Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ефективність використання ресурсів підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вихідні дані № Показники Одиниці виміру Варіант 21 1 Обсяг виробленої продукції в оптових цінах підприємства (без ПДВ) млн. грн. 8,50 2 Вартість реалізованої продукції млн. грн. 6,40 3 Первісна вартість основних виробничих фондів І з них пасивна частина млн. грн.% 4,306,40 4 Залишкова вартість основних виробничих фондів млн. грн. 2,70 5 Наявність ОВФ на початку року млн. грн. 3,70 6 Поступило у звітному році - всього млн. грн. 1,50 7 Вибуло у звітному році - всього млн. грн. 0,30 8 Чисельність працівників – Всього у т. ч. робітників чол. чол. 235 160 9 Кількість одиниць встановленого обладнання штук 7 10 Норматив планових просторів (% від рекламного фонду) % 11,0 11 Випуск виробів на квартал по плану штук 2000 12 Собівартість продукції у т. ч. матеріальні витрати млн. грн. млн. грн. 5,10 2,80 13 Середньорічні залишки оборотних коштів у т. ч. нормовані оборотні кошти млн. грн.млн. грн. 1,000,80 14 Середня величина дебіторської заборгованості тис. грн. 5,00 15 Обсяг продажів в кредит тис. грн. 27,00 16 Збільшення обсягу продукції у плановому році % 10,0 17 Корисний фонд робочого часу по плану Фактично днів днів 220 171 18 Фактичний виробіток на станко - годину грн. 20,00 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємстваНеобхідно визначити показники ефективності використання основних фондів оборотних засобів, трудових ресурсів з точки зору їх практичного значення в економіці підприємства. Тому розрахунок проводимо в табличній формі. 2.1. Показники стану і руху основних виробничих фондів Таблиця 1 Назва показника Методика розрахунку Значення показника 1. Показник руху коефіцієнта надходження (Кн) Коефіцієнт оновлення (Кон) Коефіцієнт вибуття основних фондів (Квиб) Коефіцієнт ліквідації (Кл) 2. Показники стану. Коефіцієнт зносу (Кзн) Коефіцієнт придатності (Кпр) Вартість основних фондів на кінець звітного періоду обчислюється як сума вартості основних фондів на початок року, вартості основних фондів, що надійшли у звітному році і мінус вартість основних фондів, що вибули у звітному році Сума зносу обчислюється як різниця між первісною вартістю основних фондів та залишковою вартістю основних фондів Коефіцієнт надходження показує, яка доля основних фондів надійшла на баланс підприємства в звітному році. Він становить 3% тобто надійшло 3% основних фондів. Коефіцієнт зносу характеризує ступінь зносу ОФ, і визначається як відношення величини їх зносу до первісної вартості наявних ОФ. Отже, ОФ підприємства зношені на 37%. Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості, тобто лише 63% основних виробничих фондів придатні для експлуатації. За наведеними даними визначимо темпи приросту вартості основних фондів: ОФнад. – вартість основних фондів, що надійшли на підприємство, млн. грн. ОФвиб – вартість основних фондів, що вибули, млн. грн. ОФн.р. – вартість основних фондів, на початок року, млн. грн. Відношення вартості основних фондів, що вибули внаслідок зносу (ліквідованих) до вартості нових основних фондів характеризує інтенсивність заміни засобів праці (Кзам.)

2.2. Показники оснащеності підприємства і робітників основними фондами Таблиця 2 Назва показника Методика розрахунку Значення показника 1.Показники забезпеченості підприємства ОФ Фондозабезпеченість (Фз) Механозабезпеченість (Мз) 2.Показники забезпеченості робітників ОФ Фондоозброєність праці (Фоз) Механозабезпеченість (Моз) Для характеристики забезпеченості підприємства головними фондами використовуються показники: - фондозабезпеченість – характеризує або потребу підприємства в основних виробничих фондах для виконання одиниці робіт або виготовлення одиниці продукції. Дане підприємство забезпечене основними фондами на 51%; - механозабезпеченість виробництва характеризує забезпеченість або потребу підприємства у засобах механізації для виконання одиниці робіт і підприємство забезпечене засобами механізації на 32%. Для характеристики ступеня озброєності робітників основними виробничими фондами використовуються такі показники: - фондоозброєність праці робітників характеризує співвідношення між величиною вироблених основних фондів та чисельності робітників на підприємстві, тобто визначається вартість основних виробничих фондів, що приходиться на одного робітника, на даному підприємстві, вона дорівнює 0,03 млн. грн.; - механоозброєність праці робітників характеризує співвідношення між активною частиною вартості основних фондів та чисельністю робітників на підприємстві, тобто визначається вартість зайнятого у найбільшій зміні – 0,02 млн. грн. 2.3. Показник ефективності використання основних фондів Таблиця 3 Назва показника Методика розрахунку Значення показника 1. Вартісні показники Фондовіддача (Ов) - по валовій продукції; - по чистій продукції Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів Рентабельність основних фондів 2. Натуральні показники Коефіцієнт використання робочого часу (Кр.ч.) Коефіцієнт використання режимного фонду (Кр.ф.) Коефіцієнт використання планового фонду (Кп.ф.) Коефіцієнт змінності (Кзм.) Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (Кекс.) Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт.) Коефіцієнт інтегрального навантаження (Кінтг.) Вартість чистої продукції розраховується як різниця між обсягом виробленої продукції та матеріальними витратами і амортизаційними відрахуваннями: Річні амортизаційні відрахування розраховуються: Середньорічна вартість основних фондів визначається наступним чином: Календарний фонд – це загальний фонд часу, який визначається як добуток календарних днів в даному періоді на число годин за добу. У розрахунку на один станок його календарний фонд часу за рік буде складатися 8760 годин (24х365). Отже, календарний фонд часу обладнання складає 61320 (8760х7). Фонд часу залежить від числа робочих днів і встановленій на підприємстві залежно від змінності роботи. При п’ятиденному робочому тижні і двохзмінному режимі роботи річний режимний фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 4126 [(40 год х 52 тижні) – 8 св’яткових днів х 8-5 передсвяткових днів зі скороченням зміни на 1 год.)] х 2 зміни). У розрахунку на 7 станків режимний фонд часу становить 28882 (4126х7) станко-годин.

