Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

І Досвід упровадження інформаційних систем Сьогодні сучасні інформаційні та комунікаційні технології використовуються у діяльності майже кожного підприємства й організації. Першими зрозуміли переваги від їх застосування великі промислові і комерційні компанії. На початку 90-х років ХХ століття потужні корпорації інвестували значні кошти в перебудову своїх інформаційних систем. Як наслідок, це призвело до суттєвого реформування бізнес-процесів організацій. За дослідженнями “S adish Group I er a io al” тільки 20% спроб ввести в дію нові інформаційні системи закінчились успішно у визначені часові рамки, бюджет і відкрили організації нові функціональні можливості. Понад 46% таких проектів здійснювались зі значними затримками і перевитратами й не досягали поставлених цілей. 28% проектів взагалі не було закінчено. Проведені дослідження виявили 2 основних фактори, від яких залежав успіх проектів. Ними були усвідомленість корисності інформаційної системи для досягнення бізнес цілей організації і легкість у використанні системи персоналом організації. З цього випливає ще один важливий висновок: основною проблемою впровадження інформаційної системи є людський фактор, в той час, як технологічні проблеми насправді є другорядними. Саме тому організація має зосередити увагу на доведенні персоналу, що система не данина моді і не самоціль, а забезпечить: підвищення продуктивності; поліпшення якості роботи; є гнучкою і зрозумілою для користувачів, нею легко навчитись користуватись. Впровадженню системи має передувати комплексне навчання персоналу. Цілі, які мають бути досягнуті показано на рис. 1. Рис. 1 Дотримання організацією цих 6-ти вимог підвищить шанси на успіх впровадження нових інформаційних технологій у діяльність організації. ІІ Впровадження інформаційних технологій у сфері освіти Загальна тенденція впровадження інформаційних технологій охопила і заклади освіти, які зрозуміли, що використання сучасних інформаційних технологій стало важливим фактором підвищення якості і доступності освіти. Згідно з під інформаційною системою ВНЗ слід розуміти сукупність взаємопов’язаних компонент, що збирають, обробляють, зберігають, розподіляють і аналізують інформацію, яка забезпечує прийняття рішень, координацію, контроль та візуалізацію діяльності організації. Під інформацією розуміють дані, які представлені у певній формі і мають значення і користь для тих, її використовує. З цього випливають вимоги до окремих властивостей інформації, які представлені на рис 2. Рис. 2 Саме використання сучасних інформаційних технологій дозволяє найбільш повно забезпечити ВНЗ необхідною інформацією з зазначеними властивостями для прийняття оптимальних рішень з точки зору її сталого розвитку. Практика засвідчує, що ВНЗ, які використовують у своїй діяльності системи управління на основі сучасних інформаційних технологій є більш конкурентоспроможними, ніж ті, що працюють по старинці. Не обійшлося без спрощеного розуміння їх користі для ВНЗ і перебільшення їх можливостей. Тобто вважалося достатнім придбати необхідну кількість сучасних комп’ютерів і програмних продуктів і вони самі по собі забезпечать високу якість освіти, зроблять її доступною і дешевою.

