Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Основні аспекти медико-психологічної роботи психолога 1.1 Специфіка цілей і завдань медико-психологічної роботи психолога 1.2 Зміст роботи психолога у психоневрологічних закладах 1.3 Форми роботи психолога 1.4 Психотерапевтичні методи: напрямки роботи 1.5 Психологічне консультування 1.6 Психокорекційна робота психолога 2. Особливості організації психотерапевтичної допомоги при різних захворюваннях 2.1 Психотерапевтична допомога хворим неврозами і граничних з ними станами 2.2 Організаційні основи психотерапевтичної допомоги хворим алкоголізмом і наркоманіями 2.3 Організаційні основи психотерапевтичної допомоги хворим психозами 2.4 Організаційні основи психотерапевтичної допомоги хворим нервово-органічними та соматичними захворюваннями 3. Аналіз практичної роботи психолога в психоневрологічних закладах 3.1 Оцінка та анамнез проблем пацієнтів з депресивними станами 3.2 Методики діагностики депресивних станів 3.3 Аналіз результатів проведеного дослідження Висновки Список літератури Додатки Вступ Актуальність теми. В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість психологічної науки та потреба у висококваліфікованих практичних психологах, здатних ефективно розв’язувати професійні завдання. У зв’язку з цим виникає необхідність наукового аналізу діяльності психологів і пошуку шляхів подальшого удосконалення їх фахової підготовки. Вирішення проблеми підвищення професійної компетентності психологів залежить, передовсім, від оволодіння необхідною системою знань, технологією та методами роботи, індивідуально-психологічних особливостей (здібностей до професійної діяльності, сформованості професійно-важливих якостей, мотивації) тощо. Проблемі професійного становлення практичних психологів присвячені наукові праці Г.Абрамової, О.Бондаренка, А.Деркача, І.Дубровіної, Р.Нємова, Р.Овчарової, Н.Пов’якель, А.Прихожан, Є.Рогова, В.Семиченко, Н.Чепелєвої, Т.Яценко та ін., які свідчать про те, що система професійної підготовки психологів потребує неперервного удосконалення. Важливою складовою професійної компетентності практичного психолога є вміння встановлювати професійні цілі та підбирати засоби для їх досягнення, адже саме ця здатність є передумовою і показником активної, цілеспрямованої та ефективної фахової діяльності. Тому проблема формування умінь визначення, утворення та постановки професійних цілей психологами у період їх фахової підготовки набуває особливого значення. Вибір вихідної теоретичної позиції для надання професійного впливу на внутрішній світ іншої людини являє собою для практичного психолога головний момент вирішення питання про зміст взаємодії з клієнтом. Ухвалення рішення про психологічну корекцію і шляхи її здійснення визначається оволодіння психологом змісту своєї корективної роботи. Психологічна корекція - це обґрунтований вплив психолога на дискретні характеристики внутрішнього світу людини, тобто психолог має справу з конкретними проявами бажань, переживань, пізнавальних процесів і дій людини. Вплив здійснюється на підставі теоретичного уявлення про норму здійснення дій, про обсяг змісту переживань, про норму перебігу пізнавальних процесів, про норму цілеспрямування в тому або іншому конкретному віковому періоді.

