Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Еволюція грошових систем та види грошей

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКий банківський інститут УАБС Кафедра економічної теорії КУРСОВА РОБОТА на тему: “Еволюція грошових систем та види грошей” Керівник роботи, к.е.н., доцент Н.О. Соболєва Студент факультету банківської справи, обліку і фінансів, І курсу, групи 12-БС, спеціальності 7.050105 &quo ;Банківська справа&quo ; Я.В.Харіна Харків 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Природа грошей Поняття та сутність грошей Історія появи та еволюція грошей Функції грошей, склад і особливості Розділ 2. Гроші, як двигун економіки 2.1 Види грошей 2.2 Товарне походження грошей 2.3 Проблема «правильної кількості» грошей 2.4 Економічне значення грошей і центральний банк, як провідник банківської системи країни Висновки Список використаної літератури Словник економічних термінів Вступ У сучасному світі пануючою формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво. Його найважливіші базові категорії – товар і гроші. Вивчення грошей , закономірностей їх функціювання є досить актуальним, адже, гроші - це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. Чи називаються вони гривнями, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею розрахунку у всіх, окрім початкових економічних систем. Об’єктом дослідження цієї роботи є гроші, як один з найбільших винаходів людства, бо вони складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. Гроші зачаровують людей, через них вони страждають, для них люди працюють і вигадують наймайстерніші способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використовувати інакше, окрім як звільнитися від них. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите або не інвестуєте їх. Люди майже все зроблять для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші, крім того, один з найважливіших розділів економічної науки, вони забезпечують кругообіг товарів і послуг та виступають суттєвим ричагом регуляції всієї сукупності соціально-економічних процесів сучасного суспільства. Вони є чимось набагато більш, ніж пасивним компонентом економічної системи, ніж простим інструментом, сприяючим роботі економіки. Метою дослідження цієї курсової роботи є розкриття суті грошей, як загального еквівалента та правильне розуміння ролі грошей у житті будь-якого сучасного суспільства. Щоб виконати це завдання ми маємо простежити їх історичну еволюцію від найпростішого товару, що епізодично виконував роль еквівалента, до багатогранного і всемогутнього способу вираження вартості , що є двигуном не тільки виробництва в світі , але й долей і пристрастю більшості людства. В своїй роботі я використала такі законодавчі нормативні акти, як Конституція України, Закон України «Про Національний банк України», Закон України «Про банки і банківську діяльність» та роботи таких великих економістів як Кемпбелл Р. Макконнелл Стенлі Л.Брю які написали «Экономикс» та К. Маркс і Ф. Енгельс з їх працею «Капітал» та ще декілька хороших сучасних економістів: Н.И. Базильов, С.П. Гурко, М.Н. Базильова, Кисельов Е.А, А.І

. Щетинін Самуельсон, Вільям Д. Нордхаус у своїй роботі я також використовував матеріали з тлумачного словника украйнськой мови авторів Ожегов С.І. і Шведова Н.Ю моєю метою було обробити якомога більше інформацій та зробити для себе висновки про суть моєї теми, що я і виконала у моїй праці. Розділ 1. Природа грошей Поняття та сутність грошей Карл Маркс у свій праці «Капітал» дав таке визначення грошей : «Специфічний товарний вид, з натуральною формою якого суспільно зростається еквівалентна форма, стає грошовим товаром або функціонує як гроші» . Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати. Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар. Сутність грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику &quo ;Економікс&quo ; Макконнела та Брю. На питання &quo ;що таке гроші?&quo ; автори підручника дають відповідь: &quo ;Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми». Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися. Очевидно, все це можна пояснити тим, що сутність грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення сутності грошей необхідно з'ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства. Гроші за своєю сутністю – це загальний еквівалент. Функціональна сутність грошей мало змінилася у сучасних умовах, але форма вираження її зазнала суттєвих змін. Трансформувалася товарна природа грошей у нетоварну, що зробило гроші більш гнучкими у виконанні ними своїх функцій і водночас значно ускладнило та посилило роль грошей як самостійного за своїм впливом на економіку елемента. Сутність грошей виявляється в тому, що гроші – це економічна категорія, яка виражає притаманні товарному виробництву виробничі відносини між людьми, а також це загальноприйнятий засіб врахування кількості і якості суспільно-необхідної праці в товарі.

