Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курсова робота З дисципліни: &quo ;Державне регулювання економіки&quo ; Тема: &quo ;Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України&quo ; Зміст Вступ 1. Основні характеристики паливно-енергетичного комплексу України 2. Специфіка видобутку (виробництва) і споживання паливних та енергетичних ресурсів 3. Концепція розвитку паливно-енергетичного комплексу України 4. Енергетична політика як центральна складова постсоціалістичних економічних реформ в Україні 5. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України – основа економічної безпеки держави Висновок Список використаної літератури Вступ Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — один з найважливіших міжгалузевих комплексів. Він включає розвідку паливних ресурсів, видобування палива і виробництво електроенергії, транспортування та організацію їх споживання. У ПЕК виділяються дві великі групи галузей промисловості — паливна і електроенергетика. До паливної промисловості належать нафтодобувна, нафтопереробна, газова, вугільна, торф'яна, сланцева, уранодобувна і збагачувальна промисловість; до електроенергетики — теплові, гідро- та атомні електростанції. До цього комплексу включається виробнича інфраструктура перелічених галузей промисловості, зокрема такі її важливі види, як високовольтні лінії електропередачі, трубопроводи, нафтові термінали та великі сховища нафти і газу. Основним джерелом енергії у сучасному господарстві є мінеральне паливо. Паливно-енергетичні ресурси — досить велика група корисних копалин органічного походження, що мають різні властивості і неоднакову якість, але всі є джерелом виробництва електричної і теплової енергії. Ця група об'єднує тверді паливні ресурси — кам'яне й буре вугілля, горючі сланці, рідинні — нафту, газові — природний газ, а також торф і дрова. Раніше від інших людство почало використовувати тверді види палива — дрова, торф, вугілля, що продовжується й досі. Паливні ресурси застосовуються також як технологічне паливо і як сировина для металургійної, нафтопереробної, нафтохімічної, хімічно-фармацевтичної та інших галузей промисловості. Складові ПЕК дуже капіталомісткі, але мають велике значення в економіці і житті суспільства кожної країни. Потреби в енергії, можна стверджувати, є другою необхідною потребою людей після продовольства. Сучасне матеріальне виробництво і побут людей потребують великих витрат енергії. Разом з цим далеко не всі країни мають достатню кількість паливних ресурсів. 1. Основні характеристики паливно-енергетичного комплексу України В економіці України ПЕК відіграє особливу роль. На відміну від багатьох країн матеріальне виробництво України надзвичайно енергомістке, особливо такі його галузі, як чорна металургія, багато хімічних виробництв, сільськогосподарське виробництво тощо. До того ж енергія в Україні використовується дуже неекономно. Як наслідок цього — продукція промисловості і сільського господарства надзвичайно енергомістка, а відтак енергомісткість одиниці національного доходу в Україні в кілька разів більша, ніж у розвинутих країнах (різні джерела наводять від 4 до 10 разів). Галузі промисловості і окремі виробництва в ПЕК пов'язані між собою не стільки виробничо-технологічними зв'язками, як тим, що їх функціонування спрямоване на виробництво і використання енергії; їх єдність полягає в тому, що окремі види палива можуть, певною мірою, заміняти один одного, бути енергоносіями.