Плановий фонд часу роботи обладнання менш режимного на величину його планових простоїв на ремонт встановлено у розмірі 11% режимного фонду, то плановий фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 3672,14, а на 9 станків 25704,98. Фактичний фонд часу роботи обладнання менш планового на величину понадпланових проектів і більше його на величину часу понадурочних робіт. Відомо, що понадпланові простої 7 станків за рік складають 15000 станко-годин, а понадурочні за цей час було відпрацьовано 4000 годин, то фактичний фонд часу роботи станків складає 14704,98 (25704,98-15000 4000). Співставляємо фактичний час роботи обладнання з плановим, режимним і календарним фондами часу і визначаємо коефіцієнт їх використання: коефіцієнт використання календарного фонду – 0,24(14704,98/61320) коефіцієнт використання режимного фонду – 0,51(14704,98/28882 коефіцієнт використання планового фонду – 0,58(14704,98/25704,98) Розрахунки показали, що плановий фонд часу в середньому використовується на 58%. Кількість станко-змін, які можна використовувати за місяць при умові використання всього встановленого обладнання в одну зміну при п’ятиденному робочому тижні дорівнює 22 зміни. 2.4. Показники ефективності використання оборотних засобів Таблиця 4 Назва показника Методика розрахунку Значення показника 1.Коефіцієнт оборотності (Коб) 2. Тривалість одного обороту (Тоб) 3.Коефіцієнт завантаження оборотності засобів 4.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (То) 5. Тривалість інкасації дебіторської заборгованості (То.д.з) 6.Коефіцієнт використання оборотних засобів (сукупності матеріальних витрат) 7.Коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів 8.Вивільнення (залучення) оборотних засобів Тпл і Тф – тривалість одного обороту по плану і фактично Для характеристики оборотності оборотних засобів на підприємстві використовують такі показники: - коефіцієнт оборотності характеризує кількість обертів, які здійснюють оборотні засоби за певний період, тобто кількість обертів становить 6,40. Чим вищий коефіцієнт оборотності, тим ефективніше використовуються оборотні засоби, тим ефективніше виробництво: - тривалість одного обороту оборотних засобів характеризує час одного обороту, який необхідний для повернення оборотних засобів в результаті реалізації продукції. Тому щоб повернути оборотні засоби необхідно 56 днів. Чим менше витрачається часу на один оборот, тим ефективніше використовуються оборотні засоби. При визначенні ефективності використання оборотних засобів необхідно враховувати можливе вивільнення або додаткове залучення оборотних засобів у господарську діяльність підприємства: - коефіцієнт завантаження оборотних засобів характеризує потребу в оборотних засобах на 1 грн. виконуваних робіт. Отже, підприємству необхідно 0,16 грн. оборотних засобів на 1 грн. виконуваних робіт. Коефіцієнт використання оборотних засобів характеризує окупність матеріальних витрат, тобто на кожну гривню матеріальних витрат припадає 2,29 грн. реалізованої продукції. Коефіцієнт ефективності використання оборотних засобів показує величину економічного ефекту (прибутку), що припадає на одну гривню оборотних засобів.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

2. Ефективність використання ресурсів підприємства

3. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

4. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

5. Продуктивність праці персоналу підприємства

6. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
7. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
8. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

9. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

10. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

11. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

12. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

13. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

14. Рентабельність підприємства

15. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

16. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

18. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

19. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

20. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

21. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

22. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
23. Інвестиційна діяльність підприємства
24. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

25. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

26. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

27. Інвестиційна активність підприємства

28. Персонал підприємства. Продуктивність праці

29. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

30. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

31. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

32. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

33. Інформаційні системи і технології підприємства

34. Планування діяльності підприємства

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

36. Корпоративні підприємства

37. Планування діяльності підприємства

38. Фінанси підприємства
39. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
40. Формування основних фондів підприємства

41. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

42. Персонал підприємства

43. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

44. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

45. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

46. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

47. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

48. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

50. Витрати підприємства

51. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

52. Економічна оцінка активу балансу підприємства

53. Звітність сільськогосподарських підприємств

54. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
55. Облік основних засобів підприємства
56. Облік створення підприємства

57. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

58. Організація обліку власного капіталу підприємства України

59. Попередній фінансовий аналіз підприємства

60. Формування облікової політики підприємства

61. Аудит доходів підприємства

62. Аудит установчих документів підприємства

63. Правовий статус приватного підприємства

64. Реєстрація приватного підприємства

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

65. Аналіз програмного забезпечення підприємства

66. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

67. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

68. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

69. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

70. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
71. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
72. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

73. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

74. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

75. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

76. Непрямі податки підприємства

77. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

78. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

79. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

80. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

82. Управління ціновою політикою підприємства

83. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

84. Збутові стратегії підприємства

85. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

86. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")
87. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
88. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

89. SWOТ-аналіз підприємства

90. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

91. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

92. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

93. Мотивація робітників промислового підприємства

94. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

95. Операційний менеджмент підприємства

96. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

97. Організація управління персоналом підприємства

98. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

99. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

100. Система формування та підготовки кадрів для підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.