Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Основні напрямки в розвитку психіатрії

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Виклад будь-якої медичної дисципліни прийнято починати з історичного огляду. У цьому є певний зміст, тому що не можна зрозуміти сучасний стан науки, не виводячи його з минулого. Ставши науковою медичною дисципліною, психіатрія продовжує зберігати й деякі риси натурфілософії - вчення про розвиток природи кінця XVI - початку XIX сторіччя, що заміняло досвідчене наукове дослідження реальних зв'язків і законів природи здогадами й довільними логічними побудовами. Причина полягає в тім, що психіатрія - це не надбудова над суспільством, а частина самого суспільства, у якому продовжують зберігатися суперечливі погляди на співвідношення психічного й біологічного в людині. Якщо, відповідно до одним подань, психічне здоров'я цілком залежить від стану тілесних функцій («У здоровому тілі здоровий дух»), то інші в основі чи ледве не всіх соматичних хвороб людини бачать дисгармонію психіки й вірять у зцілення словом або магічною волею чудодія, що володіє нею». Виникнення психіатрії, як і будь-якої іншої медичної науки, починалося з нагромадження емпіричних і випадкових знань, не зв'язаних єдиною теорією. Поштовхом до їхнього наукового осмислення послужив прогрес у розвитку суспільства й гуманістичних ідей в епоху Великої французької революції кінця XVIII століття. Під впливом цих ідей французький лікар Пилип Пинель (1745-1826) у дорученої його турботам паризькій психіатричній лікарні здійснив гуманний акт - звільнив душевнохворих від ланцюгів, якими вони були прикуті до кам'яних стін, і постарався, наскільки це було можливо, поліпшити умови їхнього змісту. Із цього часу стало можливим спостерігати й вивчати прояви й плин психічних розладів, менш перекручених несприятливими умовами в колишніх будинках божевільних. Не тільки гуманістичні настрої в суспільстві послужили поштовхом до створення нової медичної дисципліни. Будь-який рух у науці від незнання до знання припускає поява наукового відкриття. Відкриття, зроблене Пинелєм і його послідовниками, полягає в тому, що психічні розлади являють собою хворобу, тобто нова й особлива якість психічної діяльності, відмінне від стану здорової людини. Ця ідея, здавалося б очевидною, ознаменувала собою відмову від століттями сформованого уявлення про «божевільного» як про людину, що явно відрізняється від інших співгромадян, але в той же час одержима «злою волею», що не бажає добровільно відректися від оман, прагнення робити безглузді й небезпечні вчинки й тому зневажувана й всіма відкидається. Цей погляд настільки вкоренився в суспільстві, що незважаючи на прогрес цивілізації, він не покинув повністю свідомість людей, що завзято пручаються аналогіям між психічною й тілесною хворобою. Навіть сучасний лікар буває невільний від спокуси дати психічно хворому рада «викинути з голови» неправильні, з його погляду, думки або «взяти себе в руки», хоча він ніколи не дасть подібної ради хворому з нападом бронхіальної астми або дизентерією. Тим більше велика заслуга Пинеля, про яку говорять, що він звів божевільного в ранг хворого. З появою наукових психіатричних знань менше стало приділятися уваги щиросердечним переживанням як головній або навіть єдиній причині психічних захворювань і з'явилися дослідження ролі соматичних і спадкоємних факторів.

