Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Проаналізовано сучасну систему державного контролю за нотаріальною діяльністю, виокремлено суб’єкти контролю за нотаріальною діяльністю а також розкрито його механізм. Було проаналізовано новий проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”», зокрема запропонований варіант закріплення механізму контролю нотаріальної діяльності. Запропоновані шляхи удосконалення системи державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. Ключові слова: нотаріальна діяльність, єдина організаційно-правова основа, механізм контролю нотаріальної діяльності. В сучасних умовах господарювання та розбудови громадянського суспільства особливе місце посідає нотаріальна діяльність. Важливим напрямом судово-правової реформи в Україні є приведення організації та діяльності нотаріату України у відповідність з Конституцією України та з принципами організації європейського нотаріату. З метою посилення потенціалу інституту нотаріату як системи превентивного позасудового захисту цивільно-правових інтересів громадян, юридичних осіб, територіальних громад України та ліквідації підстав для корупції в питаннях допуску до нотаріальної діяльності та організації контролю за виконанням нотаріусами професійних обов’язків. Безумовно, ці завдання не можуть бути вирішені виключно на рівні підзаконного нормативно-правового регулювання. Актуальність проблеми функціонування нотаріату в Україні, зокрема його місце в системі органів охорони й управління суспільних відносин та взаємодії з іншими органами державної влади, особливо у галузі контролю за нотаріальною діяльністю Г.С. Семаков, С.П. Кондракова, Молдован В.В., Радзієвська Л.К, Пасічник С.Г., Фурса С.Я., Фурса Є.І та ін. шукати методи оптимізації та вдосконалення механізму державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. Основний матеріал Функціонування нотаріату засновується на нормативно-правовій базі, яка встановлює основні принципи, види та механізми реалізації нотаріусами своїх функцій. Саме тому проблеми, які пов’язані із недосконалістю вітчизняного нотаріату необхідно шукати перш за все у правовій площині. Законодавчо визначено, що нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України “Про нотаріат”, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси) . Державне регулювання нотаріальної діяльності - це впорядковуючий, цілеспрямований вплив держави на суспільні відносини в галузі організації та функціонування нотаріальної діяльності, межі та сутність якого зумовлені публічно-правовою природою нотаріату, та який полягає в організації нотаріальної діяльності та контролю за її здійсненням. Державний нотаріат має значно більший ступінь залежності від державних органів, тому, як ми вважаємо, у цьому випадку доцільнішим буде використовувати термін “державне управління”, а відносно приватного, на нашу думку, більш прийнятним буде вже термін “державне регулювання”.

Зокрема Законом України “Про нотаріат” встановлене саме державне регулювання нотаріальної діяльності, яке полягає у встановленні порядку допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії та які здійснюють контроль за організацією нотаріату і нотаріальною діяльністю в Україні, перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні розмірів плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг та порядку її справляння. Контроль за організацією нотаріату України, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Отже, сукупність суб’єктів, що діють у сфері державного регулювання нотаріальної діяльності – певна система учасників, яка, у свою чергу, на підставі критерію наявності владних повноважень, розподіляється на суб’єктів, наділених владними повноваженнями, і суб’єктів, що позбавлені їх. До суб’єктів державного регулювання нотаріальної діяльності, які наділені владними повноваженнями належить, перш за все, держава, зокрема створюючи саму систему нотаріату шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. За нормативною функцією до системи означених суб’єктів належить Президент України та Кабінет Міністрів України, безпосередньо ж реалізація функції організації нотаріату покладена на Міністерство юстиції України й підпорядковані йому місцеві органи юстиції. До інших суб’єктів відносин у сфері державного регулювання нотаріальної діяльності, позбавлених владних повноважень, але наділених повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій, належать: власне нотаріальні органи (державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси та державні нотаріальні архіви), та квазінотаріальні органи, особливості статусу яких зумовлені тим, що надання нотаріальних послуг не є визначальною функцією та призначенням цих органів (консульські установи, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад та інші посадові особи, що посвідчують лише у певних (як правило, виняткових) випадках дії, прирівняні до нотаріальних. Враховуючи стійку тенденцію до запровадження професійного самоврядування, виділено ще одну групу учасників у сфері державного регулювання, а саме професійні об’єднання нотаріусів – спілки, асоціації тощо та Українська нотаріальна палата як всеукраїнське професійне об’єднання із своїми відповідними регіональними відділеннями, які справляють значний вплив на діяльність державних та приватних нотаріусів. Відповідно до ст. 16 Закону нотаріуси можуть об'єднуватись у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації.

