Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Дипломна робота на тему: «Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого ШКІЛЬНОГО віку засобами ігрової спрямованості» Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи вдосконалення системи фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1 Основи організації фізичної підготовки 1.2 Комплексне планування вдосконалення фізичних здібностей 1.3 Засоби та методи удосконалення фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку 1.4 Спортивно-ігрова форма організації занять з фізичної підготовки 1.5 Контроль ефективності організація занять з фізичної підготовки та оцінка її основних показників Розділ ІІ. Методи та організація досліджень 2.1 Методи дослідження 2.2 Організація дослідження Розділ ІІІ. Організаційно-методичні засади формування експериментальної програми та її ефективність 3.1 Організація і комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей 6 – 7-річного віку 3.2 Планування засобів ігрової спрямованості фізичної підготовки та їх зміст 3.3 Контроль та оцінка ефективності організації процесу фізичної підготовки Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність. У системі фізичного виховання дітей шкільного віку особливе місце посідає фізична підготовка. Значну увагу в дослідженнях різних авторів приділено змісту і структурі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, її спрямованості та організації (О.Д.Дубогай, 1991; В.М.Качашкин, 1978; О.С.Куц, 2001; Г.В.Петровська, 1989 та інші). Багато авторів стверджує, що у фізичній підготовці дітей на сучасному етапі не враховуються нові наукові положення, а розроблена і рекомендована для впровадження в практику система оцінки розвитку фізичних здібностей не сприяє їх корекції та реалізації виховних і оздоровчих завдань у процесі занять фізичною культурою. Проте питання, пов’язані з комплексним вихованням фізичних здібностей, які є основою підвищення рівня фізичного та психологічного здоров’я дітей молодшого шкільного віку, не знайшли свого наукового обґрунтування, що значною мірою гальмує підвищення ефективності фізичного виховання молодших школярів. Отже, актуальність дослідження зумовлена, з одного боку, потребою спрямувати фізичне виховання молоді на досягнення оздоровчих цілей, а з іншого – недосконалістю методики комплексного розвитку фізичних здібностей, який є передумовою міцного здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Зважаючи на викладене ми поставили за мету – розробити програму підвищення рівня фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку спортивно-ігровими засобами Завдання дослідження: З’ясувати стан дослідження проблеми ігрового спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільно віку в педагогічній теорії та практиці фізичного виховання. Розробити програму комплексної ігрової організації фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку. Експериментально перевірити ефективність програми комплексної ігрової організації фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження. У проведених дослідженнях були використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних передової педагогічної практики; педагогічний експеримент; педагогічне тестування та педагогічне спостереження; методи математичної статистики.

