Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Реєстрація приватного підприємства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Темою своєї роботи я обрала створення (заснування) підприємництва (власного діла). Саме тому треба розглянути всі аспекти даного питання. Проте слід зауважити, що дане питання є досить широким і різнобічним, тому я буду розглядати заснування приватного підприємства, а точніше: його реєстрацію, оскільки, маю надію, що знання у цій сфері в майбутньому знайдуть своє практичне відображення. Отже, перш за все треба зрозуміти, що є підприємництвом. Підприємництво – це самостійна, ініціатива господарсько-фінансова діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність або ж від імені і під майнову відповідальність юридичної особи – підприємство (організації). Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не зв’язаних з отриманням прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою Головне. Що вирізняє підприємця серед інших агентів суспільно корисної діяльності, - це можливість обов’язковість отримання певного зиску. Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особливий вид діяльності, в основу якого покладені такі ознаки: свобода вибору напрямків і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень; постійна наявність фактора ризику; орієнтація на досягнення комерційного успіху (зиску); інноваційний характер діяльності. Підприємництво – не лише особливий вид діяльності, a й певні стиль і тип господарської поведінки, який притаманні: ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу; готовність наражатися на власний ризик; гнучкість і постійне самооновлення; цілеспрямованість і наполегливість у бізнесовій діяльності. Крім того, підприємництво – це комплекс особливих функцій, виконуваних в економіці (народному господарстві), спрямований на забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки господарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності. Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: громадяни України та інших держав; юридичні особи – підприємства (організації) усіх форм власності. Законодавство України передбачає певні обмеження щодо здійснення підприємництва. Зокрема, не дозволяється займатися здійсненням підприємницької діяльності таким категоріям громадян, військовослужбовцям, посадовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, які здійснюють контроль за дійсністю підприємств і організацій. Об’єктами підприємницької діяльності можуть бути: товар; продукт; послуга. Підприємницька діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством: без використання найманої праці; з використанням найманої праці; без утворення юридичної особи; з утворенням юридичної особи. Відповідно до закону «Про підприємства в Україні» можна заснувати: приватне індивідуальне (сімейне) підприємство; товариство з обмеженою відповідальністю акціонерне товариство закритого типу); акціонерне товариство відкритого типу. Крім цього закон дозволяє створення повного і змішаного (командного) товариства, а також об’єднань підприємств.

Якщо до такого переліку додати державні і муніципальні підприємства, а також ті, котрі функціонують на основі оренди і викупу майна трудовими колективами, то отримаємо повний спектр можливих форм підприємницької діяльності. Важливо зазначити, що підприємницьку діяльність можна здійснювати й без набуття статусу юридичної особи. Проте така форма підприємництва має відповідати двом обов’язковим умовам: відсутність використання найманої праці; обов’язкове реєстрування в місцевих органах влади як індивідуальної трудової діяльності. Можна також створювати кооперативи як товариства з обмеженою відповідальністю. При виборі певної форми підприємницької діяльності треба враховувати переваги і вади кожної форми організації бізнесу. Підприємницька ідея. Її джерела і методи пошуку Отже, започаткування підприємницької діяльності здійснюється відповідно до певної технології створення бізнесу, що є специфічною для кожного конкретного випадку і залежить від сфери вибраної діяльності. Проте попри особливості економічного й правового середовища, специфіки сфери діяльності, існують і загальні проблеми, з якими мусять мати справу підприємці. Однією з перших таких проблем є пошук підприємницької ідеї. При створенні підприємств мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності. Особиста мета підприємця може зводитися до бажання: отримання якомога більше грошей; працювати творчо; почувати себе комфортно; привести у рівновагу складові елементи життя – власну кар’єру і сім’ю, друзів тощо; домогтися того, щоб колеги визнали його професіоналом, знавцем у вибраній сфері підприємницької діяльності. Формування ж вищезгаданих цілей підприємництва – процес набагато складніший. Він має бути конкретним і передбачати: виробництво наперед визначеної кількості певної групи творів; задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг); обслуговування певної категорії клієнтів тощо. Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках. Максимально точно вимірюватись. До них можна віднести такі: прибутковість; продуктивність або ефективність; продукція; виробничі потужності; персонал; ринок. Сформовані цілі мають відповідати певним вимогам, а саме бути: конкретними і кількісно вимірюваними; зорієнтованими у часі, тобто мати конкретний горизонт прогнозування; реалістичними, практично досяжними і збалансованими із можливостями фірми; взаємно узгодженими і підтримуючими; сформульованими письмово. Такі цілі варто вважати своєрідними нормативами, за якими підприємець може фіксувати рівень ефективності своєї практичної діяльності. Організація створення, реєстрація та ліцензування діяльності нового підприємства Законодавча база України, сформована протягом останніх років, дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство з будь-якою формою власності. Створення нових підприємств у перехідний до ринку період, як правило, здійснюється через заснування малих організаційних утворень підприємницької діяльності – малих підприємств. У зв’язку з цим стає зрозумілим і виправданими намагання розглядати технологію організації нового підприємства.

