Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютний ринок та його регулювання

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретичні засади валютного ринку. 1.1 Валютний ринок,його класифікація,суть та структура 1.2 Операції на валютному ринку 1.3 Валютний ринок як місце функціонування валюти РОЗДІЛ ІІ Дослідження валютного ринку та його сучасний стан 2.1 Нормативно-правове регулювання валютного ринку 2.2 Сучасний стан валютного ринку РОЗДІЛ ІІІ Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку. 3.1 Проблеми функціонування валютного ринку 3.2 Шляхи подолання та перспективи розвитку валютного ринку ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Невід'ємною ланкою міжнародної валютної системи є валютний ринок. Сучасний валютний ринок - система стійких економічних і організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют. Актуальність теми. Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі. Об'єктом дослідження є цілісний комплекс відносин, які складаються у сфері виконання суб'єктами господарської діяльності валютних операцій. Предметом дослідження є правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування цілісної концепції правового регулювання валютних операцій суб’єктів господарської діяльності і пропозицій з удосконалення валютного законодавства України на основі комплексного дослідження цього законодавства і його впливу на відносини, що складаються в процесі діяльності суб'єктів господарювання. Курсова робота містить: три розділи, вступ, висновок та список використаних джерел. В першому розділи розглянуті теоретичні аспекти валютного ринку. Другий розділ присвячен регулюванню системи валютного ринку т його сучасний стан. В третьому розділу описується проблеми функціонування та шляхи їх подолання на сучасному етапі. РОЗДІЛ І ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ & bsp; 1.1 Валютний ринок, його класифікація, суть та структура & bsp; Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови функціонування ринку, на якому можна вільно продавати та купувати валюту. Валютний ринок — це економічні відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу іноземних валют за курсом національної валюти, який складається на основі співвідношення попиту і пропозиції на ці валюти. За економічним змістом валютний ринок являє собою частину грошового ринку, на якому врівноважується попит і пропозиція на валюту як специфічний товар. За призначенням і організаційною формою валютний ринок — це сукупність спеціальних установ і механізмів, які у взаємодії забезпечують вільний продаж і купівлю національної та іноземної валюти за співвідношенням попиту і пропозиції.

Валютний ринок має атрибути звичайного ринку: об’єкти і суб’єкти, та функціонування ринкового механізму з його елементами: попиту, пропозиції і ціни. Він характеризується особливою інфраструктурою та комунікаціями. Об’єктом валютного ринку служать валютні цінності, зокрема іноземні, коли суб’єкти цього ринку купують чи продають їх за національну валюту, та національні, коли суб’єкти ринку купують чи продають ці валютні цінності за іноземну валюту. Оскільки на ринку одночасно відбувається продаж іноземної та національної валюти, то вони існують, як об’єкти валютного ринку. Суб’єктами валютного ринку можуть виступати фізичні і юридичні особи, посередники — банки, брокерські контори, валютні біржі, які «зводять» продавців і покупців валюти та забезпечують організацію купівлі-продажу валюти. Основна мета діяльності всіх суб’єктів валютного ринку є отримання прибутку від своїх операцій. Таблиця 1.1. Учасники валютного ринку та їх функції. Суб’єкти Функція 1. Комерційні банки Здійснюють основний обсяг валютних операцій. Банки акумулюють (через операції з клієнтами) сукупні потреби ринку у валютних конверсіях, а також у залученні (розміщенні) коштів та виходять з ними на інші банки. Крім задоволення заявок клієнтів банки можуть проводити операції і самостійно за рахунок власних коштів. 2. Центральні банки Керування валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, які впливають на рівень обмінного курсу, регулювання рівня відсоткових ставок по вкладеннях на світові валютні ринки. Найбільш впливові: ФРС США, Бундесбанк (Німеччина), Банк Англії. 3. Великі міжнародні банки Є провідними споживачами валютного ринку і здійснюють найбільший вплив (Deu sche Ba k, Barclays Ba k, U io Ba k, Swi zerla d, Ma ha a Ba k та ін.). 4. Фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції Мають стабільний попит на іноземну валюту (імпортери) і пропозицію іноземної валюти (експортери), а також розміщують і залучають вільні валютні залишки у короткострокові депозити. Прямого доступу на ринок не мають. 5. Компанії, що здійснюють закордонні вкладення активів Міжнародні інвестиційні фонди; здійснюють політику диверсифікованого управління портфелем активів, вкладаючи кошти в цінні папери держави й корпорацій будь-яких країн. 6. Валютні біржі У деяких країнах економікою функціонують валютні біржі, у функції яких входить здійснення обміну валют для юридичних і фізичних осіб та формування ринкового валютного курсу. Держава, як правило, періодично регулює рівень обмінного курсу, користуючись компактністю біржового ринку. 7. Валютні брокерські фірми Зводять покупців та продавців іноземної валюти і здійснюють між ними конверсійні або депозитно-кредитні операції. За посередництво стягують брокерську комісію у вигляді відсотка від суми угоди. Залежно від організації торгівлі валютою валютний ринок поділяється на біржовий та позабіржовий. На біржовому ринку торгівля валютою здійснюється організовано на спеціальному місці, що називається валютна біржа21. Організатори біржі за свої послуги отримують великі доходи у формі комісійних. Тому цей вид торгівлі все більше поступається місцем позабіржовій валютній торгівлі.

