Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Основні принципи створення АІС

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: “Інформаційні системи і технології у фінансах” Суми 2008 ЗМІСТ 1. Адміністративно-технологічна структура ЕП НБУ 2. Призначення і основні можливості системи “клієнт-банк 3. Основні принципи створення АІС Список літератури 1. Адміністративно-технологічна структура ЕП НБУ Інтенсивне впровадження сучасних засобів телекомунікації в банківській системі України розпочалося з моменту створення та впровадження СЕП. Одним з основних засобів СЕП є електронна пошта НБУ. Електронна пошта НБУ являє собою програмно-технічну та адміністративно-технологічну систему, що забезпечує обмін повідомленнями між абонентами мережі. Розробником електронної пошти є Управління телекомунікацій НБУ, розробка виконана у відповідності із стандартом Х .400 МККТ. Для обміну інформаційними повідомленнями в СЕП використовується електронна пошта (ЕП). Електронна пошта для передачі повідомлень використовує телефонні мережі зв’язку і має таку саму швидкість доступу, як і телефон. Але ЕП має деякі переваги. Перша перевага ЕП полягає в тому, що для виконання зв’язку не потрібно одночасної присутності обох абонентів на різних кінцях телефонної мережі. Друга перевага ЕП полягає в тому, що вона залишає письмову копію послання, яке може бути збережене або ж передане кільком абонентам. Електронна пошта може розглядатись як окремий випадок передачі файлів, що має певні особливості і відмінності від стандартної процедури передачі файлів. Перша відмінність полягає в тому, що відправником і одержувачем повідомлень є люди, а не машини. Це означає, що система ЕП складається з двох різних тісно пов’язаних частин: одна забезпечує взаємодію з користувачем (наприклад, складання, редагування) повідомлень, друга — передача повідомлень (наприклад, розсилання повідомлень за списком, забезпечення передачі). Друга відміна ЕП від передачі файлів полягає в тому, що, крім самого повідомлення, поштове послання містить велику кількість допоміжних полів. Ці поля вказують на ім’я та адресу одержувача, дату і час відправлення повідомлення, перелік осіб, яким відправлена копія повідомлення, рівень значущості, ступінь секретності, запит на підтвердження отримання і обробку та багато іншого. Електронна пошта НБУ (ЕП НБУ, BU mail) — програмно-технічна, адміністративно-технологічна система закритого типу, що забезпечує електронний обмін даними в банківський системі України. Відправником і одержувачем повідомлень в ній можуть бути різні прикладні системи, програми та фізичні особи. Електронна пошта охоплює близько 2300 вузлів і має більш як 20 тисяч кінцевих користувачів по всій Україні. Доставка кореспонденції із одного вузла в другий займає приблизно 15—20 хвилин. Через вузли електронної пошти, розташованої у підрозділах НБУ, передається від 10 до 150 Мбайт інформації за добу з урахуванням транзиту. Обмін інформацією в електронній пошті здійснюється через так звані електронні поштові скриньки.

