Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

(реферат) Зміст Зміст навчальних програм Огляд основних та додаткових підручників з української мови Методика опрацювання частин мови в початкових класах Список використаної літератури Вивчення іменника як частини мови у початковій школі передбачене програмою для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класів (2009 р.). Згідно розділу програми, підготовка до вивчення іменника проводиться вже в першому класі і полягає у розвитку в учнів уваги до лексичного значення слова. Проходить накопичення того конкретного матеріалу, на основі якого стає можливим узагальнення відносно типового для іменника лексико-граматичного значення: означає назву предмета. Згідно змісту навчального матеріалу учні 1-х класів повинні: впізнавати і розрізняти слова-назви предметів, ознак, дій; вміти поставити до слів питання; володіти загальновживаними українськими словами, зокрема тими, що стосується навчальної діяльності; відрізняти на слух загальновживані українські слова від слів споріднених мов з тим самим значенням. За програмою, у 2 класі здійснюється більш цілеспрямована робота над іменниками в процесі вивчення теми &quo ;Слова, які відповідають на питання хто? що?, і : учні повинні навчитися ставити питання до іменників; розрізняти іменники, які відповідають на питання хто? Що?; змінювати за зразком іменники, які відповідають на питання хто? що?, за числами (один-багато); розуміти роль іменників у мовленні. Поступово у дітей починає формуватися розширене розуміння назви предметів. За програмними вимогами, на кінець другого навчального року діти повинні вміти визначати головні члени речення із трьох-чотирьох слів, у якому підмет виражений іменником у називному відмінку, а присудок — особовими формами дієслова, самостійно добирати синоніми та антоніми до іменників і вводити їх у речення. У 3 класі згідно вимог програми учні повинні: мати уявлення і поняття про іменник як частину мови; впізнавати в тексті і самостійно добирати іменники, ставити питання до іменників, що належать до різних родів; будувати сполучення іменників з іншими словами, використовуючи для зв’язку закінчення і прийменники; розрізняти іменники – назви істот і неістот, правильно ставити до них питання; розрізняти власні і загальні іменники, добирати відповідні приклади; вживати в письмових текстах власні іменники з великою буквою; відносити до іменників за поставленим питанням (що) опредмечені якості, дії (зелень, добро, плавання, напис); розрізняти і пояснювати в процесі навчальної роботи іменники в прямому і переносному значеннях; визначати рід іменників, ставити питання і відносити іменник до одного з родів; змінювати іменники за числами, визначати число іменників; знати назви відмінків і відмінкові питання; змінювати іменники різних родів за відмінками з орієнтуванням на зразок, навчальну таблицю; добирати найуживаніші (1-3) синоніми та антонім до заданих іменників; вживати синоніми і антоніми в усних і письмових висловлюваннях; брати участь в удосконаленні в навчальних і власних текстів за допомогою синонімів. Ці завдання вирішуються під час вивчення таких тем: Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок у реченні).

