Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Метою практики є оволодіння практичними навичками по складанню зведених бухгалтерських документів, набуття знань і професійних умінь і навичок ведення фінансового та управлінського обліку на підприємствах. Метою технологічної практики з бухгалтерського обліку є закріплення, розширення і поглиблення знань основ фінансового та управлінського обліку, опанування практичними навичками із складання бухгалтерських записів по проведеним господарським операціям, відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, проведення бухгалтерських розрахунків. Основним завданням виробничої практики є закріплення, розширення і поглиблення теоретичних знань, одержаних в академії, набуття практичних навичок ведення бухгалтерського обліку, проведення науково-дослідної роботи і наукових досліджень, збір матеріалів про конкретне підприємство. Завдання технологічної практики з бухгалтерського обліку полягає у: – знайомстві з обліковою політикою конкретного підприємства; – набутті практичних навичок по веденню бухгалтерського обліку шляхом безпосередньої участі в поточних облікових роботах бухгалтерії; – знайомстві з веденням управлінського обліку на підприємстві, системою обробки інформації, яку надають виробничі підрозділи. Об’єктом практики виступає майно підприємства, його капітал, зобов’язання та господарські операції, що викликають зміни в складі засобів підприємства та джерел їх утворення. Суб’єктом практики є саме підприємство. При обробці матеріалів практики я застосовувала такі основні методи: документація та інвентаризація, оцінка і калькуляція, рахунки і подвійний запис, баланс і звітність. 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства Приватне сільськогосподарське підприємство – /надалі – «Підприємство»/ створене та діє у відповідності до закону України «Про підприємство», «Про підприємства України», «Про власність», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», земельного законодавства та інших законодавчих актів України. Підприємство у своїй діяльності користується чинним законодавством, підзаконними актами України і Статутом. Форма власності – приватна. Організаційно-правова форма – приватне сільськогосподарське підприємство. Мета і предмет діяльності. Підприємство має своєю метою здійснення робіт в галузі сільського господарства, а також виробництво та реалізація товарної продукції і сировини. Брати участь у виробництві, переробці, реалізації сільськогосподарської продукції, направлене на одержання прибутку. Предметом діяльності підприємства є: Організація сільськогосподарського виробництва – рослинництво, тваринництво: – вирощування зернових та технічних культур; – овочівництво, садівництво; – розведення великої рогатої худоби; – розведення свиней; – розведення птиці; – розведення інших тварин. Переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва так і придбаного. Оптова і роздрібна торгівля товарами, продукцією власного виробництва, комерційна та комісійна торгівля. Виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт.

