Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Мета та задачі дипломного проектування 1 Загальний розділ 1.1 Перелік основних деталей і вузлів базового двигуна 1.2 Технічна характеристика базового двигуна 2 Конструкторський розділ 2.1 Аналіз параметрів для розрахунку робочого процесу 2.2 Аналіз параметрів теплового і динамічного розрахунку 2.2.1 Тепловий розрахунок 2.2.2 Індикаторна діаграма 2.2.3 Зовнішні швидкісні характеристики 2.2.4 Кінематика кривошипно-шатунного механізму 2.2.5 Динаміка кривошипно-шатунного механізму 2.3 Аналіз потужних ефективних параметрів проектованого двигуна і порівняння з ефективними показниками базового двигуна 2.4 Розрахунок основних конструктивних розмірів елементів деталей (поршня, поршневих кілець, поршневого пальця, шатуна, клапана) 2.5 Проектування або модернізація вузла, деталі, складальної одиниці або систем 2.5.1 Аналіз конструктивних розмірів елементів вузла, деталі 2.5.2 Обґрунтування вибору матеріалу для виготовлення 2.5.3 Розрахунок на міцність 3 Економічний розділ 3.1 Удосконалення конструкції двигуна, вузла 3.2 Поліпшення працездатності автомобіля 3.3 Зниження шкідливих викидів в атмосферу 3.4 Зниження матеріаломісткості 3.5 Визначення питомої матеріаломісткості 3.6 Визначення питомої енергомісткості 3.7 Визначення економії матеріальних ресурсів 4 Охорона праці 4.1 Заходи по зниженню токсичності відпрацьованих газів та охорони навколишнього середовища 4.2 Вимоги протипожежної безпеки та електробезпеки в конструкції ДВЗ 5 Результуючий розділ 5.1 Технічне завдання на проектування технологічного процесу виготовлення деталі, зборки двигуна або іспит 5.2 Заходи, щодо зниження токсичності відпрацьованих газів і охорони навколишнього середовища Список літератури Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Вступ Двигуни внутрішнього згорання знайшли широке застосування у всіх галузях народного господарства як економічні, компактні, енергетичні установки. Особливе застосування двигуни внутрішнього згорання знайшли на транспорті в якості автомобільних, тракторних, судових, локомотивних силових агрегатів. Розвиток двигунів тісно пов’язаний з підвищенням продуктивності роботи, поліпшенням експлуатаційних та економічних характеристик, зменшенням витрат при виготовленні, економії експлуатаційних матеріалів, поліпшення обслуговування й ремонту. Сучасний рівень життя характеризується поступовим зменшенням світових запасів нафти і значним підвищенням вимог до економічності і екологічності двигунів. Досягнення сучасних показників і характеристик двигунів можливо на підставі використання їх прогресивних конструкторських схем, конструкції систем, механізмів, вузлів і двигунів ефективних робочих процесів. На сучасних автомобілях широко використовуються двигуни приском палива, конструкція яких досягла значної сучасності. Подальший розвиток їх буде в напрямку підвищення паливної економічності при значному зменшенні токсичності відпрацьованих газів. Рішення цих задач можливе при роботі двигунів на збіднених паливно-економічних сумішах, інтенсифікації процесу згорання використання камер згорання різних форм. Дипломне проектування є заключним етапом проектування деталей, вузлів, механізмів у технікумі.

