Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Соціальні проблеми у ЗМІ

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КАФЕДРА ЗВЯ’ЗКІВ З ГРОМАДСКІСТЮ Курсова робота на тему “Соціальні проблеми у ЗМІ” Студента II- курсу очного відділення група – ПР 21 Пилипчука Юрія ВолодимировичаКиїв 2003Зміст Вступ Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільстві 1.1Ефективність і дієвість преси з питань соціального захисту населення 1.2Проблеми соціального захисту у нормативних актах 2. Аналітична частина 2.1 Інформаційна насиченість 2.2 Актуальність, своєчасність, новизна 2.3Об’єктивність і доступність 2.4 Жанрова різноманітністьВисновки й проплзиції Вступ Тема данної курсової є дуже актуальною, адже соціальним проблемам з кожним днем приділяється все менше уваги І вони не вирішуються. ЗМІ, впливаючи на свідомість людини, спонукають іі до соціальної активності, змінюють її суспільну та виробничу діяльність. Саме життя покликало засоби масовоі інформаціі стати на стороні інтересів кожної людини. Особливо важливо відстоювати ці інтереси у перехідний період, коли нелегкі процеси утвердження ринкових трансформацій справляють величезний вплив не лише на соціальні почуття груп населення, але й позначаються на долі кожної людини. Одним з основних напрямків висвітлення проблем соціального захисту населення є конкретні поради читачам про те, як вижити у нинешніх непростих умовах .Особливу увагу варто приділяти найменш соціально захищеним верствам населення – пенсіонерам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям. Необхідно подавати матеріали про їхнє життя, про благодійну допомогу. Важливо залучати спеціалістів, які б знайомили населення з його правами, роз'яснювали закони, що стосуються соціальноі захищеності, коментували позицію держави в питаннях соціального забезпечення, відповідали на листи, тощо. За часів Радянського Союзу практично не поставали питання соціальноі захищеності людей, оскільки держава приховувала справжній стан речей і штучно створювала ідеальний образ свого народу- всі були на одному рівні, не існувало різних прошарків населення. Нові економічні умови вимагали осмислення сучасної політики та наполегливої праці. Не кожна людина змогла пристосуватися до цих умов . Як наслідок, постраждали найменш захищені верстви населення – інваліди, пенсіонери, діти-сироти. У матеріалах про соціальний захист людей преса має привертати увагу владних структур до таких проблем; - надання матеріальної допомоги малоімущім; - споживчий ринок, його залежність від ліберізаціі цін та підприємницьких свобод; - хід економічних реформ, їх оцінка людьми, недоліки реформ. В сучасних умовах проблеми соціального захисту населення та політичної нестабільності набувають особливої гостроти, що вимагає пошуків механізмів злагоди,консолідації різних громадсько-політичних сил в ім'я громадянського миру. Преса має розповідати і допомагати у вирішенні проблем незахищених верств населення. &quo ; При ЗМІ важливо створювати Центри соціальних досліджень. Преса має бути своєрідним соціальним моніторингом з метою систематичного вивчення настроїв, сподівань га орієнтації населення, розробки обгрунтованого прогнозу соціального життя громадян&quo ;.

Проблема соціального захисту населення болюча та гостра, потребує активної позиції щодо неї та дій. Ось чому є важливими дослідження журналістських матеріалів у пресі про сучасний соціальний захист Курсова робота має на меті дослідити проблеми, пов'язані з труднощами сьогодення у житті малозабезпечених і громадян та тенденціі їх висвітлення на сторінках газет. Актуальність роботи полягає в аналізі тієї ситуаціі,в якій опинилися малозабезпечені верстви населення. Методична цінність курсової роботи полягає в тому, що було опрацьовано літературу з питань економічних перетворень, розглянуто ряд законів, що стосуються соціально-економічного захисту населення. діяльності ЗМІ. Автором було розглянуго ряд завдань: -дослідити частотність розгляду проблем соціальної незахищеності громадян; -прослідити дотримання положень законів, що регулюють діяльність ЗМІ і працівників преси при висвітленні соціальних проблем; -проаналізуваїи закони, що стосуються соціального захисіу населення. 1. Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільстві Проблеми взаємної відповідальності суспільства та преси продовжують залишатися дискусійними і актуальними. Там, де діяльність преси дійсно спирається на конституційні норми та правовий статус у суспільстві, вирішення цих проблем найбільш прийнятне та найменш болісне. На шляху створення української національної державності питання вироблення та закріплення правового статусу ЗМІ в суспільстві займають щільне місце в законотворчій діяльності парламенту. Першим було прийнято закон України &quo ;Про інформацію&quo ;. Цей закон закріпив право громадян України на інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності, визначив систему та джерела Інформаціі, доступ до неї і статус учасників інформаційних відносин. Основними принципами інформаційних відносин (ст.5) (2) визнано наступні: - гарантованість права на інформацію; - відкритість та доступність інформації та свобода іі обміну; - об'єктивність інформації; - повнота і точність інформації; - законність та етичність одержання,використання і понюреіння інформації. Основними галузями інформації (ст.17) є.: - політична, економічна, духовна інформація; - науково-технічна, соціальна, екологічна інформація; - міжнародна інформація. До основних видів інформації закон відносить: - статистичну інформацію, - інформацію про діяльність державних органів, - правову інформацію, - інформацію про особу, - інформацію довідково-енциклопедичного характеру. Друкованими засобами інформаціі є періодичні друковані видання (преса) - газети, журнали, 6юлетені, альманахи, тощо та разові видання з визначеними тиражами, книжкові видання. Закон України про &quo ;Друковані засоби масовоі інформації (пресу) в Украіні встановлює свободу слова й вільне висловлення у друкованому вигляді своїх переконань, що гарантується Конституцією Украіни. Відповідно до вказаного закону це означає право кожного громадянина вільно та незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою ЗМІ. Друковані засоби масової інформації є вільними. Закон України &quo ;Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні&quo ; встановлює (ст.З

