Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ГЕРАСЮТЕНКО ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ УДК: 616.24-008.4-036.11-07:612.234 612.111.14 МАЛОПОТОЧНА МЕМБРАННА ОКСИГЕНАЦІЯ КРОВІ ПРИ ГОСТРІЙ ДИХАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Суслов Валентин Васильович, інститут урології АМН України, керівник відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Офіційні опоненти: член кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, Черній Володимир Ілліч, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО; доктор медичних наук, професор, Владика Анатолій Степанович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри анестезіології і інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою. Захист відбудеться 14.03.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 у Дніпропетровській державній медичній академії (49027, м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9). Автореферат розісланий 14.02.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д.м.н., професор Кобеляцький Ю.Ю. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Синдром гострого пошкодження легенів (СГПЛ) – вид гострої дихальної недостатності, який виникає внаслідок первинного чи опосередкованого ураження альвеоло-капілярної мембрани екзогенними чинниками, характеризується некардіогенним набряком легенів, порушенням зовнішнього дихання і прогресуючою, стійкою до оксигенотерапії гіпоксією, і нерідко є складовою частиною поліорганної недостатності (Ф.С. Глумчер, 2004; В.І. Черній, 2005). Найважчим варіантом перебігу гострого пошкодження легенів є гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) (В.Д. Малишев, 1989; И.И. Яковлева, 2001; Ф.С. Глумчер, 2004; В.І. Черній, 2005). Синдром гострого пошкодження легенів та гострий респіраторний дистрес-синдром найчастіше ускладнює перебіг сепсису, аспірації вмісту шлунка, травми грудної клітки, тривалого шоку, опіків, жирової емболії, утоплення, панкреатиту, кисневої інтоксикації, масивних гемотрансфузій та екстракорпоральних перфузій (С.А. Симбирцев, 1986; Ю.Я. Зайковський, 1987; В.Д. Малишев, 1989; В.І. Черній, 2005). Станом на 1996 рік у США діагностовано близько 150 000 випадків найважчої форми синдрому гострого пошкодження легенів – гострого респіраторного дистрес-синдрому на рік (O. Lesur, 1999). Ще більш вражаючі дані приводить D.S. Zaccardelli, 1996 – 275 000 випадків щорічно, а близько 9% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії припадає на хворих з ГРДС. При цьому у 18,6% хворих, яким проводиться штучна вентиляція легенів (ШВЛ), діагностується гострий респіраторний дистрес-синдром, і близько 50% цих хворих у подальшому гине.

За свідченням S. ola (1997), станом на 1997 рік в Австралії зафіксовано 7,3 – 9,3 випадків ГРДС на 100 000 міських жителів. Як відзначають K. Safcsak та L.D. elso (1996), не зважаючи на чисельні наукові дослідження з проблеми СГПЛ і зокрема гострого респіраторного дистрес-синдрому, летальність від цієї форми гострої дихальної недостатності за останні 25 років залишається стабільно високою, коливаючись у діапазоні 50-75% (Ф.С. Глумчер, 2004). Тільки близько 50% пацієнтів з діагнозом гострий респіраторний дистрес-синдром при правильному лікуванні виписується із стаціонарів (Ю.Я. Зайковський, 1987; D.P. Schus er, 1995; Ф.С. Глумчер, 2004; В.І. Черній, 2005). Основні принципи лікування синдрому гострого пошкодження легенів у стадії гострого респіраторного дистрес-синдрому не залежать від етіології синдрому і передбачають, у першу чергу, підтримання і нормалізацію оксигенації та усунення причини, що лежить в основі гострого пошкодження легенів (Г.А. Рябов, 1994; В.Л. Кассиль, 1997; Ф.С. Глумчер, 2004; В.І. Черній, 2005). Серед низки заходів для нормалізації оксигенації при інтенсивній терапії синдрому гострого пошкодження легенів провідне місце посідає штучна вентиляція легенів у поєднанні з позитивним тиском у кінці видиху (ПТКВ) (В.І. Черній, 2005). Проте при деяких ситуаціях навіть напружені режими штучної вентиляції легенів, високі показники насичення кисню у вдихуваному повітрі (FiO2) та позитивний тиск у кінці видиху не здатні покращити кисневий бюджет організму і нерідко ведуть до волюмотравми чи баротравми легенів (В.Л. Кассиль, 1997; В.І. Черній, 2005). Поряд з цим широко використовуються кінетична терапія, високочастотна вентиляція, вентиляція із зворотнім співвідношенням вдиху до видиху, трансмембранна оксигенація крові, ультрафільтрація крові, інтравенозна оксигенація крові, стимуляція синтезу сурфактанту та замісна терапія його, тощо (G.Y. Suh, 1999; Ф.С. Глумчер, 2004; В.І. Черній, 2005; В.Л. Кассиль, 2006). За останні роки з'явилася інформація щодо ефективного застосування при синдромі гострого пошкодження легенів у стадії гострого респіраторного дистрес-синдрому малопоточної мембранної окигенації, проте це питання на сьогодні залишається маловивченим (M. Max, 1999; C.M. Weis, 1999). Значна кількість випадків СГПЛ (перш за усе через зростання техногенного травматизму, природних катаклізмів і особливо частоти сепсису), недостатня ефективність існуючих методів його інтенсивної терапії, стабільно висока впродовж багатьох років летальність хворих спонукають до розробок нових, більш ефективних методів лікування важких форм синдрому гострого пошкодження легенів (А.П. Зильбер, 1996; Ф.С. Глумчер, 2004; В.Л. Кассиль, 2006). Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Запорізького державного медичного університету за напрямком “Рання діагностика і лікування невідкладної абдомінальної хірургічної патології” (№ державної реєстрації 0100Y002400, УДК 616.318-036.11 616.381-001-07-089-083.98), на тему “Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності”, у реалізації якої дисертант є відповідальним виконавцем.

