Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Економічна думка Древнього Сходу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат з теми: Економічна думка Древнього Сходу План Вступ 1. Економічна думка Стародавнього Сходу 2. Стародавній Єгипет 3. Вавилон 4. Стародавній Китай 5. Стародавня Індія Висновок Список використаної літератури Вступ Економічно-специфічна сфера людської діяльності народилася одночасно з виникненням людського суспільства. В процесі своєї господарської діяльності первісні люди накопичували виробничий досвід, набували навиків вирішення проблем економічного характеру. Все це закріплювалося в родовій пам'яті поколінь. Проте в ті віддалені від нас часи економічні погляди людей були складовою частиною їх архаїчного мислення. Тому помилково стверджувати, що члени первісного суспільства уміли мислити економічно. Економічні представлення древніх народів вдягалися у форму економічного мислення лише з появою писемності, яка є одним з атрибутів цивілізації. Процес його формування знайшов своє віддзеркалення в письмових пам'ятниках давньосхідних цивілізацій. Найбільш ранні прояви економічної думки слід шукати в історії країн Давнього Сходу. Це пояснюється сприятливими економічними умовами, наявністю їжі, теплим кліматом. Це привело до значної концентрації населення в досить ранній період, виникає полювання, скотарство, землеробство. Основа економіки того періоду - землеробство, надалі географічні умови втрачають свої пріоритети і економіка (її розвиток, ступінь розвитку) спирається тільки на землеробство. Виникають міцні людські поселення. Удосконалюються методи агрокультури, підвищуються урожаї, будуються іригаційні системи, стає можливим накопичення матеріального багатства. З'являється додатковий продукт, людина набуває господарської цінності, все в цілому це приводить до виникнення рабства. Виникає держава: будівництво в грандіозних масштабах - храми, палаци - це виходить за рамки общини і навіть племінних союзів. Таким чином, країни Давнього Сходу дуже рано пережили економічний підйом, процес політичного об'єднання і культурний розквіт. Все це і послужило основою раннього розвитку економічної думки Давнього Сходу. Воно відбувається на основі загострення економічних суперечностей разом з розвитком рабства і утворенням деспотичних держав. Виникали гострі проблеми, які і намагалася вирішити економічна думка. Вона відбивалася і в господарському законодавстві і в економічних вимогах народних мас, філософських системах і навіть в спеціальних творах. Однією з найважливіших суперечностей економічного ладу Давнього Сходу була незавершеність процесу руйнування селянської общини. Община утримувала свої позиції в області сільського господарства: розподіл води, ремонт каналів. У боротьбі із загрозою поневолення як неоплатні боржники, селяни люто боролися за збереження общини між рабством і общиною, що заповнює всю історію Давнього Сходу. Поневолення іноземців, а тим більше місцевих жителів зустрічав великий опір: повстання рабів знаходили підтримку біля бідноти, держави знаходилися в стані перманентної громадянської війни. Виникає проблема морального виправдання рабства. Були зроблені і спроби її рішення. Про це свідчать &quo ;Вислови Іпувера&quo ;, закони Ману, учення Конфуція і інші прояви економічної думки.

