Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оподаткування доходів іноземців (нерезидентів)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Перш за все слід визначитися, хто з метою оподаткування вважається нерезидентом. Згідно із Законом № 889-IV фізична особа – нерезидент – це фізична особа, яка не є резидентом України. Цілком чітке і логічне визначення. А щодо визначення терміна &quo ;резидент&quo ;, то у пп.1. 20.1 п.1.20 ст.1 Закону № 889-IV застосовано такий багатоваріантний підхід, що не допомагає зробити правильне визначення, а заплутує як платників, так і податківців. Хоча наведені в цьому підпункті Закону № 889-IV ознаки резидентства в основному відповідають міжнародним нормам, закріпленим у міждержавних договорах про уникнення подвійного оподаткування, але який же з наведених варіантів повинен мати пріоритет чи всі ці критерії мають виконуватися одночасно – не ясно. Оскільки в Законі № 889-IV немає чіткої вказівки на те, що для визначення резидента всі перелічені критерії мають виконуватись одночасно, то достатнім для визнання фізичної особи податковим резидентом України є додержання однієї з наведених умов: фізична особа має місце проживання в Україні; якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні (для нерезидентів слід вважати, що такий іноземець одержав посвідку на постійне проживання в Україні); якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності; у разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року; якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України; якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються вищезазначені умови, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права. Достатньою підставою для визнання особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку, встановленому Законом № 889-IV, або її реєстрація як самозайнятої особи. Проте порядок самостійного визначення особою основного місця проживання на території України цим Законом не встановлено, і взагалі, це не є питанням зазначеного Закону. Отже, оскільки наведених у Законі № 889-IV умов для визначення резидентського статусу іноземцем занадто багато, а це питання є досить важливим як для економіки, так і в цілому для державної безпеки України, то його необхідно вирішувати із застосуванням усього комплексу законодавчих і нормативно-правових актів України, які тим чи іншим чином регламентують правовідносини з іноземцями.

Тобто іноземець (нерезидент) може бути визнаний податковим резидентом України у таких випадках: при оформленні дозволу на працевлаштування в Україні у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів &quo ;Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні&quo ; від 01.11.99 р. № 2028 (зі змінами та доповненнями), він обов'язково має подати до податкового органу заяву про самостійне визначення резидентського статусу, а податковий орган повинен повідомити працедавця такого іноземця про це визначення (наказ ДПА України &quo ;Про затвердження примірних форм Заяви фізичної особи – іноземця про самостійне визначення резидентського статусу та Повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою – іноземцем резидентського статусу&quo ; від 05.10. 2004 р. № 581); іноземець (нерезидент), який перебуває в Україні на легальних підставах (має посвідку на тимчасове перебування в Україні або відповідну відмітку в паспорті тощо) і бажає займатися на території України незалежною діяльністю (згідно з термінологією міждержавних договорів про уникнення подвійного оподаткування – наданням незалежних послуг), для одержання статусу податкового резидента і оподаткування своїх доходів від провадження такої діяльності за правилами та ставками Закону № 889-IV повинен також самостійно визначити свій резидентський статус згідно з наказом № 581. При цьому він має довести підстави для його одержання наявністю в нього хоча б однієї обставини з перелічених у пп.1. 20.1 п.1.20 ст.1 Закону № 889-IV. Без пред'явлення Повідомлення за формою, встановленою наказом № 581, будь-який податковий агент повинен утримувати у такого іноземця податок за ставкою, визначеною п.7.3 ст.7 Закону № 889-IV; фізична особа – нерезидент автоматично набуває статусу податкового резидента України при його державній реєстрації як самозайнятої особи, зокрема як суб'єкта підприємницької діяльності згідно із Законом &quo ;Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців&quo ; від 15.05. 2003 р. № 755-IV (зі змінами та доповненнями). Законодавчим актом, який визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців і осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і встановлює порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом і виїздом з України, є Закон &quo ;Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства&quo ; від 04.02.94 р. № 3929-XII (зі змінами та доповненнями). Відповідно до ст.7 цього Закону іноземці, які займаються в Україні підприємницькою діяльністю, мають такі самі права й обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції України та законів України. Щодо одержання та застосування іноземцями (нерезидентами) ідентифікаційних номерів, то відповідно до Закону &quo ;Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів&quo ; від 22.12.94 р. № 320/94-ВР (зі змінами та доповненнями) ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків є обов'язковим для використання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, включаючи установи Нацбанку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи в разі: виплати доходів, з яких утримуються податки та інші обов'язкові платежі згідно з чинним законодавством України; укладання цивільно-правових угод, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких виникають обов'язки сплати платежів; відкриття рахунків в установах банків.

