Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання Дипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)» виконала студентка 32 групи факультету підготовки вчителів початкових класів, заочного відділення Ворожбит Оксана Михайлівна науковий керівник Цибулько Михайло Богданович Тернопіль 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи народного мистецтва 1.1 Сутність та основні види народного мистецтва 1.2 Педагогічні можливості засобів народного мистецтва 1.3 Твори К.Білокур у структурі народно-мистецької творчості Розділ 2. Аналіз педагогічної практики використання творів К. Білокур у початкових класах 2.1 Використання творів народного мистецтва у навчальному процесі 2.2 Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур 2.3 Використання творчої спадщини К.Білокур на уроках образотворчого мистецтва Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Актуальність теми. Українське народне декоративне мистецтво – це величезний світ духовної і матеріальної спадщини етносу, набуток художніх ідей численних поколінь народу, дорогоцінна скарбниця, що живить сьогодні професійно-мистецьку творчість. Унікальна своєрідність українського народного декоративно-прикладного мистецтва сформувалась під впливом конкретних природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, економічних та інших умов. Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп. Сьогодні в умовах гострих протиріч між технічними досягненнями людства і низьким рівнем їхньої моральності, що загрожують знищенням антропосфери, особливої ваги набувають екологія природи та екологія культури . Однак у нашій мистецтвознавчій науці ще недостатньо провадяться комплексні синтетичні дослідження народного декоративного мистецтва визначних осередків і регіонів, а також окремих, найвидатніших його представників. Переважно вивчають окремі види мистецтва або локальні художні проблеми, але дослідження декоративного мистецтва в ракурсі його видатних представників дозволило б з'ясувати закономірності розвитку і згасання етномистецьких традицій, причинно-наслідкові зв'язки й взаємовпливи. У зазначеному контексті наукових завдань нам видається актуальним дослідження народного декоративного мистецтва у традиції видатної художниці Катерини Білокур. Дане дослідження є важливим у плані ґрунтовного пізнання національної художньої спадщини та локальної етномистецької традиції, яка сьогодні нестримно втрачає пріоритети розвитку. Сформульована наукова комплексна проблема поставлена для розв'язання, її виконання дасть можливість заповнити існуючу прогалину, має теоретичне і практичне значення, відкриває перспективи для наступних досліджень у галузі українського декоративного мистецтва. Катерина Василівна Білокур – майстер народного декоративного живопису. Вона втілила в своїх картинах поезію, філософію й відчуття краси народу, до якого належала.

«Саме її було обрано носієм цього дивовижного таланту, в якому земна краса навколишнього світу ставала по-небесному піднесеною, а тлінне перетворювалося на вічне» . У дні, коли Україна відзначає сторіччя від дня народження народної художниці Катерини Білокур, з новою силою хвилює загадка її непересічної особистості й творчої долі. Народившись у селі і не одержавши навіть початкової освіти, вона все своє життя провела в колі одвічних буденних турбот — як потім напише сама, «пряла, ткала, білила, мила, копала, садила, полола, збирала і все діло робила» . Яка ж вразливість душі, який нестримний потяг до гармонії, яка дивовижна духовна сила були в цій простій українській жінці, що змушували її, забувши про перевтому, про осуд оточення («Як можна марнувати час за отим малюванням?»), про кожному серцю бажане кохання, брати у руки вуглинку, згодом тонесенький пензлик і лишати на полотні, папері чи навіть фанері свої прекрасні напівсни, де втрачалися риси конкретної реальності й творилося справжнє мистецтво. Її талант формувався без сторонніх впливів, стихійно, у глибинах народної підсвідомості й надсвідомості. Лише в зрілому віці вона довідається про деякі обов’язкові закони художньої творчості. Тим більше вражає її безпомилкова мистецька інтуїція, яка допомагала в кожній роботі так добирати барви, що її можна назвати справжньою майстринею колориту. Важко сьогодні сказати, як би склалася доля майстрині, якби свого часу вона не надіслала однієї зі своїх картин до видатної співачки Оксани Петрусенко з вдячності за прекрасний спів. Артистка попросила працівників Полтавського будинку народної творчості допомогти художниці. Саме з виставки творів Катерини Білокур у Полтаві почалися для неї щасливі зміни в житті. Її картини демонструються в Києві, Москві. У Парижі серед захоплених шанувальників її творчості — Пабло Пікассо, який майстриню з українського села Богданівки назвав геніальною. У доробку Катерини Білокур є й пейзажі, й натюрморти з щедрими плодами рідної землі, й портрети близьких людей, та найбільшу частину її доробку становлять намальовані нею з надзвичайним захопленням і любов’ю квіти: «Квіти за тином», «Квіти в тумані», «Квіти увечері», «Польові квіти», «Квіти на блакитному тлі» та ін. Захоплений малярською поезією Катерини Білокур з її «магічною силою й майже фантастичною красою», письменник Олесь Гончар свого часу передбачав, що «слава художниці з кожним роком буде рости» . Надзвичайно важливо нині розглянути й проаналізувати формальні засоби стилю Катерини Білокур: яким чином усе це може «засвоїтися» сучасним малярством. Адже шлях від традиції (зв'язку професіонального й народного самовиразу) до &quo ;самого себе&quo ; найкоротший. Відповідно до сучасних процесів в освіті й культурі методику проведення уроків образотворчого мистецтва не можна розглядати без елементів історії народного мистецтва й дослідження творчості видатних особистостей даної сфери. Це й зумовило вибір теми дипломної роботи – „Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)”.

