Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві 1.1. Поняття та ознаки юридичної особи Розділ 2. Цивільно-правові ознаки юридичної особи 2.1. Правоздатність юридичної особи 2.2. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб Розділ 3.Види юридичних осіб 3.1 Комерційні організації як юридичні особи 3.2 Некомерційні організації як юридичні особи Висновки Перелік використаної літератури ВСТУП Функціонування господарської системи держави забезпечується перш за все діяльністю різноманітних юридичних осіб. Юридичні особи виконують найважливіші завдання економіки, забезпечуючи розвиток сфер виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг. Неможливо собі уявити функціонування системи управління, політичної системи суспільства без діяльності юридичних осіб. Конструкція юридичної особи дозволяє залучати необхідні ресурси шляхом поєднання можливостей кількох суб’єктів. Значення юридичної особи важко переоцінити. Нормальне існування юридичних осіб можливе тільки за умови належної регламентації їх утворення, діяльності і припинення. Як будь-яке явище, юридична особа має свій початок і кінець. Важливою гарантією дотримання прав осіб, що бажають створити юридичну особу та інших осіб, є передбачений законом порядок її створення. Публічне регулювання порядку створення юридичної особи, обов’язкова державна реєстрація юридичної особи – запорука законності її діяльності. На стадії створення держава забезпечує мінімальний необхідний соціальний контроль за діяльністю юридичних осіб, отримує відомості, що стануть основою контролю здійснення підприємницької діяльності, виконання норм податкового, природоохоронного та іншого законодавства. На удосконалення процедури утворення юридичних осіб були спрямовані, зокрема, норми Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців». Однак впровадження в життя положень даного закону, реєстрація за принципом «єдиного вікна» не виправдала сподівань і замість спрощення процедури створила черги та ускладнення. Можливість в будь-який момент припинити діяльність юридичної особи є однією із суттєвих гарантій прав як самої юридичної особи, так і її учасників. Встановлення в законодавстві порядку ліквідації юридичних осіб виконує різноманітні функції: забезпечує нормальне припинення господарської діяльності, охороняє права кредиторів, встановлює механізми захисту найманих працівників, сприяє податковій дисципліні. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути носієм лише тих прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей. Зрозуміло, що держава, в особі її вищих органів влади і управління, не може управляти усіма належними їй цінностями. Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві зумовлений становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій.

Метою даної курсової роботи є розкриття сутності юридичних осіб, як суб’єктів цивільного права, детальне дослідження процесів утворення і припинення юридичних осіб. Робота складається з трьох розділів: Перший розділ присвячений поняттю юридичної особи в цивільному праві. В другому розділі наводиться характеристика виникнення та припинення діяльності юридичної особи,а також правоздатність юридичних осіб. Третій розділ розкриває види юридичних осіб. Розділ 1. Поняття юридичної особи в цивільному праві 1.1 Поняття та ознаки юридичної особи ЦК не дає визначення поняття &quo ;юридична особа&quo ;. Натомість, ст.80 ЦК, яка має назву &quo ;Поняття юридичної особи&quo ;, містить вказівку на деякі характерні ознаки цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Таким чином, тут маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи: 1) це організація, тобто певним чином організаційно і структурно оформлене соціальне утворення; 2) вона повинна бути створена і зареєстрована у встановленому законом порядку; 3) вона має цивільну правоздатність і дієздатність (правосуб'єктність), тобто здатна набувати і реалізовувати цивільні права та обов'язки від свого імені; 4) вона може бути позивачем і відповідачем у суді. Серед цих властивостей не вистачає деяких традиційних ознак юридичної особи — таких як: наявність відокремленого майна, самостійна відповідальність за зобов'язаннями. Для аналізу поняття &quo ;юридична особа&quo ; повинні бути враховані також зазначені властивості, оскільки вони дозволяють відрізнити юридичну особу від інших соціальних утворень, зокрема різноманітних об'єднань, філій і представництв, які не є суб'єктами цивільного права. Зупинімося на наведених ознаках детальніше. 1) Наявність певним чином організаційно і структурно оформленого соціального утворення — організації. Організаційна єдність: Юридична особа — це не окремий громадянин (фізична особа), а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація). Має чітку внутрішню структуру, органи управління і відповідні підрозділи для виконання завдань і функцій, закріплених статутом.1 Має реквізити, затверджені при реєстрації в державних органах (статут, круглу печатку, штампи, назву та ін.) і органах державної статистики (присвоєння ідентифікаційного коду, який є єдиним для всього простору України і зберігається протягом усього періоду існування). Так, у складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, в тому числі територіально відокремлені: відділення, цехи, ферми, майстерні, ательє, магазини та інші, що діють, як правило, на засадах колективного, сімейного або індивідуального підряду. Структура кожного окремого кооперативу закріплюється його статутом. Проте незалежно від особливостей своєї внутрішньої структури кооператив у зовнішніх відносинах виступає як єдина організація. Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно відокремлене, від майна членів трудового колективу даної організації; по-друге, від майна держави чи автономного утворення, адміністративно-територіальної одиниці; по-третє, від майна інших організацій, в тому числі вищестоящих органів.

