляді записів на поширюються межі загальну безпосередню рахунках економ суб'єктів бартеру: товар може обмінювальність. На них у банках по платіжним продатися не тільки купується будь-який дорученням, чеках, плат продавцеві, але й тому, товар;2)Гр. виражають вимогам, пластиков хто має в ньому потребу мінову вартість товару. карткам., електронні Гр., ( розвиток конкуренції Через них визначається ціна квазігроші – майже гроші, товаровир-ків. 3) товару, що дозволяє по своїх параметрах не власник Гр може кількісно порівнювати різні дотягає до грошей: придержувати Гр, по споживчої вартості термінові банківські використати на інш. товари; 3) Гр. виступають депозити – термінові банк ринку( розширення ринк. заміняються на депозити, види держ ЦП із відносин. Тобто неповноцінні, т.к. Гр – високою ліквідністю.

Становится формально, юридически. Фактическим собственником данного в кредит начального капитала является банк, причем тоже юридически. Взявший в кредит деньги предприниматель фактически выступает тут в роли служащего банка, который сам является частным предпринимателем. Таким образом, тут происходит разделение частных предпринимателей на две группы кредиторов и должников. Они совместно затевают дело, деля прибыль между собою. Большинство мелких и даже средних предпринимателей становятся таковыми не из врожденного стремления к наживе (таковое не существует), а просто будучи вынужденными на это обстоятельствами. Для них это способ заработать на жизнь, зачастую соответствующий их навыкам и профессиональной подготовке, но не менее часто не требующий особого обучения. Обычно они еле сводят концы с концами. Главная их цель выплатить проценты на кредит и сам кредит в банк, оставить себе и своей семье что-то на жизнь и поддерживать ход дела. Так что они в большинстве вынуждены довольствоваться минимальной (а не максимальной, как считали марксисты) прибылью

1. Шпаргалка по дисциплине Финансы и Кредит

2. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

3. Деньги, кредит, банки

4. Деньги. Кредит. Банки

5. Деньги Кредит Банки

6. Деньги и кредит (Шпоры)
7. Выполнение курсовой работы по дисциплине "Деньги, кредит, банки"
8. Изучение курса по тематике: деньги, кредит, банки

9. Деньги, кредит, банки

10. Деньги, кредит, банки в РФ

11. Финансы, деньги, кредит

12. Шпаргалки к госэкзамену по теме "Экономическая теория, финансы и кредит"

13. Финансы и кредит: Государственный долг РФ

14. Кредит под залог квартиры. Почему нет?

15. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.

16. Деньги и их функции(MONEY)

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

17. Финансы и кредит (МГТУ "Станкин")

18. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

19. Коммерческий кредит

20. Потребительский кредит

21. Как банки зарабатывают деньги

22. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА
23. Кредит и его формы
24. Межбанковский кредит

25. Деньги с точки зрения марксистов и неоклассиков

26. Международный кредит

27. Деньги и международные экономические отношения

28. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

29. Государственный кредит

30. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав

31. Современные деньги: сущность, формы, эволюция

32. Деньги

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Финансы, денежное обращение и кредит

34. Деньги

35. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика /на примере США/

36. Играют ли деньги главенствующую роль в современной экономике России

37. Деньги и денежные теории

38. Деньги и денежные реформы в России
39. Деньги: возникновение, сущность, функции. Виды денег
40. Электронные деньги в Internet

41. Формирование делового кредо в системе организационной культуры предприятия

42. Налоговый кредит

43. Слух на деньги: умение слушать в продажах

44. Ритуалы, которые приносят деньги

45. Социальная реклама – когда прибыль больше, чем деньги

46. За что вы платите деньги своему пиарщику

47. Государственный кредит как экономическая категория

48. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Финансы и кредит

50. Финансы. Денежное обращение. Кредит

51. Электронные деньги

52. Оценка потребности в банковском кредите для финансирования текущих расходов в системе финансового менеджмента предприятия

53. Искусство зарабатывать деньги

54. Отчет о практике по специальности “Финансы и кредит”
55. Деньги, собственность и массовая психология
56. Кредит как отношения

57. Типы проектного финансирования. Простой инвестиционный кредит, его оценка

58. Международный кредит

59. Деньги, банковское дело и денежная политика

60. Функции денег и определение спроса на деньги

61. Деньги и бартер в современной экономике. Причины использования бартера

62. Деньги и их функции

63. Деньги и их функции

64. Деньги как экономическая категория

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

65. Кредит: сущность, функции и формы

66. Международный кредит

67. Теория спроса на деньги и подтверждение их украинской действительностью

68. Деньги в нашей жизни

69. Государственный кредит

70. Деньги
71. Деньги
72. Деньги

73. Деньги и денежные системы. Денежный рынок

74. Деньги, их сущность, природа и виды

75. Деньги:происхождение и сущность

76. Деньги

77. Товарный и коммерческий кредит

78. Банковский кредит (на примере Кабардино-Балкарского отделения Сберегательного банка)

79. Переведенная на английский лекция по теме Money and banking (деньги и банковское дело), the role of banks (роль банков), modern banking (современная банковская система)

80. Финансы и кредит

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Кредит и его использование в развитии народного хозяйства

82. Деньги и денежные средства

83. Денежное обращение и кредит

84. Деньги и цены

85. Деньги: история и современность

86. Кредит, его функции и виды
87. Финансы и кредит
88. Электронные деньги

89. Деньги в жизни человека

90. Деньги, банковская система и денежно-кредитная политика (на примере США)

91. Бартер и деньги

92. Куда вложить деньги?

93. Как научить детей ценить деньги

94. Кредит и его использование в развитии народного хозяйства

95. Спрос на деньги

96. Кредит и его роль в регулировании экономики

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Кредит и кредитные отношения

98. Кредит как экономическая категория и его роль в различных моделях экономики

99. Кредит, его сущность, формы и функции

100. Международные кредит отношения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.