) &quo ;неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масовоі інформації&quo ;, встановлює неприпустимість використання преси для ; -закликів до захоплення влади, насильницькоі зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; - пропаганди війни, насильництва та жорстокості; - розпалення расової, національноі та релігійної ворожнечи. Заборонено використовувати друковані ЗМІ для: - втручання в особисте житгя громадян, посягання на їх честь та гідність; - розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання на особу неповнолітнього правопорушника без його згоди або згоди його представника. Право кожної людини на свободу думки, совісті, релігії, переконань є її особистою справою і не може регламентуватися законом. Не можна забувати, що вільне висловлення переконань є суспільним здобутком але, якщо ці переконання спрямовані проти державної влади, іх розповсюдження підлягає обмеженню в законодавчому порядку. Це загальноприйняте правило світової практики і його дотримання потрібно перш за все в цілях державної безпеки, громадського порядку здоров'я, моральності населення, а також для поваги прав і репуіації інших людей. Саме тому друковане поширення ідей, що можуть завдавати шкоди державі та політиці, будь-якоі пропаганди озброєного захисту &quo ;національних інтересів”, закликів до національної чи релігійної ненависті кваліфікується як підбурювання до ворожнечи або насильства та суворо забороняється. 21 січня 1994 року Верховною Радою був прийнятий Закон &quo ;Про державну таємницю&quo ;,його реалізацію та механізм впровадження здійснює новостворене Міністерство України у справах преси та інформаціі, однією з складових структур якого є колишній Державний комітет. 1.1Ефективність і дієвість преси з питань соціального захисту населення Проблема ефективності преси існує відтоді, як з’явилася газета і саме від журналіста залежить успіх його матеріалів. Працівник ЗМІ повинен вміти майстерно передати ідею, біль, перекласти це на мову газетної публіцистики, втілити їх в оглядах і статтях, репортажах і кореспонденціях, побудованих на фактах місцевого життя. Отже, вимагається постійне, безперевне професійне вдосконалення журналістських кадрів. Існуе ще одна умова, наскільки ідентично ідеї будуть сприйті читачами,- лише на перший погляд вона здається незалежною від журналістів. Адже, щоб впливати на розум і почуття читачів, треба знати їх інтелект, духовний світ, інтереси, вподобання, тощо. Факторами журналістської ефективності є : об’єктивні потреби всього суспільства, чи окремого регіону, в соціальнозначимій інформації ; теоритичний, ідейний, моральний, професійний рівень жрналістських кадрів – якість їхньої роботи ; соціальний склад, рівень політичної культури аудиторії, що забезпечують повне сприйнття інформації та інтенсивний зворотній зв’язок з органами преси ( V, радіо). Перший фактор є визначальним для видавця, журналіста та аудиторії. Всі вони керуються об’єктивними потребами в соціальній інформації, характер якої обумовлює конкретна історична ситуація.

Ре­шить проблему – значит выйти на уровень новых, возможно еще более сложных, но и более «высоких» проблем, разрешение кото­рых обусловливает дальнейший прогресс человечества. Такова диа­лектика назревания и преодоления проблемных ситуаций. 3. Социальные проблемы и их систематизация Как уже отмечалось, наиболее распространенная интерпрета­ция понятия «социальная проблема» – это разрыв между действительным и желательным, создающий своеобразное поле неопреде­ленности. Любое социологическое исследование, прогностическое в частности, – это прежде всего научное исследование социальных проблем, которым подчинен выбор соответствующих предметов исследования. Характерные особенности социальных проблем следующие: 1) решение проблемы одного уровня вызывает появление более сложных проблем более высокого уровня; 2) связь с конкретно-исторической обстановкой данного обще­ства на данном этапе его развития; 3) решение социальной проблемы обязательно связано с соци­альной целью (подразумевается сознательная целенаправленная деятельность людей)

1. Ожиріння як медико-соціальна проблема

2. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

3. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

4. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

5. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

6. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
7. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
8. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

9. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

10. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

11. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

12. Поняття й проблеми соціальної етики

13. Соціальне становище Запорізького краю

14. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

15. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

16. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

17. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

18. Право як спеціальне соціальне явище

19. Соціальна екологія

20. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

21. Мораль і соціальне управління

22. Соціальне та особисте страхування
23. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
24. Соціальна інфраструктура України

25. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

26. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

27. Демократія як соціальне явище

28. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

29. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

32. Соціальна держава

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

33. Соціальна обумовленість державної служби

34. Соціальна цінність права

35. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

36. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

37. Суть та принципи соціальної держави

38. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
39. Мова як символ соціальної солідарності
40. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

41. Історія України. Соціально-політичні аспекти

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

46. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

47. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

48. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

51. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

52. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

53. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

54. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
55. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
56. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

57. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

58. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

59. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

60. Соціально-філософські погляди І.Франка

61. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

62. Соціально-етичний маркетинг

63. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

64. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

65. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

66. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

67. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

68. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

69. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

70. Зайнятість: соціально-трудові відносини
71. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста
72. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

73. Соціально-трудові відносини як система

74. Типологія соціально-трудової мобільності населення

75. Управління, як соціальний феномен

76. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

77. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

78. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

79. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

80. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

81. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

82. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

83. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

84. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

85. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

86. Соціальна структура суспільства
87. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства
88. Політика та соціальний конфлікт

89. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

90. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

91. Лабораторне експериментування в соціальній психології

92. Основи формування соціальних стереотипів

93. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

94. Поняття соціальної установки

95. Предмет соціальної психології

96. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

98. Соціальна психологія як наука

99. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.