Роль окремих видів палива змінюється в процесі науково-технічного прогресу. До Другої світової війни основним і переважаючим видом палива в Україні було вугілля. Тепер надзвичайно важливими і зручними видами палива є нафта і природний горючий газ. Таблиця 1 Динаміка структури видобутку палива в Україні (у перерахунку на умовне паливо — 7000 Ккал),% Вид палива Рік 1940 1960 1980 1985 1990 1995 1999 2000 Вугілля 96,0 86,1 63,1 68,1 74,8 73,5 75,9 75,0 Газ 0,8 10,4 31,1 26,7 19,8 20,5 18,4 19,1 Нафта (включаючи газовий конденсат) 0,6 1,9 5,0 4,4 4,6 5,2 4,9 5,3 Інші види палива 2,6 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 Сучасна структура власного видобутку палива в Україні не відповідає ролі окремих його видів у постачанні енергії народному господарству і населенню, зокрема обсяг видобутку нафти і газу не відповідає масштабам їх споживання (табл. 1). Особливість структури видобутку палива в Україні полягає в тому, що на вугілля припадає три чверті усіх видів палива, а на нафту — лише 5 %. Якщо порівняти структуру видобутку палива з структурою його споживання, то виявиться, що Україна в 1990 р. задовольнила свої потреби власним видобутком у нафті на 10%, у газі — 18%. Основна частина потреб у цих видах палива задовольнялась шляхом його ввозу. Головним і по суті єдиним постачальником нафти в останні роки була Росія, а природного газу — Росія і Туркменистан. Після того як Україна стала незалежною державою, обмеженість власних ресурсів нафти і природного газу особливо негативно позначилося на економіці України. Це стало однією з основних причин гострої енергетичної кризи (1992—1994 рр.). Становище ПЕК дуже погіршилось у зв'язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Україні було завдано великих матеріальних і моральних втрат. Після 1991 р. ускладнилось постачання палива атомним електростанціям; припинилось спорудження нових атомних реакторів на Запорізькій та Хмельницькій АЕС. На стані електроенергетичної системи України негативно позначилось відключення її від електроенергетичної системи Росії. Становище електроенергетичного господарства України в 1993—1994 рр. стало катастрофічним. У ПЕК України виникло багато складних проблем, від розв'язання яких залежить значною мірою вихід країни з важкої економічної кризи. ПЕК настільки складний за структурою, що його, як і інтегральний агропромисловий комплекс, можна назвати суперкомплексом. Виходячи з теорії виробничо-територіального комплексотворення, в ньому можна виділити такі підкомплекси: вугільний, нафтопромисловий, газовий та електроенергетичний. Важливе значення у вирішенні паливної проблеми в Україні має вдосконалення технології переробки нафти. Розробка і впровадження виведення з експлуатації морально застарілого і фізично спрацьованого обладнання, переведення ряду ТЕЦ на опалювальні та парові котельні, подовження строків експлуатації ряду електростанцій, повна модернізація теплосилового устаткування, підвищення маневреності блоків потужністю 200, 300 МВт та інші заходи. У перспективі головним має бути структурна перебудова господарського комплексу України і переорієнтація його на переважний розвиток тих галузей, які найменше забруднюють природне середовище, мало енерго-, матеріале-, фондо- і працемісткі.

Це середнє, точне, сільськогосподарське машинобудування, автомобільна, електротехнічна, електронна, комп'ютерна, приладобудівна, легка і харчова промисловість. Переорієнтація господарського комплексу на розвиток цих галузей промисловості дасть змогу більш як на третину скоротити споживання енергоресурсів, звести до мінімуму забруднення природного середовища, збільшити випуск конкурентоспроможної продукції, валютні надходження і підвищити добробут населення нашої країни. 2. Специфіка видобутку (виробництва) і споживання паливних та енергетичних ресурсів Україна належить до держав, що недостатньо забезпечені власними енергоресурсами, окремими видами — лише на 20—30 відсотків і тільки вугіллям — на 100 відсотків. Водночас вона має найбільш енергомістку економіку. Споживання умовного палива на душу населення у нас становить приблизно 6,5 т, тоді як у розвинених країнах тільки 4,2—5,5 т. Серед паливних галузей України провідною є вугільна промисловість. До її складу входять підприємства з видобутку вугілля, збагачувальні фабрики, підприємства з виготовлення вугільних брикетів. Вугільна промисловість є базою для розвитку електроенергетики, коксохімії, металургії. Внаслідок швидкого виснаження промислових запасів вугілля його видобуток постійно знижується. Так, за 1975—1999 рр. він скоротився з 215,7 до 76,9 млн. т (або в 2,8 рази). Проблема ускладнюється ще й тим, що у вугільній промисловості зношеність основних промислово-виробничих фондів становить 63 відсотки. Погіршились умови роботи шахтарів, почастішали аварії на шахтах. Отже, проблеми розвитку Донбасу та модернізації вугільної промисловості набувають дуже важливого значення. Для вирішення їх потрібно освоювати нові вугільні пласти в Західному Донбасі (Дніпропетровській і Запорізькій областях), закрити нерентабельні шахти, де запаси вугілля вже вичерпано; повністю модернізувати шахтне устаткування і перейти до нових технологій у галузі. Про енерговитратний характер економіки України впродовж багатьох десятиліть свідчать такі дані. У 1970 р. в Україні видобувалося близько 14 млн. т нафти, а споживалося — 28 млн. т, газу відповідно — 61 і 49 млрд. м3. На основі вдосконалення структури використання паливно-енергетичних ресурсів, реструктуризації господарського комплексу, зниження нових технологій переробки нафти можуть значно збільшити виробництво бензину і супутних видів продукції. Розрахунки Європейської енергетичної комісії показують, що при ефективному використанні енергоресурсів Україна могла б удвічі збільшити свій національний продукт і водночас у 3—4 рази зменшити витрати на нафту та газ. Капіталовкладення у енергозберігаючі технології дають більший ефект, ніж у створення нових потужностей у паливно-енергетичному комплексі. Високого розвитку в Україні набула електроенергетика. На території нашої країни розміщені великі атомні, теплові, гідроелектростанції, потужність яких з кожним роком зростає. З 1960 по 1996 рр. виробничі потужності електростанцій зросли з 11,7 до 54 млн. кВт, або в 4,9 рази, виробництво електроенергії — з 53,9 до 183 млрд. кВт-год, або в 3,4 рази.