Розширення боргового рабства призвело до скорочення соціальних резервів деспотії і до напруження народних повстань, часто рабовласницькі держави розпадалися. Наприклад, в Єгипті централізована держава розпадалася кілька разів. З моменту появи держави, воно грало виключно важливу роль в економічній історії. Іригаційні системи спостерігалися державним чиновником, розподіл води контролювався фараоном, государем або царем, виражалася система державних монополій (сіль, залізо), державне рабовласництво. Деспотичне і настирливе втручання держави порушувало економіку, ущімлювало інтереси, як панів, так і середніх верств населення. Вперше в історії економічної думки виникає складна проблема визначення меж втручання держави в економічне життя країни. Господарство держав Давнього Сходу було в основному природним, але вже отримала значний розвиток торгівля, а коли виникає торгівля, тоді виробництво стає товарним. Так в економічній думці з'являється тема для дебатів - про перевагу натурального і товарного господарства. Основні проблеми, які стояли перед ранньою економічною думкою Давнього Сходу: рабство; община; держава; натуральне і товарне виробництво. У країнах Давнього Сходу, що були суспільствами азіатського способу виробництва, економічне життя мало натурально-господарську основу і регулювалося як первіснообщинною традицією, так і державною регламентацією. Тому в письмових джерелах тієї епохи важливе місце відводилося питанням зміцнення натурального господарства, організації і управління державним господарством, захисту майнових інтересів приватних рабовласницьких господарств і регламентації, товарно-грошових, що народжувалися, відношенні. 1. Економічна думка Стародавнього Сходу З появою перших державних утворень і зародженням різних форм участі держави в господарському житті, тобто з часів древніх цивілізацій, перед суспільством виникла безліч насущних проблем, актуальність і важливість яких зберігається до цих пір і навряд чи коли буде втрачена. У їх числі найбільш значущою була і, очевидно, буде завжди проблема тлумачення ідеальної моделі соціально-економічного пристрою суспільства на основі логічно вивіреної систематизації економічних ідей і концепцій в економічній теорії, що приймається в результаті загального схвалення як керівництво до дії при здійсненні господарської політики. Як же ця проблема вирішувалася в Стародавньому світі? Коротко відповіді на ці питання можуть бути зведені до наступного: Виразники економічній думці Стародавнього світу прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство як головні умови відкритого розумом і що охороняється цивільними законами «природного порядку». Докази ідеологів Стародавнього світу базувалися переважно на категоріях моралі, етики, моральності і були направлені проти крупних торгівельно-лихварських операцій, тобто проти вільного функціонування грошового і торгівельного капіталу, в яких убачали штучну суть, що порушує принцип еквівалентності і пропорційності процесу обміну товарів на ринку за їх вартістю. Проте для ґрунтовної і повної характеристики еволюції економічної думки Стародавнього світу необхідний відособлений розгляд особливостей господарського життя східного рабства і класичного (античного) рабства і основних ідей і переконань в пам'ятниках економічного мислення цивілізацій Древнього Сходу і античних держав, що дійшли до нас.

2. Стародавній Єгипет Староєгипетська економічна думка представлена в основному різного роду &quo ;Повчаннями&quo ; невідомих авторів. Присвячені вони питанням державного управління господарською діяльністю, викладені у формі необов'язкових для виконання рад господарюючим суб'єктам з приводу споруди і обслуговування іригаційних систем, проведення меліораційних робіт. Все це вимагало централізованого управління з боку уряду і чіткої організації виробництва, на що і робили упор господарські трактати. На прикладі цієї країни людство має в своєму розпорядженні два ранні пам'ятники економічної думки за всю історію самоорганізації в рамках державних утворень: «Повчання гераклеопольского пануючи своєму синові» (XXII століття до н.е.). У цьому «Повчанні» приводяться «правила» державного управління і керівництва господарством, оволодіння якими для правителя також поважно, як і всяка інша сфера мистецтва. «Речення Іпусера» (поч. XVIII ст. до н.е.). Головна ідея — недопущення безконтрольного зростання позикових операцій і боргового рабства щоб уникнути збагачення «простолюдинів» і початку в країні громадянської війни. Твір «Повчання гераклеопольского пануючи своєму синові» датується XXII ст. до н.е., складено царем Верхнього і Нижнього Єгипту Ахтоєм Уахкара для свого сина Мерікара. Декілька основних положень з цього твору: «Шкідлива людина – це підбурювач. Знищ його, убий, зітри ім'я його, погуби прихильників його. Його підлеглі люблять його. Бунтівник для городян – це смута, оскільки він створює з підданих два загони молодих воїнів. Якщо ти виявиш городянина і справи його відомі тобі, повідом про нього придворних, і вони знищать його – він ворог. Пригнічуй натовп, знищуй полум'я, яке виходить від неї. Той, хто бідний, – він ворог. Будь ворожий до бідняка. Він дає розлютитися натовпу, поміщеному в робітники будинку.» «Поважай твоїх вельмож, охороняй твоїх людей. Укріплюй твої кордони і твої округи. Добре творити для майбутнього. Благословляй людину, що живе з відкритою особою, оскільки довірливість гірша, ніж нещастя .Прославляй твоїх вельмож, щоб вони поступали по твоїх законах. Не упереджений той, хто багатий в своєму будинку, він владика речей і не має потреби. Не говорить бідняк правди. Несправедливий той, що говорить: “Про, якщо б я мав”. Упереджений він до того, хто владика подаяний його. Великий цар своїми вельможами. Могутній цар владика, великий він багатством своїх вельмож. Говори правду в твоєму будинку, і боятимуться тебе вельможі в країні.» «Прославляй молодих воїнів, і тебе любитиме столиця. Збільшуй з твоїх підлеглих воїнів. Дивися, серед твоїх городян багато молодих, сильних, яким виконалося 20 років. Молодим воїнам приємно, коли виконують їх бажання. Що стосується старих воїнів, то я піднісся завдяки ним при моїй коронації.» «Нагороджуй вельмож податными списками, жерців – ділянками землі. Працюють для тебе, як один загін. Не буде бунтівників серед них. Не страждатимеш ти із-за Нила, що він не приходить. Податі півночі будуть в твоїй руці.» «Дивися, вбитий прикордонний стовп для азіатів. Я встановив кордон на сході від Хебену до Дороги Гора.

