Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Формування особистості в молодшому шкільному віці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст 1. Емоційно-вольова сфера дитини молодшого шкільного віку 2. Характерістика потреб і інтересів дитини 3. Дружба і товаришування. Роль оціночного ставлення до іншої дитини 4. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція Список літератури 1. Емоційно-вольова сфера дитини молодшого шкільного віку Підлітковий вік називають «важким». Дійсно, емоційно-вольова сфера підлітків нестійка: вони бувають не тільки поривчастими, веселими, активними, але й в'ялими, пасивними, схильними до усамітнення та самоаналізу. Багатьом підліткам притаманні підвищена самокритичність в оцінюванні своєї зовнішності, одягу і разом з тим зайва самовпевненість, схильність до критиканства та переоцінки звичних для оточуючих цінностей, особливо цінностей старшого покоління. Разом з проявом типологічних рис та інших особливостей характеру підліткам притаманні певні загальні якості, тобто «моделі поведінки», або реакції. До них відносяться: реакція емансипації (боротьба за свою особисту незалежність), реакція групування з однолітками, реакція захоплення (хобі-реакція). Реакція емансипації звичайно починає проявлятися в бажанні звільнитися від впливу і контролю батьків, вчителів та старших взагалі, в ігноруванні та відкритому спростуванні прийнятих у сім'ї цінностей і порядків, частіше без будь-яких конкретних пропозицій щодо їх покращання з точки зору самого підлітка. Слід відзначити, що не завжди й дорослі тактовні і делікатні стосовно дітей. Реакція групування з однолітками виявляється в їх об'єднанні і бажанні кожного посісти належне місце в певній групі підлітків. Спочатку їх зближує спільне навчання або територіальний принцип, тобто місце проживання. У подальшому основою формування деяких груп підлітків стає спільність інтересів, захоплень, занять. Реакція захоплення виявляється в тому, що підліток, захоплюючись чимось, може нехтувати всіма своїми обов'язками, закинути навчання, інші корисні заняття, чинити асоціальні вчинки. Серед захоплень можна виділити такі, як інтелектуально-естетичні, спортивні, лідерські, накопичувальні, азартні та інформативні. Різноманітні захоплення підлітків в цілому не можна вважати поганими. Вони стають такими, якщо не приносять ніякої користі, не сприяють розвитку підлітка, а навіть гальмують його або призводять до правопорушень. Нерідко через захоплення дитина перестає вчитися, виконувати певні вимоги сім'ї, приділяє увагу тільки своєму захопленню, якому віддає перевагу перш за все. Така сила захоплень може призвести підлітка на асоціальний шлях. Батьки повинні вчасно побачити зародження та спрямованість захоплень і своїми порадами ненав'язливо допомогти дитині зайнятися цікавими та корисними справами. У деяких підлітків у період становлення характеру типологічні особливості виявляються достатньо чітко. Іноді вони настільки виражені, що отримують певну схожість з хворобливими — психопатичними — особливостями (акцентуаціями) аномальної особистості, проте не є такими за суттю та ступенем вираженості. Основні типи акцентуацій характеру. Гіпертимний тип Підлітка з дитинства вирізняє рухливість, прагнення до спілкування, жага активної діяльності.

