Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ РЕФЕРАТ З ПЕДІАТРІЇ НА ТЕМУ Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей Виконала: студентка групи Ф-31 Гора Вікторія Лубни 2009 Гломерулонефрит Сучасні уявлення про патогенез гломерулонефриту Гломерулонефрит — це гетерогенна група захворювань нирок з рівною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками. Це імунне запалення нирок з ініціальним і переважним ураженням Клубочкового апарату, що проявляється реальними та екстраренальними симптомами. Останніми роками результати чисельних клініко-експериментальних досліджень сприяли перегляду уявлень про патогенез і принципи Патогенетичної терапії гломерулонефриту. Попередня теорія про вирішальну роль ішемії ниркових клубочків у генезі гломерулонефриту відхилена; загальновизнаними стали два основні імунні механізми його розвитку: а) імунокомплексний (імунні комплекси — циркулюючі та i si u); , б) антиГБМ — антитільний (ГБМ — гломерулярна базальна мембрана). Механізми, що беруть участь у формуванні гломерулонефриту: Переключення «відповідальності» з супресорів на недифереп ційовані лімфоцити. Клітинні компоненти запалення (лімфоцити, а також моноци ти, поліморфонуклеари тощо) під впливом хемотаксичних факторі її концентруються в клубочку, безпосередньо пошкоджують стінку капілярів, що супроводжується відшаруванням ендотелію. Мезангіум може синтезувати білки, що регулюють процеси кн таболізму в матриксі, а також впливають на структуру гломеруляп ної базальної мембрани. Фібронектин (високомолекулярний глікопротеїд, присутній у рідинах організму та в екстрацелюлярному матриксі). Взаємодія різних імунних медіаторів змінює синтез ейкозаноїдін ендотелієм, мезангіальними клітинами клубочка, резидентними мак рофагами. Ейкозаноїдам властива ауторегуляторна дія на мезангіальн і клітини, вони можуть спричинювати внутрішньо клубочкову вазопктивну дію, клубочкову гіпертензію, прозапальну реакцію. Ендотеліальні клітини в нормальному стані забезпечують еуно агулянтний стан. Мононуклеарні лейкоцити беруть участь в інфільтрації клубочкову нирок, сприяють продукції інтерлейкіну-1, що посилює проліферацію мезангіальних клітин. Інтерлейкін-1, фактор некрозу пухлин, лімфо токсин являють прокоагулянтну дію, стимулюють клітинний ріст. Стимуляція макрофагів інтерлейкінами призводить до мезаигіальної проліферації. У патогенезі гломерулонефриту розлад у системі гемостазу (внативація процесів згортання аж до синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові) є зв'язуючою ланкою між порушеніїіш імунітету і запаленням. Найбільш обґрунтована інтерпретація гломерулонефриту як т хворювання, що характеризується переважно двобічним імунооїш середкованим запаленням нирок і першочерговим ураженням кду&g ; бочків, обумовленим дисбалансом регуляторних механізмів імущі компетентних клітин і клітин, що зумовлюють генетичну схильній?і до розвитку захворювання (з HLA-антигенами В8, В12, ВЗб, DWJ пов'язують підвищені можливості утворення імунних комплексів ви ти ген — антитіло, недостатню функціональну активність макрофинії а також певну чутливість до нефритогенних штамів стрептококй)і Розрізняють первинні (власне первинні захворювання клубочні нирок) та вторинні (при деяких системних захворюваннях) гломелонефрити.

