Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Кафедра економічної теорії та фінансів Аналітична робота з дисципліни Модуль «Управління державними фінансами» Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення Виконав: слухач І курсу групи Д – 48 Севастьянов С.В. Перевірив: к. держ.упр. Гончаренко М.В. Харків 2008 1. Теоретичні аспекти діяльності Пенсійного фонду України Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 80фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. Діяльність Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України. Пенсійний фонд України вносить у встановленому порядку Міністру праці та соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечує її реалізацію. Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Статус та повноваження Пенсійного фонду України визначені Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” та Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 01.03.2001 року № 121 (із змінами). Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністрові праці та соціальної політики України. У межах своїх повноважень Пенсійний фонд України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Пенсійний фонд є одним із тих механізмів держави, основною функцією яких є здійснення соціального забезпечення громадян. Зокрема по своїй суті Пенсійний фонд призначений для надання фінансової допомоги тим громадянам, що в силу тих чи інших причин втратили працездатність і не здатні самі себе забезпечувати. Засоби на надання такого роду фінансової допомоги поступають із державних фінансів. Необхідність національної фінансової системи обумовлює політично-державна самостійність України і переведення економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і, що немаловажно, задоволення соціальних потреб народу.

Зазначимо, що фінанси представляють собою грошові фонди, що утворюються в процесі відтворення. Економічні відносини, що виникають між державою, банками, суб’єктами господарської діяльності, окремими громадянами, між галузями економіки, регіонами тощо у зв’язку з формуванням та використанням грошових фондів, становлять фінансові відносини. Тобто, до фінансів не належать кошти, що обслуговують особисте споживання та обмін (роздрібний товарооборот, оплата побутових, комунальних послуг, особистого транспорту, зв’язку тощо). Формування, розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів, необхідних для забезпечення функціонування держави, економіки та її розвитку, утворюють фінансову систему суспільства. Сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств та організацій, утворюють фінансові ресурси. Останні характеризують стан економіки і одночасно є джерелом її розвитку. Поява структури, яка поставила за мету своєї роботи покращення добробуту людей похилого віку шляхом їхнього пенсійного забезпечення, була покликана життям. Адже з проголошенням України незалежною державою постала необхідність розбудови нової, національної пенсійної системи, заснованої на принципах соціальної справедливості, фінансової міцності та економічно ефективної. Таке завдання було покладено на Пенсійний фонд України. Сьогодні Пенсійний фонд України – найбільш розгалужена фахова структура, яка здійснює багатогранну діяльність щодо пенсійного забезпечення громадян України, найпотужніша інституція в державі, яка акумулює і розподіляє значні за обсягом кошти, структура з могутнім кадровим потенціалом, які розвиваються і вдосконалюються. Головними напрямками фонду з реалізації пенсійної реформи є насамперед: взяття на облік платників страхових внесків; збір, акумулювання та розподіл коштів, призначених на пенсійне забезпечення; забезпечення повного і своєчасного фінансування пенсійних витрат; персоніфікований облік пенсійних справ громадян за допомогою сучасних інформаційних технологій; організація, призначення та виплата пенсій; створення організаційно-технічної бази функціонування накопичувального фонду другого рівня пенсійної системи; інформаційно-роз’яснювальна робота з питань пенсійного забезпечення. Діяльність Пенсійного Фонду у середині 90-тих років минулого століття, пов’язана з початком комп’ютеризації органів Пенсійного Фонду, зокрема, введення автоматизованого обліку надходження страхових внесків, приймання відповідної звітності, а згодом складних програмних комплексів, без яких сьогодні важко собі уявити Пенсійний Фонд України. У період від 1998 до 2003 року була створена унікальна за своєю сутністю система персоніфікованого обліку відомостей щодо застрахованих осіб (СПОВ), прийняття закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і “Про недержавні пенсійні забезпечення”, які забезпечили процес створення нормативно-правової та організаційно-технічної бази для побудови принципово нової трирівневої пенсійної системи.