Практичний психолог користується психодіагностичною інформацією для співставлення її з теоретичними даними про закономірності вікового розвитку і складає програму корекційної роботи з конкретною людиною або групою людей. За останні десятиліття розвиток психотерапії виріс до виявів декількох десятків методів, що виступають переважно як технічні прийоми або умов і стилю проведення психотерапії. Класифікації психотерапевтичних методів, що приводяться, варто розглядати лише як спробу їх упорядкування, що дозволяє ефективніше їх орієнтуватис в цій області. Через зростаючу роль особистісно-орієнтованої психотерапії, що забезпечує змістовний, реконструктивний характер психотерапевтичних впливів, так само як і розробку особистісно-орієнтованих систем психогігієни і психопрофілактики, цим питанням приділяється більша увага. Значний інтерес являють собою особливості застосування психотерапії в різних областях медицини. Хоча психотерапія використовується при широкому колі захворювань як наука лікування, а також для вирішення психогігієнічних і психопрофілактичних задач, одначе етіопатогенетичного значення вона набуває лише при психогеніях, виникнення і плин яких обумовлений психічним фактором. Організаційні структури медичної допомоги в охороні здоров'я, відбиваючи досягнутий теоретичний рівень окремих областей, у свою чергу є найважливішим стимулом для подальших досліджень. З розвитком нових методів психотерапії, особливо особистісно-орієнтованої (реконструктивної) групової психотерапії, а також &quo ;поведінкових&quo ; методів зростає актуальність етичних і деонтологічних аспектів їх використання. Мета роботи – поліпшити, вдосконалити діяльність у роботі психолога в психоневрологічних закладах. Об`єкт дослідження – медико - психологічні аспекти роботи психолога як складову систему лікарської роботи. Предмет дослідження – застосування психотерапевтичних засобів лікування відомих захворювань. Основні завдання: 1) розглянути основні аспекти медико-психологічної роботи психолога; 2) охарактеризувати особливості організації психотерапевтичної діяльності при різних захворюваннях; 3) проаналізувати практичну роботу психолога в психоневрологічних закладах. Слід відзначити, що деякі науковці вважають психологічне консультування навіть окремою галуззю практичної психології , яка має право на самостійне існування. Діяльність психолога-консультанта являє собою особливий вид надання психологічної допомоги, в результаті якої людина отримує необхідну психологічну інформацію, яка дозволяє їй глибше зрозуміти соціальне середовище, визначити своє місце в ньому, налагодити гармонійніші взаємовідносини, усвідомити нові цінності і смисл життя. У зв'язку із широким упровадженням психотерапії в медичну практику випереджальний характер може носити розвиток її основ у тій або іншій області медицини. Так, для області неврозів і інших граничних станів щодо актуальнішої в даний час стає подальша розробка психологічних і соціально-психологічних основ психотерапії, при психосоматичних порушеннях - психофізіологічних її основ і т.д. Не випадково під час наукових зустрічах психотерапевтів нерідко складається враження, що психотерапія, не встигнувши оформитися в самостійну дисципліну, власне кажучи вже розпадається на різні субспеціальності.

Оскільки психотерапія до останнього часу розвивалася, ґрунтуючись на медичних знаннях і досвіді лікування, насамперед оформилася медична її модель, у якій кінцевою метою, як наприклад, є усунення тих або інших дисфункцій організму. Одначе, у зв'язку з тим, що це усунення, про що свідчить, наприклад, практика лікування хворих психогенними захворюваннями, відбувається за допомогою удосконалення здатності людини до саморегуляції (яка включає не тільки психофізіологічний гомеостаз, але і - з обліком соціальної детермінованості природи людини - реалізацію цінностей, обумовлених суспільним середовищем), правомірним стає існування й інших моделей психотерапії, зокрема, психогігієнічної, психопрофілактичної та інших. Таким чином, на сьогоднішній день актуальною є проблема формування в майбутніх психологів умінь встановлення цілей психологічної допомоги, діагностики та корекції, формування цілей при виборі засобів і прийомів впливу на особистість пацієнта. При цьому особливо перспективним, на нашу думку, є вивчення рефлексивних механізмів, завдяки дії яких можливе забезпечення продуктивності професійного цілеутворення під час вирішення завдань. 1. Основні аспекти медико-психологічної роботи психолога 1.1 Специфіка цілей і завдань медико-психологічної роботи психолога Психологи постійно збагачують свої знання про нові наукові досягнення в галузі професійної діяльності, беруться за розв'язання тільки тих завдань, які належать до сфери їх компетенції. У разі неспроможності завдання психологи передають його іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити контакт з професіоналами, що можуть надати очікувану допомогу. Психологи не застосовують методів і процедур, не апробованих центральними органами Товариства психологів України. У тих випадках, коли психологічні методики лише проходять випробування (з дозволу контрольних органів Товариства), психоло­ги, проводячи експеримент з обмеженим контингентом досліджуваних, попереджають їх про застосування неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій недостатній рівень оволодіння ними . Психолог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана ним самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих методик, а психолог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної кваліфікації та досвіду. Психолог прагне до адекватних знань про свої індивідуальні якості та особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особистісні психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов'язків) можуть бути показником професійної непридатності і мають якомога швидше коригуватись та розв'язуватись психологом. Психологи суворо додержуються принципу добровільної участі пацієнта в обстеженнях. Під час роботи з дітьми, пацієнтами з тяжкими психічними розладами (в крайніх випадках) допускаються відхилення від принципу добровільності, але в межах законодавчих норм; обов'язком психолога є намагання налагодити з пацієнтом співробітництво.