Тут продавці і покупці вступають у прямі зв’язки між собою. В Україні міжбанківська валютна біржа перестала існувати з 2000 р. Тепер торгівля валютою здійснюється через міжбанківський валютний ринок. До головних функцій валютних ринків можна віднести: забезпечення виконання міжнародних розрахунків; забезпечення ефективного функціонування світових кредитних та фінансових ринків (дозволяє суб’єктам МЕВ користуватися національними кредитними та фінансовими ринками для фінансування та проведення операцій по всьому світу. Тобто фірми мають змогу отримувати кредити за найнижчими ставками і у найпривабливішій для них валюті, а потім використовувати залучені кошти для фінансування будь-яких операцій); страхування валютних та кредитних ризиків (валютні ринки надають можливість суб’єктам МЕВ за допомогою відповідних інструментів (опціони, ф’ючерси, форвардні контракти, валютні свопи) зменшити або зовсім уникнути валютних ризиків які пов’язані з проведенням операцій в різних валютах); отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют (спекулянт відкриває позицію по певній валюті і очікує зміни курсу, якщо курс змінився таким чином яким очікував спекулянт то він заробить прибуток якщо, ні то збиток); визначення валютних курсів – діяльність операторів на валютних ринках постійно змінює валютні курси тих валют, з якими працюють на цьому ринку. Існує багато причин зміни валютного курсу певної валюти, але всі вони діють опосередковано через зміну попиту і пропозиції на цю валюту на валютних ринках. Таким чином саме на валютному ринку визначається вартість певної валюти; диверсифiкацiя валютних резервів банків, підприємств, держав (суб’єкти МЕВ можуть певним чином застрахувати себе від змін валютних курсів шляхом розосередження своїх грошових активів в різних валютах); регулювання економіки (через зміну валютного курсу відкрита економіка може регулювати диспропорції які виникають в ній). Існує чотири групи суб’єктів валютного ринку: 1. Державні установи, основне місце серед яких займають: центральні банки - управління валютними резервами, проведення валютних інтервенцій, регулювання рівня процентних ставок по вкладенням в національній валюті; казначейства окремих країн. 2. Юридичні та фізичні особи , зайняті у різноманітних сферах& bsp;зовнішньоекономічної діяльності: компанії, що приймають участь у міжнародній торгівлі; мають попит на іноземну валюту , а також її пропонують; операції здійснюють через банки; компанії, які здійснюють закордонні вкладення активів (I ves me Fu ds, Mohey Marke Fu ds, I er a io al Corpora io s), тобто інвестиційні фонди, крупні міжнародні корпорації; приватні особи – неторгові операції - туризм, переказ заробітної плати, пенсій, гонорарів і продаж готівкової валюти. 3. Комерційні банківські установи, які забезпечують валютне обслуговування зовнішніх зв’язків:& bsp;комерційні банки (ТНБ) – проводять основний обсяг валютних операцій, акумулюють загальні потреби ринку у валютних конверсіях, а також у залученні або розміщенні коштів і виходять з ними на інші банки; 4. Валютні біржі та валютні відділи товарних фондових бірж.

В Рио-де-Жанейро он обратил внимание на бордели, в которых работало множество девушек с явными арийскими чертами, это послужило ему доказательством мирового заговора евреев, стремящихся испортить юных девушек высшей расы. Поднимаясь по Амазонке в Манаос, Иссбернер-Халдан написал диссертацию по хиромантии, за которую получил звание профессора honoris causa от никому не известного и возможно вымышленного университета. Во время поездки в Перу, он странствовал по Андам и испытал там мистический транс, причастившись таинствам и более высшему смыслу человеческого существования: он также получил эзотерические наставления от Девасвара Ламы, странствующего персидского святого. Вернувшись в Австралию, он вновь приступил к работе на фермах Квинсленда до весны 1914, когда решил отправиться через Германию в Соединённые Штаты. Он прервал своё путешествие в Коломбо для того, чтобы посетить свящённый город Бенарес. Здесь он встретил йога, называвшего себя Рамаширо, объяснившего ему теорию человеческой ауры; кроме того йог заклинаниями вызвал серию видений, показавших сцены из прежних жизней Иссбернера-Халдана, во время античности и в Средневековье

1. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

2. Лобізм та його регулювання

3. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

4. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

5. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

6. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
7. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку
8. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

9. Процес управління та його основні стадії

10. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

11. Етикет та його національні особливості

12. Банки на валютному ринку України

13. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

14. Столипін та його аграрна реформа в Україні

15. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

16. Місто та його структура

Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

18. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

19. Підряд та його види

20. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

21. Поняття права природокористування та його види

22. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні
23. Гетьман Пилип Орлик та його конституція
24. Імператор Олександр Другий та його реформи

25. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

26. Расизм та його прояви на сучасному етапі

27. Романтизм та його значення в мистецтві

28. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

29. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

30. Види попиту. Поняття товару та його суть

31. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

32. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Метод векторів та його застосування

34. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

35. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

36. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

37. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

38. Процес реалiзацiї рiшень i його регулювання
39. Концепція підручника та його структуризація
40. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

41. Властивості алюмінію та його сплавів

42. Будова двигуна та його робота

43. Туризм та його вплив на світову економіку

44. Валютний ринок Украіни

45. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

46. Функціонування валютного ринку в Україні

47. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

48. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

49. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

50. Виробництво та його роль в житті суспільства

51. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

52. Характеристика і прогнозування операцій на валютному ринку

53. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

54. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
55. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
56. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Світові ринки зброї та військового спорядження

59. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

60. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

61. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

62. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

63. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

64. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

66. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

67. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

68. Національний банк України та особливості його функціонування

69. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

70. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
71. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
72. Валютні ризики: економічна природа та управління

73. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

74. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

75. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

76. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

77. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

78. Державне регулювання фондового ринку в Україні

79. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

80. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

81. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

82. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

83. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

84. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

85. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

86. Трудовий договір та порядок його укладення
87. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
88. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

89. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

90. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

91. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

92. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

93. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

94. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

95. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

96. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

98. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

99. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.