Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Кафедра „Цивільного права і процесу” Реферат з дисципліни „Екологічне право” на тему: „Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства” Виконав: курсант 301 н.г. рядовий міліції Діденко В.Г. Перевірив: викладач кафедри цивільного права і процесу к.ю.н. Легеза Ю.О. Дніпропетровськ 2007 План Вступ 1. Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності за порушення лісового законодавства, система правопорушень. 2. Особливості відшкодування шкоди. 3. Роль суду у застосування майнової відповідальності за порушення лісового законодавства Література Вступ Відповідно до Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50) і зобов'язаний не заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66). Злочини та інші правопорушення проти довкілля посягають на суспільні відносини у сфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони, використання, збереження і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання й усунення негативного впливу господарської та іншої діяльності людини на навколишнє природне середовище, збереження генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій, а також природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною1. Тому цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства є важливим засобом захисту гарантованого Конституцією права громадян на безпечне довкілля, а також суспільних відносин у сфері охорони й відтворення навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Поняття, підстави і види цивільно-правової відповідальності за порушення лісового законодавства, система правопорушень. Майнова відповідальність за лісопорушення – це охоронне правовідношення щодо покладення на особу, винну в заподіянні шкоди лісам як природному об’єкту, лісовому господарству, правам та законним інтересам власників і користувачів лісових ресурсів, обов’язку компенсувати негативні наслідки лісопорушення. Шкода, заподіяна порушеннями лісового законодавства, може визначатися як негативні для лісового господарства наслідки протиправних діянь у формі знищення, пошкодження, забруднення, іншого погіршення якості лісу або окремих елементів лісової екосистеми, порушення екологічних зв’язків між ними, а також зниження ефекту від лісогосподарської діяльності законних лісокористувачів через недоотримання продукції лісової галузі. Підставою цивільно-правової відповідальності – є вчинення лісопорушень, якими заподіяно шкоду благам, котрі охороняються законом, зазначені у ст. 105 Лісового Кодексу України, а саме: 1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; 2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах; 3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу; 4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами; 5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу; 7) порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів; 8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд без належного дозволу; 9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках; 10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів; 12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів; 13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки; 14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах; 15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів; 16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; 17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського призначення; 18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на лісових ділянках; 19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону. Крім того, до переліку лісопорушень, що наводяться в зазначеній статті, слід внести таке порушення як самовільне зняття, пошкодження або знищення родючого шару лісових ґрунтів В системі лісопорушень можна виділити наступні групи: 1) порушення права власності на ліси; 2) порушення, що завдають шкоди лісам як природному об`єкту та лісовому господарству; 3) порушення, що посягають на встановлений порядок у сфері використання, відновлення, охорони і захисту лісів, але не завдають шкоди благам, що охороняються законом, хоча й створюють реальну загрозу її настання. 2. Особливості відшкодування шкоди. Основним способом відшкодування шкоди, заподіяної лісовому господарству, є відшкодування збитків, тобто компенсація грошового еквівалента, грошової оцінки негативних наслідків лісопорушення, як тих, що вже виникли, так і тих, котрі мають перспективний характер, що зумовлено наявністю в структурі шкоди екологічної складової – зруйнованих або пошкоджених зв’язків між елементами лісової екосистеми. Сума відшкодування за порушення лісового законодавства визначається Постановою КМУ «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству», і повинна охоплювати: а) прямі збитки, тобто вартість знищеного або пошкодженого лісу; б) втрачену вигода, тобто вартість лісових ресурсів, що утворилися б у майбутньому, якби цьому не перешкодило лісопорушення; в) невикористані витрати праці й матеріальних засобів, вкладені у лісове господарство з метою покращення стану лісів, підвищення їх продуктивності тощо; г) майбутні витрати, які доведеться зробити з метою відновлення порушеної природної рівноваги. 3. Роль суду у застосування майнової відповідальності за порушення лісового законодавства Особливостями провадження у справах про лісові правопорушення є те, що: 1) Перебіг строку позовної давності в справах про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням лісового законодавства, починається з дня коли органам управління лісовим господарством або постійному лісокористувачеві стало або повинно було стати відомо про вчинення лісопорушення, тобто з дня складання акту про лісопорушення (протоколу про порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України), або з дня, коли він мав бути складений. Строк позовної давності у справах про відшкодування позадоговірної шкоди загальний. Оскільки майнові санкції за порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України мають характер неустойки, то за позовами про стягнення сум з порушників Правил повинен застосовуватися скорочений строк давності. 2) Предмет доказування в справах цієї категорії, охоплює факт вчинення лісопорушення конкретною особою, її вину (крім випадків, коли шкода була заподіяна лісу джерелом підвищеної небезпеки), наявність та розмір заподіяної шкоди. 3) Основним доказом вчинення порушення лісового законодавства і правильності визначення розміру заподіяної шкоди є, залежно від виду лісопорушення (договірне чи позадоговірне), акт про лісопорушення або протокол про порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України з відповідними додатками.