Малі підприємства (організаційні утворення малого бізнесу) можуть створюватися на основі будь-якої форми власності фізичними і юридичними особами (державними, орендними, кооперативними, спільними акціонерними підприємствами, господарськими організаціями та їх підприємствами, державними органами, вповноваженими управляти державним майном). Перелічені фізичні і юридичні особи можуть бути засновниками малого підприємства, тобто тими, хто приймає рішення про його створення. Малі підприємства можуть створюватися на базі структурних підрозділів діючих підприємств, а також шляхом заснування нових організаційно-господарських утворень. Створення малого підприємства внаслідок виокремлення структурних підрозділів має здійснюватись з дотриманням таких норм: наявність рішення трудового колективу структурного підрозділу про створення малого підприємства та його вихід зі складу діючого підприємства; згода власника майна структурного підрозділу; виконання раніше взятих підприємством договірних зобов’язань. Конкретним засновником малого підприємства можуть виступати як один громадянин, так і члени його сім’ї або інші особи, котрі спільно ведуть підприємницьку діяльність. Якщо мале підприємство створюється однією фізичною особою або сім’єю, то воно вважатиметься індивідуальним чи приватним підприємством. Коли ж мале підприємство засноване двома або більшою кількістю громадян, то воно матиме статус кооперативу, повного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю (з позначкою ЛТД), акціонерного товариства. Відповідно до чинного законодавства кількість засновників і створюваних ними підприємств не обмежується. Зафіксовано лише розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю й акціонерного товариства. Він має дорівнювати сумам відповідно еквівалентним 625 і 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи з мінімальної ставки на момент створення названих товариств. Але у своїй роботі я хотіла з акцентувати увагу на створенні приватного підприємства з одним засновником. Юридична сторона створення приватного підприємства з одним засновником Базою для створення такої організаційно-правової форми, як приватне підприємство, ГК України (ст. ст. 63, 113). ЦК України, хоча і не містить такої форми, проте дає визначення права приватної власності та її об’єктів (ст. 325). Поняття приватного підприємства з одним засновником Стаття 113 ГК України містить загальне визначення приватного підприємства як з одним, так і з декількома можливими засновниками, відповідно до якого приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, або осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. Зважаючи на те, що у цьому підпункті розглядаються лише унітарні підприємства, до яких, зокрема, належить і приватне підприємство з одним засновником, приватні підприємства з декількома засновниками ми частково розглянули вище.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

2. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

3. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

4. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

5. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
7. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
8. Інформаційні системи і технології підприємства

9. Планування діяльності підприємства

10. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

11. Корпоративні підприємства

12. Планування діяльності підприємства

13. Фінанси підприємства

14. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

15. Формування основних фондів підприємства

16. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

18. Оцінка фінансового стану підприємства

19. Персонал підприємства

20. Рентабельність підприємства

21. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
24. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

25. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

26. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

27. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

28. Витрати підприємства

29. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

30. Економічна оцінка активу балансу підприємства

31. Облік активної частини балансу підприємства

32. Облік основних засобів підприємства

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

33. Облік створення підприємства

34. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

35. Організація обліку власного капіталу підприємства України

36. Попередній фінансовий аналіз підприємства

37. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

38. Фінансова звітність підприємства
39. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
40. Аудит підприємства

41. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

42. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

43. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

44. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

45. Аналіз програмного забезпечення підприємства

46. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

47. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

48. Пристрої реєстрації інформації

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

50. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

51. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

52. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

53. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

54. Асортиментна політика підприємства
55. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
56. Непрямі податки підприємства

57. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

58. Організація роботи підприємства

59. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

60. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

61. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

62. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

63. Управління ціновою політикою підприємства

64. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

65. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

66. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

67. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

68. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

69. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

70. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
71. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
72. SWOТ-аналіз підприємства

73. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

74. Безпека діяльності підприємства

75. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

76. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

77. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

78. Напрями стратегічного зростання підприємства

79. Операційна діяльність підприємства

80. Операційний менеджмент підприємства

Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: желтый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки

81. Організаційна структура управління персоналу підприємства

82. Організація управління персоналом підприємства

83. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

84. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

85. Реєстрація документів

86. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
87. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
88. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

89. Трудовий потенціал промислового підприємства

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Управління корпоративною власністю підприємства

92. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

93. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

94. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

95. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

96. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

97. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

98. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

99. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.