Ці об'єднання репрезентують інтереси нотаріусів у державних та інших органах, захищають їхні соціальні та професійні інтереси, здійснюють видавничу та методичну діяльність, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до статутів. Саме на зазначених принципах утворено Українську нотаріальну палату, що діє як добровільна громадська організація нотаріусів. Українська нотаріальна палата має статут, затверджений установчою конференцією нотаріусів 22 квітня 1993 р. зі змінами та доповненнями, затвердженими третьою конференцією Української нотаріальної палати 9 серпня 1997 р. Основна мета Української нотаріальної палати полягає в об'єднанні на професійній основі нотаріусів з метою захисту їхніх законних професійних і соціальних інтересів. Основне завдання палати — сприяти підвищенню професійного рівня нотаріусів, удосконалювати правову допомогу, яку нотаріуси подають фізичним і юридичним особам. Важливе завдання палати полягає також у сприянні розвитку міжнародних зв'язків, обміну досвідом, співробітництві з міжнародними організаціями нотаріату. Не дивлячись на законодавче закріплення статусу Української нотаріальної палати вона все ж таки є типовою громадською організацією, створеною на професійному рівні. Однак її статус – громадської організації – свідчить не про недосконалий механізм контролю за діяльністю нотаріату в Україні. А скоріше про високий рівень як професійної так і морально-етичної свідомості Безпосереднє керівництво нотаріальними органами здійснюють Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські управління юстиції. Управління юстиції створює Міністерство юстиції України і ці управління підпорядковуються йому. Одним із завдань управлінь юстиції є організація і матеріально-технічне забезпечення діяльності нотаріату. Управління юстиції мають право: організовувати і перевіряти діяльність установ нотаріату, вживати заходів щодо поліпшення цієї діяльності; здійснювати контроль за законністю вчинення нотаріальних дій; організовувати роботу з добору кадрів та підвищення кваліфікації працівників нотаріальних органів; забезпечувати діяльність кваліфікаційних комісій нотаріату. Наказом Міністерства юстиції України від 01.06.98 № 8/5 затверджено Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 05.02.99 . Відповідно до цього Положення щодо нотаріальної діяльності управління юстиції повинні: забезпечувати діяльність установ нотаріату; вести облік і підтримувати в контрольному стані акти законодавства та нотаріальної практики; організовувати і перевіряти діяльність установ нотаріату, вживати заходів щодо її поліпшення; здійснювати контроль за законністю вчинення нотаріальних дій державними та приватними нотаріусами, обігом спеціальних бланків нотаріальних документів і за стажуванням осіб, які мають намір здійснювати нотаріальну діяльність; готувати до розгляду Головним управлінням Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським управліннями юстиції матеріали щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; визначати нотаріальний округ, реєструвати приватну нотаріальну діяльність, вносити зміни до реєстраційного посвідчення при ватного нотаріуса; призупиняти діяльність нотаріусів і готувати до розгляду Міністерством юстиції України подання щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю; здійснювати контроль за використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Податкова систама буде сперта на засад единого, рвномрного поступового й безпосереднього податку при залишенн обмежено клькости посореднх податкв. Держава дбатиме про розвиток банквництва в усх галузях господарського життя. Емесйний банк буде установою найбльш незалежною вд сутополтичних чинникв та пдлягатиме контрол з боку виконавчо влади та громадянства. Справа регуляц державних боргв, що припадуть на укранску державу, як частина боргв окупацйних держав, буде упорядкована за засадами справедливости й в рамках господорсько спроможности. 6.PСоцяльна полтика. Регулювання взамовдносин помж суспльними групами, зокрима право остаточного арбтражу в справах суспльних конфлктв, буде належати держав, яка дбатиме про спвпрацю виробничих верств Укранско Нац. Члени всх суспльних груп будуть мати право коалц, на основ якого вони будуть обднуватись у професйн огранзац з правом синдикалзування за територяльним принципом  за галузями виробництва та матимуть сво представництво в огранах державно влади

1. Нотаріальний процес в Україні

2. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

3. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

4. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

5. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

6. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
7. Поняття та форми державного устрою
8. Державний контроль

9. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

10. Нотаріальне оформлення документів

11. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

12. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

13. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

14. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

15. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

16. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее

17. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

18. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

19. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

20. Сутність та зміст контролю

21. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

22. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
23. Державне регулювання соціальної політики
24. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

25. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

26. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

27. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

28. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

29. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

30. Соціальне партнерство в Україні

31. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

32. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

33. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

34. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

35. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

36. Управління страховою діяльністю

37. Історія фахової соціальної роботи в Україні

38. Формування і розвиток соціальної думки в Україні
39. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
40. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

41. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

42. Формування системи соціального захисту в Україні

43. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

44. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

45. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

46. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

47. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

48. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

49. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

50. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

51. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

52. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

53. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

54. Особливості контролю знань з математики
55. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем
56. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

58. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

59. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

60. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

61. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

62. Життя та діяльність І.П.Котляревського

63. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

64. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

65. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

66. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

67. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

68. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

69. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

70. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
71. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд
72. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

73. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

74. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

75. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

76. Державний фінансовий контроль (ревізія)

77. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

78. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

79. Контроль та ревізія використання основних засобів

80. Мета та функції контролінгу

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

82. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

84. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

85. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

86. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
87. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
88. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

89. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

90. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

91. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

92. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

93. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

94. Організація захисту державної таємниці в Росії

95. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

96. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Особливості підсудності та правонаступництва

98. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

99. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.