Як досить швидко з’ясувалось, що такий підхід призводив лише до великих фінансових витрат без відповідного позитивного ефекту. Ефективність інформаційної системи залежить від правильної стратегії розроблення, придбання і використання програмних продуктів. Якісна вища освіта має орієнтуватись на інноваційні технології і продукти, які пропонують компанії – світові лідери у сфері інформаційних технологій. Безперспективним є використання доморощених програмних продуктів, які вимагають постійного технічного супроводження розробників і морально застарівають ще до того, як вдається налагодити їх нормальну роботу. Крім того, традиційно застосування інформаційних технологій зводилось, як правило, до створення систем дистанційного навчання, використання переваг розроблення модульних курсів навчання, а також уточнення і внесення змін у навчальний процес, тобто чому і як вжити за допомогою нових технологічних можливостей, зокрема, електронних бібліотек, підручників, віртуальних лабораторій, відео-, аудио- конференцій, семінарів тощо. Стосовно електронних бібліотек серед ВНЗ розповсюдженим було уявлення про те, що така бібліотека це, по суті, автоматизований пошук літератури за допомогою електронного каталогу, а також перехід бібліотечного фонду на електронну форму (електронні носії підручників). Зрозуміло, що матеріальні витрати на реалізацію такого підходу не відповідають основним цілям ВНЗ, оскільки мало що дають для удосконалення навчального процесу і наукової діяльності . Ще один локальний напрямок застосування інформаційних технологій, який знайшов розвиток у деяких ВНЗ, це створення автоматизованої системи обліку студентів та технологій навчального процесу . Подібні системи, як правило, створюються на основі реляційних баз даних з використанням відповідних систем управління базами даних на зразок MS-Access. Система дозволяє формувати і відслідковувати план навчального процесу, а також поточну успішність студентів. Крім того, система може бути зорієнтована на ведення бази даних викладачів. Система підтримує виконання таких функцій, як: електронна бібліотека – накопичення, зберігання та автоматизований доступ до навчальних матеріалів; електронний відділ кадрів – ведення особистих справ студентів, викладачів, персоналу; електронний деканат – створення навчальних планів спеціальностей, введення і коригування робочих навчальних програм, індивідуалізація навчання на рівні планів та програм, вибору викладачів, календарне планування навчального процесу, зарахування і відрахування студентів, автоматизована підготовка особистих навчальних планів студентів, аналіз результатів навчання; мережева система контролю знань – автоматизація контролю знань через формування тестових завдань, проведення контролю, перевірка результатів, статистичний аналіз; електронні консультації – проведення форумів – електронних конференцій, зв’язок через e-mail. Ще одним застосуванням інформаційних технологій, яке сьогодні активно розвивається в освітній галузі є організація дистанційного навчання. Розвиток цього напрямку стримується цілою низкою причин, таких як висока вартість послуг Інтернет, неякісний зв’язок, недооснащенність ВНЗ комп’ютерною технікою, необхідність значних інвестицій у розвиток внутрішньої мережі, відсутність фахівців.

Тим не менш, рядом ВНЗ вже розроблено і впроваджено автоматизовані системи управління дистанційним навчанням . Систему створено на базі відомого програмного продукту для оптимізації інформаційно-навчального середовища дистанційної освіти Lear i g Space компанії IBM/Lo us Sof ware Group, яка, в свою чергу, використовує технології Web, Yava та Domi o. Типова система дистанційного навчання працює на основі стандартних I er e -технологій, зокрема, Word Wide Web (WWW). Апаратний склад системи дистанційного навчання рис. 3. Рис. 3 Робота користувачів у такій системі здійснюється за допомогою стандартної програми – браузера H ML–сторінок, яка встановлюється на комп’ютерах як студентів, так і викладачів. Наступним кроком в процесі впровадження інформаційних технологій стало розроблення освітнього порталу ВНЗ. Освітній портал – це система, яка за допомогою мережевих технологій об’єднує програмні і технічні засоби, організаційне та методичне забезпечення для підвищення ефективності і доступності підготовки фахівців . Типову структуру освітнього порталу представлено на рис. 4. Рис. 4 У цій структурі предметний сервер містить дисциплінарне ядро, як повний спектр дисциплін певної спеціальності, а також інформаційно-довідкову систему, яка, в свою чергу, містить лекційні та інші матеріали для виконання практичних занять, курсового, дипломного проектування. На математичному сервері розміщено ряд існуючих універсальних пакетів програм для виконання широкого спектру числових, символьних і графічних розрахунків. На ньому можна розміщувати й інші потужні програмні продукти в залежності від специфіки підготовки студентів. Моделюючий сервер використовується для взаємодії між користувачем і математичним сервером, в результаті чого досягається ефективне віддалене використання універсальних наукоємних програмних продуктів. При цьому не має потреби розміщувати їх на кожному навчальному комп”ютері. Адміністративний сервер призначений для моніторингу навчального процесу. Він містить списки і особисті справи студентів, електронні залікові книжки та іншу інформацію, необхідну для контролю за навчальним процесом. Сервер тестування призначений для контролю знань студентів, реєстрації і звітності за результатами тестування. Бібліотечний сервер передбачає можливість користування бібліотечним фондом ВНЗ, замовлення книг, перегляду їх повнотекстового варіанту, а також виходу у міжбібліотечну комп’ютерну мережу. ІІІ Впровадження систем управління якістю ВНЗ та інформаційні технології Впровадження систем управління якістю ВНЗ відкрило ще один напрямок використання широких можливостей сучасних інформаційних технологій. Більшість організацій, які розробляють подібні системи, впроваджують автоматизовані системи управління документацією системи якості. Такі системи допомагають організації повною мірою задовольнити вимоги стандарту ISO 9001:2000 (п. 4.2) щодо управління документацією і протоколами якості. Використання комп’ютерної підтримки системи якості значно спрощує забезпечення ідентифікації документів, контроль за їх розповсюдженням, наявності відповідних версій в місцях застосування, аналізування та актуалізації документів та їх нового затвердження, надійного зберігання, захисту та вилучення у разі потреби.