Іменники, що означають назви істот і неістот. Власні й загальні іменники. Велика літера у власних іменниках. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. На кінець третього навчального року учні повинні вміти - виконувати аналіз за частинами мови, встановлювати зв'язок слів, визначати головні і другорядні члени у реченнях із трьох-шести слів, у яких підмет виражений іменником у називному відмінку, а присудок — особовими формами дієслова, будувати зв'язну розповідь за малюнками з використанням дієслів з п'яти-шести речень (усно) і з чотирьох-п'яти речень (письмово). Згідно вимог програми учні 4-го класу повинні: відносити до іменників слова з абстрактним значенням, які відповідають на питання що?; добирати до поданих іменників 2-3 синоніми, антоніми; розкривати значення (2-3) багатозначного іменника; вводити його в словосполучення, речення (у процесі виконання навчальних вправ); визначати рід і число іменників; змінювати іменники за числами і відмінками; визначати початкову форму іменника (називний відмінок однини); змінювати в процесі словозміни іменників; перевіряти за словником закінчення в родовому і орудному відмінках іменників на - ар, - яр; використовувати в мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду — назв істот у давальному і місцевому відмінках однини; вживати: подвоєння букв на позначення м’яких приголосних перед закінченням – ю в орудному відмінку іменників жіночого роду з основою на приголосний; апостроф перед закінченням –ю в іменниках з основою на б, п, в, м, ф; не вживати подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі; користуватися навчальними таблицями відмінювання іменників у множині в процесі виконання вправ на практичне засвоєння відмінкових закінчень іменників, вживання прийменників з іменниками в окремих відмінках; вживати літературні форми закінчень -ах (-ях) іменників у місцевому відмінку множини. Таким чином, розділ програми середньої загальноосвітньої школи &quo ;Мова. Мовлення, правопис і розвиток мовлення&quo ;, який включає вивчення теми &quo ;Іменник&quo ; у 1—4 класах, забезпечує тісний взаємозв'язок лексичних, граматичних, орфоепічних знань та мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів, які є фундаментальною основою для подальшого вивчення іменника в старших класах. Вивчення рідної мови у початкових класах здійснюється за допомогою таких підручників: Таблиця 1 Основні та додаткові підручники та навчальні посібники Назва Автор Клас Видавництво Рік видання 1 2 3 4 5 Основні підручники та навчальні посібники. Буквар (підручник) Вашуленко М.С., Скрипченко Н. Ф. 1 Освіта 2004, 2007 Рідна мова (підручник) Білецька М.А., Вашуленко М.С. 2 Освіта 2002 Рідна мова (підручник) Білецька М.А., Мельничайко 0.1. 3 Освіта 2003 Рідна мова (підручник) Вашуленко М.С. та ін. 4 Освіта 2004 Додаткові підручники та навчальні посібники Супутник букваря (посібник) Вашуленко М.С, Вашуленко В.Ф. 1 ТОВ «КІМО» 2004 Буквар (підручник) Чорна М.М., Грабар Д.І. 1 Світ 1995 Буквар (підручник) Луцик Д.В., Проць М.М

., Савшак А.С. 1 Світ 2004-2007 Одним з аспектів навчання мови є мовленнєва діяльність. Програми для середньої загальноосвітньої школи передбачають набуття учнями елементарних знань про мову і мовлення, однак основна увага приділяється забезпеченню і розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності: слуханню-розумінню (аудіюванню), говорінню, читанню, письму. Навчання грамоти за Букварем М.С. Вашуленка, Н.Ф. Скрипченко побудоване на мовленнєвій основі і цьому слугують малюнки, тексти і вправи. Відповідно до мети вивчення мови у букварі є достатня кількість синтетичних вправ, завдань, текстів для ознайомлення зі словами-назвами предметів. Вивчаючи букви, вчителі прокладають мовну стежину від звука до знайомих дітям слів, а також і до нових слів, які можуть стати гарними помічниками дитини у здійснені нею однієї з найважливіших потреб-потреби в спілкуванні, у мовному самовиражені. Підручники написані відповідно до вимог школи, на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Навчальний матеріал, його зміст та розміщення повністю відповідають вимогам програми для середньої загальноосвітньої школи. У підручниках передбачено застосування на уроках елементів програмового, проблемного і диференційованого навчання, розвитку мислення дітей, є багатий матеріал для мотивації навчальної діяльності учнів та актуалізації знань. Для кожного розділу у підручниках підібрано цікавий і різноманітний матеріал, робота над яким забезпечує розвиток усного і писемного мовлення, творчої уяви, сприяє досягненню виховної та розвивальної мети навчання. Крім того, виділено окремі групи завдань: на класифікацію та узагальнення, з логічним навантаженням, з елементами досліджень. Вдало авторами підручників розроблено і методичний апарат: завдання нестандартні, різної складності з урахуванням вимог програми. Подані вони в логічній послідовності з поступовим нарощуванням труднощів. Інструкції до вправ чіткі та зрозумілі. Шрифт чіткий і відповідає віковим особливостям учнів, гарне поліграфічне оформлення підручників, якісний папір. Важливе завдання початкового навчання української мови — прищепити молодшим школярам звичку осмислено ставитись до мовних явищ, орієнтуватися в мовній структурі, сформувати науково правильні уявлення з фонетики і графіки, лексики, словотворення, граматики (морфології і синтаксису). Коли учні беруть у руки перший підручник з української мови, слід виховувати в них почуття гордості за рідну мову. Адже успіх в оволодінні мовними знаннями, мовленнєвий розвиток дітей значною мірою залежатимуть від того, як буде сформовано в них інтерес до рідного слова, до пізнання нового в мові, від того, як часто на уроках діти &quo ;відкриватимуть&quo ; для себе маленькі таємниці мовної глибини. У ході первинного ознайомлення учнів 2 класу з іменником їхню увагу звертають на лексичний бік слова, тобто на його значення, і на граматичний — постановку до слова граматичного питання, зв'язок його в реченні з іншими словами, на те, яким членом речення, головним чи другорядним, може бути слово. Функціональна роль іменників у мовленні підкреслюється не тільки в поданих визначеннях, а й у формулюваннях завдань до вправ.