Первинний гломерулонефрит у клініці проявляється нефритичним, оечовим, чистим або змішаним нефротичним синдромами, а морфологічно — нижченаведеними змінами: мінімальними; мембранозними; фокально-сегментарним гломерулосклерозом; мезангіопроліферативними; екстракапілярними з півмісяцями; фібропластичними. V Ma лікування хворих на гломерулонефрит І, Базисна терапія. 1 Режим — ліжковий (2—3 тиж; до 5—6-го тижня хворого посту-Цвів переводять на палатний режим, за умови типового перебігу запарювання). Дієта — обмеження солі та білків тваринного походження (раціон без солі та м'яса). У разі зникнення набряків, нормалізації артеріального тиску, покращення функції нирок дієта розширюється. Антибіотики — від 2—3 тиж (змінюючи їх кожні 7—10 днів) до 6-—8 тиж. Термін призначення антибіотиків визначається індивідуально. Антигістамінні препарати — супрастин, діазолін, фенкарол (протягом 2—3 тиж з урахуванням стану дитини). Вітаміни — групи В, С, Р, А, Е (протягом 2—3 тиж). II.Симптоматична терапія. При набряках, олігурії — лазикс, фуросемід, гіпотіазид, урегіт та ін. При артеріальній гіпертензії — резерпін, раунатин, каптоприл, дибазол та ін. При гематурії — таблетки чорноплідної горобини, відвар кропи ви тощо. При азотемії — леспенефрил, хофітол, сорбенти. III.Патогенетична терапія та показання до її призначення. Глюкокортикоїди (преднізолон, урбазон, полькортолон тощо) -при нефротичному синдромі; нефротичний синдром з гематурією тя артеріальною гіпертензією гострого гломерулонефриту; гострому гло мерулонефриті із синдромом гострої ниркової недостатності. Цитостатики (лейкеран, хлорбутин, циклофосфан тощо) — при up фротичній гормонозалежній формі; частково гормонорезистентній формі гломерулонефриту; змішаній формі хронічного гломерулоноф риту; швидко прогресуючому перебігу захворювання. Протизапальні препарати (індометацин, бруфен, вольтарен) при гострому гломерулонефриті з ізольованим сечовим синдромом • Хінолінові препарати (делагіл, плаквеніл) — при гематуричиїй формі захворювання. Антикоагулянти, антиагреганти (гепарин, курантил) — за наивності симптомів гіперкоагуляції і порушень мікроциркуляції в комі! лексі з іншими засобами патогенетичної терапії. Особливості гломерулонефриту в дітей У дітей часто спостерігаються форми гломерулонефриту з ЩШ чіткою клінічною картиною (оліго - та моносимптомні, зі слабко вираженим сечовим синдромом). Частіше ніж у дорослих спостерігається абдомінальний синдромі але рідше — підвищення артеріального тиску (лише у третини дітей буває транзиторна артеріальна гіпертензія). Вираженість екстраренальних симптомів гострого гломерудп нефриту, характерних для нефритичного синдрому, у подальшому визначає циклічний перебіг захворювання. У початковий період гломерулонефриту часто спостерігастьиі лейкоцитурія переважно лімфоцитарного типу. Початок хвороби частіше поєднується з гострою нирковою недостатністю. При лікуванні гломерулонефриту (нефротичної форми) у дітей гормональними препаратами частіше спостерігаються добрі наслідки. При нефротичному синдромі в дітей 5—6-річного віку переважають мінімальні зміни в клубочках.

Частіше ніж у дорослих спостерігається поєднання гломерулонефриту з пієлонефритом. Морфологічна діагностика імунокомплексних гломерулопатій у дітей досить складна, оскільки в цьому віці часто виявляються спадкові та вроджені захворювання нирок та їх поєднання. Госпітальна педіатрія Комплексна оцінка стану здоров'я дитини Основним показником ефективності заходів з охорони здоров'я дітей є рівень здоров'я кожної дитини. Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб і пошкоджень, а й гармонійний фізичний і нервово-психічний розвиток, нормальне функціонування всіх органів і систем, відсутність захворювань, достатня вдатність адаптуватися до незвичних умов середовища, резистентність до несприятливих впливів. Стан здоров'я дитини досліджується за допомогою основних критеріїв, що визначаються під час кожного профілактичного огляду декретованих вікових груп. Ураховуються такі ознаки: Відхилення в анте-, інтра-, ранній постнатальний періоди. Рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку. Функціональний стан основних органів і систем. Резистентність і реактивність організму. Наявність чи відсутність хронічної (у тому числі вродженої) патології. Комплексна оцінка дозволяє формувати групи, що об'єднують дітей 0 однаковим станом здоров'я, з урахуванням усіх вищезазначених Показників. Iгрупа — здорові діти з нормальними показниками функціонального розвитку всіх систем, які рідко хворіють (до 3 разів на рік) з нормальним фізичним і нервово-психічним розвитком, що не мають суттєвих відхилень в анамнезі. IIгрупа — група ризику: підгрупа А — діти з факторами ризику за даними біологічного та соціального анамнезу; підгрупа Б — діти, що мають функціональні відхилення, з початковими змінами в фізичному і нервово-психічному розвитку, які часто хворіють, але не мають хронічних захворювань. III, IV і V групи — діти з хронічними захворюваннями: IIIгрупа — стан компенсації: рідкі загострення хронічних захворювань, рідкі гострі захворювання, нормальний рівень функцій організму; IVгрупа — стан субкомпенсації: часті (3—4 рази на рік) загострення хронічних захворювань, часті гострі захворювання (4 рази на рік і більше), погіршення функціонального стану різних систем організму; Vгрупа — стан декомпенсації: значні функціональні відхилення (Цитологічні зміни організму; часті тяжкі загострення хронічних захворювань, часті гострі захворювання, рівень фізичного та нервопсихічного розвитку відповідає віку або відстає від нього). Комплексну оцінку стану здоров'я дитини проводять під час первинного відвідування дитини після виписки її з пологового будинку, Щоб отримати уявлення про вихідний рівень стану здоров'я. Надалі •Ціпку стану здоров'я дітей 1-го і 2-го років життя проводять щоквартально, дітей 3-го року — наприкінці кожного півріччя. При декіль-Щ9К діагнозах групу здоров'я встановлюють за основним захворюванням. У процесі спостереження за дитиною група здоров'я може змінюватися залежно від динаміки рівня стану здоров'я. Діти І групи здоров'я повинні спостерігатися у звичайні терміни, встановлені для профілактичних оглядів здорових. Для них проводять профілактичні, виховні та загально оздоровчі заходи.