При роботі над проектом виявляється весь комплекс знань, навичок, умінь, придбаних під час навчання в технікумі. Тема курсового проекту: „Проект модернізації конструкції шатуну автомобільного двигуна на базі МеМЗ - 245” дозволяє застосувати отримані знання при рішенні виробничих задач. 1 Загальний розділ 1.1 Перелік основних деталей та вузлів базового двигуна Рисунок 1 – Повздовжній розріз двигуна 1 - головка циліндрів; 2 - кришка головки циліндрів; 3 - прокладка; 4 - матриця; 5 - впускний коллектор; 6 - паливний насос; 7 – розподільний вал; 12 - блок циліндрів; 15 - сухарі; 16 - маховик; 17 - манжета; 18 - упор; 19 - колінчастий вал; 20 - вкладиш корінний; 21 - діафрагма; 23 - паливо провід; 24 - масло приймач; 25 - шатунний вкладиш; 26 - пробка; 27- масляний насос; 28 - сальник; 33 - шатун з поршнем, поршневим пальцем та кільцями; 34 - шків ГРМ; 35 - зубчасте колесо; 36 - саленблок; 37 - шпонка. 1.2 Технічна характеристика базового двигуна Таблиця 1.1 – Коротка технічна характеристика базового двигуна Найменування Позначення Параметри Тип двигуна Карбюраторний Кількість тактів 4 Кількість циліндрів І 4 Порядок роботи циліндрів 1-3-4-2 Робочий об’єм циліндрів, л. Vа 1,09 Діаметр циліндрів, мм D 72 Хід поршня, мм S 67 Відношення ходу поршня до діаметру циліндру S/D 0,93 Ступінь стиснення &epsilo ; 9,5 Максимальна потужність, кВт е 37,5 Кількість обертів колінчастого валу при максимальній потужності, хв-1 е 5600 Літрова потужність, кВт/л л 34,4 Максимальний крутний момент, Н·м Me 79,09 Середній ефективний тиск, МПа Ре 0,79 Середня швидкість поршня, м/с Vпср 12,8 Питома ефективна витрата палива, г/кВт·ч gе 287 2 Конструкторський розділ 2.1 Аналіз параметрів для розрахунку робочого процесу Марка та характеристика палива У відповідності з заданою ступінню стиснення &epsilo ; = 9,5 можна використовувати бензин марки АІ - 93 Елементарний склад, молекулярна вага, низька теплота згорання палива приведені в таблиці 2.1 Коефіцієнт надлишку повітря В завданні задана максимальна ефективна потужність. Максимальну ефективну потужність отримують при α = 0,9.0,95 Для виконання розрахунків приймаємо α = 0,9. Параметри навколишнього середовища В проектуємому двигуні підігрів свіжого заряду здійснюється у впускному трубопроводі, який омивається охолоджуючою рідиною, а також у циліндрах. Враховуючи те, що при підвищеної температури заряд щільність знижується, підігрів повинен забезпечувати підвищення температури &Del a;Т = 10 заряду. Параметри залишкових газів Вибір параметрів залишкових газів Проектуємий двигун має високу частоту обертання колінчастого валу при максимальній потужності, тому задаємо значення тиску залишкових газів Рг = 0,116 МПа Вибір температури залишкових газів Тг Проектуємий двигун має високу ступінь стиснення &epsilo ; = 9,5 та збагачений склад суміші α = 0,9. У відповідності з цим приймаємо значення температури залишкових газів Тг = 1050 К. Параметри гідравлічного опору впускної системи Параметри гідравлічного опору на впуску визначаємо по формулі: (1) де &be a;2 ξ – гідравлічний опір впускної системи; wвп2 – середня швидкість руху заряду в найменшому перетині впускної системи, м/с; ро – щільність заряду на впуску, Гідравлічний опір впускної системи &be a;2 ξ = (2,5.4

,0), приймаємо &be a;2 ξ = 2,5 Приймаємо wвп = 95 м/с Щільність заряду визначаємо по формулі: (2) де Ро – тиск навколишнього середовища; То – температура навколишнього середовища; (кг/м2) МПа Показник політропи стиснення Величину показника політропи стиснення визначаємо за формулою: (3) де 1 – показник політропи стиснення; Показник політропи розширення Величину показника політропи розширення визначаємо за формулою: (4) де 2 – показник політропи розширення; Так як об’єм заряду та щільність його постійно змінюються, кількість теплоти, яка передається на стінки циліндрів, врахувати практично неможливо, як й втрати тиску газів, тому приймаємо показники політропи стиснення 1 =1,34, а політропи розширення 2 =1,23. Результати розрахунків показників політропи стиснення та розширення заносимо в таблицю 2.1 Відношення ходу поршня до діаметру циліндру. Відношення ходу поршня до діаметру циліндру приймаємо рівним S/D = 0,93, як і базового двигуна. Найменування Позначення Значення Середня швидкість руху заряду, м/с ωвп 80 Щільність заряду, кг/м2 ρо 1,187∙10-6 Втрати тиску на впуску, МПа &Del a; Ра 0,0135 Показник політропи стиснення 1 1,34 Показник політропи розширення 2 1,23 Коефіцієнт повноти діаграми φи 0,94 Відношення ходу поршня до діаметру циліндру S/D 0,93 Таблиця 2.1 – Параметри, необхідні для вводу Найменування Позначення Значення Марка бензину АІ АІ – 93 Елементарний склад палива Вуглець С 0,855 Водень Н 0,145 Молекулярна вага бензину mт 115 Коефіцієнт надлишку повітря α 0,9 Тиск навколишнього середовища, МПа Ро 0,1 Температура навколишнього середовища, К То 293 Тиск залишкових газів, МПа Рг 0,116 Температура залишкових газів, К Тг 1050 Коефіцієнт гідравлічного опору впускної системи (&be a;2 ξ) 2,5 Продовження таблиці 2.1 2.2 Аналіз параметрів теплового та динамічного розрахунку 2.2.1 Тепловий розрахунок Тепловий розрахунок виконується на ЕОМ ( дивись додаток А), результати розрахунку заносимо в таблицю 2.2 Таблиця 2.2 – Результати теплового розрахунку Найменування параметрів Позначення Значення 1 Вихідні данні 1.1 Ефективна потужність е 37,5 1.2 Кількість обертів колінчастого валу при e, хв-1. 5600 1.3 Ступінь стиснення &epsilo ; 9,5 1.4 Молекулярна вага палива mт 115 1.5 Низша теплота згорання палива, кДж/кг Hu 44000 2 Параметри робочого тіла 2.1 Теоретично необхідна кількість повітря для згорання 1 кг палива: Lo lo 0,5162; 14,9565 айменування параметрів Позначення Значення 2.2 Коефіцієнт надлишку повітря Ά 0,9 2.3 Кількість паливної суміші, кг/кг М1 0,4733 2.4 Кількість питомих компонентів продуктів згоряння, кмоль/кг 2.4.1 Вуглекислого газу Мсо2 0,0569 2.4.2 Окису вуглецю Мсо 0,0143 2.4.3 Водяної пари Мн2о 0,0653 2.4.4 Водню Мн2 0,0071 2.4.5 Азоту М 2 0,368 2.4.6 Загальна кількість продуктів згоряння М2 0,51175 2.5 Коефіцієнт молекулярної зміни паливної суміші μ0 1,081 3 Параметри навколишнього середовища і залишкові гази 3.1 Тиск навколишнього середовища, МПа Рk = P0 0,1 3.2 Температура навколишнього середовища, К То 293 3.3 Тиск залишкових газів, МПа Рr 0,116 3.4 Температура залишкових газів, К Тr 1050 4 Параметри процесу впуску 4.1