Поява грошей розколює всі товари на товар еквівалент як носій вартості та на всі інші товари як носії споживної вартості. Гроші це те, що приймають як сплату за товари, послуги і борги. Гроші - це засіб обміну; люди приймають гроші в обмін на товари і послуги, які вони надають у очікуванні, що зможуть потім обміняти гроші на ті товари і послуги, які вони хочуть придбати. Без такого засобу обміну люди повинні звертатися до бартеру - безпосереднього обміну товарів і послуг на інші товари і послуги - дуже неефективному засобу здійснення обміну. При бартері необхідно знайти партнера, у якого є те, що вам треба, а він повинен хотіти те, що ви пропонуєте до обміну. Це вимагає вишукування всіх потенційних партнерів по обміну, здатних задовольнити потреби і побажання один одного в товарах і послугах, а потім досягнення згоди за умов обміну. Таким чином, бартер приводить до високих інших витрат, пов'язаних з пошуком, і трансакційних витрат. Іншими словами, при натуральному обміні людям доводиться витрачати багато часу на пошук, ведення переговорів і брати на себе інші значні витрати в торговій діяльності. Гроші служать також розрахунковою одиницею або «мірою вартості».Роль грошей як «одиниці вимірювання» дозволяє використовувати встановлені ціни для операцій. Функції грошей, як розрахункової одиниці, дозволяють вимірювати економічні величини зрозумілим для всіх способом. Крім того, що гроші служать засобом обміну і розрахунковою одиницею, вони ще забезпечують дуже зручний спосіб заощадження (засіб заощадження) і зручний спосіб запозичення грошей (засіб відстроченого платежу). Як «засіб заощадження» гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівельної спроможності. Як «засіб відстроченого платежу» гроші полегшують запозичення (і надання позик), забезпечуючи ту міру купівельної спроможності, яку на справжній момент часу запозичують і дають у позику. Гроші унікальні по своїй простоті, як засіб платежу за товари і послуги: вони володіють найвищою ліквідністю серед всіх фінансових коштів. У економічній літературі розглядаються в основному дві концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Перша концепція вперше висловлена в роботі Аристотеля “Никромахова етика”. Вона панувала аж до кінця XVIII ст. і пояснював походження грошей як результат угоди між людьми. Так само трактують гроші і деякі сучасні економісти. Так, П. Самуельсон розглядає гроші як штучну соціальну умовність. .Дж. Гелбрейт вважає, що “закріплення грошових функцій за благородними металами і іншими предметами - продукт угоди між людьми”. . Еволюційна концепція пояснює походження грошей як продукт розвитку товарного виробництва і процесу обміну. Найбільш послідовним прихильником цієї концепції був К.Маркс, який указував, що “вартість створюється абстрактною працею, але її не можна знайти в товарі навіть за допомогою мікроскопа.» . Як суспільна властивість товару вартість можна виявити тільки шляхом прирівнювання одного товару до іншого в процесі обміну, тобто як мінову вартість.

Все аэробические упражнения воздействуют на сердце и легкие, поэтому данный критерий не является определяющим. Вы должны задать себе два вопроса: - Какие упражнения мне больше нравятся? - Какие части тела мне особенно хотелось бы тонизировать, одновременно укрепляя сердечно-сосудистую систему? Как видите, все очень просто. А теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые доступные вам возможности. БЕГ ТРУСЦОЙ И ХОДЬБА Бег трусцой не ограничивает вас во времени и не требует специальных спортивных снарядов и материальных затрат. Если вы очень загружены делами, это - самый разумный выбор. Ходьба является наиболее универсальным упражнением для мужчин всех возрастных групп и при любом состоянии здоровья. Семидесятые годы были временем расцвета всеобщего и безумного увлечения джоггингом (бегом трусцой) и появления спортивных бестселлеров с экзотическими названиями типа "План упражнений для Королевских военно-воздушных сил Канады". Хотя канадские военно-воздушные силы до сих пор получают авторское вознаграждение за эту, надо признать, хорошую книжку, джоггинг в наши дни перестал быть повальным сумасшествием, но, тем не менее, весьма популярен

1. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

2. Форми співучасті та види співучасників у злочині

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

5. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

6. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
7. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки
8. Грошова маса та її показники

9. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

10. Право лісокористування, поняття та види

11. Сутність та види прибутку

12. Форми грошей та еволюція їх розвитку

13. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

14. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

15. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

16. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

17. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

18. Поняття, види та принципи страхування

19. Комерційні банки та їх види

20. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

21. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

22. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
23. Види ксерофітів природної та штучної флори
24. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

25. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

26. Облік основних засобів та руху грошових коштів

27. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

28. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

29. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

30. Покарання та його види

31. Поняття права природокористування та його види

32. Поняття, види та форми договорів

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

34. Професійна таємниця, її види

35. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

36. Види державної служби та їх вдмінності

37. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

38. Переваги та недоліки операційних систем Windows
39. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
40. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

41. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

42. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

43. Види, параметри та принцип роботи антен

44. Генезис та етапи культурної еволюції

45. Види попиту. Поняття товару та його суть

46. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

47. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

48. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

49. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

50. Види, причини та симптоми менопауз

51. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

52. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

53. Строение, виды и свойства систем управления

54. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
55. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
56. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

57. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

58. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

59. Виды выборов и избирательных систем

60. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

61. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

62. Умовивід та його види

63. Понятие тектоники. Виды тектонических систем

64. Виды смазочных систем

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Туристско-прикладные многоборья как вид спорта, входящий в систему спортивного туризма в Республике Беларусь

66. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

67. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

68. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

69. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

70. Пропозиція грошей та попит на гроші
71. Види та методи фінансового аналізу
72. Еволюція форм грошей на українських землях

73. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

74. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

75. Види акцій та їхнє призначення

76. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

77. Електронні гроші та форми їх застосування

78. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

79. Поняття економічної інформації, її види та властивості

80. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

82. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

83. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

84. Виды попугаев

85. Развертывание систем персонального радиовызова

86. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Виды налогов в Российской Федерации

89. Налоговая система государства, налоги и их виды

90. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

91. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

92. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

93. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

94. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

95. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

96. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

98. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

99. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.