Розвиток підсобних промислів та виробництво товарів і продукції широкого вжитку: – торгівельно-комерційна та посередницька діяльність, включаючи оптову та оптово-роздрібну торгівлю, в т.ч. торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, організацію магазинів та пунктів громадського харчування; здійснення вантажних та пасажирських перевезень на території України та за її межами; зовнішньоекономічна діяльність; – інші види діяльності не заборонені чинним законодавством. Надання матеріально-технічної і агротехсервісної допомоги та посередницьких послуг приватним власникам, в т.ч. фермерам іншим юридичним і фізичним особам. Надання туристично-екскурсійних послуг громадянам, в т.ч. закордонним. Надання технічної допомоги в обробітку землі і збиранні, урожаю. Постачальницька діяльність товаровиробникам: – постачання технологічних ліній для переробки сільськогосподарської продукції, засобів механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки; – сільськогосподарського інвентарю, інструментів; – нафтопродуктів; – гербіцидів, міндобрив, насіння, племінної, робочої худоби та птиці; – комбікормів ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів, та інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення; – будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів. Таблиця 1.1. Аналіз фінансових результатів діяльності за 2006–2008 рр. Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008р. у% до 2006р. сума, тис. грн. у % до підсумку сума, тис. грн. у % до підсумку сума, тис. грн. у % до підсумку Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 598,0 Х 1134,8 Х 1693 Х 283,1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 498,0 Х 983,9 Х 1455 Х 292,2 У% до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Х 83,3 Х 86,7 Х 85,9 Х Операційні витрати 450,0 100,0 804,1 100,0 1205 100,0 267,8 у тому числі: а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 387,0 86,0 680,0 84,6 1022 84,8 264,1 б) адміністративні витрати 33,0 7,3 59,7 7,4 94 7,8 284,8 в) витрати на збут 18,0 4,0 - - - - - г) інші операційні витрати 12,0 2,7 64,4 8,0 89 7,4 741,7 Валовий прибуток (збиток) 111,0 Х 303,9 Х 433 Х 390,1 У% до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Х 22,3 Х 30,9 Х 29,8 Х Прибуток (збиток) від операційної діяльності 155,0 Х 439,9 Х 562 Х 362,6 Фінансові та інвестиційні доходи - Х - Х - Х - Фінансові та інвестиційні витрати 23,0 Х 39,1 Х 60 Х 260,9 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 131,0 Х 399,8 Х 506 Х 3,9 Податок на прибуток від звичайної діяльності - Х - Х - Х - Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 131,0 Х 399,8 Х 506 Х 386,3 У% до прибутку від звичайної діяльності до оподаткування Х 100,0 Х 100,0 Х 100,0 Х Надзвичайні доходи - Х - Х - Х - Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку - Х 7,8 Х - Х - Чистий прибуток (збиток) 131,0 Х 392,0 Х 506 Х 386,3 У% до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Х 21,9 Х 34,5 Х 29,9 Х У% до валового прибутку Х 118,0 Х 129,0 Х 116,9 Х В структурі операційних витрат питома вага собівартості реалізованої продукції зменшилась з 86,0 до 84,8%.

По інших їх видах спостерігається підвищення питомої ваги, що пояснюється суттєвим перевищенням темпу зростання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат над темпом зростання собівартості реалізованої продукції. Прибуток від операційної діяльності збільшився на 262,6%, а прибуток від звичайної діяльності – на 286,3%. У зв'язку з відсутністю надзвичайних доходів і витрат чистий прибуток співпадає з прибутком від звичайної діяльності. У 2008 році частка чистого прибутку в доході від реалізації продукції становила 29,9%, а у валовому прибутку – 116,9%. Таким чином, в цілому спостерігається позитивна динаміка фінансових результатів діяльності підприємства. Таблиця 1.2. Аналіз майна за 2006 – 2008 рр. Види активів 2006 р. 2007 р. 2008 р. Зміни ( ;-) Сума, тис. грн. У% до підсумку Сума, тис. грн. У% до підсумку Сума, тис. грн. У% до підсумку Суми, тис. грн. Питомої ваги, пунктів 2008 р. / 2006 р. Майно – всього 1564,0 100,0 1311,0 100,0 1693 100,0 129,0 - 8,2 Необоротні активи 1064,0 68,03 527,0 40,20 400 23,63 -664,0 -44,4 -62,4 Основні засоби 960,0 61,38 476,0 36,31 341 20,14 -619,0 -41,2 -64,5 Оборотні активи 499,0 31,91 781,0 59,57 1293 76,37 794,0 44,5 159,1 Оборотні виробничі фонди 297,0 18,99 489,0 37,30 741 43,77 444,0 24,8 149,5 Виробничі запаси 51,0 3,26 168,0 12,81 164 9,69 113,0 6,4 221,6 Фонди обігу 202,0 12,92 292,0 22,27 552 32,60 350,0 19,7 173,3 Готова продукція та товари 168,0 10,74 107,0 8,16 394 23,27 226,0 12,5 134,5 Поточна дебіторська заборгованість 31,0 1,98 107,0 8,16 144 8,51 113,0 6,5 364,5 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції 3,0 0,19 78,0 5,95 14 0,83 11,0 0,6 366,7 Інші оборотні активи - - - - - - - - - Витрати майбутніх періодів 1,0 0,06 3,0 0,23 - - -1,0 -0,1 -100,0 Як свідчать розрахунки, у 2006 році порівняно з 2008 роком вартість майна підприємства збільшилась на 129,0 тис. грн., або 8,2%. При цьому необоротні активи зменшились на 664,0 тис. грн. (-62,4 %), а оборотні активи зросли на 794,0 тис. грн. (159,1%). У підсумку питома вага необоротних активів у майні зменшилась з 68,03 до 23,63%, а оборотних активів – відповідно зросла з 31,91 до 76,37%. Необоротні активи підприємства представлені, насамперед, основними засобами, вартість яких зменшилась на 619 тис. грн., або 64,5%. Зростання оборотних активів пояснюється збільшенням як оборотних виробничих фондів (на 444,0 тис. грн., або 149,5%), так і фондів обігу (на 350,0 тис. грн., або 173,3%). Таблиця 1.3. Аналіз джерел формування капіталу за 2006–2008 рр. Види пасивів 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2008 до 2006 рр. сума, тис. грн. У% до підсумку сума, тис. грн. У% до підсумку сума, тис. грн. У% до підсумку Суми, тис. грн. питомої ваги, пунктів 2008 р. у% до 2006 р. Джерела формування капіталу – всього 1564,0 100,0 1311,0 100,0 1693 100,0 129,0 - 8,2 Власний капітал 1106,0 70,72 340,0 25,93 848 50,09 -258,0 -20,6 -23,3 Пайовий капітал - - - - - - - - - Зобов’язання 458,0 29,28 971,0 74,07 845 49,91 387,0 20,6 84,5 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 1,0 0,06 76,0 5,80 15 0,89 14,0 0,8 1400,0 Довгострокові зобов’язання 55,0 3,52 766,0 58,43 645 38,10 590,0 34,6 1072,7 Поточні зобов’язання 402,0 25,70 129,0 9,84 185 10,93 -217,0 -14,8 -54,0 Кредиторська заборгованість 71,0 4,54 111,0 8,47 61 3,60 -10,0 -0,9 -14,1 Доходи майбутніх періодів - - - - - - - - Аналіз джерел формування капіталу засвідчив, що в структурі пасивів на кінець 2008 року 50,09% займав власний капітал.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

2. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

3. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

6. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
7. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
8. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

9. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

10. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

11. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

12. Основні принципи і типи організаційної культури

13. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

14. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

15. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

16. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

18. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

19. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

20. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

21. Економічна ефективність організації виробництва пальто

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
23. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
24. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

25. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

26. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

27. Економічна оцінка активу балансу підприємства

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

31. Організація і методика аудиту доходів підприємства

32. Організація облікової політики підприємства

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

33. Організація обліку власного капіталу підприємства України

34. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

35. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

36. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

37. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

38. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
39. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
40. Економіко-географічна характеристика Румунії

41. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

42. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

43. Організація науково-інформаційної діяльності

44. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

45. Організація обліку на торгівельному підприємстві

46. Організація роботи підприємства

47. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

48. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

49. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

50. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

51. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

52. Економічні та правові основи управління організацією

53. Організаційна структура управління персоналу підприємства

54. Організаційна структура управління підприємством
55. Організація виробництва на металургійному підприємстві
56. Організація управління персоналом підприємства

57. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

58. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

59. Формування організаційних структур управління підприємством

60. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

61. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

62. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

63. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

64. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Організація стратегічного планування на підприємствах

66. Організаційна і виробнича структура підприємства

67. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

68. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

69. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

70. Основи організації фінансів підприємтсв
71. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
72. Економічна безпека підприємства

73. Економічна глобалізація

74. Економічна модель підприємства

75. Інтеграційні форми підприємств і організацій

76. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

77. Організація виробництва продукції на підприємстві

78. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

79. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

80. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

81. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

82. Економічна теорія предмет і методи вивчення

83. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

84. Економічна інтеграці в АТР

85. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

86. Організація праці менеджера
87. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
88. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

89. Організаційна система управління природокористуванням України

90. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

91. Організація обліку грошових коштів

92. Економічна безпека Росії

93. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

94. Рельєф та ландшафтна організація

95. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

96. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

98. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

99. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

100. Організація касових операцій у банківських установах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.