Фактичні обставини, що мають значення для вирішення справи, з’ясовуються судом також за допомогою пояснень сторін, показань свідків, письмових, речових доказів. У разі потреби може бути призначена експертиза. 4) Відповідно до ст. 101 ЛК України незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню. У разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх вартість. Література Конституція України. – 1996 р. зі змінами та доповненнями. Лісовий кодекс України. від 21 січня 1994 р. зі змінами та доповненнями. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Постанова КМУ «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству» від 05.12.1996 №1464. Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10.12.2004 №17. Екологічне право України. – підр., К.: «Просвіта», 2005 р. 1 Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10.12.2004 №17, п.1.

Захист у свох виступах перед трибуналом знову поставив рад правових питань: а) про значення принципу «Нема злочину без вказвки на те в закон»; б) про значення наказу; в) про вдповдальнсть держави  окремих осб; г) про поняття змови та н. У зв'язку з цим вважаю за необхдне знову повернутися до деяких правових питань у вдповд на спроби захисту заплутати прост  зрозумл положення та перетворити юридичну аргументацю у димову завсу, покликану закрити вд суду криваву минувшину фашистських злочинв. Принцип «nullum crimen Sine lege» Захист намагався спростувати обвинувачення, доказуючи, що в момент здйснення пдсудними нкримнованих м злодянь, останн не були передбачен дючими законами, а тому пдсудн не можуть нести за них кримнальну вдповдальнсть. Я мг би просто вднести вс посилання на принцип «nullum crimen Sine lege», оскльки Статут Мжнародного Вйськового Трибуналу, який  незаперечним законом  який пдляга обов'язковому виконанню, установлю, що цей Трибунал «ма право судити  карати осб, як, дючи в нтересах вропейських кран, ус ндивдуально або як члени органзацй», здйснили будь-який з злочинв, перерахованих ст. 6 Статуту

1. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

2. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

3. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

4. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

5. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

6. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
7. Відповідальність за порушення законодавства про надра
8. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

9. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

10. Відповідальність аудитора

11. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

12. Адміністративна відповідальність

13. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

14. Засоби цивільно-правового захисту права власності

15. Кримінальна відповідальність в Україні

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

18. Кримінальна відповідальність медичних працівників

19. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

20. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

21. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

22. Цивільно-правовий договір
23. Юридична відповідальність
24. Юридична відповідальність у підприємництві

25. Відповідальність за згвалтування

26. Відповідальність за податкові правопорушення

27. Відповідальність у житловому праві

28. Етика і відповідальність в менеджменті

29. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

30. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

31. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

32. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

33. Цивільно-правові аспекти аудиту

34. Система цивільної оборони

35. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

36. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

37. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

38. Види адміністративних порушень митного законодавства
39. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)
40. Суспільно-політична діяльність Костомарова

41. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

42. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

43. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

44. Організація роботи шкільної їдальні

45. Правова держава: ідея і дійсність

46. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

47. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

48. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Дальний Восток как ПТК

50. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

51. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

52. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

53. Гражданское общество и правовая страна

54. Административно правовые отношения (Контрольная)
55. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения
56. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

57. Административно-правовой статус военнослужащих

58. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

59. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

60. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

61. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

62. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

63. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

64. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Финансовые и правовые основы полного товарищества

66. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

67. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

68. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

69. Гражданско-правовой договор

70. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
71. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
72. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

73. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

74. Правовой статус ценной бумаги

75. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

76. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

77. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

78. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

79. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

80. Место и время открытия наследства , их правовое

Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки

81. Правовой статус некоммерческих организаций

82. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

83. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

84. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

85. Гражданско - правовой иск

86. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
87. Правовое регулирование оборота земель промышленности
88. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

89. Правовой строй Древнего Вавилона

90. Освоение Сибири и Дальнего Востока

91. Открытие и освоение Дальнего Востока

92. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

93. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

94. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

95. Политико-правовая концепция русского либерализма

96. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Становление правового государства в Республике Казахстан

98. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

99. Правовая основа СНГ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.