Зазвичай він у доброму настрої, фізично здоровий, має гарний апетит. Не соромиться старших, втручається в усі справи, все готовий зробити; ніколи при цьому не втомлюється. Важко пристосовується до суворого режиму. Циклоїдний тип У підлітка часто змінюється настрій. Однак він критично оцінює свій стан і знає, що за періодом спаду йде підйом життєвих сил. Астено-невротичний тип У дитинстві погано спить, скаржиться на погане самопочуття, періодичний головний біль. У підлітковому віці з'являються дратівливість, підвищена втомлюваність. Дитина зосереджує увагу на власному здоров'ї, часто плаче. Психастенічний тип Основні особливості — нерішучість, несамостійність, схильність до міркувань, самоаналізу, нав'язливі страхи. Фізичний розвиток та практичні навички погані. Шизоїдний тип З дитинства недостатньо комунікабельний, не тягнеться до однолітків, віддає перевагу оточенню дорослих, погано встановлює контакти з однолітками. Відмічається недостатність інтуїції. Багатий внутрішній світ закритий для сторонніх. Епілептоїдний тип Підліток виявляє схильність до періодично виникаючого злобно-тужливого настрою, до роздратованості. Можливий вибух емоційних проявів, інтенсивний та тривалий, з нестримною лютістю. Відмічається сповільненість в усіх сферах психічної діяльності, розгальмованість інстинктів у поєднанні із сексуальними порушеннями. Істероїдний тип Домінують егоцентризм, жага постійної уваги, брехливість. Емоції не глибокі, міміка та жестикуляція виразні. Підліток може скоювати неблаговидні та навіть асоціальні вчинки. Нестійкий тип Для цього типу характерні неслухняність, непосидючість, небажання докладати зусилля до занять, навчання. Конформний тип Головна риса — прагнення додержуватись узвичаєних норм у власному житті, що поєднується з некритичністю та невмінням аналізувати свої та чужі вчинки. Сензитивний тип Дитина боязка, старанно навчається. У старшому підлітковому віці — надмірна вразливість, нерішучість, почуття власної неповноцінності поєднуються з почуттям обов'язку та відповідальності. Лабільний тип У ранньому дитинстві відмічається поганий сон, боязкість усього нового. В підлітковому віці — швидка мінливість настрою з будь-якого приводу, що веде до зміни самопочуття. Але такий підліток здатний на глибокі почуття та прихильність. Чуйність та увага оточуючих дають йому істинну радість. 2. Характеристика потреб і інтересів дитини Уже в 20-е рр. психологи виділяли так звані спеціальні таланти. До них відносили «технічний, комерційний, науково-академічний, художній, соціальний (політичного діяча, педагога й ін.)» В 30-е рр. стали лунати голосу фахівців, що заперечували проти виняткового використання тестів інтелекту для виявлення обдарованих дітей. Дійсність наполегливо нагадувала про обмеженість орієнтації тільки на інтелект. Наприклад, у випадку творчих досягнень потрібні нестандартний підхід, оригінальність, за яких коштують успішна переробка й організація нового матеріалу або досвіду. Тести ж інтелекту не містять завдань, що розкривають сформованість згаданих процесів. Згодом і нагромадженням досвіду визначення обдарованості стає усе більше широким.

Так, обдарованість стали визначати як здатність до видатних досягнень у будь-який соціально значимій сфері людської діяльності. Крайній різнобій у визначеннях обдарованості поступово переборюється. Слід зазначити, що в 1972 р. в офіційній доповіді державного відділу утворення США конгресу було запропоновано наступне визначення, яким користуються американські фахівці дотепер. Обдарованими й талановитими учнями є ті, хто професійно підготовленими людьми виявлені як володіють, у силу видатних здатностей, потенціалом до високих досягнень. Такі діти вимагають диференційованих навчальних програм і/або допомоги, які виходять за рамки звичайного шкільного навчання, для того щоб мати можливість реалізувати свої потенції й зробити внесок у розвиток суспільства. При цьому діти, схильні до високих досягнень, можуть і не демонструвати їх відразу, але мати потенції до них у кожній з наступних областей (в одній або в сполученні): загальні інтелектуальні здатності; конкретні академічні здатності; творче, або продуктивне, мислення; лідерські здатності; художні й виконавські мистецтва; психомоторні здатності. Якщо ми звернемося до тлумачних словників, то побачимо, що дуже часто терміни «Обдарований» і «талановитий» уживаються як синоніми. У тлумачному словнику С. И. Ожегова «Обдарований» визначається як талановитий, а «талановитий» визначається як володіє талантом, «Талант» у свою чергу - як видатні вроджені якості, особливі природні здатності, а «здатність» - природна обдарованість, талановитість. У словнику В. Даля немає поняття обдарованість або обдарований, але є поняття «талант», що характеризується як дарування до чого-небудь, а дарування як здатність, дана богом. Іншими словами, це вроджені здатності, дані богом, що забезпечують високі успіхи в діяльності. У словнику іноземних слів підкреслюється, що талант (гр. ala o ) - видатна вроджена якість, особливі природні здатності. Обдарованість розглядається як стан таланта. Більша Радянська енциклопедія характеризує обдарованість як високий рівень розвитку здатностей людини, що дозволяє йому досягати особливих успіхів у тій або іншій сфері діяльності. Зі сказаного можна зробити висновок, що говорячи про талант (обдарованості), підкреслюється природжений характер даної якості (здатності) людини. Разом з тим обдарованість проявляється в успішності діяльності. Словосполученням «обдаровані діти» (обдарована дитина) позначається якась винятковість. Вимовляючи його, ми допускаємо можливість існування особливої групи дітей. Ці діти вже по визначенню якісно відрізняються від однолітків. Даний підхід досить уразливий і традиційно є предметом критики з боку більшості вітчизняних педагогів і психологів, хоча таке розуміння цілком припустиме й не можна не відзначити, що воно відбиває реальне положення справ. Серед визначень поняття «обдарована дитина» найбільш удале втримується в тексті «Робочої концепції обдарованості»): «Обдарована дитина - це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тім або іншому виді діяльності» Точно характеризуючи суть явища, це визначення все-таки залишає неясним, про яких саме «яскравих, очевидних» або «видатних досягненнях» мова йде.

