Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра ТМ та КТС Група ЗІМ 03-1т Курсова робота з інформатики на тему: «Чисельне інтегрування. НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОЛІНОМАМИ ВИЩОГО ПОРЯДКУ» Житомир Зміст Завдання № 1. – Чисельне інтегрування. Формула трапецій та формула Сімпсона Завдання № 2. – Знаходження коренів рівняння методом Ньютона Завдання № 3,4. – Наближення функцій поліномами вищого порядку Завдання № 5. – Метод Ейлера. Модифікації метода Ейлера Завдання № 1 Чисельне інтегрування. Формула трапецій та формула Сімпсона Розрахувати за допомогою формул трапецій та Сімпсона значення інтегралу від функції y=f(x)= a0 a1x a2x2 a3x3 a 4x4 a5x5 з точністю до п’ятого знака. Визначити похибки розрахунків для різних значень – e8 та e4 Вихідні дані: Варіант a0 a1 a2 a3 a4 a5 2 1 0.9 0.8 0.7 0.5 2.3 Реалізація у MS Excel: Хід виконання: Визначений інтеграл чисельно рівний площі криволінійної трапеції, яка описується кривою y = f(x), віссю х та двома прямими, паралельними осі ординат x = a, x = b. Тому знаходження розв’язку інтеграла є визначення відповідної площі. Розіб’ємо відрізок на =16 рівних елементарних трапецій із площами s. Величину D, що дорівнює основі кожної із елементарних трапецій, позначимо буквою h і називатимемо кроком квадратурної формули, який визначається з формули Таким чином, шукана формула трапецій має вигляд де cj = 1,2,2,2, .2,1. Для формули парабол (Сімпсона) замість двох прямолінійних трапецій розглядається одна трапеція, яка обмежена параболічною дугою Елементарна площа визначається інтегралом Враховуючи, що Отримаємо формулу парабол (Сімпсона) де cj = 1, 4, 2, 4, 2, .2, 4, 1. У формулі трапецій є довільним числом, у формулі Сімпсона воно повинно бути парним. Завдання № 2 Знаходження коренів рівняння методом Ньютона Визначити всі дійсні корені поліному P(x)=a0 a1x a2x2 a3x3 за допомогою методів Ньютона (дотичних) та методу „січних”. Результати розрахунків звести у таблицю. Вихідні дані: Варіант a0 a1 a2 a3 2 1,3 -7 -4 -4 Реалізація у MS Excel: Хід виконання: 1. Будуємо графік заданої функції та визначаємо з нього приблизне значення кореня х0 ≈ 0,17 2. Проводимо уточнення коренів за методом Ньютона та січних з точністю e=10-5 . В розрахунках наближене значення похідної знаходиться за формулою: При уточненні коренів рівняння методом Ньютона користуємось наступними формулами: Чергове k-е наближення: В якості малої величини беремо задану точність обчислень , тоді розрахункова формула має вигляд: При уточненні коренів рівняння методом січних користуємось наступними формулами: Для першого наближення: Для подальших наближень: Завдання № 3,4 Наближення функцій поліномами вищого порядку Функція y=f(x) задана таблицею значень  у точках . Використовуючи метод найменших квадратів (МНК), знайти многочлен найменшого середньоквадратичного наближення оптимальної степені m=m . За оптимальне значення m прийняти ту степінь многочлена, починаючи з якої величина стабілізується або починає зростати. Вихідні дані: Варіант 2 x 0 0,375 0,563 0,75 1,125 1,313 1,5 1,690 1,875 2,063 2,25 2,438 2,625 2,813 3 y 4.5