Таким чином, нерезидент, який прибув на територію України з намірами одержання доходу чи відкриття рахунків в установах банків, повинен одержати ідентифікаційний номер з Державного реєстру. Такий самий обов'язок є в нього і в разі, коли він має об'єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством (міжнародним або України), і зобов'язаний сплачувати податки та інші обов'язкові платежі щодо них. Згідно зі ст.5 Закону № 320/94-ВР реєстрація фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів проводиться органами державної податкової служби за місцем постійного проживання громадянина, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні, – за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. Підставою для такої реєстрації є облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДФ, яка повинна бути підписана платником податку, тобто нерезидентом. На виконання Закону № 320/94-ВР розроблено Положення про картку фізичної особи, зареєстроване наказом ДПА України &quo ;Про затвердження Положення про картку фізичної особи – платника податків&quo ; від 27.01.98 р. № 43 за (текстом – Положення № 43), пп.2.4 п.2 якого визначено, що видача картки іноземним громадянам здійснюється після виконання вимог Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України &quo ;Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію&quo ; від 29.12.95 р. № 1074 (зі змінами та доповненнями). Згідно з пп.2.5 п.2 Положення № 43 іноземні громадяни реєструються і одержують картку в державних податкових адміністраціях в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі при пред'явленні паспорта. Тобто іноземцю для одержання ідентифікаційного номера слід звертатись до обласних податкових органів, а не до податкових інспекцій у районах. Пункт 3.2 ст.3 Закону № 889-IV визначає, що об'єктом оподаткування у нерезидента є лише доходи з джерелом походження з України: загальний місячний оподатковуваний дохід; загальний річний оподатковуваний дохід; доходи, що підлягають кінцевому оподаткуванню. Пункт 9.11 ст.9 Закону № 889-IV є спеціальним розділом, який регулює оподаткування доходів нерезидентів. Згідно з цим пунктом доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону. На цю норму слід звернути особливу увагу, оскільки вищезазначені особливості окремих норм цього Закону щодо нерезидентів включають і ставки оподаткування, спеціально встановлені для оподаткування доходів нерезидентів. Тобто поняття &quo ;порядок оподаткування&quo ; і &quo ;ставки оподаткування&quo ; не є тотожними. У таблиці подано види доходів іноземців (нерезидентів) та ставки податку, які застосовуються до них. Вид доходу Ставка податку з 01.01. 2007 р. Правова норма Заробітна плата 15% Пункт 7.1

В отличие от налоговой базы по доходам, выплачиваемым российским организациям и физическим лицам, которая уменьшается на сумму доходов, полученных от долевого участия в других организациях, налоговая база по доходам, уплачиваемым иностранным организациям и физическим лицам, не уменьшается на сумму полученных дивидендов и равна выплачиваемой сумме. Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 275 Налогового кодекса РФ, предусматривающей, что в случае, если российская организация налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка в размере 15 процентов. Следует отметить, что при выплате налоговым агентом дивидендов физическим лицам нерезидентам Российской Федерации применяется ставка 30 процентов. По доходам, выплачиваемым как российским, так и иностранным организациям в виде дивидендов, налог удерживается налоговым агентом при выплате дохода и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п. 4 ст. 287 Налогового кодекса РФ)

1. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

2. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

3. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

4. Доходы экономики РФ

5. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

6. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
7. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства
8. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