Вони організовані у вигляді звичайних каталогів DOS з ім’ям, яке збігається з кодом абонента, що мають підкаталоги I для вхідної і OU для вихідної кореспонденції. Під час сеансу електронної пошти вся інформація відділення банку з поштової скриньки з підкаталогу OU передається в центр комутації зв’язку (ЦКЗ) в підкаталог I . Інформація, що надійшла на адресу відділення банку з підкаталогу OU Центра комутації, приймається в підкаталог I відділення банку. Після успішної передачі або прийому відповідний підкаталог OU очищається. Цим виключається можливість повторної передачі під час наступного сеансу зв’язку. Сеанс зв’язку виконується з ініціативи відділення банку. Інформація електронною поштою передається у вигляді файлів DOS, які в цьому випадку будуть називатися повідомленнями, або конвертами. Імена файлів (конвертів) повинні мати таку структуру: Непізнані конверти (файли з неправильною структурою імені) автоматично прямують на ЦКЗ в спеціальний каталог до з’ясування. Для кожного відділення банку в Центрі комутації повідомлень відкрита своя поштова скринька з ім’ям, яке збігається з кодом абонента. Рис. 1. Структура імен файлів (конвертів) Головним завданням ЦКЗ є періодичний перегляд підкаталогів I всіх поштових скриньок і переміщення кореспонденції, що надійшла в них у відповідний підкаталог OU . Програма ЦКЗ також управляє каналами зв’язку, веде архів і збирає статистичні дані про проходження кореспонденції в ЦКЗ. Структура зв’язку в ЕП строго ієрархічна, тобто: центральний вузол, регіональні і абонентські вузли (рис.2). Якщо кількість локальних користувачів перевищує 9, то локальному користувачеві присвоюють порядкову букву латинського алфавіту. Кожний вузол має своїх локальних користувачів. Рис. .2. Структура електронної пошти НБУ Ім’я поштового вузла складається з 4-х символів: · перший означає державу (U — Україна) · другий знак — регіон (А — Вінницька область) · третій — тип банку (Н — НБУ) · четвертий — порядковий номер чи символ. Систему ЕП НБУ утворюють поштові вузли, що поділяються на центральні, регіональні та абонентські. Центральні та регіональні вузли входять в систему НБУ і розміщуються в управліннях Національного банку. Всі інші вузли ЕП НБУ є абонентськими. До них належать вузли, розміщені в комерційних банках, а також в державних та урядових установах і взаємодіють з банківською системою. Майже кожний регіональний вузол ЕП НБУ є водночас і елект­ронною інформаційно-довідковою дошкою об’яв. Вузли можуть бути зв’язані між собою по виділених і комутованих телефонних чи телеграфних каналах зв’язку, через супутникові системи передачі даних чи через мережі Х .25. 2. Призначення і основні можливості системи “клієнт-банк” Система «Клієнт-банк» призначена для роботи клієнта з банківською установою і передбачає передачу платіжних документів клієнта до банку, а також отримання різноманітних документів з банку каналами зв’язку. Для з’ясування суті функціонування системи коротко розглянемо характеристику предметної області, на яку розповсюджується дія системи «Клієнт-банк».

Згідно з діючим законодавством України будь-яке підприємство чи організація повинні тримати власні грошові кошти на розрахункових рахунках в банківських установах. Розрахунки готівкою дуже обмежені як сумами, так і кількістю. В основному всі розрахунки підприємств і організацій між собою, з державним бюджетом та позабюджетними фондами проводяться в безготівковій формі через розрахунковий рахунок в банківських установах. Технологія взаєморозрахунків підприємств та організацій звичайно здійснюється за такою схемою. Підприємство-платник отримує рахунок чи рахунок-фактуру на потрібний товар чи послугу, в якому вказані банківські реквізити продавця. Далі за цим документом формується платіжне доручення. Платіжне доручення — це розпорядження підприємства-плат­ника банку здійснити переведення зазначеної суми з власного розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок підприємства-покупця. Платіжне доручення має містити такі реквізити: · номер платіжного доручення, · дата, · код за ЄДРПОУ підприємства-платника, · назва підприємства-платника, · банківські реквізити платника, · код за ЄДРПОУ підприємства-одержувача, · назва підприємства-одержувача, · банківські реквізити платника, · сума платежу, · призначення платежу. Платіжне доручення має бути надруковане в двох примірниках (іноді потрібно 3), на кожному з яких повинен стояти надпис «1 примірник», «2 примірник». Перший примірник завіряється підписами директора підприємства (організації)-платника та головного бухгалтера чи уповноваженими на це особами, а також печаткою підприємства-платника. Перший примірник залишається в банківській установі, а другий після здійснення платежу та штампування банком повертається підприємству як підтвердження здійснення оплати. Штамп банку містить назву банку, його МФО та дату, коли був здійснений платіж. Платіжні доручення доставляються в банківську установу касиром підприємства в час, установлений банком для обслуговування клієнтів, віддаються операціоністу, який їх вводить в систему ОДБ. Крім проштампованих платіжних доручень, банк кожний день формує та віддає підприємству-клієнту виписку з розрахункового рахунку, яка містить інформацію про поточний стан розрахункового рахунку та про обіг коштів на ньому. Виписка містить такі реквізити: · дата формування виписки, · час формування виписки, · дата здійснення виписки, · дата здійснення останьої (попередньої) операції по рахунку, · назва та МФО банківської установи, · назва клієнта, · номер розрахункового рахунку клієнта, · вхідний залишок, · № документа, по якому здійснена операція, · код документа, · дані про кореспондента платежу (МФО, розрахунковий рахунок, назва), · призначення платежу, · ознака операції (кредитова чи дебетова), · сума транзакції в грн, · сума кредитового та дебетового обороту за день, · вихідний залишок на розрахунковому рахунку. Слід зазначити, що цей перелік може відрізнятися в різних банківських установах, але в основному він залишається незмінним. Так, у виписку може не включатися назва кореспондента та призначення платежу. Це залежить від версії ОДБ, яка функціонує в банку.