Метадослідження – покращення результатів інтенсивної терапії синдрому гострого пошкодження легенів на основі розробки нових і вдосконалення існуючих методів респіраторної підтримки, дезінтоксикації і використання малопоточної мембранної оксигенації. Задачі дослідження: 1. Оцінити ефективність комплексної інтенсивної терапії 1-2 стадії синдрому гострого пошкодження легенів. 2. Вивчити ефективність комплексної інтенсивної терапії 2-3 стадії синдрому гострого пошкодження легенів. 3. Визначити ефективність комплексної інтенсивної терапії 3-4 стадії синдрому гострого пошкодження легенів. 4. Провести порівняльну оцінку ефективності застосування комплексної і традиційної терапії синдрому гострого пошкодження легенів. 5. Знизити кількість ускладнень і рівень летальністі завдяки втіленню нової технології. Об`єкт дослідження: 197 хворих у віці з 17 до 94 років з синдромом гострого пошкодження легенів, з яких 83м проведена традиційна інтенсивна терапія, 114ти – малопоточна мембранна оксигенація крові сумісно з традиційною інтенсивною терапією. Предмет дослідження: ступінь змін центральної гемодинаміки і транскапілярного обміну, кисневого режиму і метаболізму, біологічної мінливості організму при проведенні інтенсивної терапії синдрому гострого пошкодження легенів з малопоточною мембранною оксигенацією крові та без неї. Методи дослідження: комплекс клінічних, лабораторних, інструментальних методів і статистичний аналіз перед початком, під час і по закінченні інтенсивної терапії з проведенням малопоточної мембранної оксигенації крові та без неї. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчили біостійкість організму при різних стадіях синдрому гострого пошкодження легенів. Доведена можливість застосування малопоточної мембранної оксигенації в комплексі інтенсивної терапії синдрому гострого пошкодження легенів. За допомогою діалізатора досягнуто зменшення рівня ЛШК, при 1-2 стадії (12,1 0,6 %), при 2-3 стадії (38,3 0,4 %), при 3-4 стадії (21,8 1,29 %). Проведена комплексна оцінка стану основних компонентів кисневого режиму при синдромі гострого пошкодження легенів і встановлені умови для вдосконалення ефективності респіраторної підтримки шляхом стабілізації відносин вентиляція-кровотік. Практичне значення одержаних результатів. Доведена висока ефективність застосування комплексної методики інтенсивної терапії синдрому гострого пошкодження легенів, яка здатна забезпечити зниження летальності на 31,8% в порівнянні з традиційною терапією. Визначені показання до застосування малопоточної мембранної оксигенації крові. Визначені оптимальні параметри використання малопоточної мембранної оксигенації крові при гострій дихальній недостатності. Запропоновано проводити респіраторну підтримку з урахуванням рівня легеневого шунтування крові та артеріальної гіпоксемії. Особистий внесок здобувача. Дослідження проведено на базі Запорізької міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Ідея роботи, мета, задачі і основні напрямки її реалізації розроблялись сумісно з науковим керівником доктором медичних наук, професором В.В.

Но "чего человек не понимает, тем он не владеет",P говорил великий Гете. Человек имеет право знать и обязан владеть законами своего здоровья, чтобы уметь его поддерживать и сохранять. Каждый человек должен стремиться владеть культурой здоровья. И путь к этому ему открывает просветительский характер Системы здоровья Ниши. Вот почему я иду по этому пути и зову за собой каждого, кто пожелает следовать по этой дороге, по дороге освоения Законов Жизни, Природы, Человека, Здоровья. Я уверена, что читатель, который прочел главы "Почему мы болеем" и "Законы полноценного питания", стал уже грамотным человеком в области Законов Здоровья. Однако чтобы эти законы выполнялись с удовольствием, надо знания превратить в умения и навыки, автоматизировать их. Как это сделать? Прежде всего следует исключить все, что служит причиной наших болезней. А причины нам уже известны: 1)PСмещение позвонков (подвывихи) и в результате этого нарушение информационных связей в организме; 2)PЗашлакованность капилляров, мембран и крови; 3)PНарушение полноценного (кожного) дыхания; 4)PРазрушение равновесия между противоборствующими силами (кислотами и щелочами, работой левого и правого полушарий, вен и артерий, парасимпатической и симпатической нервных систем и т.Pд.); 5)Pпсихоэмоциональные нарушения; 6)Pнеполноценное питание; 7)Pмалоподвижность

1. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

2. Дом и кров в славянофильской концепции

3. Лабораторные работы диагностики - анализ мочи и крови

4. Биохимические особенности состава крови у людей разных типов телосложения

5. Четыре группы крови - четыре пути к здоровью

6. Кровь
7. Аллергические реакции при переливании крови
8. Церковь на крови мучеников

9. Судебно-медицинская экспертиза крови

10. Праздник крови и огня. К 88-й годовщине октябрьской революции

11. Исследование динамики свертывания крови

12. Физиология крови

13. Исследование крови

14. Гемоглобин эритроцитарных мембран человека

15. Исследование крови

16. Кровь

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

17. Морфологические показатели красной крови у детей коренных национальностей янао в норме и при заболеваниях верхних дыхательных путей

18. Переливание крови: основные действия и последовательность их выполнения

19. Проблемы создания искусственной крови

20. Физиология крови

21. Влияние алкоголя на нервную систему. Содержание в крови

22. Определение иммуноглобулинов в крови
23. Влияние эссенциальных фосфолипидов на структурно-функциональную организацию клеточных мембран тромбоцитов у больных ишемической болезнью сердца
24. Биохимические показатели крови человека при сальмонеллезной интоксикации

25. Кислотно-щелочное равновесие крови

26. Cодержание серотонина в плазме крови и тромбоцитах и показатели захвата серотонина тромбоцитами

27. Влияние физических упражнений на кровь и органы кровообращения

28. Анализ содержания продуктов липопероксидации в крови лыжников-гонщиков различной спортивной квалификации

29. Определение концентрации общего кальция в крови как потенциального маркера состояния перетренированности

30. Физикохимия проницаемости биологических мембран

31. Влияние радиоактивного излучения на показатели периферической крови

32. Как собрать мембрану (солюбилизация и реконструкция мембран)

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

33. Переливание крови

34. Кровь. Плазма. Форменные элементы крови

35. Перенос ионов в трехслойных ионообменных мембранных системах при интенсивных токовых режимах

36. Модификация неорганических мембран нанокристаллитами пироуглерода

37. Анализ крови и мочи

38. Биохимический состав крови у людей
39. Гаспачо - холодный ум, горячая кровь
40. Анализ содержания продуктов липопероксидации в крови лыжников-гонщиков различной спортивной квалификации

41. Мембранные белки

42. Обмен веществ, состав крови и строение черепа собак

43. Плавательный пузырь, количество крови, щитовидная железа у рыб

44. Применение геометрического подхода в мембранной теории возбуждения

45. Состав мембран

46. Структура и свойства мембранных липидов

47. Транспорт через мембрану клетки

48. Физиология крови. Эритроциты

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

49. Фізіологія системи крові

50. Липиды центральной нервной системы и структура клеточных мембран

51. Асимметрия мембран

52. Биохимия мембран

53. Выделение мембранных белков

54. Динамическое поведение мембранных систем и липидно-белковые взаимодействия
55. Влияние тимогена на показатели красной крови глубокостельных коров
56. Клеточный и биохимический профиль крови и интенсивность роста ремонтных телок при выпаивании "соевого молока"

57. Храм Воскресения Христова (Спас на Крови)

58. Анализ зависимости между уровня комплемента в крови больных системной красной волчанкой и степенью тяжести поражения почек

59. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

60. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

61. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

62. Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу

63. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

64. Гемостаз и его компоненты. Антигенные системы крови

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Гостра нейропатія лицевого нерва справа

66. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

67. Гострий та хронічний катар середнього вуха. Ексудатівний отит

68. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

69. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

70. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту
71. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів
72. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

73. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

74. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

75. Клиническая физиология крови и кровопотери

76. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

77. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

78. Костная и мышечная системы, дыхательный аппарат. Сердечнососудистая система, кровь и кроветворение

79. Кровоснабжение сердца. Желудочный сок. Транспорт газов кровью

80. Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Методика и техника переливания крови

82. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

83. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

84. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

85. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

86. Онкотическое давление плазмы крови. Свертывание крови. Системное артериальное давление
87. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
88. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

89. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

90. Оценка индекса массы тела, некоторых параметров сердечнососудистой системы и биохимических показателей сыворотки крови больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца

91. Переливание крови

92. Переливание крови: история и физиологический анализ

93. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція

94. Профессиональные поражения системы крови

95. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду

96. Реологические свойства крови и их нарушения при интенсивной терапии

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Система крови у детей и подростков

98. Состав крови

99. Техника обнаружения базовых гематологических симптомов и интерпретация общего анализа крови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.