Значить, це не яр? Який ліс? Докази? Фотографії з повітря? 15. Як зазначалося в розділах 4 і 6, жидів Києва і околиць плакатами поінформували, що їм необхідно зібратися з усіма своїми речами в певному місці. Плакат з’явився лише за день до збору. Цей організаційний момент має ключове значення і повинен бути вивчений більш уважно, оскільки відповідними міркуваннями можливо скористатися mutatis mutandis (з відповідними змінами) для всіх інших версій різанини. Плакат був надрукований російською, українською та німецькою мовами і нібито проголошував [переклад німецького тексту]: [7] «Всі жиди міста Києва і його околиць повинні з’явитися у понеділок 29 вересня до 8-ї годині на ріг вулиць Мельника і Доктерівській (біля кладовищ). Взяти з собою документи, гроші і коштовності, а також теплу одежу і т. д… Кожен, хто не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Кожен хто увірветься в залишені помешкання або привласнить собі речі, буде розстріляний» Основні питання: · Чому не зазначений орган влади, що його видав? · Ім'я та посада начальника, що його підписав? · Дата видання? Щодо тексту німецькою мовою: · О 8 годині ранку або вечора? "До" 8-ї години? · Оригінальний німецький текст був надрукований з "oe", "ае" і "сс' замість 'ö','ä' і 'ß'

1. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

2. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

3. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

4. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

5. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

6. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії
7. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки
8. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

9. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

10. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

11. Лекції з української та зарубіжної культури

12. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

13. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

14. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

15. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

16. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

18. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

19. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

20. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

21. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

22. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
23. Аналіз та удосконалення оперативного управління
24. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

25. Суржик - проблема української мови

26. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

27. Генеза української національної мови

28. Розробка та виконання програм на мові pascal.

29. Архетипи та універсалії української ментальності

30. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

31. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

32. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

33. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

34. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

35. Виробничі запаси - облік та аналіз

36. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

37. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

38. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
39. Аналіз та аудит фінансового стану
40. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

41. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

42. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

43. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

44. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

45. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

46. Основи ділової української мови

47. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

48. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

50. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

51. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

52. Архаїчне значення слів у словнику української мови

53. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

54. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
55. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
56. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

57. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

58. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

59. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

60. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

61. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

62. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості

63. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

64. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

66. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

67. Аналіз українського ринку побутових насосів

68. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

69. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

70. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
71. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
72. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

73. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

74. Аналіз та прогнозування ринку праці

75. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

76. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

77. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

78. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

79. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

80. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

82. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

83. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

84. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

85. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

86. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю
87. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
88. Аналіз стану соціальної політики в Україні

89. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

90. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

91. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

92. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

93. Аналіз обліку платників податків в Україні

94. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

95. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

96. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

98. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

99. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.