Любое проявление слабости со стороны России при определенных, выгодных для Китай обстоятельствах будет использовано для решения территориальных проблем КНР. Не исключено, что за счет РФ и с использованием силы. Например, нанесением ударов на двух доступных и приводящих кратчайшим путем к достижению политических целей стратегических направлениях: для овладения ключевыми территориями обеспечивающими контроль над Приморьем и изоляцию от Центра всего российского Дальнего Востока19. Очевидно, что при крайне недостаточных оборонительных ресурсах, военной политике Запада и Востока должна быть противопоставлена новая военная стратегия России, определяющая направленность строительства, подготовки и развертывания группировок вооруженных сил потенциальных противников России для достижения политических целей, по крайней мере, в рамках гипотетической войны среднего масштаба. Это могло бы при минимуме средств нейтрализовать попытки КНР, США и их союзников по НАТО диктовать свою волю с позиции силы как в АТР, так и в Европе. О чем это мы?..

1. Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

2. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

3. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

4. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

5. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

6. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією
7. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД
8. Острый гломерулонефрит

9. Захворювання вен нижніх кінцівок

10. История болезни - терапия (хронический латентный гломерулонефрит)

11. Економічна інтеграці в АТР

12. Режим оподаткування капітального будівництва

13. Экспортные потоки российского леса в страны АТР

14. Страны АТР в системе МО

15. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

16. Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Інфекційні захворювання тварин

18. Шлунково-кишкові захворювання кролів. Поїдання плодів. Хвороби органів дихання у кролів

19. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

20. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

21. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

22. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)
23. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
24. Гломерулонефрит и беременность

25. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

26. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжується виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз

27. Загальні захворювання глотки

28. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

29. Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм

30. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

31. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

32. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

33. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

34. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

35. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки

36. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

37. Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження

38. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
39. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій
40. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

41. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

42. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

43. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

44. Острая почечная недостаточность и быстро прогрессирующий гломерулонефрит

45. Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом с гематурией и гипертонией, период начальных проявлений, без нарушения функции почек

46. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

47. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

48. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

50. Променеві ознаки захворювань печінки та жовчного міхура

51. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

52. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

53. Сучасна променева діагностика захворювань нирок

54. Хронический гломерулонефрит
55. Хронический гломерулонефрит
56. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

57. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

58. Дальний Восток России в системе АТР

59. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

60. Основні напрямки в розвитку психіатрії

61. Профілактика та корекція поведінки підлітків

62. Екзистенціальна психіатрія

63. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

64. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

66. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

67. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

68. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

69. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

70. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
71. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка
72. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

73. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

74. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

75. Д. Боттезини. Творческий портрет

76. Жанна д`Арк

77. Меншиков А.Д.

78. Политический портрет Д. Мазарини

79. Д.И.Менделеев: не наукой единой

80. Жанна д`Арк

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

81. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

82. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

83. Педагогическая система К. Д. Ушинского

84. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

85. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

86. Д. Беркли и Д. Юма
87. Основные теоретические аспекты Д. Юма
88. Д. И. Менделеев

89. Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

90. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

91. Теория распределения Д. Рикардо

92. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

93. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

94. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

95. Інвестиційна діяльність страхових компаній

96. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

97. О Жанне д

98. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

99. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.