Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності “Банківський менеджмент” Адамович Т.С. ТЕМА: Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні. Науковий керівник Опарін В.М. Робота допущена до захисту “ ” 2000 р., протокол № Завідувач кафедри доктор економіки, професор Мороз А.М. Київ-2000 ПЛАН Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів. 5 Вексельне право та його основні системи. 13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності. 43 Практика вексельного обігу в різних галузях народного Сутність та класифікація активних операцій банків з Правове регулювання вексельного обігу в Україні. 69 Удосконалення окремих елементів вексельного обігу. Недоліки вексельного обігу в Україні та шляхи його можливого покращення. 79 Бухгалтерський облік векселів і оподаткування операцій з Практичні рекомендації щодо заповнення векселів. 91 Список ВСТУП Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму. Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою. Нині, на жаль, не можна стверджувати, що вексель, як інструмент фінансово-правового регулювання, міцно увійшов і широко використовується у цивільно-правових відносинах, які динамічно розвиваються в Україні. У колишньому СРСР вексель набув широкого поширення в період НЕПу. У подальші роки використання векселя було обмежене через ряд об'єктивних і суб'єктивних причин: монополії державної власності на засоби виробництва, адміністративно-планової економіки, цільового фінансування народного господарства. У подальшому, при проведенні фінансово-кредитної реформи вексель взагалі був практично виключений з товарно-грошового обігу. Наприкінці 80-х років в умовах реформ, викликаних перебудовою в СРСР, у процесі виникнення різних форм власності, розвитку підприємницької діяльності, становлення системи комерційних кредитних установ і інших фінансових інститутів використання векселя стало реальною необхідністю. Вексель є інструментом, без якого важко уявити сучасні кредитно-розрахункові відносини, що виникають у цивільно-правовому обігу. В умовах переходу до ринкової економіки виникла об'єктивна необхідність формування професійного вексельного ринку в Україні. Векселі кредитних установ, фінансових і страхових компаній, великих підприємств стають об'єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм здійснюються спроби розв'язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків заборгованості, а також розробляються і здійснюються інші фінансові програми.

Повернення векселя до економіки України має велике значення. Нині його використання в основному здійснюється в рамках кредитно-розрахункових операцій. Однак за допомогою векселя можна вирішувати більш важливі задачі і,зокрема, задачу реформування відносин власності. Властивості векселя як цінного паперу дозволяють максимально прискорити процеси приватизації, причому, насамперед, за рахунок нерентабельних підприємств-боржників. Юридична конструкція векселя як цінного паперу наділяє його можливостями більш ефективного виконання фінансових зобов'язань порівняно з іншими цивільними зобов'язаннями. За наявності досить конструктивного механізму переходу від фінансової відповідальності до майнової створюються умови, за яких векселі стають одним з дійових інструментів ринкової економіки. Учасниками вексельного обігу стають підприємства, організації і громадяни, які не мають спеціальних знань і досвіду в цій галузі. У більшості випадків практика стикається з тим, що підприємства і громадяни не можуть самостійно реалізувати свої права за векселем. Це продиктовано тим, що вексельний обіг регулюється спеціальними правовими нормами. Потрібно відмітити, що широкому впровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджає відсутність практичного досвіду в його організації. Створення системи вексельного обігу і вексельного арбітражу в Україні почи-нається практично заново. Відсутні відповідні фахівці, а також налагоджені організаційні й правові інститути; немає в достатній кількості спеціальної економічної і юридичної літератури з цих проблем. Все це і визначає мету, задачі та актуальність теми даної дипломної роботи. Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. 1.1 Сутність і види векселів Вексель — можливо, найстаріший цінний папір, народжений необхідністю переказу грошей і оформлення розстрочки платежу при здійсненні торговельних угод. Його поява в Італії в ХІІ-ХІІІ ст. була викликана потребою торгівлі, особливо ярмаркової, що бурхливо розвивалась в ті часи. Італія тоді вважалась центром господарчого життя, тому що займала вигідне географічне положення, знаходячись на перехресті торговельного шляху, що зв'язував Західну Європу зі Сходом. Північні італійські міста — Генуя, Венеція, Флоренція — перетворювались у великі європейські центри ремесел, промисловості і торгівлі; ці міста стали піонерами в створюванні цілого ряду економічних новшеств, в тому числі — утворенні банків. Вже тоді середньовічні банкіри — міняли, які займались звичайним обміном монет, що знаходились в обігу, почали здійснювати переказ грошей із міста в місто, із країни в країну. Ці угоди мали письмову форму, як правило, нотаріального акту, який був документальним правом особи, що внесла валюту міняли в одному місці, на отримання вказаної в цьому акті суми грошей в іншому місці обумовленою монетою і в обумовлений час та одночасно був зобов'язанням особи, що отримала валюту, сплатити відповідний еквівалент. Міняла постачав купця супроводжувальним листом з дорученням або проханням на адресу агента сплатити подавачу листа відповідну суму грошей. В результаті таких переказних операцій й народився переказний вексель, а сам термін «вексель» означав «обмін».