Ідея спадкоємного походження порушень психічної діяльності була підхоплена італійським психіатром Цезарем Ломброзо (1836-1909) і винесена їм за межі клінічної психіатрії в область юриспруденції. Ломброзо знаходив риси виродження в особистості злочинців, повій, що відрізнялися від інших людей біологічно обумовленими аномальними рисами характеру, але також і особливостями статури. При великому нахилі ці дегенеративні риси проявляються як би мимовільно; чим менше виражена дегенерація, тим більше зростає роль зовнішніх, соціальних факторів, що штовхають людини на злочинні діяння. У клінічній психіатрії теорію спадкоємного походження захворювань розвивав французький психіатр Опост Бенедикт Морель (1809-1873). Він так визначав поняття дегенерації: «Це є хворобливе відхилення від первісного типу. Як би не було елементарно це відхилення, воно має властивість передаватися в спадщину, усе більше й більше збільшуючись». На основі цієї концепції у Франції Валентин Маньян (1835-1909) створив вчення про дегенеративні психози - складних за формою психічних захворюваннях, що включають різноманітні маячні ідеї й галюцинації, іпохондрію, слабоумство й багато інших симптомів. Особливий інтерес представляє опис їм хронічного маревного психозу, у розвиток якого включені чотири етапи: період інкубації із тривогою, підозрілістю; період персекуторний - з маренням переслідування й слуховими галюцинаціями неприємного змісту; період розвиненого марення величі з різноманітними галюцинаціями й підвищеним настроєм; наступаючий через багато років від початку хвороби період слабоумства. Важливість відкриття Маньяна складається у встановленні їм факту закономірного розвитку психічного захворювання, що відбиває властиві йому внутрішні біологічні механізми. Цей принцип надалі ліг в основу клінічного напрямку в психіатрії, що получили найбільший розвиток у Німеччині й у нашій країні. Воно привело до створення класифікації психічних хвороб. Після великої підготовчої роботи зі збору фактичного матеріалу в працях багатьох учених її завершив німецький психіатр Еміль Крепелин (1856-1926). Розроблена Крепелином класифікація ґрунтувалася на висловленому їм принципі: «Психічна хвороба являє собою закономірний біологічний процес, що розділяється на кілька видів, кожний з яких має певну етіологію, характерні фізичні й психічні ознаки, типовий плин, патологоанатомічну основу й тісно пов'язаний із самою сутністю процесу визначений результат». На підставі цього принципу були описані багато психічних захворювань із певною етіологією, об'єктивно встановленої або гіпотетичної: шизофренія, маніакально-депресивний психоз, інфекційні, судинні, старечі психози й ін. Більшість із них збереглися в національних і міжнародних класифікаціях психічних хвороб. Накопичений у рамках клінічного напрямку практичний досвід дав багато коштовного для психіатрії. Знання основ цього досвіду визначає рівень ерудиції сучасного психіатра. Популярність кліничне-нозологичних ідей багато в чому пов'язана з тим, що вони зближають психіатрію із загальною медициною. Природно, що найбільш тісні контакти були встановлені між психіатрією й неврологією.

Висловлена в середині минулого сторіччя німецьким психіатром Вільгельмом Гризингером (1817-1868) думка про те, що психічні хвороби - це хвороби головного мозку, надовго визначила дух і напрямок розвитку світової психіатрії. Вітчизняний психоневролог і дослідник нервової системи академік Володимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) писав: «Не може бути сумніву, що психічні й загальні нервові хвороби в патолого-біологічному змісті являють собою якщо не єдине ціле, те відокремлювати важко друг від друга в області патології». Неврологічні дослідження психічно хворих дали початок психоморфологічному напрямку в психіатрії. Зміст його полягає в пошуках локалізації психічних порушень у головному мозку. Розвитку його сприяли успіхи нейрохірургії, що створили умови для вивчення патофізіологічних механізмів психічних порушень. Але, незважаючи на більші зусилля, локалізувати психічні розлади в певних структурах головного мозку не вдалося. Був підтверджений той факт, що більша частина психічних порушень є функціональними й не має чіткої анатомічної основи. Навіть якщо вдається встановити органічна поразка мозку, з яким можна зв'язати психічне захворювання, відносини між його локалізацією й характером психічних порушень набагато менш певні й постійні, чим відносини між локалізацією органічного процесу й порушеннями функції органа при соматичних захворюваннях. Відповідно до сучасних подань, фізіологічна основа нормальних і патологічних психічних явищ не зводиться до діяльності якогось певного й чітко локалізованої ділянки нервової тканини, а являє собою функціональну систему. Ця система містить у собі численні нервові елементи в різних відділах мозку, між якими встановлюється функціональний зв'язок. Об'єднання нервових елементів у єдину систему, на думку академіка П. К. Анохіна, підкоряється лише одному принципу - загальній їхній участі в здійсненні даного виду діяльності. Кожному з ланок функціональної системи відповідає певний анатомічний субстрат. Але для нас важливо не те, де локалізується психічний розлад, а те, як вогнище поразки порушує всю мозкову діяльність, приводячи до даної картини симптомів. Біологічна концепція в психіатрії, затверджуючи пріоритет матеріальних основ психічних захворювань, у той же час привела її прихильників до розуміння того факту, що аналогії між психічними й соматичними хворобами не можуть простиратися далі певної межі; поза цими межами вони стають умоглядними, недостатньо враховуючу специфіку психічних розладів. Невдалими виявилися спроби побудови системи психічних хвороб, що повністю відповідає принципам нозології в загальній медицині. Етіологія й патогенез багатьох психічних захворювань залишаються нез'ясованими, границі між ними - нечіткими, а психопатологічна картина, плин і результат кожної з нозологічних форм хвороб відрізняються такою розмаїтістю, що потрібне поділ їх на безліч підтипів, що часто мають між собою мало загального. До цьому потрібно додати, що, як показала практика біологічної терапії, вибір її в більшості випадків орієнтується не на природу хвороби, а на особливості психопатологічного синдрому.