Розділ І. Теоретичні основи вдосконалення системи фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1 Основи організації фізичної підготовки Становлення України як незалежної держави проходить у складних умовах, викликаних тяжкою екологічною ситуацією в ряді регіонів, економічною кризою в галузі виробництва, які призвели до погіршення фізичного, психічного та матеріального стану переважної більшості громадян нашої країни. Особливу стурбованість викликають захворювання серед підростаючого покоління, які спостерігають на фоні зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей шкільного віку. Дослідники зазначають , що ситуація, яка склалася в Україні за останні десять років стосовно здоров’я та фізичної підготовленості школярів, у першу чергу пов’язана з кризою в національній системі фізичного виховання. Навчальний процес із фізичного виховання школярів у загальноосвітніх школах будується на основі програми з фізичної культури, у якій відображаються вимоги сучасного суспільства, соціальні та економічні можливості сфери освіти. Комплексна програма з фізичної культури містить методичні рекомендації щодо формування вмінь та навичок виконання основних рухливих дій, розвитку фізичних можливостей, а також нормативний матеріал для оцінки підготовленості школярів. У 1-му класі для дітей 6 років раз на місяць необхідно проводити фізкультурне свято, а також дні здоров’я. Дітям, які навчаються в 1-му класі на базі дитячого садка, заняття з фізичної підготовки необхідно проводити не менше 3-х разів на тиждень по 30 – 40 хвилин кожне. Навантаження протягом року має бути таким: теоретичні заняття – 12 годин, розвиток фізичних здібностей – 81; змагальна діяльність – 12; контрольні заняття – 12, навчання рухам – 27 годин. Загальна кількість занять становить 144 години, але протягом року навантаження може зрости до 180. У програмі початкової школи передбачається участь молодших школярів у щомісячних фізкультурно-масових та спортивних заходах. Урок фізичної культури – основна форма фізичного виховання в школі, яка проводиться 2 – 3 рази за тиждень з метою зміцнення здоров’я, розвитку фізичних можливостей та формування особистості школяра в цілому. На думку О.О.Панфілова , існуюча система фізичного виховання в школах не вирішує головних своїх завдань – виховних, оздоровчих, навчальних. Т.Ю. Круцевич зазначає, що зміст програмового забезпечення повинен враховувати біологічні та педагогічні закономірності управління фізичним станом організму людини в процесі фізичного виховання. Ігнорування цих закономірностей перешкоджає реалізації педагогічних завдань, і, відповідно, досягненню мети фізичного виховання: підвищенню рівня фізичного стану, зміцненню здоров’я, зниженню захворюваності. Серед причин неефективного функціонування системи фізичного виховання в навчальних закладах дослідники виділяють: порушення функціонального взаємозв’язку між соціальною та педагогічною підсистемами; застарілу концепцію системи фізичного виховання в школі, яка потребує нового визначення мети, завдань і принципів фізичного виховання; авторитарний підхід при складанні програмно-нормативного забезпечення; консерватизм системи педагогічного контролю; застарілі підходи при забезпеченні навчально-виховного процесу з орієнтиром на “середньостатистичну норму”, які повинні обумовити необхідність подальшого вирішення цієї проблеми.

Експериментальні дослідження О.М.Бєльського стверджують, що однією з основних умов підвищення рівня фізичної підготовленості учнів є відповідність фізичних навантажень функціональним можливостям організму. Дію цих навантажень автор пропонує оцінити візуально за показниками стомлення, а також на основі даних працездатності, за показниками ЧСС. Як бачимо з аналізу досліджень, найбільшу увагу приділено проблемі нормування фізичного навантаження та вдосконалення форм організації занять фізичними вправами. Яка крім іншого повинна забезпечити позитивні емоції, радісний настрій дітей. Слід зазначити, що в більшості країн світу особлива увага приділяється фізичному вихованню у початковій школі . У деяких країнах з причин економічного характеру предмет “фізичне виховання” є обов’язковим тільки формально. Відмінною рисою програми фізичного виховання у більшості країнах є великий ступінь варіативності. Викладачі кожної школи вносять у цю програму необхідні доповнення, які відповідають рівню фізичної підготовленості учнів та матеріально-технічному забезпеченню. У них відсутня деталізація, уроки носять не навчальний, а тренувальний характер з використанням ігор, естафет, змагань згідно з цими програмами, найбільш важливими вимогами до уроку є: забезпечення диференційованого підходу до школярів; досягнення високої моторної щільності, динамічності, емоційності та інструктивної спрямованості навчальних занять; формування в школярів навиків та вмінь для самостійних занять фізичними вправами. Удосконалення фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку може бути ефективним, якщо цей процес розглядається як система з багатьма взаємопов’язаними компонентами – засобами, методами й формами педагогічної дії, основною метою якої є виховання фізичних здібностей. Вікова педагогіка збагатилась науковим фактом, який дозволяє розробити періодизацію вікового виховання здібностей дітей та підлітків. Теоретична концепція сенситивних періодів в розвитку отримала об’єктивне підтвердження в дослідженні фізичних здібностей дітей шкільного віку. Другим, не менш важливим, методичним фактором системи фізичної підготовки є нормування фізичних навантажень під час виховання конкретної фізичної здібності, а також перерв для відпочинку при виконанні фізичних вправ. Відомо , що як за обсягом, так і за інтенсивністю фізичних навантажень по-різному діють на організм людини, що залежить від її індивідуальних особливостей. На підставі вивчення статистичної витривалості м’язів кисті, розгиначів тулуба і ніг , можна зробити висновки про активність розвитку даних здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Що стосується вікового розвитку витривалості у швидкісно-силових вправах, то в дослідженнях виявлено найвищий темп її розвитку у дівчаток віком 9 - 10 років, та хлопчиків – 8 - 10 років. Аналіз теорії і практики вікового розвитку витривалості засвідчує, що молодший шкільний вік є сприятливим періодом для її спрямованого виховання. Особливе місце у фізичній підготовці дітей молодшого шкільного віку займає спритність . Вивчаючи рівновагу як одну з координаційних здібностей дослідники виявили, що амплітуда коливання тіла в дітей, коли вони стоять на горизонтальній поверхні, до 12 років зменшується, що особливо помітно з 8 до 10 років і з 11 до 12 років.