Майно кооперативних, інших громадських організацій і колективних утворень належить їм на праві власності. Правовою формою майнового відособлення державних підприємств є право повного господарського відання належним їм майном, а державних установ — право оперативного управління. Здійснюють його також і ті кооперативні та громадські організації — юридичні особи, які мають відокремлене майно, яке при цьому належить на праві власності кооперативу чи громадській організації, що їх створили. Виступ в цивільному обороті від свого імені. Кожна юридична особа має своє найменування свого імені вона набуває майнових і особистих не майнових прав і несе обов'язки, вступаючи ж різноманітні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами. Інші особи можуть діяти від імені юридичної особи тільки за її згодою (наприклад, на основі довіреності). Так, спілка (об'єднання) кооперативів може представляти інтереси кооперативу і діяти від його імені у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність організації від свого імені брати участь у цивільних правовідносинах, самостійно набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки зумовлює і самостійну майнову відповідальність юридичної особи за своїми зобов'язаннями. Відповідно до ст.623 ЦК України у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником він повинен відшкодувати кредиторові завдані збитки. Формою цивільно-правової відповідальності юридичних осіб є також неустойка — визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у разі прострочення виконання (ч.1 ст.549 ЦК України). Юридична особа відповідає по своїх зобов'язаннях, належним їй (закріпленим за нею) майном та іншими актами законодавства України може бути звернене стягнення. Держава не відповідає по зобов'язаннях державних організацій, які є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов'язаннях держави. Умови і порядок попуску коштів на покриття заборгованості установ та інших державних організацій, що перебувають на державному бюджеті, якщо ця заборгованість не може бути покрита за рахунок їх кошторису, встановлюється законодавчими актами Відповідно до п-3 ст-39 Закону «Про власність» державна установа (організація) відповідає па зобов'язаннях грошовими коштами, які є в розпорядженні. При недостатності коштів відповідальність по зобов'язаннях державної установи несе власник відповідного майна (держава чи автономна республіка, адміністративно-територіальна одиниця). Державна, кооперативна або інша громадська організація не відповідає по зобов'язаннях підприємства, що входить до її складу і є юридичною особою, це підприємство не відповідає по зобов'язаннях організації, до складу якої воно входить. У цивільному законодавстві чітко розмежовується відповідальність кооперативного об'єднання (спілки) і кооперативних організацій, що входять до його складу, а також відповідальність державно-кооперативної або громадської організації та її членів.

Вс доводи, як наводить адвокат, повинн пдвести його до прохання про мру покарання, до формулювання остаточних висновкв у справ. Якщо в результат належного аналзу доказв захисник приходить до висновку, що подя злочину вдсутня, в дянн пдзахисного нема складу злочину або недоведено участь пдсудного у вчиненн злочину, вн просить суд постановити виправдувальний вирок. Що стосуться цивльного позову, заявленого у справ, то захисник просить вдмовити в цивльному позов, якщо вн ставить питання про винесення виправдувального вироку за вдсутнстю складу злочину або за недоведенстю участ пдсудного у вчиненн злочину; або про залишення цивльного позову без розгляду, якщо йдеться про виправдання за вдсутнстю в дях пдсудного складу злочину, оскльки в цьому випадку у потерплого залишаться право звернутися з позовом знову в порядку цивльного судочинства. Коли захисник не заперечу факту здйснення злочину, вн зобов'язаний висловити сво мркування про мру покарання. Не рекомендуться вказувати конкретну мру покарання

1. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

2. Цінні папери як об’єкти цивільного права

3. Громадяни як суб’єкти трудового права

4. Метод цивільного права

5. Особливості цивільного права

6. Предмет, метод цивільного права
7. Теоретичні проблеми цивільного права
8. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

9. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

10. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

11. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

12. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

13. Цивільне право України

14. Цивільно-правові аспекти аудиту

15. Делікти в римському праві

16. Обєкти екологічних правовідносин

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

18. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

19. Право власності в цивільному праві

20. Представництво в цивільному праві

21. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

22. Самозахист у цивільному праві
23. Спадкування у римському цивільному праві
24. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

25. Цивільні правовідносини

26. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

27. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

28. Психологічні проблеми цивільного судочинства

29. Справедливість як ціннісна основа права

30. Підприємство як суб’єкт господарювання

31. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

32. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Право як спеціальне соціальне явище

34. Право власності юридичних осіб

35. Право на особое мнение

36. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

37. Екологічне право як галузь права

38. Засоби цивільно-правового захисту права власності
39. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення
40. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

41. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

42. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

43. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

44. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

45. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

46. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

47. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

48. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

50. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

51. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

52. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

53. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

54. Організація і управління як елемент суспільного виробництва
55. Фірма як мікроекономічний суб’єкт
56. Грибы - особое царство живой природы

57. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

58. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

59. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

60. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

61. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

62. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

63. Граждане как субъекты административного права

64. Административное право (Контрольная)

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Административное Право Республики Казахстан

66. Граждане, как субъекты административного права

67. Соотношение административного права со смежными отраслями права

68. Административное право РБ

69. Граждане как субъекты международного права

70. Административно право (шпаргалки)
71. Административное право РФ
72. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

73. Арбитражное процессуальное право

74. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

75. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

76. Банковское право (Контрольная)

77. Шпаргалка по банковскому праву

78. Гражданское право

79. Гражданское право - сделки

80. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Авторское право

82. Авторское право

83. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

84. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

85. Гражданское общество и право по Гегелю

86. Гражданское право (Контрольная)
87. Гражданское право (Контрольная)
88. Гражданское право (Шпаргалка)

89. Гражданское право РФ

90. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

91. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

92. Гражданское право

93. Гражданское, торговое и международное частное право

94. Защита прав потребителя

95. Место обязательственного права в системе гражданского права

96. Объекты гражданских прав

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

98. Ответы по Гражданскому праву РФ

99. Права молодежи в РБ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.