68 3,365 2,810 2,624 0,674 0,557 0,384 -0,556 -1,44 -1,696 -1,91 -2,819 -3,625 -3,941 -4,367 Хід виконання: 1. Задаємо вектори x та y вихідних даних. 2. Використовуючи метод найменших квадратів, знаходимо многочлени Pm, m = 0,1,2. Розраховуємо відповідні їм значення . 3. Будуємо гістограму залежності від m, на основі якої вибратємо оптимальну степінь m многочлена найкращого середньоквадратичного наближення. 4. На одному графіку будуємо многочлени Pm, m = 0,1,2,., m , і точковий графік вихідної функції. Реалізація у MS Excel: Визначаємо матрицю Х як суму відповідних хі у відповідних степенях та уі хіj За допомогою отриманих даних, будуємо, для полінома кожної степені, відповідну матрицю Х: Визначаємо обернені матриці Х-1 до відповідних матриць Х, використовуючи вбудовану функцію Excel МОБР(.). Визначаємо коефіцієнти відповідних поліномів, для чого визначаємо добуток матриць Х-1 та B, використовуючи вбудовану функцію МУМНОЖ(.). Використовуючи визначені коефіцієнти поліномів аі, визначаємо значення даних поліномів у кожній точці хі. Будуємо графік отриманих поліномів та вихідних даних: вихідні дані – точковий графік, розрахункові дані – лініями різного типу. Визначаємо величину для кожного полінома та будуємо гістограму: Вже по побудованій гістограмі можна робити висновки про оптимальність степені полінома для апроксимації вихідних даних (мінімальне значення , але визначимо мінімум за допомогою функції МИН(.) . І по отриманому значенню робимо висновок про оптимальну степінь апроксимуючої функції Завдання № 5 Метод Ейлера. Модифікації метода Ейлера Використовуючи метод Ейлера, скласти на відрізку таблицю значень інтегралу диференційного рівняння y' = f (x, y), що задовольняє початковим умовам (x0, y0), вибираючи крок інтегрування h, де y(xi h)=y(xi) h·y'(xi) Розв’язати попереднє диференційне рівняння y' =f(x, y) вдосконаленим методом ломаних та вдосконаленим методом Ейлера-Коші. Вихідні дані: Варіант h (x0, y0) 2 0,2 (0;1) Реалізація у MS Excel: Графіки розрахованих даних:

Вообще все мироздание он уподобляет кресту и человеческому телу. Показательно, где "учитель духовности" отводит место для Бога:  "Аспект духовности преобразуется и берет начало в той части тела, которая обычно соотносится с функциями пола...". Книги Гавэра перенасыщены "астралами", "чакрами" и "духами", равно как и христианской богословской терминологией. Первый том "Учебника живой духовности" открывается фотографией лично Гавэра в однозначно ритуальном, а отнюдь не профессорском одеянии. В этом учебнике дети призываются к медитации, а "Молитву Единой Веры" можно найти просто по оглавлению первого тома учебника. Характеристика. Являясь малой частью мощного оккультного движения "Нью Эйдж", возникшего в конце 60-х годов в США, Центр "Юнивер" представляет собой культ откровенно сатанистского толка с элементами черной магии. Центр "Юнивер" классифицирован как деструктивная религиозная организация (тоталитарная секта, деструктивный культ) в: Инициативном письме - депутатском запросе депутата Государственной Думы Российской Федерации Н.В.Кривельской Министру внутренних дел Российской Федерации генералу армии А.С.Куликову (январь 1997 г.); Итоговом заявлении Международного христианского семинара "Тоталитарные секты в России", прошедшего в Москве 16-20 мая 1994 года; книге А.И.Хвыли-Олинтера "Опасные тоталитарные формы религиозных сект" (1996 г.)

1. Банки та їх функції

2. Дослідження методів чисельного інтегрування

3. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

4. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

5. Міжнародні відносини та зовнішня політика

6. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
7. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою
8. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

9. Закон вартості: сутність та основні функції

10. Диференціальні рівняння вищих порядків

11. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Печінка. Її будова, функції та хвороби

14. Поняття, форма та функції Конституції України

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

17. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

18. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

19. Утворення Скіфії та її політична історія

20. Роль та функції експресем у художньому тексті

21. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./

22. Портфель цінних паперів - сутність та функції
23. Товарна біржа: структура та функції
24. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

25. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

26. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

27. Видовий склад та чисельність птахів лісу

28. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

29. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

30. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

31. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

32. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

34. Функції та принципи державного управління

35. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

36. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

37. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

38. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії
39. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

46. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

47. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

48. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

49. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

50. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

51. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

52. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

53. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

54. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми
55. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.
56. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

57. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

58. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

59. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

60. Функціональні проби та фізична працездатність

61. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

62. Економічна та торгово-політична роль митного збору

63. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

64. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

65. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

66. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

67. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

68. Вища освіта Нідерландів

69. Вища освіта України і Болонський процес

70. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
71. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"
72. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

73. Вибори та їх роль у політичному житті України

74. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

75. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

76. Політичні партії в Україні та їх основні типи

77. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

78. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

79. Предмет політології, сутність та зміст

80. Суспільна думка та політична філософія

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Трансформація суспільства та політична модернізація

82. Політика та соціальний конфлікт

83. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

84. Політичне управління та його соціотехніка

85. Політичні еліти та лідерство

86. Виникнення та еволюція світової політичної думки
87. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему
88. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

89. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

90. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

91. Соціальна політика та соціальне партнерство

92. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

93. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

94. Біографія та політичні погляди Арістотеля

95. Структура та функції умовиводу

96. Філософські методи та функції філософської науки.

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

98. Фінансова діяльність та політика держави

99. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.