Идеальная модель плановой системы предполагает также, что в ней практически отсутствуют издержки заключения хозяйственного договора, поскольку, как уже упоминалось выше, поставщики ресурсов, производители благ и магазины прикреплены друг к другу директивным способом. Однако в этот вид издержек входят также издержки непосредственного приобретения товаров конечными потребителями (приобретение товара покупателем тоже является хозяйственным договором). И этот условный вид издержек может вырастать в реальные кошмарные очереди, также известные со времен СССР. При плановой системе значительно снижены издержки измерения (издержки, связанные с оценкой потребителем свойств товаров), т.к. каждый вид товара производится одним производителем, а потому покупателю не нужно тратить время на измерение и сопоставление свойств товаров различных фирм и выбор для себя наиболее предпочтительного производителя. При плановой экономике отсутствуют также издержки, связанные с нарушением условий контракта и контролем за его исполнением: никто не может нарушать плановое задание — или под страхом морального или физического наказания, или просто потому, что само задание полностью учитывает ресурсы и возможности предприятий, следовательно, выполнение его становится естественным и целесообразным занятием

1. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ

2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

3. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

4. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

5. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

6. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості
7. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса
8. Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

9. Інформаційна політика України

10. Інформаційна безпека, пошук інформації

11. Інформаційно-довідкова система

12. Подсистема визуального отображения процесса интерпретации сетевых моделей в системе имитационного моделирования МИКРОСИМ

13. Разработка модели информационной системы предприятия ОАО "Токаревский комбинат хлебопродуктов"

14. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

15. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

16. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

17. Організаційна структура митної системи України

18. Математична модель транспортної системи підприємства

19. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

20. Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)

21. Рынок. Рыночная система. Модель рынка

22. Исследование решений одной системы интегро-дифференциальных уравнений, возникающей в моделях динамики популяций
23. Квантовомеханическая система и её наглядная модель
24. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Сбалансированная система показателей и альтернативные модели

27. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

28. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

29. Принятие решений в экологической геоинформационной системе на основе нечеткой модели классификации

30. Операційна система MS Windows

31. Модель устойчивой мировой системы

32. Трирівнева пенсійна система

Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Модели системы кровообращения

34. Інституційна система Європейського союзу

35. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

36. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

37. Інформаційні системи

38. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
39. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
40. Операційна система LINUX. Команди

41. Операційна система Windows

42. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

43. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

44. Разработка имитационной модели программного обеспечения информационной системы "Центр обслуживания абонентов"

45. Разработка имитационной модели системы массового обслуживания

46. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

47. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

48. Система захисту інформації в Російській Федерації

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Создание модели системы массового обслуживания

50. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

51. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

52. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

53. Захист інформації в інформаційних системах

54. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації
55. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло
56. Інформаційні системи в маркетингу

57. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

58. Інформаційні системи в менеджменті

59. Операційна система підприємства

60. Система бизнес-стратегий: модель BCG (матрица Boston Consulting Group)

61. Моделі обміну інформацією

62. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

63. Партійна система України. Політичний маркетинг

64. Региональная модель системы социальной защиты населения на примере ЕАО

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

65. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

66. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

67. Модели эволюции кредитно-денежной системы

68. Использование математических методов и моделей в управлении микроэкономическими системами

69. Математическая модель системы в переменных пространства состояний

70. Происхождение Солнечной системы и Земли
71. Вселенная, Галактика и Солнечная система
72. Малые тела Солнечной системы

73. Происхождение и развитие солнечной системы

74. Солнечная система в центре внимания науки

75. Обзор солнечной системы

76. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

77. Солнечная система

78. Происхождение солнечной системы

79. Спутниковые системы местоопределения

80. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

81. Двигательные системы организма

82. Нервная система

83. Нервная система

84. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

85. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

86. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
87. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
88. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

89. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

90. Транспортная система Украины

91. Методы и модели демографических процессов

92. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

93. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

94. Банковская система Франции

95. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

96. Налоговая система

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

97. Налоговая система России

98. Налоговая система РФ

99. Налоговая система РФ на современном этапе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.