Об’єкт дослідження – народне мистецтво як компонент культурної спадщини українського народу. Предмет дослідження – особливості використання народно-мистецької творчості К.Білокур на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Мета дипломної роботи – обґрунтувати особливості використання народно-мистецької творчості Катерини Білокур на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. Відповідно до мети, об’єкта і предмета висунуто такі завдання дослідження: Вивчити стан дослідження проблеми у мистецтвознавчій та методичній літературі. Визначити сутність та основні види народного мистецтва, виявити його педагогічні можливості. Охарактеризувати твори К.Білокур у структурі народно-мистецької творчості. Описати особливості використання творчої спадщини К.Білокур у навчальному процесі початкової школи. Дослідити специфіку образотворчих засобів та художньої манери живопису К.Білокур. Обґрунтувати педагогічні умови використання творчої спадщини К.Білокур на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження; аналіз, синтез, узагальнення і систематизація історичних та теоретичних даних. емпіричні: бесіди з вчителями, учнями; анкетування вчителів початкових класів. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи творчості Катерини Білокур та особливостей її використання на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Структура та обсяг дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи – 84 сторінки. Розділ 1. Теоретичні основи народного мистецтва 1.1 Сутність та основні види народного мистецтва У всезагальній народній культурі важливу роль відіграє декоративне мистецтво — широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує матеріальне середовище, створене людиною. До нього належать такі види, як декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне, театрально-декораційне тощо. Народне декоративно-прикладне мистецтво визначається як одна із форм суспільної свідомості і суспільної діяльності . Воно зародилось у первісному суспільстві, коли людина жила в умовах родового ладу, а засоби для існування добувала примітивними знаряддями. Тоді вся діяльність могла бути тільки колективною. Відсутність складних трудових операцій призводила до того, що всі члени колективу мали одні й ті ж обов'язки, опановували одні й ті ж трудові навички. Розподіл праці проходив так: праця чоловіків (мисливство) і праця жінок (приготування їжі, виготовлення одягу, ведення домашнього господарства). Спільна праця зумовлена спільною власністю на знаряддя праці, землю, продукти колективного виробництва. Майнової нерівності ще не було. Народне мистецтво створювалось у сфері колективного матеріального домашнього виробництва. У ньому відбивалися риси первісної свідомості людини, міфологічний характер спілкування з природою. Знаряддя праці, зброя, одяг, житло повинні були передусім бути зручними, магічними, щоб ніщо, ніякі ворожі сили не перешкоджали людині жити і працювати .

Природно-географчн особливост теж спричинили цлий ряд вдмнностей на рзних територях: у район Карпатських гр  швидкоплинних потокв, де основним промислом  ввчарство, в систем поглядв склалися сво особливост, пов'язан з довкллям, неповторний характер музики (навть музичний нструмент трембта, який не ма аналогу в жодному народ  пристосований до поширення на далек вдстан звуку в грськй мсцевост). В етнограф та фольклор ц територ  багато елементв, як не зустрчаються в нших регонах Украни: обряди, пов'язан з розпалюванням ватри, життям на полонин, швидк танц з топрцем (який  не просто елементом, що доповню народне вбрання, а й зброю та знаряддям прац лсорубв). Тут навть гостроверх дахи будвель нагадують грськ вершини. Символка теж свордна: смерека, виноград, гайстер (так називаться блий лелека). Сво особливост та вдмнност характерн для всх регонв Украни. При чому навть дрбн елементи народного життя, побуту, творчост  невипадковими. Все ма сво причини, мотивацю, як, як правило, закорнюються у зв'язки з природою чи сягають в сторичне минуле

1. Живописний світ Катерини Білокур: особливості художнього мислення народної майстрині

2. Самоубийство Катерины в драме Островского: Сила или слабость?