Унікальність Пенсійного фонду України як центрального органу виконавчої влади полягає в тому, що на відміну від інших державних установ він є одночасно і соціальною, і фінансовою інституцією. Крім того Фонд опікується пенсійним майбутнім майже 20 млн. нині працюючих українців, ведучи персоніфікований облік їхніх пенсійних внесків. За великим рахунком майже все доросле населення країни користується соціальними послугами, що їх надає Пенсійний фонд. Основними завданнями Пенсійного фонду України є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування; забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України; ефективне використання коштів Пенсійного фонду України, здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України (Дод. А). Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань: 1) бере у межах своєї компетенції участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України; 2) планує доходи та видатки Пенсійного фонду України, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України; 3) прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ресурсів Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних виплат; 4) розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо встановлення або зміни ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (далі – страхових внесків); 5) організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду України щодо: - забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забезпечення; - повного та своєчасного обліку платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; - забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законодавства; - стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не сплачених сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; - забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; - проведення перевірок правильності сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; - обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності; 6) здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; 7) здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів тощо.

У мундирах ворога // Вiйсько Украџни. 1993. 9. С.6-156. Данлюк Б. Бог забра яго зарана // Голас Камбатанта. 2000. 2. Лпень. Дерейко ¶.¶. Вд колаборац до резистансу: дяльнсть 115/62-го укранського батальону шуцманшафту на теренах Блорус  Франц у 1942-1944 рр. // З архвв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. 1. С.179-193. Диксон Ч., Гейлбрунн О. Коммунистические партизанские действия: Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1957. 291с. Доморад К.И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области. 1941-1944. Мн.: Навука  тэхнка, 1992. 412с. Доморад К.И. Разведка и контрразведка в партизанском движении Белоруссии. 1941-1944. Мн.: Навука  т эхнка, 1995. 254с. Дробязко С.И. Советские граждане в рядах вермахта. К вопросу о численности // Великая Отечественная война в оценке молодых: Сб. статей студентов, аспирантов, молодых ученых. М., 1997. С.127-134. Дробязко С.И. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. М.: АСТ, 2000. 48с. Дробязко С.И. Русская освободительная армия. М.: АСТ, 2000. 64с. Дробязко С.И. Под знаменами врага

1. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

2. Фінансова система України

3. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

4. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

5. Фінансова система України

6. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
7. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
8. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

9. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

10. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

11. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

12. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

13. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

14. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

15. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

16. Аналітичні жанри

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

18. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

19. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

20. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

21. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

22. Вплив фінансової глобалізації на економіку України
23. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
24. Оглядово-аналітичні документи

25. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

26. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

27. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

28. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

29. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

30. Аналітична хімія

31. Розділення і виявлення катіонів Hg(II), Cd(II), Bi(III), Pb(II), Cu(II) методами аналітичної хімії

32. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

34. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

35. Економічне районування України

36. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

37. Вплив російської кризи на економіку України

38. Особливості перехідної економіки України
39. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
40. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

41. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

42. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

43. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

44. Методики оцінки фінансового стану банків України

45. Проблеми функціонування фінансових бірж України

46. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

47. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

48. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Регіональна економіка сільського господарства України

50. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

51. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

52. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

53. Засади конституційного ладу України

54. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
55. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
56. Предмет та методологія інформаційного права України

57. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

58. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

59. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

60. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

61. Економічне становище України в роки Хмельниччини

62. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

63. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

64. Політична система Української козацької держави

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

66. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

67. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

68. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

69. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

70. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
71. Міжнародні економічні відносини
72. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

73. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

74. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

75. Україна та міжнародні економічні організації

76. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

77. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

78. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

79. Економічні чинники регіональної політики в Україні

80. Центристські партії в політичній системі сучасної України

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

81. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

82. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

83. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

84. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

85. Реформування и в перехідній економіці України

86. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
87. Фінансове право України
88. Фінансовий ринок (фондовий) України

89. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

90. Правова охорона природно-заповідного фонду України

91. Вплив валютних курсів на економіку України

92. Економіка галузі виробництва пива в Україні

93. Економіка України на початку ХХІ століття

94. Економічна безпека України

95. Економічна і національна безпека України

96. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

98. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

99. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.