Лінія цього фронту проходила по Дністру аж до Тирасполя через станцію Роздільна і далі на схід. Призначення цього фронту було цілком обсерваційне, а саме: оберігати кордони з Румунією, стежити за діями десантної армії Антанти, головне ж — за діями московської Добрармії, що формувалася в районі Одеси. На цьому фронті були поодинокі вартові стежі пішого відділу й одного кінного полку. На командуючого цим фронтом генерала Грекова було покладено Українським Урядом завдання нав'язати доброзичливі стосунки та форми оперативного контакту з командуванням Військ Антанти, але ті всі спроби, на жаль, скінчилися неуспішно. Нарешті, існував ще фронт внутрішній для боротьби з комуністичними бандами. Боротьбу з цими бандами вели відділи поліції та місцеві залоги, яким допомагало саме населення. В січні 1919 року Червона Армія кинулася на Україну, скеровуючи свої головні удари в трьох основних напрямках: 1 — на Харків, 2 — на Бахмач — Конотоп, 3 — на Овруч — Коростень — Житомир. На лівобережному фронті бойові операції відразу були несприятливі для українських військ

1. Основні напрямки фінансового аналізу

2. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

3. Походження та основні етапи розвитку письма

4. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

5. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

6. Напрямки розвитку Бразилії
7. Екзистенціальна психіатрія
8. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

9. Напрямки розвитку платіжного обороту України

10. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

11. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

12. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

13. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

14. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

15. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

16. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

17. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

18. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

19. Разработка основных разделов проекта производства работ

20. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

21. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

22. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
23. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
24. Эфиопы: основные этнографические особенности

25. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

26. Основные этапы формирования политической карты мира

27. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

28. Основные задачи сферы государственного регулирования

29. Основні методи боротьби з інфляцією

30. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

31. Задачи, основные функции и система ОВД

32. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

33. Основные направления внешней политики республики Беларусь

34. Формирование советской культуры: основные направления

35. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

36. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

37. Конституция - основной закон государства

38. Основные права и свободы Российских граждан
39. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
40. Конституция, как Основной Закон РФ

41. ООН: история создания и основные направления деятельности

42. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

43. Налоговое право как основной институт финансового права

44. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

45. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

46. Правовое государство - сущность и основные черты

47. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

48. Основные правовые системы современности

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. Основные правовые системы современного мира

50. Основные концепции правопонимания

51. Основные правовые семьи мира

52. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

53. Русский авангард. Основные направления и мастера

54. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века
55. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.
56. Книга как основное средство документной коммуникации

57. Основные праздники Великобритании и США

58. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

59. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

60. Основные этапы жизни И.П. Павлова

61. Основные сражения Великой Отечественной войны

62. Основные понятия. Типы цивилизаций

63. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

64. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

65. 17 век в России, основные факты

66. Основные положения консервативной модели общественного развития России

67. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

68. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

69. Устройство компьютера и его основные блоки

70. Основные сведения о IBM
71. Основные технологии накопителей на магнитной ленте
72. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

73. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

74. Установка и основные характеристики Linux

75. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

76. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

77. Конспект по статистике (основные понятия)

78. Пищеварительный тракт и его основные функции

79. Основные методы обследования больного

80. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

82. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

83. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

84. Основной курс биологии 8 класс

85. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

86. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях
87. Основные виды обучения
88. Содержание экологического образования и его основные компоненты

89. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

90. Основные направления реформирования образования на современном этапе

91. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

92. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

93. Национальная политика: проблемы, противоречия. Основные пути национально-государственного строительства

94. Основные механические характеристики материалов

95. Основное производство НЛМК

96. Основные формы организации научного знания

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Автоматизация технологических процессов основных химических производств

98. Основные стороны процесса общения и их характеристика

99. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.