Це можна пояснити як природними, так і іншими чинниками. Підвищення рівня народжуваності після тої чи іншої катастрофи — явище цілком закономірне для будь-якого суспільства. До того ж у 1936 р. офіційно заборонили аборти і перестали продавати протизаплідні засоби. Від загальної кількості населення (170 467 186) частка українців згідно з переписом становила 28 070 404 особи (проти 31 194976 за переписом 1926 р.). Враховуючи можливість завищеності загальної цифри, можна припустити, що кожну національну групу репрезентовано у пропорційно перебільшених кількостях (хоча щодо України ступінь фальсифікації міг бути вищим, якщо брати до уваги її реальні демографічні показники). Якщо навіть перебільшення було пропорційним, чисельність українського населення в 1939 р. мала становити близько 27 540 000 чоловік. Але цифра 1926 р. (близько 31,2 млн) об'єктивно повинна була збільшитися до 38 млн у 1939 р. Таким чином, дефіцит становить близьке 10,5 млн. З урахуванням десь 1,5 млн ненароджених дітей це означає брак 9 млн українців аж до 1939 р

1. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

2. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

3. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

4. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

5. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

6. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату
7. Оперативний і стратегічний контролінг
8. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

9. Педагогічний такт і особа вчителя

10. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

11. Підготовка дітей до шкільного навчання

12. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

13. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

14. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

15. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

16. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

17. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

18. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

19. Профессиональная этика практического психолога, как основа его деятельности

20. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

21. Значення газообміну для дітей 3-7 років

22. Експлуатація дітей
23. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
24. Правовідносини батьків та дітей

25. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

26. Визначення походження дітей

27. Джанні Родарі та його книги для дітей

28. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

29. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

30. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

31. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

32. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

34. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

35. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

36. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

37. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

38. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
39. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей
40. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

41. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

42. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

43. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

44. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

45. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

46. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

47. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

48. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

49. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

50. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

51. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

52. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

53. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

54. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей
55. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку
56. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

57. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

58. Особливості навчання дітей підліткового віку

59. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

60. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

61. Порушення мовлення у дітей

62. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

63. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

64. Розумове виховання обдарованих дітей

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

65. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

66. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

67. Страхи дітей молодшого шкільного віку

68. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

69. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

70. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами
71. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
72. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

73. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

74. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

75. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

76. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

77. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

78. Особливості стресових станів у дітей різного віку

79. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

80. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

81. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

82. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

83. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

84. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

85. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

86. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника
87. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників
88. Психологічні проблеми цивільного судочинства

89. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

90. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

91. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

92. Сучасні психологічні теорії особистості

93. Класифікація важковиховуваних дітей

94. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві

95. Психологічні аспекти буддизму

96. Психологічна основа різних релігій

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

98. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

99. Соціальний захист дітей-сиріт


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.