3. Душевная драма Катерины

4. Сила характера Катерины в драме А. Н. Островского "Гроза"

5. Судьба Катерины ( по пьесе А.Н.Островского "Гроза" )

6. "Катерина - луч света в темном царстве"
7. Протест Катерины в драме "Гроза" Островского
8. Катерина в кругу героев пьесы "Гроза"

9. Душевная драма Катерины (по пьесе А.Н.Островского «Гроза»)

10. Был ли выход у Катерины Кабановой?

11. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

12. Сочинение - рассуждение: "Хрущёв - кто вы?"

13. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

14. Сочинение-рецензия на рассказ Астафьева "Людочка"

15. Оружие любимейшего рода. Сочинение по творчеству Маяковского

16. Сочинение по Пушкину: Чувства добрые я лирой пробуждал

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

17. Шпоры-сочинения (Шпаргалка)

18. Материал для сочинения по литературе

19. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

20. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

21. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

22. Военно-психологические вопросы в сочинениях Джона Б. Уотсона - как основоположника бихевиоризма
23. Бизнес-план “Фаст-фото”
24. Особенности русского общественного сознания в старообрядческих сочинениях XVII в.

25. Горький: Мать

26. Сочинение по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею»

27. Черная брань (слово о русском мате)

28. Сочинение на тему "Силен или слаб Обломов?"

29. Сочинения: Выбор темы

30. Пример готового сочинения по роману М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание»

31. Роман "Мать" - реалистическое произведение М.Горького

32. Художественное своеобразие М.Горького "Мать"

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Духовное перерождение Ниловны в романе Горького "Мать"

34. Сочинение о мышлении

35. Сочинение по рассказу А. П. Чехова "Ионыч"

36. Материалы к сочинению по повести М. А. Булгакова "Собачье сердце"

37. Методические рекомендации по написанию сочинения

38. Сочинения по произведениям русских классиков
39. 14 сочинений по литературе
40. Мой любимый герой в романе А.М.Горького "Мать"

41. Произведение Галича "Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений"

42. Медальные сочинения

43. Произведение А.И. Галича Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений (русская словесность)

44. Шпоры (сочинения)

45. Сочинение на свободную тему: Природа

46. Комплекты тем сочинения для проведения письменного, экзамена по литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 2001/02 учебный год

47. Античность в сочинении Роберта Бертона «Анатомия меланхолии»

48. Некоторые главы мат. анализа

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

49. Теория вероятности и мат статистика

50. Мать-и-мачеха обыкновенная

51. Вокально-симфонические сочинения Рахманинова

52. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

53. Самые спрашиваемые сочинения на английском языке

54. Сочинение-эссе: Моя педагогическая философия
55. Оценка письменных работ (сочинений) с точки зрения русского языка (из опыта вступительных экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова)
56. Мать. Негативный аспект архетипа.

57. Сент-Эвремон. — Бейль, его жизнь и сочинения

58. Ранние сочинения Ницше и критика культуры

59. Будущая жизнь и небытие (сочинения Аллана Кардека)

60. О неточном словоупотреблении в школьном сочинении (непонимание значений слова как корень стилистической ошибки)

61. Архимандрит Фотий

62. Мата Хари

63. 2 сочинения по английскому языку english

64. Сочинение по иностранному языку english

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. 3 сочинения на новогоднюю тему /english/

66. 9 сочинений для 9 класса /english/

67. 10 сочинений на английском языке

68. Сочинения по США

69. Клімат Криворіжжя

70. Отмена местничества в 1682 г. в сочинении Сильвестра Медведева
71. Сочинения по литературе
72. Особенности реализации различных стратегии взаимодействия в диадах «ребенок-мать»

73. К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений

74. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

75. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

76. Глобальне потепління чи похолодання клімату? Реакція океану

77. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину

78. Стиль школьных сочинений

79. Курманджан-датка - мать кыргызской нации

80. Патриарх Фотий и его роль в истории византийской церкви

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

81. Феноменологічна рецепція духовної кризи у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"

82. Все сочинения по литературе за 9 класс

83. Бізнес-план фото-підприємства

84. Обучение школьников сочинению-повествованию

85. Работа над сочинением как способ развития творческого воображения младших школьников

86. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
87. Зміна клімату проблема парникового ефекту
88. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

89. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

90. Реферат о Пугачеве

91. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

92. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

93. Реферат по книге Фернана Броделя

94. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

95. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

96. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

97. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

98. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

99. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

100. Эпоха Ярослава Мудрого


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.