Так з'явились три основних учасника вексельних відносин: особа (банкір), що отримала гроші і видала переказний вексель, — векселедавець (трасант); особа, що внесла валюту і отримала вексель — перший векселедержатель (вексельний кредитор); особа (банкір), якому було адресоване прохання про виплату певної суми грошей подавачу листа — платник (трасат). А цей вид послуг позбавив купців від незручностей, труднощів і небезпеки, пов'язаних з перевозкою монет. Вигода була і міняйлам, які отримували винагороду від різниці між прийнятою валютою і виданою за вексельним зобов'язанням. Спочатку відносини між учасниками цієї переказної угоди мали чисто довірчий характер, але з розвитком і ускладненням грошового обігу набули характер юридичних зобов'язань. При цьому не тільки векселедавець, але і банкір, якому було адресоване прохання про платіж, після прийняття листа (пізніше ця процедура перетворилась в акцепт переказного векселя) визнавалися особами, відповідальними за оплату переказного листа (векселя). Законодавство з метою заохочення і розвитку торгівлі захищало інтереси вексельного кредитора, суворо караючи невиправних вексельних боржників. В силу цих обставин за допомогою векселя почали оформлятися крім зобов'язань, пов'язаних з переказом грошей, й іншого роду зобов'язання, перш за все ті, що виникають із кредитних відносин. Так з'явився простий вексель, який разом із звичайною борговою розпискою став використовуватися для оформлення зобов'язань за договором займу. Як вже вказувалось, вексельні операції спочатку були пов'язані з переказом грошей із однієї місцевості в іншу, але скоро з розвитком і ускладненням ринкових відносин векселі стали знаряддям комерційного кредиту: купці, продаючи один одному товари в кредит, розплачувались векселями. Можливість полегшеної пере-уступки права вимоги за векселем іншій особі за допомогою передаточного напису (індосаменту) — XVII ст. - або просто врученням дозволила суттєво розширити коло учасників вексельного обігу. В зв'язку з тим, що одним векселем в процесі обігу стало можливим погасити цілий ряд грошових зобов'язань, вексель став не тільки інструментом кредиту, але й зручним засобом платежу, сурогатом грошей. Таким чином з плином часу практика розширяла коло учасників вексельного обігу і створювала принципи, які склались в основу вексельних правовідносин. Але тепер вони не могли регулюватися загальноцивільним законодавством, тими його нормами, які відносились до відповідної угоди, яка була причиною появи векселя. Виникла необхідність в особливому вексельному законодавстві, яке в першу чергу звернуло увагу на більш сувору розробку зовнішніх, формальних елементів вексельного зобов'язання, які слугували єдиним джерелом прав векселедержателя. Таким чином, в ході історичного розвитку вексель перетворився в універсальний інструмент, який широко використовується у кредитно-розрахункових відносинах. Для ефективного використання векселя в економіці, перш за все, необхідно мати уявлення про його правову природу і умови обігу. Цивільне законодавство, як відомо, відносить вексель до категорії цінних паперів, які є предметом діяльності учасників цивільних правовідносин.

Украна була, як доводить Р. Шпорлюк, периферю мперй, як, у свою чергу, були периферями Заходу. Отже, снувала свордна «багатоступенева нервномрнсть» розвитку, що спровокувала нервномрний  опосередкований вплив модернзацйних процесв на укранське суспльство, яке опинилося в «аутсайдерах». Це викликало вдповдну реакцю його елт, про яку вже йшлося. ¶нший аспект застосування теор «нервномрного розвитку» це «територальна нервномрнсть» у внутршньому розвитков укранського нацоналзму. Йдеться про, яксн вдмнност цього процесу на захдноукранських землях  на Надднпрянщин, що були наслдком квазколонального становища цих земель. ¶сторичний час плинув неоднаково в рзних сторичних просторах, вдрзнялися полтичний та нтелектуальний клмат, тому укранський нацоналзм у цих регонах настльки вдрзнявся, що можна стверджувати про наявнсть двох укранських нацоналзмв. Цкав спостереження щодо цього можна знайти у згаданих вище статтях П. МаAочя та Р. Шпорлюка[359] (хоча ц автори користувалися ншою термнологю)

1. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

2. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

3. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

4. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
7. Перспективи соціального розвитку України
8. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

9. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

10. Філософські засади європейської моделі розвитку України

11. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

12. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

13. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

14. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

15. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

16. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

18. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

19. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

20. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

21. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

22. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
23. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
24. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

25. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

26. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

27. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

28. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

29. Вексельное обращение и перспективы его развития в РФ

30. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

31. Історія розвитку криміналістики в Україні

32. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

36. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

37. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

38. Національний банк України та особливості його функціонування
39. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
40. Вексель как одна из новейших форм банковского дела Беларуси. Перспектива развития вексельного обращения на современном этапе

41. Столипін та його аграрна реформа в Україні

42. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

43. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

44. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

45. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

46. Земельний обіг в Україні

47. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

48. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

50. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

51. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

52. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

53. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

54. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
55. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку
56. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

57. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

58. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

59. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

60. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

61. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

62. Етапи розвитку політичної думи в Україні

63. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

64. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

66. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

67. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

68. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

69. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

70. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
71. Бюджетний процес України та етапи його реалізації
72. Напрямки розвитку платіжного обороту України

73. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

74. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

75. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

76. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

77. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

78. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

79. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

80. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

81. Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

82. Перспективы телескопии

83. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации

84. Перспективы развития атомной энергетики в РФ

85. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

86. Перспективы развития петербургского порта
87. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства
88. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

91. Производство по делам об административных правонарушениях

92. Производство по делам об административных правонарушениях

93. Общие положения об обязательствах и договорах

94. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

95. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

96. Вопрос об открытии второго фронта. Тегеранская конференция

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

97. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

98. Громадянство України

99. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.