Не говоря уже обо всех прочих. И модерн, и постмодерн обычно представляются как последовательность проектов. То есть, проект модерна естественным путем перетекает в проект постмодерна, характеризуя завершение одного этапа общественной эволюции и начало следующего. На самом деле все гораздо сложнее. Начнем с того, что, строго говоря, «проект модерна» никаким проектом не является. В лучшем случае это совокупность многих локальных проектов (включая советский проект, марксистский проект и проекты множества стран, пошедших по пути догоняющей модернизации). То есть, речь идет о естественном эволюционном процессе с присущим подобным процессам многообразием вариантов, эволюционными тупиками, успехами и фатальными неудачами. То, что сам «модерн» в целом, с его преклонением перед идеей прогресса, верой во всесилие науки, неизбежной индустриализацией и индивидуализмом, в итоге влетел в эволюционный тупик - дело десятое (для понимания сути процесса). Эволюции вообще чуждо понятие прогресса. Выживает не самый прогрессивный, а тот, кто имеет преимущества перед другими здесь и сейчас

1. Основные параметры, характеризующие состояние рабочего тела

2. Шум и его основные параметры

3. Основные параметры безопасности жизнедеятельности

4. Обоснование основных параметров промысловой схемы с применением ваерной лебедки

5. Классификация, конструкции и основные параметры конденсаторов, используемых в медицинской электронике

6. Настройка и измерение основных параметров канала цветности СЕКАМ
7. Основные параметры помехоустойчивого кодирования. Основные параметры помехоустойчивых кодов
8. Основные параметры качества знаний по химии

9. Расчет основных параметров переменно-поточной линии для участка крупносерийного производства

10. Выбор основных параметров, расчет и конструирование тепловозов

11. Определение основных параметров тепловоза ТЭ-116

12. Определение основных параметров автомобиля ЗИЛ-131

13. Выбор основных параметров и анализ режимов электропередачи

14. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

15. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности

16. Основные экономические параметры строительного предприятия

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Расчет основных технологических параметров работы специализированных свиноводческих хозяйств с законченным оборотом стада

18. Основные характеристики и параметры надёжности

19. Параметры и основные типы организационной культуры

20. Определение параметров основных типовых соединений

21. Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна

22. Разработка основных разделов проекта производства работ
23. Основные звездные характеристики. Рождение звезд
24. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

25. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

26. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

27. Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва

28. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

29. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

30. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

31. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

32. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

34. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

35. Задачи, основные функции и система ОВД

36. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

37. Основные направления внешней политики республики Беларусь

38. Формирование советской культуры: основные направления
39. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат
40. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

41. Конституция - основной закон государства

42. Основные права и свободы Российских граждан

43. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

44. Конституция, как Основной Закон РФ

45. ООН: история создания и основные направления деятельности

46. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

47. Налоговое право как основной институт финансового права

48. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

50. Правовое государство - сущность и основные черты

51. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

52. Основные правовые системы современности

53. Основные правовые системы современного мира

54. Основные концепции правопонимания
55. Основные правовые семьи мира
56. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

57. Русский авангард. Основные направления и мастера

58. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

59. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

60. Книга как основное средство документной коммуникации

61. Основные праздники Великобритании и США

62. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

63. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

64. Основные этапы жизни И.П. Павлова

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Основные сражения Великой Отечественной войны

66. Основные понятия. Типы цивилизаций

67. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

68. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

69. 17 век в России, основные факты

70. Основные положения консервативной модели общественного развития России
71. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие
72. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

73. Устройство компьютера и его основные блоки

74. Основные сведения о IBM

75. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

76. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

77. Изучение взаимно влияющих друг на друга математических параметров

78. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

79. Установка и основные характеристики Linux

80. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

81. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

82. Число как основное понятие математики

83. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

84. Пищеварительный тракт и его основные функции

85. Основные методы обследования больного

86. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития
87. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования
88. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

89. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

90. Основной курс биологии 8 класс

91. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

92. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

93. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

94. Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

95. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

96. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

97. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе

98. Либерализм в России:основные этапы, идеи, особенности и перспективы

99. Понятие и основные черты тоталитаризма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.