Не только народные массы, но и элиты оказываются не готовыми к процессу ускоренной модернизации. Курс Петра I на модернизацию страны требовал замены традиционной элиты элитой модернизации. И Петр I создавал разветвленную бюрократическую систему управления страной, во многом опираясь на модели управления западноевропейских стран. Эта бюрократия призвана была быть проводником абсолютистской внутренней и внешней политики. Политика модернизации требовала отказа от принципов местничества при формировании элиты, создания единой иерархизированной структуры чиновничества. Документом, определявшим правовое закрепление этой иерархии, был "Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных" 1722 года. Он устанавливал, что основным принципом формирования административной и военной элиты должен быть не знатность происхождения, а квалификация, служебная пригодность, личные заслуги. Строя элиту по принципу вертикальной иерархизации, государство и получает важнейший механизм осуществления его централизованной абсолютистской власти

1. Основные принципы международного публичного права

2. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

3. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

4. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами

5. Основные принципы диалектики

6. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США
7. Сущность и основные принципы маркетинга
8. Основные принципы философии ПоВеды

9. Основные принципы терапии ОКИ

10. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

11. Основные принципы международной политики

12. Основные принципы местного самоуправления

13. Основные принципы и особенности латиноамериканских конституций

14. Основные принципы местного самоуправления

15. Основные принципы создания, деятельности и развития саморегулируемой организации арбитражных управляющих

16. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

17. Основные принципы тантрического секса

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъёма штанги тяжелоатлетами

20. Основные принципы природопользования

21. Основные принципы письменных коммуникаций

22. Основные принципы бухгалтерского учета в западных странах
23. Основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности региона
24. Как подготовить специалиста: некоторые основные принципы обучения студентов

25. Земная кора, формирование рельефа и основные принципы тектоники

26. Электронная почта. Основные принципы написания писем

27. Основные принципы работы ТЭС

28. Эффективность обучения: семь основных принципов

29. Основные принципы организации безопасных условий труда на территории предприятия

30. Основные принципы и понятия гидробиологии

31. Возникновение и формирование основных принципов учета в Древнем мире и Средневековье

32. Основные принципы делопроизводства

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Цели и основные принципы аудита

34. Основные принципы государственной системы

35. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата

36. Основные принципы правового регулирования труда

37. Основные принципы трудового права

38. Понятие, основные принципы и виды государственной службы
39. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина
40. Основні принципи модульного програмування та стеки

41. Основные принципы проектирования баз данных

42. Основные принципы решения транспортной задачи

43. Основные принципы и законы современной риторики

44. Основні принципи маркетингу

45. Основные принципы и функции маркетинга

46. Бальнеотерапия, основные принципы, показания к лечению

47. Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

48. Основные принципы закаливания

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

50. Основные принципы и методы управленческой психологии

51. Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"

52. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"

53. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

54. Цели и основные принципы обучения
55. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций
56. Основные принципы и особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии

57. Основные принципы и понятия поведенческой психотерапии

58. Основные принципы тестирования

59. Основные принципы и формы проведения групповой психосоциальной работы

60. Основные принципы и методы управления таможенным делом в России

61. Основные принципы построения автоблокировки переменного тока

62. Основные принципы спортивной тренировки

63. Основные принципы творения

64. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Основные принципы регулирования безопасности экономики

66. Основные принципы ценообразования продукции общественного питания и промышленных товаров

67. Понятие и основные принципы безработицы

68. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

69. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

70. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений
71. Основные понятия и принципы права
72. Экологическая оценка: основные понятия и принципы

73. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М.Ремизова

74. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, принципы организации деятельности

75. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

76. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

77. Основные этические принципы эпохи Возрождения. Отношение к античности

78. Основные правовые принципы охраны здоровья населения в республике Беларусь

79. Принцип межпредметных связей при решении химических задач. Разбор основных способов решения расчетных задач

80. Основные законы и принципы социального управления

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Основные школы управления. Принципы управления туристической организацией

82. Финансовый менеджмент: принципы, задачи, основные концепции

83. Разработка основных разделов проекта производства работ

84. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

85. Принцип работы и назначение телескопа

86. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни
87. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации
88. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

89. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

90. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

91. Принцип построения налога на добавленную стоимость

92. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

93. Основные задачи сферы государственного регулирования

94. Основні методи боротьби з інфляцією

95. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

96. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

97. Задачи сводки и основное ее содержание

98. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

99. Принципы гражданского процессуального права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.