Адже будь-який старий шматок чи латка теж могли б згодитися» (там же: 56). Таких, тльки ще радикальнших, поглядв дотримуться @елнер у свой останнй прац, де стверджу, нби нац було створено у XVIII ст., а все, що було до того, позбавлено сенсу. На його думку, нац, як  Адам, не могли мати попередникв (Gellner, 1996). Усе це зумовило дальший варант @елнерово теор (1983), з набагато матералстичншим  детермнстичншим свтоглядом. Тут нац та нацоналзм розглянуто як невдмн й функцональн складники ндустрально сучасност, що, свою чергою, стала цлком нацоналстичною. Адже конкретна соцально-економчна система потребу винятково культури та деолог,  навпаки (див. також Gellner, 1997)[55]. Такого ж погляду дотримуться  Том Нейрн у свой прац «Дезнтеграця Велико Британ» («The Break-up of Britain», 1977). Вн вважа, що саме нервномрнсть розвитку стала рушм нацоналзму. Тльки на його думку, це був нервномрний розвиток капталзму, а не ндустралзму. Окрм того, капталзм дстався перифер не сам, а з «путами» мпералзму

1. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

2. Економічна теорія предмет і методи вивчення

3. Економічна інтеграці в АТР

4. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
7. Валютні ризики: економічна природа та управління
8. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

9. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

10. Економічна ефективність виробництва соняшника

11. Економічна ефективність рослинництва

12. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

13. Виробництво зерна, його економічна ефективність

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

16. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Економічна інформатика

18. Економічна діяльність ООН

19. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

20. Економічна характеристика країн Африки

21. Зовнішня економічна діяльність

22. Міжнародна економічна інтеграція
23. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
24. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

25. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

26. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

27. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

28. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

29. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

30. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

31. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

32. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Економічна глобалізація

34. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

35. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

36. Економічна ефективність організації виробництва пальто

37. Економічна і національна безпека України

38. Економічна концентрація
39. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання
40. Економічна модель підприємства

41. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

42. Економічна роль держави в ринковій економіці

43. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

44. Економічна сутність монополізму

45. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

46. Економічна характеристика суднобудування в Україні

47. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

48. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

49. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

50. Розвиток економічної думки

51. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

52. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

53. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

54. Економічна статистика
55. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке
56. Економіко-географічна характеристика Румунії

57. Екологічна економіка та управління природокористуванням

58. Храмовое искусство Древнего Рима

59. Архитектура Древнего Рима

60. Архитектура Древнего Египта

61. Сан Марино –древняя земля свободы

62. Государство и право Древнего Рима

63. Зарождение элементов бюджетного учёта в Древнем Риме

64. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

65. Кодекс Наполеона 1804 года. Римское право древнейшего периода

66. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

67. Князь и дружина в Древней Руси

68. Древний Рим в эпоху рексов и республики

69. Политическая мысль Древней Греции

70. Деятельность юристов в Древнем Риме
71. Древняя aнглийская проза (Ancient English Prose)
72. Древние цивилизации Америки

73. Культура Древней Индии

74. Культура Древнего Египта

75. Культура Древней Руси

76. Языческие праздники Древней Руси

77. Выдающиеся литераторы Древнего Рима

78. Древняя Русь

79. Искусство древней Руси

80. Древний Египет. В тени пирамид

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Культура Древнего Китая

82. Древняя Греция

83. История театра древней Греции, Рима и средневековья

84. Культура Древнего Востока

85. Культура Древней Греции

86. Культура Древней Индии
87. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)
88. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

89. Религия и мифология Древней Месопотамии (Шумер, Вавилон)

90. Культура Древнего Египта

91. Культура Древнего Египта

92. Мифология Древнего Китая

93. Культура древних циилизаций

94. Статуи острова Пасхи – свидетели достижений древних цивилизаций, или просто каменные идолы?..

95. Ораторское искусство древнего Рима

96. Типологические черты культур Древнего Востока

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

97. Религиозные мифологемы древних славян в пантеоне князя Владимира

98. Сексуальные жизнь времен Древних цивилизаций

99. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.