9. Налоги на доходы физических лиц

10. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

11. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

12. Государственный бюджет Республики Беларусь и его доходы

13. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

14. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

15. Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

16. Теория стоимости и учение о доходах Смита

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

17. Регулирование заработной платы и политика доходов

18. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

19. Технико-экономический анализ. Анализ выручки (дохода) (предприятия от основной деятельности)

20. Доходы населения: источники и структура (Украина)

21. Метод капитализации дохода и его использование при оценке объектов недвижимости

22. Распределение доходов
23. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия
24. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

25. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

26. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

27. Режим оподаткування капітального будівництва

28. Совокупный годовой доход граждан РФ и проблемы его формирования

29. Подоходный налог с физ. лиц. Декларирование доходов.

30. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

31. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

32. Как нерезиденту выйти из ООО

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Анализ расходов и доходов бюджета РФ

34. Доходы государственного бюджета Украины

35. Налогообложение доходов по ГКО

36. Проблемы разграничения доходов между бюджетами разных уровней в системе бюджетного федерализма

37. Зависимость граничной цены от величины дохода

38. Способы отмывания денег и легализации доходов
39. Теория факторов производства и распределения факторных доходов
40. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

41. Идеология управления доходами

42. Анализ выручки (дохода) предприятия от основной деятельности

43. Банковские переводы в иностранной валюте, осуществляемые через счета “Ностро” X-банка, открытые в банках-нерезидентах

44. Методология измерения объема национального продукта, национального дохода

45. Билеты по курсу Политика доходов

46. Доход фирмы

47. Доходы и их виды

48. Доходы федерального бюджета

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Общий, средний, предельный доход и прибыль фирмы. Максимизация прибыли конкурентной фирмой

50. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу

51. Рынки ресурсов и распределение доходов

52. Формирование и распределение доходов предприятия. На примере предприятия ЗАО ТТП Орбита

53. Как прогнозировать доходы

54. Кривые спроса, предложения и доход
55. Доходы от предпринимательства. Прибыль на промышленный капитал
56. Динамика и дифференциация доходов населения

57. Дифференциация доходов населения в России

58. Доходы населения и проблемы их распределения

59. Структура расходов и доходов бюджета территорий

60. Оценка величины упущенного дохода студента за время обучения в ВУЗе

61. Доходы и потребление населения России в период социально-экономического реформирования

62. Экономический рост, распределение доходов и политика государства

63. Анализ доходов и расходов банка

64. Инвестирование собственником – нерезидентом, проблемы и решения

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

65. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

66. Способы легализации преступных доходов

67. Система оподаткування в Украiнi

68. Концепция управления доходами для операторов связи

69. Налог на доходы физических лиц

70. Некоторые проблемы уголовной ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем
71. Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса
72. О стадиях процесса легализации преступных доходов

73. Легализация преступных доходов

74. Неналоговые доходы бюджета

75. Доходы населения России, их структура и динамика

76. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами

77. Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

78. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

79. Дивидендный и дисконтный доход по акции и облигации. Определение рыночной стоимости акции

80. Доходы сельскохозяйственных предприятий: формирование и распределение

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

81. Совершенствование организации производства зерна на основе внедрения оплаты труда от валового дохода

82. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов

83. Визнання доходів за бартерними контрактами

84. Доходы и расходы образовательного учреждения

85. Доходы, понятия, условия признания и их классификация

86. Исчисление и уплата налога на прибыль нерезидентов
87. Контроль затрат, доходов и финансовых результатов
88. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

89. Облік доходів підприємств

90. Організація і методика аудиту доходів підприємства

91. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

92. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

93. Учет доходов и расходов

94. Учет доходов и расходов будущих периодов

95. Учет доходов и расходов предприятия

96. Учет доходов и расходов предприятия

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Учет доходов от обычных видов деятельности

98. Учет доходов, расходов и формирование финансовых результатов на сельскохозяйственных предприятиях

99. Учет и анализ доходов от торговой деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.