Але за образу чест «Руська Правда» карала тяжче, нж за фзичне ушкодження. Московський професор права В. Владмрський-Буданов у книжц «Обзор русского права» свдчить, що в московському законодавств  правосвдомост нема найменшого слду впливв «Русько Правди». За доби Литовсько-Русько держави наш правники доповнили в XVI ст. «Руську Правду»  це доповнене видання назвали «Литовським Статутом». Пригадаймо, що державною мовою була тодшня укранська. Литовсько-Руська держава була вже конституцйною монархю з свом парламентом Сеймом, що збрався вперше 1401 року. Разом з «Литовським Статутом» наш правники кодифкували 1499 року укранське звичаве право мського самоуправлння. Тод в Захднй ґвроп мста також мали самоуправлння за т. зв. Магдебурзьким правом. Наш правники знали його, але, як  за Ярослава, не брали з Магдебургзького права нчого, що не узгоджувалося з укранським. Отже,  збрка законв про самоуправлння мст  власним твором укранського народу. А нмецьк сторики (за ними  наш) чомусь назвали цю нашу збрку також Магдебурзьким правом. «Литовський Статут»  «Магдебурзьке право» були демократичн, самоуправлння було справжнм

1. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

2. Металургійний комплекс України

3. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

4. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

5. Державна агенція промоції культури України

6. Планування у транспортному комплексі України
7. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу
8. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

9. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

10. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

11. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

12. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

13. Державний бюджет України і бюджетне право

14. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

15. Державний ощадний банк України

16. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

17. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

18. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

19. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

20. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

21. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

22. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України
23. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією
24. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

25. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

26. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

27. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

28. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

29. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

30. Автоматизована система Державного казначейства України

31. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

32. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

34. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

35. Комплекс моделей енергоспоживання регіонами України

36. Атомна енергетика України і РПС

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
39. Політичні права і свободи громадян України
40. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

41. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

42. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

43. Історія України

44. Історія соборності України

45. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

46. Період гетьманщини України

47. Центральна Рада і пролетаріат України

48. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

50. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

51. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

52. Економічне районування України

53. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

54. Основні напрямки зовнішньої політики України
55. Державне регулювання комерційної діяльності
56. Конституційний суд України

57. Цивільне право України

58. Суверенітет України

59. Проект кримінального кодекса України

60. Бюджетна ситема України

61. Сбалансованість бюджета України

62. Фінансова система України

63. Організаційна система управління природокористуванням України

64. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Інтеграція України у світове господарство

66. Використання трудових ресурсів Західної України

67. Державне регулювання ЗЕД

68. Міжнародний ринок туристичних послуг України

69. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

70. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
71. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
72. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

73. Грошовий обіг України

74. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

75. Органи внутрішніх справ України

76. Грошові розрахунки в господарському обороті України

77. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

78. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

79. Закон україни про міліцію

80. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

81. шпори з цивільного права України

82. Заповідники України

83. Культура та побут населення України

84. Легка промисловість України i транспорт

85. Сільське господарство i харчова промисловість України

86. Електроенергетика України
87. Регіональний розвиток харчової промисловості України
88. Зародження партійно-радянської преси України

89. Проблеми золотоносності надр України

90. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

91. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

92. Верховна Рада України в системі органів влади

93. Ґрунти України

94. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

95. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

96. Ліквідність банківської системи України

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

98. Національний банк України

99. Національний банк України та особливості його функціонування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.