Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДИПЛОМНА РОБОТА випускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету м. Суми 2005 р. Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут ракетних військ і артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету Кафедра будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння Дипломна робота (військове звання) (прізвище) (ім’я та по батькові) Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі. Керівник: (посада, вчене звання, науковий ступінь) (військове звання, прізвище, ініціали) (підпис) “ ” 2005р. До захисту допускається Начальник кафедри: (вчена ступень, військове звання, прізвище, ініціали) (підпис) “ ” 2005р. ВІДГУК керівника на дипломну роботу (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові) РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу (посада, в. звання, науковий ступінь фамілія та ініціали) ВІЙСЬКОВИЙ ДВІЧІ ОРДЕНІВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ІНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри „ ” 200 р; ЗАВДАННЯ на дипломну роботу I. Тема дипломної роботи (задачі): Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі. Закріплена наказом начальника інституту від “ ” 200 р. № . II. Цільова настанова: Проаналізувати вимоги керівних документів щодо прийому-передачі зразків озброєння та виявити можливі протиріччя, які виникають при цьому. Визначити перелік облікових документів, яки застосовуються при оформленні операції з передачі і прийому СПУ, дати рекомендації щодо їх оформлення. Розробити методику прийому СПУ 9П129. Розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі. III. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання: Акт технічного стану, який складається при передачі зразка озброєння, з додатками; Операційні карти проведення перевірок обладнання СПУ на функціонування Методичні рекомендації щодо прийому зразка озброєння. IV. Вихідні дані до роботи та обмеження: 1. Організаційно-штатна належність: стартова батарея ракетної бригади. 2. Стан бойової готовності частини: постійна. 3. Місце знаходження підрозділу: пункт постійної дислокації. 4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129. 5. Укомплектованість зразка озброєння: - ЕТД: 70 – 80%; - ЗІП: 50 – 70%. 6. Категорія технічного стану зразка озброєння: - за обліком: II (друга). - фактична: IV (четверта) 7. Міжремонтний термін експлуатації до КР закінчився; 8. Початок експлуатації виробу: 1981р. V. До захисту подати (вказати обсяг дипломної роботи (задачі) і перелік основних документів, що подаються до захисту): 1. Пояснювальну записку (обсяг - 60.70 сторінок формату А4): титульній аркуш; відгук керівника на дипломну роботу; рецензія на дипломну роботу; завдання на дипломну роботу; зміст дипломної роботи; вступ; основна частина (три (чотири) розділи з таблицями, схемами, графіками, діаграмами і т. і.); висновки; список літератури, що використовувалася; додатки.

2.Ілюстративні матеріали: таблиці, схеми, графіки, діаграми і т. і., виконані на аркушах формату А1 або слайдах. VI. Вимоги до оформлення дипломної роботи (задачі): Усі матеріали, що входять до складу дипломної роботи (задачі) виконуються особисто курсантом. Оформлення здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства і вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Оптимальний обсяг дипломної роботи без додатків і списку літератури - близько 50.60 сторінок. Усі сторінки дипломної роботи, а також схеми, таблиці і додатки мають бути пронумеровані, при цьому нумерація виконується наскрізною. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути написана (надрукована) через два інтервали на аркушах формату А4 тільки на непарній сторінці. При цьому необхідно на аркушах залишати поля: зліва – 35, справа – не менш ніж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм. Креслення, графіки, рисунки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на аркушах формату А4, мати специфікації з умовними позначеннями, шрифтами і масштабами, а також повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів (ДЕСТ), наказів, керівництв та інших керівних документів Міністерства оборони України. До списку літератури, що використовувалася, який має заголовок “Література”, заносяться всі літературні джерела, на які є посилання в роботі. Літературні джерела в списку наводяться в алфавітному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керівництва, настанови, а потім підручники, навчальні посібники, статті тощо. Для кожного літературного джерела вказуються прізвище автора (авторів) і ініціали, найменування видання, місто, назва видавництва і рік видання, загальна кількість сторінок. У разі наявності більше одного додатка вони також повинні мати відповідну нумерацію (Додаток 1, Додаток 2) і назву, які подаються симетрично до тексту. VII. Основна література, що рекомендується: Керівні документи: Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5). Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260). Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ). Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201). Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052). Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056). Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування.

(Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137). Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003). Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129: Комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно окремого переліку. VIII. Терміни: виконання дипломної роботи„ ” 200 р; подання закінченої роботи керівнику„ ” 200 р; подання роботи на рецензію„ ” 200 р; Дата видачі завдання: „ ” 200 р. Керівник: (військове звання, підпис, ініціали, прізвище) „ ” 200 р. Завдання одержав: (військове звання, підпис, ініціали, прізвище) „ ” 200 р. План Перелік умовних скорочень ВСТУП РОЗДІЛ 1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення 1.1 Аналіз вимог керівних документів 1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі 1.3 Висновки до розділу РОЗДІЛ 2.Методика прийому СПУ 9П129 2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129 2.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 2.3 Методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 2.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 2.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування 2.7 Висновки до розділу РОЗДІЛ 3. Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі 3.1 Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі 3.2 Висновки до розділу ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Додаток 1Акт технічного стану СПУ 9П129 Додаток 2 Картка некомплекту Додаток 8 Висновки про технічний стан виробу 9П129 зав.№ П1119 Додаток 3 Акт зміни якісного стану Додаток 4 Акт зміни якісного стану (утилізації) Додаток 5 Акт списання (зняття залишків) Додаток 6 Операційна карта проведення перевірок обладнання СПУ в режимі “ТО-1 апаратури 9В390” Додаток 7 Таблиця перевірки ПрУ і ПУ системи прицілювання 9Ш129 на функціонування ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ СПУ – самохідна пускова установка РАО – ракетно-артилерійське озброєння ОК – Оперативне командування ГРАУ – Головне ракетно-артилерійське Управління ЗІП – запасні частини, інструмент, приладдя ВТіП – відділення транспортування і перевантаження ЕТД – експлуатаційно-технічні документи ОіВТ – озброєння і військова техніка ВСТУП Актуальність теми полягає в тому, що існують протиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння, які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністю таких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння не відповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам. Об’єктивними причинами є: Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів, що є наслідком скрутного економічного положення держави. Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишнього СРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах, розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувався спеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонах колишнього СРСР.

В настоящее время ВМФ США использует для этих целей три атомные подводные лодки: две типа "Лафайет" (SSN-642 и 645) и одну типа "Стёрджен" (SSN-686). Атомные подводные лодки специального назначения типа "Лафайет" "Камеха" и "Джеймс К. Поллак" в 1993-94 годах сменили атомные лодки "Сэм Хьюстон" и "Джон Маршалл", выполнявшие ранее ту же задачу. При переоборудовании на них демонтировали шахтные пусковые установки для баллистических ракет "Посейдон", устроив взамен отсеки для размещения разведчиков-диверсантов общим количеством 180 человек и шлюзовые камеры для обеспечения выхода водолазов из лодки в подводном положении. Кроме того, на легком корпусе были установлены две док-камеры, в каждой из которых можно транспортировать по одному ПСД, либо надувные лодки типа RIB-36. Лодка спецназначения "Л. Мендел Риверс" типа "Стёрджен" оборудована одной док-камерой. Она способна транспортировать ПСД и разведывательно-диверсионную группу из шести человек. Кроме нее, в состав американского флота входят еще 3 лодки того же типа (SSN-666, 667, 680), имеющие док-камеры для глубоководных спасательных аппаратов

1. Колебания пусковой установки

2. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

3. Применение рисуночных методик при работе в группе с подростками зависимыми от психоактивных веществ

4. Газотурбинная установка типа ТА фирмы "Рустом и Хорнсби" мощностью 1000 кВт

5. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

6. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане
7. Методика собеседования при приеме на работу
8. Методика физической реабилитации при травмах бедра с использованием тренажеров нового поколения

9. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

10. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

11. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

12. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

13. Нормативна база, методика та методи перевірки

14. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

15. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

16. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

17. Методика восстановления данных при различных файловых системах

18. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

19. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

22. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
23. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування
24. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

25. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

26. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

27. Методика проведения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

28. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

29. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

30. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

31. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

32. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

34. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

35. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

36. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

37. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

38. Методика изометрической гимнастики и осевой нагрузки при переломах костей голени
39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
40. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

41. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

42. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

43. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

44. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

45. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

47. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

48. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

50. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

51. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

52. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

53. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

54. Методика индивидуализированных тренировочных нагрузок при подготовке бегунов на средние дистанции
55. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
56. Авиационные силовые установки

57. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

58. Генетический анализ при взаимодействии генов

59. Меры безопасности при стрельбе из стрелкового оружия и обращении с боеприпасами

60. Полная история танков мира

61. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

62. Оказание самопомощи и взаимопомощи при ранениях, переломах и ожогах

63. Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) (объектов, имеющих СДЯВ [Курсовая])

64. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

66. Определения положения объектов на местности при помощи приборов нивелира и теодолита

67. Изменение географической оболочки при добыче полезных ископаемых на примере Рускеальской мраморной ломки

68. Нормативный и позитивный подход при анализе деятельности государства

69. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

70. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке
71. Защита прав потребителей при продаже товаров
72. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

73. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

74. Европеизация при Петре I

75. Общественная жизнь при Николае I

76. Конституцiя США та реальнi права громадян

77. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

78. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

79. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

80. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Прием и порядок переведения работника на другую работу

82. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

83. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка

84. Грамматические трансформации при устном переводе с русского языка на английский

85. Билеты по методике обучения иностранным языкам

86. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения
87. Теория и методика преподавания классического танца
88. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

89. Марк Твен - Янки из Коннектикута при дворе короля Артура

90. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

91. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

92. Методика предупреждения орфографических ошибок

93. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

94. Россия и Польша при Александре II

95. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

96. Политика эффективности занятости в СССР при НЭПе

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Фараон Эхнатон и его жена Нефертити, развитие искусства и культуры при их царствовании

98. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

99. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.