Тематика монет є необмеженою і включає історію, архітектурні пам'ятки, видатні особистості, знаменні дати, культуру, літературу, спорт, флору і фауну, релігію тощо. При цьому слід враховувати, що тема монети має бути цікавою для значного кола колекціонерів — вітчизняних та іноземних. При визначенні оптимальних обсягів виробництва, напрямів реалізації пам'ятних і ювілейних монет першочерговим завданням є ґрунтовне вивчення та аналіз ринку нумізматичної продукції. Важливою передумовою цього є збирання і накопичення інформації щодо того, який ідейно-тематичний спектр монет найбільше цікавить потенційних покупців. Це істотно впливає на формування монетної політики Національного банку України. Одним із основних принципів монетної політики є популяризація ідеї створення монети, що впливає на формування попиту на неї. Монетна політика — це не тільки практичне здійснення державою низки заходів, пов'язаних із виробництвом, емісією монет, урегулюванням питань щодо грошового ринку і грошової системи, а й надзвичайно важлива сфера публічних стосунків центрального банку із громадськістю

1. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

2. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

3. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

4. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

5. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

6. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
7. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників
8. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

9. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

10. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

11. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

12. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

13. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

14. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

15. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

16. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

17. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

18. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

19. Страхи дітей молодшого шкільного віку

20. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

21. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

22. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
23. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку
24. Проблеми лідерства у шкільному колективі

25. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

26. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

27. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

28. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

29. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

30. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

31. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

32. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

34. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

35. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

36. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

37. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

38. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
39. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
40. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

41. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

42. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

43. Формування екологічної культури молодших школярів

44. Формування здорового способу життя молодших школярів

45. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

46. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

47. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

48. Формування правильної дикції у молодших школярів

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

49. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

50. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

51. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

52. Формування життєвої перспективи у юному віці

53. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

54. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
55. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
56. Виникнення та формування українського етносу

57. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

58. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

59. Формування духовності учнів у навчальному процесі

60. Формування основних фондів підприємства

61. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

62. Формування прибутку промислового підприємництва

63. Формування ресурсів коммерційних банків

64. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

66. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

67. Роль НБУ у формуванні банківської системи

68. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

69. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

70. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої
71. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних
72. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

73. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

74. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

75. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

76. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

77. Формування облікової політики підприємства

78. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

79. Основи спадкування у Римському цівільному праві

80. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

81. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

82. Шляхи формування правової держави в Україні

83. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

84. Чинники формування суржику

85. Формування об’ємних зображень на основі фотографій

86. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях
87. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області
88. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

89. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

90. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

91. Особливості формування геокультури

92. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

93. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

94. Формування асортименту в роздрібній торгівлі

95. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

96. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

98. Формування і стимулювання попиту покупців "Велика кишеня"

99. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.