Даже когда я оттуда выхожу, мне хочется вернуться назад. Я все время думаю о туалете, а Гращенков это считает мозговым явлением и без конца задает мне глупейшие вопросы. Еще пригласил психиатра Лурье меня лечить. Почему все здоровые медики, все здоровые физики, опорожняя свой кишечник раз в сутки, не могут поставить себя на место больного. Почему такой благородный академик, как И.Е.Тамм, прежде, чем говорить о ненормальном мышлении Ландау, не подумал: если бы его брюкам угрожало извержение кишечника, вероятно, он тоже поспешил бы в туалет, а не на светскую беседу. А все медики лезли в психологию. Ведь разумнее психологию предоставить психиатрам, не психологам. Психологов, астрологов и еще хиромантов Дау презирал, это есть одного поля ягоды! Психиатры Снежневский и Кербиков наблюдали больного, их прогнозы не соответствовали лифшицким. Психиатры на каждом консилиуме утверждали, что выздоровление идет нормально, в истории болезни они всегда отмечали быстро прогрессирующее выздоровление. Они не сомневались в нормальном мышлении Ландау, они знали — контузия мозга требует длительного выздоровления

1. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

2. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

3. Психологічні аспекти буддизму

4. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

5. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

6. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
7. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
8. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

9. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

10. Психодіагностика в психологічній практиці

11. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

12. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

13. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

14. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

15. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

16. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

17. Психологічні проблеми цивільного судочинства

18. Психологічні фактори агресії

19. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

20. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

21. Життєве й наукове знання в роботі психолога

22. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
23. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
24. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

25. Теоретичні аспекти роботи над переказом

26. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

27. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

28. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

29. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

30. Отношение между предметом психологии как науки и психологии как учебного предмета

31. Різні аспекти роботи психотерапевта

32. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Екологічні аспекти економічного розвитку

34. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

35. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

36. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

37. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

38. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
39. Психология политики - основные аспекты
40. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

41. Физиология, психология и интеллект близнецов

42. Этика - эстетика. Психология творчества

43. Психология преступной личности

44. Пути решения экологических проблем глазами психолога

45. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

46. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

47. Психология политического лидерства

48. Психология - "Казус"

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

49. Психология рекламы

50. Психология: Дружба

51. Психология

52. Зарождение и развитие психологии

53. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

54. Психология
55. Психология деятельности
56. Основы психологии предпринимательского мышления

57. Психология национальной идентичности

58. Основы психологии

59. Психология социального конфликта

60. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

61. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

62. Психология делового общения

63. Психология подростка

64. Проблема человека в психологии

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Психология и ее предмет

66. Психология конфликта

67. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

68. Психология чувств

69. Проблема одиночества в психологии

70. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии
71. Психология математических способностей
72. Психология конфликтов

73. Общие проблемы малой группы в социальной психологии

74. Психология и педагогика

75. Структурный анализ психологии масс

76. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

77. Психология политического лидерства

78. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

79. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

80. Выдающиеся психологи Отечества. Выготский Л.С. (1896-1934)

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Курс лекций по социальной психологии

82. Психология преступной личности

83. Психология толпы

84. Память с точки зрения психологии и её совершенствование

85. Психология несовершеннолетних преступников

86. Проблема эмоциональных состояний в психологии
87. Психология подростка
88. Предмет психологии, ее задачи и методы

89. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

90. Личность в Российской социологии и психологии

91. Шпаргалка по психологии и педагогике

92. Экологическая Психология

93. Основы психологии

94. Психология юности

95. Билеты на гос.экзамен по психологии

96. У истоков интегральной психологии

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Шпаргалки по возрастной психологии

98. О предмете психология

99. Шпаргалки по педагогической психологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.